KROMZA a.s. v likvidácii, IČO 31651062 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KROMZA a.s. v likvidácii, ktorý sídli na adrese Hornádska č. 1 Krompachy 053 42 a má pridelené IČO 31651062.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KROMZA a.s. v likvidácii so sídlom na adrese Hornádska č. 1 Krompachy 053 42 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o KROMZA a.s. v likvidácii, IČO 31651062

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KROMZA a.s. v likvidácii
IČO 31651062
Adresa Hornádska č. 1 Krompachy 053 42
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 9.10.2014
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. 11.7.1996 30.8.1998
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. 25.4.1992 10.7.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K/9/1998-303 zo dňa 9.9.2013. Uvedeným uznesením súd zároveň JUDr. Mariána Kollára zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2013. 9.10.2014
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR na základe zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. 25.4.1992 8.10.2014
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.4.1994. 8.9.1994 8.10.2014
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1995. 9.10.1995 8.10.2014
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1996. 11.7.1996 8.10.2014
Zmena stanov schválená VZ dňa 6.5.1997. 16.10.1997 8.10.2014
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.1.1998. 15.1.1998 8.10.2014
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.8.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup do likvidácie 1.9.1998. Zápis vstupu do likvidácie v obchodnom registri 31.8.1998. 31.8.1998 8.10.2014
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3 K 9/98 zo dňa 12.11.1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: KROMZA, a.s. v likvidácii so sídlom v Krompachoch na ul. Hornádskej č. 1, IČO: 31 651 062 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Marián Kollár, advokát, Spišská Nová Ves, Starosaská 3. 19.2.1999 8.10.2014
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K/9/1998-303 zo dňa 09.09.2013, právoplatným dňa 22.10.2013, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: KROMZA a.s. v likvidácii, so sídlom Hornádska č. 1, Krompachy 053 42, IČO: 31 651 062 a zbavil JUDr. Mariána Kollára funkcie správcu konkurznej podstaty. 27.2.2014 8.10.2014
Základné imanie:
300 560 000 Sk 28.4.1993 8.10.2014
286 927 000 Sk 25.4.1992 27.4.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KROMZA, a.s.
IČO 31651062
Adresa Hornádska č. 1 Krompachy 053 42

Kontakty na KROMZA a.s. v likvidácii, IČO 31651062

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hornádska č. 1 Krompachy 053 42 od  25.4.1992  do  8.10.2014

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05342 Krompachy, Hornádska 1

Predmet činností KROMZA a.s. v likvidácii, IČO 31651062

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov 25.4.1992 8.10.2014
prenájom vlastníctva základných prostriedkov 25.4.1992 8.10.2014
vykonávanie revízií, skúšok tesností a tlakových skúšok prevádzkových TNS 9.10.1995 8.10.2014
technik požiarnej ochrany 9.10.1995 8.10.2014
revízia vyhradených elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov do objektov triedy B 9.10.1995 8.10.2014
vedenie účtovníctva 9.10.1995 8.10.2014
prenájom základných prostriedkov 9.10.1995 8.10.2014
poradenská činnosť v oblasti ekológie 9.10.1995 8.10.2014
vykonávanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 9.10.1995 8.10.2014
cestná motorová osobná nehromadná doprava 9.10.1995 8.10.2014
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-úprava odpadov: odpadová akumulátorová kyselina, odpadové vrtné a brusné emulzie, kondenzát z kompresorov, ostatné zmesi olejov s vodou, odpadové zmesi rozpúšťadiel s vodou bez halogenovaných organických rozpúšťadiel a sprostredkovanie zneškodňovania odpadov: obsah odlučovačov tukov, odpad drevotrieskových dosiek, drevová múčka, piliny a drevový odpad znečistené olejom alebo organickými škodlivinami, papierové filtre nasýtené olejom, zemina znečistená ropnými látkami, použité materiály pre zachytávanie olejov, železný šrot, odpad z obrábania, nádoby zo železných kovov so zvyškovým obsahom škodlivín, olejové filtre, odpad z obrábania, odpad hliníka a jeho zliatin, odpad medi a jej zliatin, šrot neželezných kovov, neželezné obaly bez obsahu škodlivín, odpad káblov, olovené akumulátory, suché batérie (suché články), odpad ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, ortuťové výbojky, žiarivky, kal z brúsenia železných a neželezných kovov, odpadové vrtné, rezné a brúsne oleje, odpa 9.10.1995 8.10.2014
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení 11.7.1996 8.10.2014
výroba hotových jedál a polotovarov 11.7.1996 8.10.2014
výroba, nákup a predaj mäsových výrobkov a polotovarov 11.7.1996 8.10.2014
nákup a predaj potravinárskeho a drogerijného tovaru, alko a nealko nápojov, tabakových výrobkov 11.7.1996 8.10.2014
cestná motorová nákladná doprava 11.7.1996 8.10.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. výroba,výskum,vývoj,opravy elektrotechnických výrobkov,vybraných strojárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
2. vykonávanie revízií, skúšok tesností a tlkových skúšok prevádzkových TNS
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Imrich Papcun (Zrušený)
3. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Imrich Papcun (Zrušený)
4. Revízia vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov do objektov triedy B
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Keruľ (Zrušený)
5. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Anna Drajnová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
6. Prenájom základných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
7. poradenská činnosť v oblasti ekológie
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
8. vykonávanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
9. cestná motorová osobná nehromadná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.11.2004
Zodpovedný zástupca: František Fečke (Zrušený)
10. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - úprava odpadov: odpadová akumulátorová kyselina, odpadové vrtné a brusné emulzie, kondenzát z kompresorov, ostatné zmesi olejov s vodou, odpadové zmesi rozpúšťadiel s vodou bez halogenovaných </b
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Keruľ (Zrušený)
11. nákup a predaj potravinárskeho tovaru,drogerijného tovaru, alko a nealko nápojov,tabakových výrobkov nákup a predaj mäsových výrobkov a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornadska (Zrušená)
12. Výroba hotových jedál a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Marta Hvizdošová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
13. Výroba mäsových výrobkov a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Marta Hvizdošová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
14. cestná motorová nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.11.2004
Zodpovedný zástupca: František Fečke (Zrušený)
15. pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.10.2004
Zodpovedný zástupca: Marta Hvizdošová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Krompachy, Hornádska 1 (Zrušená)
16. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach vrátane prevádzkovania pohostinských činnosí
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 7.11.1996
Zodpovedný zástupca: Zlatica Perháčová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Jaklovce, Pod Skalkou-chata Alpínka (Zrušená)

Hodnotenie KROMZA a.s. v likvidácii, IČO 31651062


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KROMZA a.s. v likvidácii, IČO 31651062

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image