Jednota, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00168939 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Jednota, spotrebné družstvo Brezno, ktorý sídli na adrese 97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15 a má pridelené IČO 00168939.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Jednota, spotrebné družstvo Brezno so sídlom na adrese 97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15 bol založený v roku 1953.


Základné informácie o Jednota, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00168939

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno
IČO 00168939
Adresa Námestie M.R.Štefánika 20/15 Brezno 977 51
Deň zápisu 22.3.1953
Právna forma Družstvo
Konanie:
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu alebo poverenéhopodpredsedu spolu s ďalším členom predstavenstva. 4.4.1997
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu alebo poverenéhopodpredsedu spolu s ďalším členom predstavenstva. Právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke družstvapodpisuje za družstvo prokurista. 15.7.1996 3.4.1997
Za družstvo podpisuje predseda alebo poverený podpredseda, spolu s ďalším členom predstavenstva. 30.12.1992 14.7.1996
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim základným a majetkovým členským podielom 18.9.1991 29.12.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 22.3.1953, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 5.4.1991 boli schválené nové stanovy v súlade so zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 333 18.9.1991
Nedeliteľný fond : 71.986.000,- Kčs. Zhromaždenie delegátov schválilo dňa 18.10. 1992 nové stanovy družstva v zmysle Obch. zák. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák., v súlade zo zák. č. 42/92 Zb. 30.12.1992
Zhromaždenie delegátov konané dňa 18.4.1993 schválilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 17.4.1994 schválilo zmenu stanov. 16.9.1994
Zhromaždenie delegátov dňa 23.04.1995 schválilo zmenu stanov. 3.8.1995
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 10.9.1996, schválilo zmenu stanov družstva. 4.4.1997
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 16.06.1998, č.k. 36-24K 182/96, 36-24K 95/97, 36-24K 148/97, 36-24K 250/97, bol vyhlásený konkurz na majetok JEDNOTA, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00 168 939, so sídlom Brezno, M.R. Štefánika 20/15. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Igor Michalovič, komerč. právnik, so sídlom Banská Bystrica, nám. Š. Moyzesa č. 10. 23.6.1998
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36-24K 182/96-Že-762 zo dňa 04. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 08. 2007, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu J e d n o t a, spotrebné družstvo Brezno, so sídlom M.R. Štefánika 20/15, 977 51 Brezno, IČO: 00 168 939 a JUDr. Igor Michalovič, advokát, Nám. Š. Moyzesa 10, Banská Bystrica bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. 10.8.2007
Základné imanie:
2 000 000 Sk 3.8.1995
2 555 000 Sk 30.12.1992 2.8.1995
Výška vkladu každého spoločníka:
500 Sk 18.9.1991

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Jednota, spotrebné družstvo Brezno
IČO 00168939
Adresa 97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15

Kontakty na Jednota, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00168939

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Námestie M.R.Štefánika 20/15 Brezno 977 51 od  18.9.1991 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15

Predmet činností Jednota, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00168939

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného 30.12.1992
aranžérske služby 30.12.1992
automatizované spracovanie dát 30.12.1992
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 30.12.1992
výroba hotových jedál a polotovarov 30.12.1992
opravy motorových vozidiel 30.12.1992
pohostinská činnosť a ubytovacie služby 30.12.1992
pohostinská činnosť 30.12.1992
verejná cestná nákladná doprava 16.9.1994
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 16.9.1994
nákup a predaj potravinárskeho tovaru, mrazených, mliečnych výrobkov, drogériového tovaru, alkoholických, nealkoholických nápojov, mäsa, mäsových výrobkov 16.9.1994
mäsiarstvo a údenárstvo 30.12.1992 15.9.1994
Pre splnenie svojich úloh a celospoločenských cieľov družstvo v súlade s úlohami štátneho plánu a princípmi socialistickej zákonnosti plní najmä tieto úlohy: a/ zabezpečuje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu b/ zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby c/ poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov d/ vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny e/ nakupuje, spracúva a predáva poľnohospo- dárske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu f/ za účelom rozvoja svojej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou g/ vykonáva vlastnú závodnú dopravu a zabezpečuje dovoz tovarov občanom podľa plat- 18.9.1991 29.12.1992

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Pohostinská činnosť a ubytovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   97673 Telgárt 480 (Zrušená)
2. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   97701 Brezno, M.R.Štefánika 52/44 - I (Zrušená)
   97701 Brezno, Chalupkova 283/2 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Čierny Balog 208 (Zrušená)
   97666 Polomka, Osloboditeľov, NS (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Medveďovo 1461 (Zrušená)
3. Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
4. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
5. Mäsiarstvo a údenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1994
Prevádzkarne:
   97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 24 (Zrušená dňom 15.4.1994)
6. Výroba hotových jedál a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Prevádzkarne:
   Čierny Balog 208 (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Štiavnička, centrál. výrob. (Zrušená)
7. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Prevádzkarne:
   97701 Brezno, Chalupkova 8
8. Opravy motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Prevádzkarne:
   97701 Brezno, Brezenská 8
9. Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Prevádzkarne:
   97671 Šumiac, Bučinka 134 (Zrušená)
   97669 Pohorelá, Nová 391 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Dobroč 787 (Zrušená)
   97653 Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 12 (Zrušená)
   97645 Osrblie, Stredná 73 (Zrušená)
   97697 Nemecká, Zámostie 917/67 (Zrušená)
   97701 Brezno, M.R.Štefánika 52/44 - I (Zrušená)
   97671 Šumiac, Červ.Skala, Hlavná 658 (Zrušená)
   97669 Vaľkovňa, Zlatno 126 (Zrušená)
   97669 Vaľkovňa, Švábolka 34 (Zrušená)
   97669 Pohorelá, 1. mája 39 (Zrušená)
   97669 Pohorelá, Clementisa 765 (Zrušená)
   97669 Pohorelá, Jánošíkova (Zrušená)
   97667 Závadka nad Hronom, Rázusova 42 (Zrušená)
   97667 Závadka nad Hronom, Partizánska 1 (Zrušená)
   97666 Polomka, Komenského 95 (Zrušená)
   97666 Polomka, Osloboditeľov 33 (Zrušená)
   97666 Polomka, SNP 69 - I (Zrušená)
   97664 Bacúch 243 (Zrušená)
   97664 Beňuš 353 (Zrušená)
   97664 Braväcovo, Braväcovo 51 (Zrušená)
   97664 Beňuš, Gašparovo 238 (Zrušená)
   97664 Beňuš, Filipovo 23 (Zrušená)
   97657 Michalová, Trosky 218 - I (Zrušená)
   97656 Pohronská Polhora, Hlavná 62 (Zrušená)
   97701 Brezno, Bujakovo, SNP 8/1245 (Zrušená)
   97701 Brezno, Zadné Halny 27/1954 (Zrušená)
   97701 Brezno, Vránskeho 19/210 (Zrušená)
   97701 Brezno, Rohozná 33/642 (Zrušená)
   97701 Brezno, Podkoreňová 36/780 (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Štúrov rad (Zrušená)
   97681 Horná Lehota, Horná Lehota 84 (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Štiavnička 213/55 (Zrušená)
   97701 Bystrá 51 (Zrušená)
   97644 Mýto pod Ďumbierom 107 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Krám 1344 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Jánošovka 408 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Pusté 591 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Komov 1006 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Fajtov 1139 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Dobroč,Sihla 689 (Zrušená)
   97653 Drábsko, Drábsko 13 (Zrušená)
   97645 Hronec, Nám.6.marca 264 (Zrušená)
   97652 Čierny Balog 208 - I (Zrušená)
   97675 Jasenie 76 (Zrušená)
   97675 Jasenie, Partizánska cesta 344 (Zrušená)
   97663 Predajná, Nám. 90 (Zrušená)
   97697 Nemecká, S.Chalupku 112/9 (Zrušená)
   97696 Medzibrod, SNP 26 (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Sládkovičova 7812 - I (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Štiavnička 29/24 (Zrušená)
   97673 Telgárt 66 (Zrušená)
   97668 Heľpa 87 (Zrušená)
   97668 Heľpa 467 (Zrušená)
   97657 Michalová, Hrádza 98 (Zrušená)
   97667 Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 34 (Zrušená)
   97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15 (Zrušená)
   97701 Brezno, Brezenská 8/812 (Zrušená)
   97668 Heľpa 321 (Zrušená)
   97701 Brezno, ČSA 66 (Zrušená)
   97673 Telgárt 49 (Zrušená)
   97664 Bacúch 282 (Zrušená)
   97656 Pohronská Polhora, Hlavná 125 (Zrušená)
   97701 Brezno, M.R.Štefánika 52/44 - II (Zrušená)
   97701 Brezno, M.R.Štefánika 52/44 III (Zrušená)
   97701 Brezno, M.R.Štefánika 52/44 - IV (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Sládkovičova 7812 - II (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Sládkovičova 7812 - III (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Sládkovičova 7812 - IV (Zrušená)
   97652 Čierny Balog 208 - II (Zrušená)
   97657 Michalová, Trosky 218 - II (Zrušená)
   97666 Polomka, SNP 69 - III (Zrušená)
   97646 Valaská, Cesta Osloboditeľov 205/41 (Zrušená)
   97664 Braväcovo, Braväcovo 153 (Zrušená)
   97666 Polomka, SNP 69 - II (Zrušená)
   97681 Podbrezová, Štiavnička 213/55-II (Zrušená)
   97701 Brezno, M.R.Štefánika 52/44 - IV (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Nový Krám 1409 (Zrušená)
   97645 Hronec, Nám. 6.marca 264 (Zrušená)
   97657 Michalová, Trosky 218 - III (Zrušená)
   97652 Čierny Balog, Medveďovo 1461 (Zrušená)
   97666 Polomka, SNP 4 (Zrušená)
   97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15 (Zrušená)
   97697 Ráztoka 124 (Zrušená)
10. Maloobchod, okrem motor.vozidel; opravy spotrebného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 10.2.1995
11. Nákup a predaj potravinárskeho tovaru, mrazených, mliečnych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1994
Deň zániku oprávnenia: 10.2.1995
Prevádzkarne:
   97681 Valaská, Strojárenská 318/46 (Zrušená)
12. Nákup a predaj mäsa, mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1994
Deň zániku oprávnenia: 10.2.1995
Prevádzkarne:
   97681 Valaská, Strojárenská 318/46 (Zrušená)
13. Nákup a predaj alkoholických, nealkoholických nápojov
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1994
Deň zániku oprávnenia: 10.2.1995
Prevádzkarne:
   97681 Valaská, Strojárenská 318/46 (Zrušená)
14. Nákup a predaj drogériového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1994
Deň zániku oprávnenia: 10.2.1995
Prevádzkarne:
   97681 Valaská, Strojárenská 318/46 (Zrušená)
15. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Prevádzkarne:
   97701 Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15
16. Aranžérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1992
Prevádzkarne:
   Brezno, Nám.M.R.Štefánika 20/15 (Zrušená)
17. Výroba pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 21.9.1994
Prevádzkarne:
   Čierny Balog, Hlavná 35/208 (Zrušená)
18. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1992
Zodpovedný zástupca: Ľubica Matulová
19. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1992
Zodpovedný zástupca: Ľubica Matulová

Hodnotenie Jednota, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00168939


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Jednota, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00168939

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image