Komoditná burza Bratislava, a. s., IČO 31337406 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Komoditná burza Bratislava, a. s., ktorý sídli na adrese Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02 a má pridelené IČO 31337406.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Komoditná burza Bratislava, a. s. so sídlom na adrese Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Komoditná burza Bratislava, a. s., IČO 31337406

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Komoditná burza Bratislava, a. s.
IČO 31337406
Adresa Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02
Deň zápisu 8.12.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie svojej funkcie v burzovej komore. 2.4.2009
Ďalšie právne skutočnosti:
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy: 2.4.2009
Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spo 2.4.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava. 2.4.2009
Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. 2.4.2009
Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000. 2.4.2009
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001. 2.4.2009
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004. 2.4.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005. 2.4.2009
Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001. 2.4.2009
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005. 2.4.2009
Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007. 2.4.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 26/2008, NZ 9320/2008, NCRls 9241/2008 napísaná dňa 5.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. 2.4.2009
Rozhodnutie MH SR č.3/2008 zo dňa 21.5.2008, rozhodnutie MH SR č.4/2008, č.5/2008 zo dňa 9.6.2008. 2.4.2009
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 16.09.2008. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 24.02.2009. 2.4.2009
Notárska zápisnica č. N 39/2009, Nz 9784/2009, NCRls 9886/2009 zo dňa 26.03.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zmene právnej formy Komoditnej burzy Bratislava ako právnickej osoby zriadenej podľa osobitného zákona na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 92/2008 Z. z. 2.4.2009
Notárska zápisnica č. N 158/2012, Nz 13949/2012, NCRls 14282/2012 zo dňa 20.04.2012, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2012. 27.4.2012
Základné imanie:
4 000 000 EUR Rozsah splatenia: 4 000 000 EUR 27.4.2012
780 000 EUR Rozsah splatenia: 780 000 EUR 2.4.2009 26.4.2012

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Komoditná burza Bratislava, a.s.
IČO 31337406
Adresa Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02

Kontakty na Komoditná burza Bratislava, a. s., IČO 31337406

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Trnavská cesta 50/A Bratislava 821 02 od  2.4.2009 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82102 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 50/A
Bratislava II, Ružinovská 1 do  2.11.2004
81107 Bratislava - Staré Mesto, 29.augusta 2 do  24.4.2009

Predmet činností Komoditná burza Bratislava, a. s., IČO 31337406

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Predmet burzových obchodov : kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu, výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hnôt, kurzy devíz, povolenia na emisie skleníkových plynov, elektrická energia 2.4.2009
sprostredkovanie obchodných kontaktov 2.4.2009
publikačná činnosť 2.4.2009
reklamná a propagačná činnosť 2.4.2009
školiaca a poradenská činnosť 2.4.2009
činnosť organizačného a ekonomického poradcu 2.4.2009
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu 2.4.2009
rozmnožovanie písomností 2.4.2009
Druhy burzových obchodov : promptné, termínované 2.4.2009

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Publikačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Ružinovská 1 (Zrušená)
2. Sprostredkovanie obchodných kontaktov
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Ružinovská 1 (Zrušená)
3. Zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)
4. Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Ružinovská 1 (Zrušená)
5. Školiaca a poradenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Ružinovská 1 (Zrušená)
6. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)
7. Rozmnožovanie písomností
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Ul. 29. augusta 2
   Bratislava-Ružinov, Trenčianska 57 (Zrušená)

Hodnotenie Komoditná burza Bratislava, a. s., IČO 31337406


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Komoditná burza Bratislava, a. s., IČO 31337406

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image