KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava-Staré Mesto, IČO 31595545 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorý sídli na adrese Štefánikova 17, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31595545.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom na adrese Štefánikova 17, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1994.


Základné informácie o KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17 Bratislava 811 05
Deň zápisu 1.1.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie. 25.9.2001
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: predseda predstavenstva. 10.3.2000 24.9.2001
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva a člen vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: - predseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa 24.4.1997 9.3.2000
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, podpredseda a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne: - predseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa. 26.11.1993 23.4.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Stary spis: Sa 587 26.11.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov. 4.11.1994
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov. 29.12.1995
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov. 7.8.1996
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov. 5.11.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov. 24.4.1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov. 23.7.1997
Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z. 24.1.2000
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov. 10.3.2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov. 9.8.2001
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov. 25.9.2001
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie. 12.6.2002
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003. 30.10.2003
. Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13. 12.3.2004
Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 19.7.2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006. 11.1.2007
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007. 1.7.2007
Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008. 26.2.2008
Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008. 22.5.2008
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008. 17.10.2008
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008. 11.2.2009
Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009. 10.7.2009
Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 1.8.2009
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.10.2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009. 9.10.2009
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009. 21.10.2009
Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 29.10.2010
Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011 31.3.2011
Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009. 17.8.2011
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011. 11.1.2012
Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010. 3.2.2012
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012. 6.4.2012
Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012. 11.5.2012
Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012 20.7.2012
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012. 11.1.2013
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013. 23.4.2013
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013. 28.11.2013
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013. 29.11.2013
Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013. 30.11.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013. 17.12.2013
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013. 30.1.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014. 25.4.2014
Základné imanie:
13 944 000 EUR Rozsah splatenia: 13 944 000 EUR 11.2.2009
320 000 000 Sk Rozsah splatenia: 320 000 000 Sk 3.5.2007 10.2.2009
280 000 000 Sk Rozsah splatenia: 280 000 000 Sk 12.6.2002 2.5.2007
280 000 000 Sk 9.8.2001 11.6.2002
136 000 000 Sk 23.7.1997 8.8.2001
126 000 000 Sk 7.8.1996 22.7.1997
101 000 000 Sk 29.12.1995 6.8.1996
51 000 000 Sk 4.11.1994 28.12.1995
10 000 000 Sk 26.11.1993 3.11.1994

Kontakty na KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava-Staré Mesto, IČO 31595545

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Štefánikova 17 Bratislava 811 05 od  31.3.2011 
Štefanikova 8 Bratislava 811 05 od  1.8.2009  do  30.3.2011
Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 2 821 02 od  12.3.2004  do  31.7.2009
Horná 25 Banská Bystrica 974 01 od  4.11.1994  do  11.3.2004
Hodžova 9 Žilina 010 01 od  26.11.1993  do  3.11.1994

Predmet činností KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu: Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom 23.2.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 23.2.2016
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 23.2.2016
podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky 26.11.1993 28.10.2010
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poiste 29.10.2010 22.2.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 31.3.2011 22.2.2016
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 3.2.2012 22.2.2016

Hodnotenie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31595545

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image