KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, IČO 00168131 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, ktorý sídli na adrese 98505 Kokava nad Rimavicou, družstvo a má pridelené IČO 00168131.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KOKAVAN, drevospracujúce družstvo so sídlom na adrese 98505 Kokava nad Rimavicou, družstvo bol založený v roku 1959.


Základné informácie o KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, IČO 00168131

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KOKAVAN, drevospracujúce družstvo
IČO 00168131
Adresa Kokava nad Rimavicou 985 05
Deň zápisu 19.12.1959
Deň výmazu 4.8.2010
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Družstvo
Konanie:
K názvu družstva pripojí svoj podpis vždy predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva. . 21.3.1994 3.8.2010
K názvu družstva pripojí svoj podpis vždy predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva. . Člen ručí za prípadnú stratu družstva dvojnásobkom členského podielu. Členský podiel je 500,- Sk, u členov so zmenenou pracovnou schopnosťou a domáckych pracovníkov 200,- Sk. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu, je člen povinný čistku na neho pripadujúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté. . Čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva môžu byť členom celkom alebo čiastočne vrá- tené v nasledujúcich 5 rokoch v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdroje. Rozhodnúť o tom prislúcha členskej schôdzi. . Povinnosť prispievať na úhrady straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský vklad /čl. 10 ods. 2/. 4.7.1991 20.3.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 36-24K 395/98-393 zo dňa 18.10.2004, právoplatné dňa 26.11.2004, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 00 168 131 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Ladislava Kokavca, J. Vargu 18, Lučenec, sa družstvo z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu. 4.8.2010
Družstvo vzniklo na záklde vzorových stanov družstva prijatých dňa 19.12.1959, na ustanovujúcom valnom zhromaždení. . Starý spis: Dr. 502 . Členská schôdza konaná dňa 19.4.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. 4.7.1991 3.8.2010
. Nedeliteľný fond: 12.537.077,- Sk . Na členskej schôdzi družstva uskutočnenej dňa 29.9.1992 boli schválené zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb a 42/92 Zb. 21.3.1994 3.8.2010
. Členská schôdza konaná dňa 15.7.1997 schválila nové znenie stanov. 25.9.1997 3.8.2010
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 14.01.1999, č.k. 36 - 24 K 395/98, bol vyhlásený konkurz na majetok KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, so síd- lom Kokava nad Rimavicou, IČO 00168131. Za správcu konkurznej podstaty bol určený Ing. Ladislav Kokavec, auditor, Lučenec, M. Vargu 18. 26.1.1999 3.8.2010
Základné imanie:
16 694 636 Sk 21.3.1994 3.8.2010
Výška vkladu každého spoločníka:
10 000 Sk 21.3.1994 3.8.2010

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KOKAVAN, drevospracujúce družstvo
IČO 00168131
Adresa 98505 Kokava nad Rimavicou, družstvo

Kontakty na KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, IČO 00168131

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kokava nad Rimavicou 985 05 od  4.7.1991  do  3.8.2010

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
98505 Kokava nad Rimavicou, družstvo

Predmet činností KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, IČO 00168131

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
A/ Výroba v odboroch : 4.7.1991 20.3.1994
549 - kovanie a zámky 4.7.1991 20.3.1994
746 - výrobky ozdobnícke 4.7.1991 20.3.1994
811 až 815,839 - stavebná výroba 4.7.1991 20.3.1994
605 - výrobky piliarske 4.7.1991 20.3.1994
606 - dýhy a preglejky 4.7.1991 20.3.1994
611 - výrobky stavebno-stolárske 4.7.1991 20.3.1994
612 - prvky pre montované stavby 4.7.1991 20.3.1994
613 - obaly drevené a prepravné skrine 4.7.1991 20.3.1994
614 - výrobky drevárske ostatné 4.7.1991 20.3.1994
615 - nábytok z dreva 4.7.1991 20.3.1994
799 634 1 - sklenárske a rámovacie práce 4.7.1991 20.3.1994
800,838,839,928,936,937 - ostatné stavebné práce, opravy a údržba 4.7.1991 20.3.1994
900 - práce natieračské a písmomaliarske 4.7.1991 20.3.1994
917 - oprava a údržba automobilov osobných 4.7.1991 20.3.1994
918 - oprava a údržba elektrotechnického priemyslu 4.7.1991 20.3.1994
921 - oprava a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu a kovospracujúceho priemyslu 4.7.1991 20.3.1994
922 - vyvažovanie pneumatík 4.7.1991 20.3.1994
923 - opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu 4.7.1991 20.3.1994
926 - opravy kultúrnych a športových potrieb 4.7.1991 20.3.1994
932 - doprava nákladná 4.7.1991 20.3.1994
968 - zberňa šatstva a prádla na čistenie a pranie 4.7.1991 20.3.1994
968 1 - holičstvo, kaderníctvo, kozmetika 4.7.1991 20.3.1994
968 3 - fotografické služby 4.7.1991 20.3.1994
968 9 - pohrebné služby 4.7.1991 20.3.1994
973 1 - architektonické služby organizáciám 4.7.1991 20.3.1994
C/ Maloobchodný predaj vlastných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch : 4.7.1991 20.3.1994
903 - verejné stravovanie 4.7.1991 20.3.1994
974 - obchodné a sprostredkovateľské služby pohrebnícke potreby kvetinárstvo prieskumový predaj výrobkov VD a iných výrobných družstiev v sortimente vyrábanom výrobným družstvom doplnkový predaj nepotrebných pomalyobrátkových náhradných dielov 4.7.1991 20.3.1994
D/ Iná činnosť : 4.7.1991 20.3.1994
závodné stravovanie pre členov družstva iné organizácie 4.7.1991 20.3.1994
iné aktá 4.7.1991 20.3.1994
stolárska výroba 21.3.1994 3.8.2010
autoservis 21.3.1994 3.8.2010
holičstvo 21.3.1994 3.8.2010
kaderníctvo 21.3.1994 3.8.2010
obchodná činnosť s potravin. tovarom, ovocím a zeleninou 21.3.1994 3.8.2010
obchodná činnosť s drogistickým tovarom 21.3.1994 3.8.2010
obchodná činnosť s nábytkom a pohrebníckymi potrebami 21.3.1994 3.8.2010
sprostredkovanie obchodu 21.3.1994 3.8.2010
rámovanie a zasklievanie 21.3.1994 3.8.2010
pohostinská činnosť - bufet, esspreso 21.3.1994 3.8.2010
pohostinská činnosť - závodná jedáleň 21.3.1994 3.8.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Pílenie a spracovanie dreva. Pílenie a spracovanie dreva. Pílenie a spracovanie dreva.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
2. Stolárska výroba.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Zodpovedný zástupca: Slavomír Stieranka (Zrušený dňom 4.8.2010)
3. Výroba cementového tovaru a kameňa.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Zodpovedný zástupca: Andrej Furman (Zrušený dňom 4.8.2010)
4. Rámovanie a zasklievanie.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
5. Autoservis.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Prevádzkarne:
   Kokava nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou (Zrušená)
6. Sprostredkovanie obchodu.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
7. Obchodná činnosť s potravin.tovarom, ovocím a zeleninou.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
8. Obchodná činnosť s drogistickým tovarom.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
9. Obchodná činnosť s nábytkom a pohrebníckymi potrebami.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Prevádzkarne:
   Hrachovo, Hrachovo (Zrušená dňom 4.8.2010)
10. Holičstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
11. Kaderníctvo.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
12. Kozmetika.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Prevádzkarne:
   Kokava nad Rimavicou, Námestie 1.mája 1 (Zrušená)
13. Pohostinská činnosť-bufet,esspreso.
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 10.11.1998
Zodpovedný zástupca: Mária Kováčiková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Kokava nad Rimavicou, Nám.1.mája (Zrušená)
14. Pohostinská činnosť - závodná jedáleň.
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 10.11.1998
Zodpovedný zástupca: Jana Kretová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Kokava nad Rimavicou, Areál VD (Zrušená)
15. Vnútroštátna cestná nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 10.11.1998
Zodpovedný zástupca: Ján Becáni (Zrušený)
16. Pohostinská činnosť - bufet, espresso
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Zodpovedný zástupca: Patrik Funtiar (Zrušený dňom 4.8.2010)
17. Pohostinská činnosť - závodná jedáleň
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
18. Cestná nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 18.1.2006
Zodpovedný zástupca: Ján Hudec (Zrušený dňom 18.1.2006)
19. Pohostinská činnosť.
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2010
Zodpovedný zástupca: Patrik Funtiar (Zrušený dňom 4.8.2010)

Hodnotenie KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, IČO 00168131


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KOKAVAN, drevospracujúce družstvo, IČO 00168131

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image