KONŠTRUKTA - Defence, a.s., IČO 34139800 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KONŠTRUKTA - Defence, a.s., ktorý sídli na adrese K výstavisku 15 Trenčín 912 50 a má pridelené IČO 34139800.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KONŠTRUKTA - Defence, a.s. so sídlom na adrese K výstavisku 15 Trenčín 912 50 bol založený v roku 1996.


Základné informácie o KONŠTRUKTA - Defence, a.s., IČO 34139800

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
IČO 34139800
Adresa Lieskovec 575/25 Dubnica nad Váhom 018 41
Deň zápisu 30.4.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 7.2.2013
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 18.9.2012 6.2.2013
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 14.10.2010 17.9.2012
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. 10.2.2003 13.10.2010
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo vždy dvaja členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. 4.6.1999 9.2.2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. 26.2.1997 3.6.1999
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.4.1996 25.2.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií podľa § 172 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľa o založení spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou dňa 29.3.1996 pod č. N 44/96, NZ 38/96 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.1996 č. N 67/96, NZ 58/96. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku KONŠTRUKTA - Defence, štátny podnik so sídlom Trenčín, na ktorú prešli všetky práva, záväzky známe i neznáme. Stary spis: Sa 541 30.4.1996
Zmeny stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.07.1996, osvečené do notárskej zápisnice spísanou notárom JUDr. Dušanom Mikitom v znení druhého Dodatku č. 1 zo dňa 18.07.1996, číslo N 210/96, NZ 204/96. 26.2.1997
Vydané stanovy akciovej spoločnosti ako zmena stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.6. 1997 Notárska zápisnica N 323/97, NZ 314/97 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. 13.8.1998
Notárska zápisnica N 249/98, NZ 239/98 zo dňa 16.09.1998 o zmene stanov - dodatok č. 2. 4.6.1999
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.1.1999. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 113/99, NZ 91/99) zo dňa 25.5.1999 schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3, zmenu členov predstavenstva a zmenu členov dozornej rady. 11.2.2000
Zmena zápisu na základe zákona č.127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VI. Stanov spoločnosti. 19.5.2000
Zmena štatutárneho orgánu schválená valným zhromaždením dňa 4.5.2000. 20.4.2001
Valné zhromaždenie dňa 30.11.2000 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 310/00, Nz 260/00 zo dňa 30.11.2000) - Dodatok č. 4 k stanovám a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2001 schválilo zmenu stanov a.s. ich doplnením (notárska zápisnica N 114/01, NZ 94/01 zo dňa 15.5.2001) - Dodatok č. 5 k stanovám a.s. 25.9.2001
Valné zhromaždenie dňa 28.05.2002 (notárska zápisnica N 191/02, Nz 181/02) schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.06.2002 (notárska zápisnica N 202/02, Nz 190/02) rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 24.05.2002. 10.2.2003
Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2003 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333017, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 3 roky. 26.9.2003
Základné imanie:
6 189 594 EUR Rozsah splatenia: 6 189 594 EUR 28.1.2009
183 997 088 Sk Rozsah splatenia: 183 997 088 Sk 1.2.2008 27.1.2009
314 204 000 Sk Rozsah splatenia: 314 204 000 Sk 10.10.2006 31.1.2008
311 604 000 Sk Rozsah splatenia: 311 604 000 Sk 29.11.2005 9.10.2006
246 604 000 Sk 30.4.1996 28.11.2005

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
IČO 34139800
Adresa K výstavisku 15 Trenčín 912 50

Kontakty na KONŠTRUKTA - Defence, a.s., IČO 34139800

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Lieskovec 575/25 Dubnica nad Váhom 018 41 od  1.4.2013 
K výstavisku 15 Trenčín 912 50 od  30.4.1996  do  31.3.2013

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
91101 Trenčín, K výstavisku 15 do  3.4.2013

Predmet činností KONŠTRUKTA - Defence, a.s., IČO 34139800

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk 21.11.2013
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 29.6.2005
baliace činnosti 29.6.2005
zámočníctvo 29.6.2005
stavebné zámočníctvo 29.6.2005
údržba elektrických zariadení 29.6.2005
stavebné stolárstvo 29.6.2005
výroba nábytku a obalov 29.6.2005
vydavateľská a publicistická činnosť 29.6.2005
výskum trhu 29.6.2005
reklamná činnosť 29.6.2005
sekretárske služby 29.6.2005
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 29.6.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 29.6.2005
spracovanie dát a súvisiacej činnosti 29.6.2005
prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov 29.6.2005
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 29.6.2005
projektovanie, modernizácia jednoúčelových zariadení a automatizovaných systémov 29.6.2005
vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch 29.6.2005
vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia 29.6.2005
údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát 29.6.2005
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície 29.6.2005
zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov) 29.6.2005
ničenie a zneškodňovanie výbušnín 29.6.2005
vykonávanie ohňostrojových prác 29.6.2005
činnosť autorizovanej osoby 29.6.2005
vývoj a výroba zbraní alebo streliva 29.6.2005
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní 29.6.2005
ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva 29.6.2005
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva 29.6.2005
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami 29.6.2005
kopírovacie a rozmnožovacie služby 29.6.2005
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností 29.6.2005
školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície, ohňostrojov, počítačovej techniky 29.6.2005
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 29.6.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) 29.6.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) 29.6.2005
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 29.6.2005
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní 29.6.2005
vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva 29.6.2005
výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín 29.6.2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 29.6.2005
výroba elektronických výrobkov 29.6.2005
zabezpečenie informačných systémov proti elektromagnetickému vyžarovaniu 29.6.2005
výroba strojárskych komponentov, konštrukcií a zariadení (mimo elektrických častí) 29.6.2005
správa registratúry 29.6.2005
prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC-112 na vykonávanie posudzovania zhody 29.6.2005
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: P022/2015-1050 zo dňa 12.11.2015 (číslo rozhodnutia: Po35/2015-1050) 15.12.2015
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 30.1.2014
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 30.1.2014
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu 20.1.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov 18.8.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov 18.8.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov 18.8.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B 18.8.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C 18.8.2015
Výskum, vývoj, pokusná výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície 6.10.2015
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní 6.10.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície 6.10.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D 6.10.2015
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E 6.10.2015
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície 6.10.2015
obchodovanie s vojenským materiálom 29.6.2005 7.3.2006
rozvod elektriny 29.6.2005 19.4.2006
obchodovanie s vojenským materiálom na základe povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 20020602002 8.3.2006 17.3.2011
elektroenergetika na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2006E 0167 20.4.2006 2.2.2012
vykonávanie činností pre iného prevádzkovateľa podľa zák. č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) hodnotenie rizika (§ 6 zákona) b) vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy (§ 9 zákona) c) vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu (§ 18 zákona) d) konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až c) 25.7.2007 2.2.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 25.7.2007 2.2.2012
oprava vyhradených technických zariadení elektrických 25.7.2007 2.2.2012
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P010/2011-1060 vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 14.03.2011 18.3.2011 14.12.2015
predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 29.6.2005 4.4.2007
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 30.4.1996 28.6.2005
obalová technika a baliace činnosti 30.4.1996 28.6.2005
zámočníctvo 30.4.1996 28.6.2005
stavebné zámočníctvo 30.4.1996 28.6.2005
údržba elektrických strojov a zariadení 30.4.1996 28.6.2005
stavebné stolárstvo 30.4.1996 28.6.2005
výroba iného nábytku a obalov 30.4.1996 28.6.2005
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 30.4.1996 28.6.2005
iné ubytovacie možnosti - slobodáreň 30.4.1996 28.6.2005
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu 30.4.1996 28.6.2005
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom 30.4.1996 28.6.2005
vydavateľská a publicistická činnosť 30.4.1996 28.6.2005
iné služby polygrafického priemyslu 30.4.1996 28.6.2005
viazanie kníh 30.4.1996 28.6.2005
veľtrhy a výstavy 30.4.1996 28.6.2005
ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova 30.4.1996 28.6.2005
činnosť účtovných poradcov 30.4.1996 28.6.2005
vedenie účtovnej evidencie 30.4.1996 28.6.2005
podnikateľské poradenstvo 30.4.1996 28.6.2005
výskum trhu 30.4.1996 28.6.2005
reklamná činnosť 30.4.1996 28.6.2005
sekretárske služby 30.4.1996 28.6.2005
automatizované spracovanie dát 30.4.1996 28.6.2005
databanky 30.4.1996 28.6.2005
dodávky a poradenské služby ohľadne programov a spracovanie dát 30.4.1996 28.6.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 30.4.1996 28.6.2005
spracovanie dát a súvisiacej činnosti 30.4.1996 28.6.2005
prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov 30.4.1996 28.6.2005
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 30.4.1996 28.6.2005
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču 30.4.1996 28.6.2005
sprostredkovanie obchodu 30.4.1996 28.6.2005
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami 30.4.1996 28.6.2005
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom 30.4.1996 28.6.2005
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť 30.4.1996 28.6.2005
veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov 30.4.1996 28.6.2005
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami 30.4.1996 28.6.2005
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi 30.4.1996 28.6.2005
maloobchod so železiarskym tovarom 30.4.1996 28.6.2005
maloobchod v predajniach, textil, drogéria, papiernictvo 30.4.1996 28.6.2005
maloobchod mimo riadnej predajne 30.4.1996 28.6.2005
predaj na trhoch 30.4.1996 28.6.2005
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 30.4.1996 28.6.2005
prenájom motorových vozidiel 30.4.1996 28.6.2005
prenájom iných strojov a prístrojov 30.4.1996 28.6.2005
prenájom kancelárskych strojov a zariadení 30.4.1996 28.6.2005
prenájom ostatných strojov a nástrojov 30.4.1996 28.6.2005
projektovanie, modernizácia jednoúčelových zariadení a automatizovaných systémov 30.4.1996 28.6.2005
vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch 30.4.1996 28.6.2005
vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia 30.4.1996 28.6.2005
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát 30.4.1996 28.6.2005
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní s výnimkou zbraní vymedzených zákonom č. 246/1993 Zb. 30.4.1996 3.6.1999
vývoj, nákup, predaj, znehodnocovanie streliva s výnimkou streliva vymedzeného zákonom č. 246/1993 Zb. 30.4.1996 3.6.1999
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu s výnimkou výbušnín vymedzených zákonom č. 246/1993 Zb. 30.4.1996 3.6.1999
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu a za podmienok stanovených v autorizačnej listine - výmeroch vydaných pod č. 18/1993 a č. 19/1993 zo dňa 1.6.1993 Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave 30.4.1996 28.6.2005
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície 30.4.1996 28.6.2005
projektovanie a zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru 30.4.1996 28.6.2005
stravovanie závodné a iné účelové 30.4.1996 28.6.2005
bufety 30.4.1996 28.6.2005
neverejná cestná osobná doprava 30.4.1996 28.6.2005
cestná nákladná doprava 30.4.1996 28.6.2005
obchodovanie s vojenským materiálom v roszahu Povolenia MH SR č.j. 389/1998L-430 zo dňa 30.09.1998 podľa zákona NR SR 179/98 Z.z. 4.6.1999 25.9.2003
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla na základe licencie číslo 2000 ET 0252 vydanej dňa 17.1.2000 Ministerstvom hospodárstva SR 25.9.2001 28.6.2005
prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC - 112 na vykonávanie posudzovania zhody 25.9.2001 28.6.2005
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičivanie a znehodnocovanie zbraní s výnimkou zbraní vymedzených zákonom 246/93 Z.z. 8.11.2001 28.6.2005
vývoj, nákup, predaj, znehodnocovanie streliva s výnimkou streliva vymedzeného zákonom 246/93 Z.z. 8.11.2001 28.6.2005
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu s výnimkou výbušnín vymedzených zákonom 246/93 Z.z. 8.11.2001 28.6.2005
obchodovanie s vojenským materiálom 26.9.2003 28.6.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
2. Baliace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
3. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
4. Stavebné zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
5. Údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
6. Stavebné stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: František Kopačka
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta
7. Výroba nábytku a obalov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: František Kopačka
8. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
9. Iné ubytovacie možnosti - slobodáreň
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
10. Činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
11. Vydavateľská a publicistická činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
12. Služby polygrafického priemyslu - rozmnožovanie
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
13. Viazanie kníh
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
14. Organizovanie veľtrhov a výstav
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
15. Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova - školenia, kurzy
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
16. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
17. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
18. Vedenie účtovnej evidencie
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
19. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
20. Výskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
21. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
22. Sekretárske služby
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
23. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
24. Databanky
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
25. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 3.5.2013)
26. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 3.5.2013)
27. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 3.5.2013)
28. Prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 3.5.2013)
29. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 3.5.2013)
30. Činnosti vzťahujúce sa k počítaču - školenia, kurzy
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
31. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
32. Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
33. Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
34. Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
35. Veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
36. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
37. Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
38. Maloobchod so železiarským tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
39. Maloobchod v predajniach s textilom, kozmetickým tovarom, papiernictvom
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
40. Maloobchod mimo riadnej predajne
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
41. Predaj na trhoch
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
42. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
43. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
44. Prenájom iných strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
45. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
46. Prenájom nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
47. Projektovanie, modernizácia jednoúčelových zariadení a automatizovaných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
48. Vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
49. Vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
50. Údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
51. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní s výnimkou zbraní vymedzených zákonom č. 246/1993 Z.z. /nákup a predaj vojenských zbraní zanikol k 1.10.1998, nakoľko zákonom č. 179/1998 Z.z. s účinnosťou 1.7.1998 je obc
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
52. Vývoj, nákup, predaj, znehodnocovanie streliva s výnimkou streliva vymedzeného zákonom č. 246/1993 Z.z. /nákup a predaj vojenského streliva zanikol k 1.10.1998, nakoľko obchodovanie s vojenským materiálom ja v zmysle zák. č. 179/1998 Z.z. s účinnosťou 1.7
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta (Zrušená)
53. Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu s výnimkou výbušnín vymedzených zákonom č. 246/1993 Z.z. /uvádzanie výbušnín do obehu zaniklo k 1.10.1998, nakoľko obchodovanie s vojenským materiálom je v zmysle zák. č. 179/1998 Z.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta (Zrušená)
54. Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273
55. Technické testovanie, meranie a analýzy
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
56. Zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 575/25
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 3.5.2013)
57. Stravovanie závodné a iné účelové
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
58. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
59. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 9.5.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená)
60. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 9.5.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
61. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Ferdinand Gašpar (Zrušený dňom 3.5.2013)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 15.12.2009)
62. Vykonávanie ohňostrojových prác
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Ferdinand Gašpar (Zrušený dňom 3.5.2013)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 15.12.2009)
63. Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III podtriedy T1
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2004
Deň zániku oprávnenia: 21.3.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 21.3.2007)
Prevádzkarne:
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 21.3.2007)
64. Činnosť autorizovanej osoby
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Juh, Južná trieda 125
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
65. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Ferdinand Gašpar (Zrušený dňom 3.5.2013)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 15.12.2009)
66. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Ferdinand Gašpar (Zrušený dňom 3.5.2013)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 15.12.2009)
67. Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Ferdinand Gašpar (Zrušený dňom 3.5.2013)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 15.12.2009)
68. Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Ing. Karol Glamoš (Zrušený dňom 2.5.2007)
Ing. Peter Filimpocher (Zrušený dňom 15.12.2009)
Ferdinand Gašpar (Zrušený dňom 3.5.2013)
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
   Trenčín, K výstavisku 15 (Zrušená dňom 15.12.2009)
69. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2005
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Lieskovecká cesta 273 (Zrušená)
70. Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
71. Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
72. Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
73. Školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície, ohňostrojov, počítačovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
74. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
75. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
76. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
77. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
78. Vývoj, výroba, opravy,úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
79. Vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
80. Výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
81. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
82. Výroba elektronických výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
83. Zabezpečenie informačných systémov proti elektromagnetickému vyžarovaniu
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
84. Výroba strojárskych komponentov, konštrukcií a zariadení (mimo elektrických častí)
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
85. Správa registratúry
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2005
Zodpovedný zástupca: Anna Vojtechová
Ján Zubo (Zrušený dňom 9.2.2010)
86. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 4.2.2012
87. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 4.2.2012
88. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Deň vzniku oprávnenia: 7.11.2007
Deň zániku oprávnenia: 4.2.2012
89. Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
Deň vzniku oprávnenia: 5.11.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Briestenský
90. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2013
91. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2013
92. Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 22.12.2014
93. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
94. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
95. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
96. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
97. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
98. Výskum, vývoj, pokusná výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
99. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
Deň vzniku oprávnenia: 21.9.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
100. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
Deň vzniku oprávnenia: 21.9.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
101. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
Deň vzniku oprávnenia: 21.9.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
102. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
Deň vzniku oprávnenia: 21.9.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 568
103. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
Deň vzniku oprávnenia: 21.9.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Nemček

Hodnotenie KONŠTRUKTA - Defence, a.s., IČO 34139800


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KONŠTRUKTA - Defence, a.s., IČO 34139800

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image