KÚPELE LÚČKY a.s., IČO 31633218 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KÚPELE LÚČKY a.s., ktorý sídli na adrese Lúčky 034 82 a má pridelené IČO 31633218.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KÚPELE LÚČKY a.s. so sídlom na adrese Lúčky 034 82 bol založený v roku 1995.


Základné informácie o KÚPELE LÚČKY a.s., IČO 31633218

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KÚPELE LÚČKY a.s.
IČO 31633218
Adresa Lúčky 034 82
Deň zápisu 1.8.1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konanie v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 18.7.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.3.1995 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 92/ 91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 889 18.7.1995
Valné zhromaždenie spoločnosti prijalo dňa 9.2.1996 zmenu stanov 24.7.1996
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.1996 bola schválená zmena stanov. 8.10.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 6. 1997 bola schválená zmena stanov. 4.8.1997
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1998 bola schválená zmena stanov. 11.1.1999
Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2001 bola schválená zmena stanov. 3.5.2001
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 6. 2002 bola schválená zmena stanov. 30.7.2002
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 9. 2002 bola schválená zmena stanov. 11.10.2002
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov. 3.2.2003
Základné imanie:
3 291 518,68 EUR Rozsah splatenia: 3 291 518,68 EUR 29.4.2009
99 172 000 Sk 8.10.1996 28.4.2009
63 172 000 Sk 18.7.1995 7.10.1996

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KÚPELE LÚČKY a.s.
IČO 31633218
Adresa Lúčky 034 82

Kontakty na KÚPELE LÚČKY a.s., IČO 31633218

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Lúčky 034 82 od  18.7.1995 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
03482 Lúčky

Predmet činností KÚPELE LÚČKY a.s., IČO 31633218

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi 18.7.1995
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 18.7.1995
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 18.7.1995
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 18.7.1995
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne 18.7.1995
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre 18.7.1995
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 18.7.1995
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 18.7.1995
pranie prádla 18.7.1995
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 18.7.1995
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš 18.7.1995
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 18.7.1995
bufety 18.7.1995
odvod odpadových vôd 18.7.1995
ústavná zdravotná starostlivosť - prírodné liečebné kúpele 21.4.2006
ambulantná zdravotná starostlivosť - gynekologická ambulancia 21.4.2006
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti 29.11.2006
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 29.11.2006
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností 29.11.2006
pohostinská činnosť 29.11.2006
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 29.11.2006
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 29.11.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 29.11.2006
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) 29.11.2006
prenájom automobilov 29.11.2006
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča 29.11.2006
ambulantná zdravotná starostlivosť - gynekologická ambulancia, ortopedická ambulancia 16.5.2008
prípravné práce k realizácii stavby 4.6.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 4.6.2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 4.6.2010
prevádzkovanie športových zariadení 1.3.2012
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.3.2012
v súlade zo zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia 24.7.1996 28.11.2006
zmenárenská činnosť 3.2.2003 28.11.2006
verejné stravovanie-reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie 18.7.1995 28.11.2006
v súlade zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia 18.7.1995 23.7.1996
prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulanciách špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekoógii a pôrodníctve, ortopédia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 29.4.2009 6.11.2014
maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností 18.7.1995 28.11.2006
stravovanie závodné a iné účelové 18.7.1995 28.11.2006
ubytovacie zariadenie 18.7.1995 28.11.2006

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
2. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
3. Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Prevádzkarne:
   Lúčky 530
4. Pranie prádla
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Prevádzkarne:
   Lúčky 531
5. Ubytovacie zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Lúčky 533 (Zrušená)
6. Verejné stravovanie /reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerstvenie/
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Lúčky 530 (Zrušená)
7. Stravovanie závodné a iné účelové
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Lúčky 530 (Zrušená)
8. Zmenárenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2004
Prevádzkarne:
   Lúčky 530 (Zrušená)
9. Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Prevádzkarne:
   Lúčky, 530 (LD CHOČ)
   Lúčky 535 (Zrušená)
   Lúčky 529 (Zrušená)
   Lúčky 537 (Zrušená)
   Lúčky 538 (Zrušená)
   Lúčky 540 (Zrušená)
   Lúčky 533 (Zrušená)
   Lúčky 571 (Zrušená)
   Lúčky 251 (Zrušená)
   Lúčky, 539 (Penzion B) (Zrušená)
10. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Prevádzkarne:
   Lúčky, 530 (LD CHOČ)
   Lúčky, 539 (Penzion B) (Zrušená)
11. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.1995
Prevádzkarne:
   Lúčky, 534 (Kúpeľná dvorana)
12. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2001
Prevádzkarne:
   Lúčky 530
13. Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2006
14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2006
15. Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2006
16. Prenájom automobilov
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2006
17. Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2006
Deň zániku oprávnenia: 5.12.2015
18. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2010
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2010
20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2010
21. Prevádzkovanie športových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 8.2.2012
Prevádzkarne:
   03482 Lúčky 536
22. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 8.2.2012
Prevádzkarne:
   03482 Lúčky 535
   03482 Lúčky 536

Hodnotenie KÚPELE LÚČKY a.s., IČO 31633218


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KÚPELE LÚČKY a.s., IČO 31633218

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image