Liečebné termálne kúpele, a.s., IČO 31642721 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Liečebné termálne kúpele, a.s., ktorý sídli na adrese Bratislava III, Hattalova 12/A a má pridelené IČO 31642721.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Liečebné termálne kúpele, a.s. so sídlom na adrese Bratislava III, Hattalova 12/A bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Liečebné termálne kúpele, a.s., IČO 31642721

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Liečebné termálne kúpele, a.s.
IČO 31642721
Adresa Sklené Teplice 100 Sklené Teplice 966 03
Deň zápisu 9.1.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. 28.7.2004
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva. 23.9.2003 27.7.2004
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva v súlade s podpisovým vzorom uloženým v Zbierke listín. 28.5.2003 22.9.2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 9.1.1996 27.5.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 980 9.1.1996
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov. 28.8.1997
. Zapisuje sa zmena v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2001 v orgánoch spoločnosti. 13.6.2001
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 01.12.2001, 09.02.2002 a 19.02.2003 v spoljení s mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 03.03.2003 - v NZ 15537/2003, napísanej JUDr. Annou Máčajovou, notárkou Zvolen, Kozačeka 11, ako aj úplné znenie stanov. 28.5.2003
Uznesením KS v Banskej Bystrici zo dňa 1.8.2003 č.k. 28 V /1/2003-162 súd povolil vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a.s. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr. Emila Vaňka, r.č. : , AK Nám. SNP 26/75, Zvolen. 22.9.2003
Zánik funkcie MUDr. Petra Bališa, r.č.: predsedu predstavenstva dňom 25.8.2003. Notárska zápisnica č. N 2332/2003, Nz 75077/2003 vyhotovená Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu, notára, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.2003, na ktorom bol doplnený predmet činnosti, zmenený spôsob konania menom spoločnosti a došlo k zmene v obsadení funkcie predsedu predstavenstva. 23.9.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.7.2004. Dodatok k zápisnici z 21.7.2004. Stanovy spoločnosti. 28.7.2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28 V/1/2003 - 248 zo dňa 17. 1. 2004 právoplatné dňa 14. 1. 2004 súd vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a. s. vyhlasuje za skončené. 21.9.2004
Základné imanie:
1 427 170 EUR Rozsah splatenia: 1 427 170 EUR 29.1.2010
43 000 000 Sk Rozsah splatenia: 43 000 000 Sk 28.9.2005 28.1.2010
7 967 000 Sk Rozsah splatenia: 7 967 000 Sk 28.5.2003 27.9.2005
7 967 000 Sk 9.1.1996 27.5.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Liečebné termálne kúpele, a.s.
IČO 31642721
Adresa Bratislava III, Hattalova 12/A

Kontakty na Liečebné termálne kúpele, a.s., IČO 31642721

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Sklené Teplice 100 Sklené Teplice 966 03 od  28.7.2004 
Hattalova 12/A Bratislava 831 03 od  23.9.2003  do  27.7.2004
Hattalova 12/A Bratislava od  28.5.2003  do  22.9.2003
Sklené Teplice 966 03 od  9.1.1996  do  27.5.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96603 Sklené Teplice 100
Bratislava III, Hattalova 12/A do  26.4.2005

Predmet činností Liečebné termálne kúpele, a.s., IČO 31642721

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
v súlade so zák.č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia 9.1.1996
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdavotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi 9.1.1996
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekár- skymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 9.1.1996
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahranič- ným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 9.1.1996
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravot- níckych služieb 9.1.1996
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod. 9.1.1996
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre 9.1.1996
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírod- ných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 9.1.1996
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 9.1.1996
ubytovacie a stravovacie služby 9.1.1996
maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou 9.1.1996
pohostinská činnosť 9.1.1996
prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu 9.1.1996
sprostredkovateľská činnosť 28.5.2003
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software 28.5.2003
prevádzkovanie cestovnej agentúry 23.9.2003
pohostinská činnosť 23.9.2003
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 23.8.2012
reklamné a marketingové služby 23.8.2012
zmenárne 5.3.2004 30.11.2012
ubytovacie a stravovacie služby 23.9.2003 12.5.2011
leasing spojený s financovaním 28.5.2003 30.11.2012
nepravidelná autobusová doprava 28.8.1997 30.11.2012
faktoring a forfaiting 28.5.2003 30.11.2012
výroba tepelnej energie a teplej vody 9.1.1996 30.11.2012
pranie prádla 9.1.1996 30.11.2012
záhradnícke služby 9.1.1996 30.11.2012
vodoinštalárske práce 9.1.1996 30.11.2012
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 9.1.1996 22.9.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 5.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Broda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená)
2. Ubytovacie a stravovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 5.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Broda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená)
3. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 5.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Broda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená)
   Sklené Teplice . (Zrušená)
   Sklené Teplice . (Zrušená)
4. Vodoinštalatérske práce
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 22.8.2005
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Číž (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená)
5. Práce súvisiace s prevádzkovaním termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená dňom 31.7.2009)
6. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 12.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 24.8.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Zaťko (Zrušený)
7. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 22.8.2005
Zodpovedný zástupca: Ľudmila Filipová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená)
8. Výroba cukrárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 22.8.2005
Zodpovedný zástupca: Ľudmila Filipová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená)
9. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2011
10. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2002
11. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2002
12. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.2002
13. Prevádzkovanie cestovnej agentúry
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Zodpovedný zástupca: Oľga Tadianová
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená dňom 31.7.2009)
14. Ubytovacie a stravovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2011
Zodpovedný zástupca: Oľga Tadianová (Zrušený dňom 30.6.2011)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená dňom 31.7.2009)
   Sklené Teplice, (penzión Lenka) (Zrušená dňom 31.7.2009)
   Sklené Teplice, (penzión PARK) (Zrušená dňom 31.7.2009)
15. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.1996
Zodpovedný zástupca: Karol Magula
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100
   96603 Sklené Teplice 100 (Zrušená dňom 31.7.2009)
16. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.10.2003
Zodpovedný zástupca: Stanislav Rybiansky (Zrušený)
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100
17. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.2009
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100
18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2012
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100
19. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2012
20. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.2013
Zodpovedný zástupca: Oľga Tadianová
Prevádzkarne:
   96603 Sklené Teplice 100

Hodnotenie Liečebné termálne kúpele, a.s., IČO 31642721


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Liečebné termálne kúpele, a.s., IČO 31642721

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image