Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, Bratislava-Ružinov, IČO 00000671 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, ktorý sídli na adrese Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 00000671.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava so sídlom na adrese Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1970.


Základné informácie o Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, IČO 00000671

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava
IČO 00000671
Adresa Jašíkova 2 Bratislava 826 05
Deň zápisu 2.2.1970
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo trvalo splnomocňuje Ing. Igora Junasa, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, samostatne zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju svojim podpisom vo všetkých právnych úkonoch. Člen predstavenstva Ing. Peter Páleš bude podpisovať spoločne buď s predsedom predstavenstva alebo spoločne s jedným z prokuristov. 3.10.2006
Predstavenstvo trvalo splnomocňuje Ing. Igora Junasa, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, samostatne zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju svojim podpisom vo všetkých právnych úkonoch. Člen predstavenstva Ing. Peter Páleš bude podpisovať spoločne s predsedom predstavenstva a taktiež spoločne s prokuristami. 10.11.2004 2.10.2006
Predstavenstvo trvalo splnomocňuje Ing. Igora Junasa, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, samostatne zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju svojim podpisom vo všetkých právnych úkonoch. Člen predstavenstva Ing. Peter Páleš bude podpisovať spoločne s predsedom predstavenstva a taktiež spoločne s prokuristami. Ing. Marián Šubeník so samostatnou prokúrou má právo podpisovať samostatne. Ing. Jozef Abrahám a Ing. Vojtech Zahustel s kolektívnou prokúrou budú podpisovať spoločne s predsedom predstavenstva, členom predstavenstva a prokuristom so samostatnou prokúrou a prokuristom s kolektívnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis. Prokuristi podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru - p. p. 23.3.2004 9.11.2004
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám vo všetkých veciach predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, prípadne samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne trvalo alebo jednorázovo splnomocnený. V prípade, ak predstavenstvo udelí prokúru, zastupujú spoločnosť prokurista so samostatnou prokúrou alebo dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, prípadne samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne trvalo alebo jednorázovo splnomocnený. Predstavenstvo trvalo splnomocnilo Ing. Igora Junasa , predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa samostatne zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju svojím podpisom vo všetkých právnych úkonoch. Predstavenstvo trvalo splnomocnilo Ing. Mariána Šubeníka, p 6.8.1998 22.3.2004
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám vo všetkých veciach predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, prípadne samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne trvalo alebo jednorázovo splnomocnený. V prípade, ak predstavenstvo udelí prokúru, zastupujú spoločnosť prokurista so samostatnou prokúrou alebo dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, prípadne samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne trvalo alebo jednorázovo splnomocnený. V prípade, ak predstavenstvo udelí prokúru, podpisuje samostatne prokurista so samostatnou prokúrou alebo spoločne dvaja prokuristi, ktorí podpisujú vždy s dodatkom označujúcim prokúru. Predseda predstavenstva spoločnosti môže pre účely vonkajšieho 24.7.1992 5.8.1998
Podpisovanie za spoločnosť vykonáva sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva prípadne jeden, alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ na to boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo generálny riaditeľ, alebo niektorý jeho námestník alebo prokurista so samostatnou prokúrou alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou, prokuristi podpisujú vždy s dodatkom naznačujúcim prokúru. 2.2.1970 23.7.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Účastinná spoločnosť bola zriadená podľa zák. č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky rozhodnutím č. 1049/69 zo dňa 22.09.1969. Stanovy spoločnosti boli schválené tým istým rozhodnutím. Priebeh a uznesenie zakladajúceho valného zhromaždenia sú pojaté do notárskej zápisnice č. 707/69, Nz 703/69 Štátneho notárstva Bratislava-mesto zo dňa 04.12.1969. Vyššie uvedeným rozhodnutím bolo účastinnej spoločnosti udelené oprávnenie na zahranično-obchodnú činnosť s účinnosťou od 1. januára 1970. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pod č.j. 672/77 zo dňa 04.07.1977 schválilo stanovy spolu s prevedenými zmenami. Na mimoriadnom valnom zhromažení konanom dňa 25.9.1991 sa rozhodlo na návrh predstavenstva o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 902 2.2.1970
O zmene stanov rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.5.1992. Stary spis: Sa 902 24.7.1992
Zmeny v súlade s protokolom č. 1 zo dňa 19.3.1993 a č. 3 zo dňa 28.6.1993 dozornej rady. Stary spis: Sa 902 14.3.1994
Notárska zápisnica N 52/94, Nz 49/94 napísaná 22.04.1994 notárom Stanislavom Bauerom z valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 902 30.11.1994
Na valnom zhromaždení dňa 22.4.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 52/94, Nz 49/94 napísanej notárom JUDr. Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Bratislava 2, ev.č. Žo - 95/01349, reg.č. 930/95 zo dňa 15.2.1995 Stary spis: Sa 902 28.3.1995
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia N 92/95, Nz 90/95 zo dňa 30.05.1995, na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 902 11.9.1995
Notárska zápisnica N 96/96, Nz 96/96 zo dňa 31.5.1996 a stanovy akciovej spoločnosti, notárska zápisnica N 124/96, Nz 114/96 zo dňa 16.10.1996, protokol č. 5/1996 zo dňa 4.4.1996. Stary spis: Sa 902 18.10.1996
Výpis z protokolu č. 1 z 1. riadneho zasad- nutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.1.1997. Stary spis: Sa 902 7.2.1997
Notárska zápisnica N 102/97, Nz 102/97 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol DR 01/1997 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.3.1997. Protokol PR 01/1997 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.3.1997. Stary spis: Sa 902 28.7.1997
Protokol č. PR09/1997 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.8.1997. Stary spis: Sa 902 11.3.1998
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.1997. Protokol č. 13/1998 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 16.10.1998. Notárska zápisnica č. N 258/99, Nz 259/99 zo dňa 31.5.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.1999. 14.1.2000
Notárska zápisnica N 217/99, Nz 217/99 zo dňa 2.6.2000, ktorou boli zmenené stanovy spoločnosti v predmete činnosti. 2.10.2000
Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 215/2000 zo dňa 2.6.2000 z valného zhromaždenia spoločnosti. 3.10.2000
Vyhodnotenie voľby Ing. Petra Páleša za člena dozornej rady zo dňa 26.9.2000. 7.12.2000
Protokol č. 1/2001 z rokovania predstavenstva per rollam zo dňa 19. 12. 2001. Protokol z valného zhromaždenia zo dňa 7. 6. 2002. Notárska zápisnica N 340/2002, Nz 333/2002 zo dňa 7. 6. 2002 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Protokol č. 3/2002 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7. 6. 2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30. 5. 2003, N 631/2003, Nz 42575/2003 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2. 6. 2003. Funkčné obdobie členov predstavenstva: Ing. Igor Junas do 30. 5. 2003, Ing. Marián Šubeník do 30. 5. 2003, Ing. Peter Páleš od 8. 4. 2002 do 30. 5. 2003, Ing. Jozef Abrahám 7. 6. 2002 - 30. 5. 2003, Ing. Vojtech Zahustel od 7. 6. 2002 - 30. 5. 2003 a Ing. Štefan Žiak ml. do 7. 6. 2002. Funkčné obdobie členov dozornej rady: Ing. Peter Páleš do 7. 4. 2002, Ing. Jozef Barančok do 7. 6. 2002, Dr. Cvetko Nikolič do 7. 6. 2002, Ing. Pavol Kinčeš do 7. 6. 2002, Ing. Ľubomír Holeček do 7. 6. 2002, Ing. Edita Potančoková do 7. 6. 23.3.2004
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 182033302 zo dňa 18. 2. 2003. 5.4.2004
Protokol č. 16/2004 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.10.2004. 10.11.2004
Notárska zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2008 spísaná N 321/2008, Nz 34406/2008 dňa 13.8.2008, protokol č. 2 a 3 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6.2008 s 31.7.2008. 17.9.2008
Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 11356/2009 zo dňa 08.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 24.6.2009
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.10.2011. 15.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.01.2012. 15.2.2012
Základné imanie:
10 884 786 EUR Rozsah splatenia: 10 884 786 EUR 24.6.2009
349 008 000 Sk 18.10.1996 23.6.2009
348 916 000 Sk 30.11.1994 17.10.1996
275 000 000 Sk 24.7.1992 29.11.1994
393 000 000 Sk 2.2.1970 23.7.1992

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KERAMETAL, akciová spoločnosť, Bratislava, akciová spoločnosť
IČO 00000671
Adresa Jašíkova 2 Bratislava 826 05

Kontakty na Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, Bratislava-Ružinov, IČO 00000671

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Jašíkova 2 Bratislava 826 05 od  2.2.1970 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82605 Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2

Predmet činností Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, IČO 00000671

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti 30.11.1994
úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti 30.11.1994
obchodovanie s chemickými látkami a liečivami 30.11.1994
obstarávanie záležitostí pre tretie osoby - obstarávateľské a sprostredkovateľské služby 30.11.1994
poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby 30.11.1994
obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave 30.11.1994
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky 30.11.1994
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku 30.11.1994
prevádzka teleskopického lyžiarskeho vleku 30.11.1994
pohostinská činnosť, stravovanie 30.11.1994
nákup a predaj odpadov bez vytvárania medziskládky 30.11.1994
organizovanie seminárov a konferencií 30.11.1994
konferenčný servis 30.11.1994
konštrukčné a servisné práce v oblasti strojárenstva v rozsahu voľnej živnosti 28.3.1995
poradenská a výskumná činnosť v oblasti žiaruvzdorných materiálov a ich aplikácie v pecných agregátoch 28.3.1995
inžinierska činnosť a kresličské práce 28.3.1995
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 11.9.1995
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii 18.10.1996
výroba motorových a účelových dopravných prostriedkov - ťahač lietadiel 23.3.2004
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní 23.3.2004
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo Po 4/2006-3350, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z. 3.10.2006
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo 182033302, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z. z. 5.4.2004 2.10.2006
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR čís. 179/1998 Z.z. 2.10.2000 4.4.2004
nákup a predaj zbraní a streliva, výrobkov zbrojného priemyslu formou veľkoobchodu 30.11.1994 1.10.2000
Predmetom podnikania spoločnosti je dovoz a vývoz surovín, polovýrobkov a výrobkov hutníckej keramiky, metalurgie a uhlikatých hmôt a celková vedľajšia činnosť súvisiaca s hlavným predmetom podnikania najmä: 2.2.1970 23.7.1992
a/ obstarávanie záležitostí pre tretie osoby 2.2.1970 23.7.1992
b/ účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní 2.2.1970 23.7.1992
c/ predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich 2.2.1970 23.7.1992
d/ prevádzanie väzbových obchodov a reexportov. 2.2.1970 23.7.1992
1/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prenájmu vecí pre vlastnú potrebu organizácie a s tým spojený dovoz a spätný vývoz týchto vecí: 2.2.1970 23.7.1992
reprografické zariadenia 2.2.1970 23.7.1992
stroje, prístroje a kancelárske zariadenia 2.2.1970 23.7.1992
stroje na spracovanie dát /len osobné počítače a mikropočítače k bežnému vybaveniu pracovísk vrátane príslušenstva/ 2.2.1970 23.7.1992
programové vybavenie a prijímanie služieb s tým súvisiacich 2.2.1970 23.7.1992
nábytok kovový a drevený /len špeciálny nábytok pre výpočtovú techniku/ 2.2.1970 23.7.1992
2/ Dovoz a spätný vývoz vecí, uvedených v bode 1 v rozsahu povolenia v prípadoch, keď je vec organizácii požičaná zahraničnou osobou 2.2.1970 23.7.1992
3/ Dovoz náhradných dielov a materiálov potrebných k zabezpečeniu údržby a prevádzky vecí dovezených podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia 2.2.1970 23.7.1992
4/ Zabezpečovanie a obstarávanie dopravných služieb spojených s vývozom a dovozom hmotného tovaru v rozsahu povolenia k zahranično-obchodnej činnosti. 2.2.1970 23.7.1992
Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti. 24.7.1992 29.11.1994
Úprava alebo iné spracovanie predávaného, či nakúpeného tovaru v rámci voľnej živnosti. Obstarávanie záležitostí pre tretie osoby -obstarávateľské a sprostredkovateľské služby. 24.7.1992 29.11.1994
Poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby. 24.7.1992 29.11.1994
Obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania sprostredkovateľská činnosť v doprave. 24.7.1992 29.11.1994
Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky. 24.7.1992 29.11.1994
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku. 24.7.1992 29.11.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti Úprava alebo iné spracov. kúpeného či predávaného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
2. Sprostredkovateľská činnosť v doprave
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
3. Obstarávanie prepravných služieb v rámci predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
4. Poskytovanie leasingu pre právnické a fyzické osoby
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
5. Poradenská,konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
6. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
7. Obstarávanie záležitostí pre tretie osoby
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1992
8. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - Nákup a predaj odpadov bez vytvárania medziskládky
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1993
Deň zániku oprávnenia: 20.9.2002
9. Pohostinská činnosť - stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1994
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2002
Zodpovedný zástupca: Sidónia Karabová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Jašíková 2 (Zrušená)
10. Prevádzka teleskopického lyžiarskeho vleku
Deň vzniku oprávnenia: 15.8.1994
11. Organizovanie seminárov a konferencií - konferenčný servis
Deň vzniku oprávnenia: 15.8.1994
12. Nákup a predaj zbraní a streliva, výrobkov zbrojného priemyslu formou veľkoobchodu
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 4.12.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Ľalík (Zrušený)
13. Konštrukčné a servisné práce v oblasti strojárenstva v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.2.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Svoreň (Zrušený dňom 14.2.2007)
14. Poradenská a výskumná činnosť v oblasti žiaruvzdorných materiálov a ich aplikácie v pecných agregátoch
Deň vzniku oprávnenia: 6.2.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Svoreň
Prevádzkarne:
   Košice, Vrátna 13 (Zrušená dňom 29.1.2007)
15. Inžinierska činnosť a kresličské práce
Deň vzniku oprávnenia: 6.2.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Svoreň
Prevádzkarne:
   Košice, Vratná 13 (Zrušená dňom 29.1.2007)
16. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2002
Zodpovedný zástupca: Mária Grnáčová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Látky, Rekreačná zariadenie (Zrušená)
17. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
Deň vzniku oprávnenia: 31.7.1996
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Grnáč (Zrušený)
18. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /okrem nebezpečných odpadov/
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Vojtech Zahustel
19. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1994
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2002
Zodpovedný zástupca: Sidónia Karabová (Zrušený)
20. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.1995
Zodpovedný zástupca: Mária Grnáčová
21. Výroba motorových a účelových dopravných prostriedkov - ťahač lietadiel
Deň vzniku oprávnenia: 27.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Macko
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2
22. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2003
Deň zániku oprávnenia: 1.2.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Macko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Jašíková 2 (Zrušená dňom 1.2.2005)
23. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Macko
24. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Macko
25. Nákup, predaj, prenájom, úschova zbraní a streliva
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Macko
26. Preprava zbraní a streliva
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Macko

Hodnotenie Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, IČO 00000671


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava, IČO 00000671

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image