KÚPELE SLIAČ a.s., IČO 31642438 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt KÚPELE SLIAČ a.s., ktorý sídli na adrese 96232 Sliač - a má pridelené IČO 31642438.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom KÚPELE SLIAČ a.s. so sídlom na adrese 96232 Sliač - bol založený v roku 1996.


Základné informácie o KÚPELE SLIAČ a.s., IČO 31642438

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov KÚPELE SLIAČ a.s.
IČO 31642438
Adresa Sliač 962 31
Deň zápisu 1.1.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členo via predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spo ločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 29.12.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 976 29.12.1995
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.08.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 976 12.12.1996
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia predstavenstva zo dňa 5.3.1999. 13.8.1999
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.10.1999 - priebeh ktorého bol zapísaný v NZ 170/99, napísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, Niťová č. 3, Bratislava. Zároveň sa zapisuje zmena stanov. 26.4.2000
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 219/2000 zo dňa 30.11.2000, napísanej JUDr. Jozefom Opatovským, ul. M.Schneidra Trnavského 6, Trnava, ako aj zmena stanov. 6.2.2001
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.2002, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou NZ 429/02, N 441/02 bola schválená zmena stanov v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z. 29.10.2003
Základné imanie:
5 990 740 EUR Rozsah splatenia: 5 990 740 EUR 19.7.2013
4 985 740 EUR Rozsah splatenia: 4 985 740 EUR 5.7.2013 18.7.2013
8 273 835,53 EUR Rozsah splatenia: 8 273 835,53 EUR 8.7.2009 4.7.2013
249 287 000 Sk Rozsah splatenia: 249 287 000 Sk 29.10.2003 7.7.2009
249 287 000 Sk 29.12.1995 28.10.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno KÚPELE SLIAČ a.s.
IČO 31642438
Adresa 96232 Sliač -

Kontakty na KÚPELE SLIAČ a.s., IČO 31642438

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Sliač 962 31 od  30.5.2008 
Sliač 962 32 od  29.12.1995  do  29.5.2008

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96231 Sliač
96231 Sliač - do  21.9.2006
96232 Sliač - do  22.9.2006

Predmet činností KÚPELE SLIAČ a.s., IČO 31642438

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
súlade so zákonom č. 20/1996 zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia 29.12.1995
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nimi súvisiacimi predpismi 29.12.1995
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 29.12.1995
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 29.12.1995
spolupracovať s vedeckými a odbornými in- štitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 29.12.1995
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod. 29.12.1995
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre 29.12.1995
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými sub- jektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 29.12.1995
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľné- ho prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 29.12.1995
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj 29.12.1995
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb 29.12.1995
ubytovacie služby 29.12.1995
zmenárenská činnosť 29.12.1995
pohostinská činnosť 30.5.2008
poskytovanie služieb informátora 1.1.2014
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 1.1.2014
poskytovanie sociálnych služieb 1.1.2014
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 1.1.2014
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 1.1.2014
reklamné a marketingové služby 1.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 1.1.2014
hostinská činnosť 29.12.1995 29.5.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru každého druhu za účelom jeho predaja a predaj okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. František Jelenčiak (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
   Sliač, Areál letn.kúpaliska
   Kováčová, Kúpele (Zrušená dňom 17.5.2013)
2. Prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Karniš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
3. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1996
Zodpovedný zástupca: Monika Hevessyová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sliač, LÚ Slovensko
   Sliač, TU Starý Partizán
   Sliač, PJK - ubyt.časť
   Sliač, LÚ Palace
   Sliač, LÚ Detva
   Kováčová, Slnečná 10 -turist.ubyt . (Zrušená dňom 17.5.2013)
   Kováčová, LÚ Detvan (Zrušená dňom 17.5.2013)
4. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Zodpovedný zástupca: Ján Puškár (Zrušený)
Daša Puškárová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sliač, LÚ Palace
5. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Deň zániku oprávnenia: 15.5.2003
Zodpovedný zástupca: Karolína Kováčová (Zrušený)
Ivan Behrík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sliač, LÚ Palace (Zrušená)
   Sliač, LÚ Detva (Zrušená)
   Kováčová, LÚ Detvan (Zrušená)
6. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2003
Zodpovedný zástupca: Ján Gamec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sliač, Spoločenská dvorana (Zrušená)
   Sliač, Palac club /snackbar / (Zrušená)
   Sliač, LÚ Palace (Zrušená)
   Sliač, LÚ Detva (Zrušená)
   Kováčová, LÚ Detvan (Zrušená)
7. Výroba pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1999
Deň zániku oprávnenia: 15.5.2003
Zodpovedný zástupca: Štefan Križan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sliač, Kúpele (Zrušená)
8. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1999
Prevádzkarne:
   Sliač, Kúpele
9. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 30.6.1999
Prevádzkarne:
   Sliač, Kúpele
   Sliač, Areál let.kúpaliska
10. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Zodpovedný zástupca: Monika Adamová
Ján Gamec (Zrušený dňom 26.10.2009)
Adriána Knošková (Zrušený dňom 22.10.2014)
Mária Smoradová (Zrušený dňom 11.10.2013)
Miriam Farbiaková (Zrušený dňom 21.5.2013)
Prevádzkarne:
   Sliač, LÚ Palace
   Sliač, Spoločenská dvorana
   Sliač, Palac club /snackbar /
   Sliač, LÚ Detva (Zrušená dňom 3.7.2013)
   Kováčová, LÚ Detvan (Zrušená dňom 17.5.2013)
11. Poskytovanie služieb informátora
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
13. Poskytovanie sociálnych služieb
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
15. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
16. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele
17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.2013
Prevádzkarne:
   96231 Sliač, Kúpele

Hodnotenie KÚPELE SLIAČ a.s., IČO 31642438


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte KÚPELE SLIAČ a.s., IČO 31642438

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image