KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, IČO 00168351 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, ktorý sídli na adrese Valaská Belá 972 28 a má pridelené IČO 00168351.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze so sídlom na adrese Valaská Belá 972 28 bol založený v roku 1956.


Základné informácie o KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, IČO 00168351

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze
IČO 00168351
Adresa Valaská Belá 972 28
Deň zápisu 29.9.1956
Deň výmazu 13.2.2013
Dôvod výmazu ex offo výmaz Súd vykonal výmaz spoločnsoti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Právna forma Družstvo
Konanie:
Družstvo zastupuje predseda družstva, alebo podpredseda družstva. Pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, kde je predpísaná písomná forma je potrebný podpis minimálne dvoch členov predstavenstva 26.7.1993 12.2.2013
Za družstvo sa podpisuje tak, že k názvu družstva kýmkoľvek napísanému, alebo natlačenému pripoja svoje vlastnoručné podpisy predseda, alebo jeho zástupca a ďalší člen výboru. K právoplatnému zastupovaniu družstva navonok, je potrebná vždy prítomnosť dvoch členov výboru, z ktorých jeden musí byť predse- da, alebo jeho zástupca. 9.8.1991 25.7.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 29.9.1956. Zhromaždenie delegátov konané dňa 12.4.1991 schválilo nové stanovy v súlade so zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 425 Členská schôdza družstva schválila nové stanovy družstva dňa 10.11.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v súlade s § 765 Obch. zák. v zmysle zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 425 26.7.1993 12.2.2013
Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 425 20.1.1995 12.2.2013
Výročná členská schôdza dňa 5.5.2000 schválila zmenu a doplnenia stanov družstva a zmeny v štatutárnom orgáne družstva. 3.11.2000 12.2.2013
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1 K 46/00 zo dňa 23.11.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá, 972 28, IČO 00 168 351. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Viliam Vaňko, Sládkovičová 1216/37, Bánovce nad Bebravou. 28.2.2001 12.2.2013
Živnostenské oprávnenie zrušené v celom rozsahu na základe rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia Obvodného úradu v Prievidzi, odboru živnostenského podnikania, č. Žo-2005/02483/2/SKK zo dňa 10.5.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2005. 23.12.2006 12.2.2013
Zhromaždenie delegátov konané dňa 12.4.1991 schválilo nové stanovy v súlade so zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 425 Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 29.9.1956. Základné imanie : 1. Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výka- ze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení druž- stva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznik- li počas trvania členského pomeru. 2. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiast- kou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Členský podiel predstavuje 500.- Kčs. Pri skončení členstva úmrtím člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu, je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoiplatne rozhodnuté. 3. Čiastky, ktorými čle 9.8.1991 25.7.1993
Základné imanie:
76 500 Sk 3.11.2000 12.2.2013
2 085 000 Sk 26.7.1993 2.11.2000
Výška vkladu každého spoločníka:
5 000 Sk 26.7.1993 12.2.2013

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KRIŠTÁĽ,sklárske výrobné družstvo
IČO 00168351
Adresa Valaská Belá 972 28

Kontakty na KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, IČO 00168351

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Valaská Belá 972 28 od  9.8.1991  do  12.2.2013

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97228 Valaská Belá, Krištáĺ

Predmet činností KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, IČO 00168351

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba brúseného olovnatého krištáľu, maľovaného a prebrusovaného sododraselného skla a porcelánu, sklenárskych a sklárskych vý- robkov, luxusnej kartonáže a obalovej kartonáže, kapesných zrkadielok, opletanie de- mižónov, dámske a pánske krajčístvo, výroba sviečok, kožušníctvo, ostatných činností ako autodoprava, stolárstvo, stavebné a sklenárske práce, maliarske a natieračské práce 9.8.1991 25.7.1993
poskytovanie služieb v autodoprave, stavebných prácach, sklenárskych prácach, maliarskych a natieračských prácach, krajčírstvo a kožušníctvo, ako i opletanie demižónov, oprava zlatníckych predmetov a stolárstvo 9.8.1991 25.7.1993
maloobchodný predaj vlastných a nakupova- ných výrobkov v predajniach VD a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami 9.8.1991 25.7.1993
služby a práce v činnosti kúrenárskej, vodárskej, plynoinštalačnej a zapájania spo- rákov na plyn propan-butan 9.8.1991 25.7.1993
zákazkové práce v brúsení a maľovaní skla a porcelánu. 9.8.1991 25.7.1993
spracovanie a predaj výrobkov zo skla a porcelánu 26.7.1993 22.12.2006
stolárske práce 26.7.1993 22.12.2006
maloobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie 26.7.1993 22.12.2006
nákladná autodoprava 26.7.1993 22.12.2006
osobná autodoprava 26.7.1993 22.12.2006
výroba výrobkov zo skla mimo brúsenia a leptania 3.11.2000 22.12.2006
výroba výrobkov z porcelánu 3.11.2000 22.12.2006
výroba tovarov a obalov z papiera a lepenky 3.11.2000 22.12.2006
rozmnožovanie písomností 3.11.2000 22.12.2006
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 3.11.2000 22.12.2006
prenájom hnuteľných vecí 3.11.2000 22.12.2006
prenájom nehnuteľných vecí 3.11.2000 22.12.2006
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 3.11.2000 22.12.2006
pohostinská činnosť v zariadeniach III. skupiny a nižšie 3.11.2000 22.12.2006
reštauračné služby v zariadeniach III. skupiny a nižšie 3.11.2000 22.12.2006

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Stolárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 23.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Sondor (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá, Stanák (Zrušená)
2. Spracovanie a predaj výrobkov zo skla a porcelánu
Deň vzniku oprávnenia: 23.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Zodpovedný zástupca: Július Podskoč (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá, Krištáľ (Zrušená)
3. Maloobchod.činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
Deň vzniku oprávnenia: 23.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Zodpovedný zástupca: Július Podskoč (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá, Krištáľ (Zrušená)
   Zvolen, Masarykova (Zrušená)
   Bošany, Garbiarska 479/39 (Zrušená)
   Žilina, Horný Val 3 (Zrušená)
   Martin, Osloboditeľov 36 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Letisko-Ivanská cesta (Zrušená)
   Štúrovo, Hlavná 153/37 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 16 (Zrušená)
   Sereď, Pekárska 1171/10 (Zrušená)
   Turčianske Teplice, Veľká Fatra (Zrušená)
   Brusno, Liečebný dom - Poľana (Zrušená)
   Púchov, 1.mája 880 (Zrušená)
   Svätý Jur, Štúrova 39 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie Mieru 1 (Zrušená)
   Trenčín, Mierové nám. 15 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Partizánska cesta (Zrušená)
   Prievidza, Masarykova (Zrušená)
   Považská Bystrica, Hviezdoslavova 167 (Zrušená)
4. Osobná autodoprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
5. Nákladná autodoprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
6. Výroba výrobkov zo skla mimo brúsenia a leptania
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
7. Výroba výrobkov z porcelánu
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
8. Výroba tovarov a obalov z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
9. Rozmnožovanie písomností
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
10. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
11. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
12. Prenájom nehnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
13. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
14. Pohostinská činnosť v zariadeniach III. skupiny a nižšie
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Pavol Kodaj (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
15. Reštauračné služby v zariadeniach III. skupiny a nižšie
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Pavol Kodaj (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
16. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Zodpovedný zástupca: Pavol Kodaj (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)
17. Reštauračné služby </br
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 14.6.2005
Zodpovedný zástupca: Pavol Kodaj (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Valaská Belá 87 (Zrušená)

Hodnotenie KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, IČO 00168351


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v konkurze, IČO 00168351

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image