Loomis SK, a.s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 36394238 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Loomis SK, a.s., ktorý sídli na adrese Vajnorská 140, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 36394238.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Loomis SK, a.s. so sídlom na adrese Vajnorská 140, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 2000.


Základné informácie o Loomis SK, a.s., IČO 36394238

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Loomis SK, a.s.
IČO 36394238
Adresa Vajnorská 140 Bratislava 831 04
Deň zápisu 26.9.2000
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Na zastupovanie vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovanie za spoločnosť sa vyžaduje vždy spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva. 15.10.2014
Spoločnosť je oprávnený zastupovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovať za spoločnosť každý člen predstavenstva samostatne. 9.1.2014 14.10.2014
Spoločnosť je oprávnený zastupovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovať za spoločnosť predseda predstavenstva. 26.10.2013 8.1.2014
Spoločnosť je oprávnený zastupovať vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť a podpisovať za spoločnosť predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. 27.1.2011 25.10.2013
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva a prokurista každý samostatne. 13.1.2005 26.1.2011
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. 26.9.2000 12.1.2005
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 26.6.2000, jednorázovo v zmysle § 205 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov. 26.9.2000
Na valnom zhromaždení dňa 22. 5. 2001 bola schválená zmena stanov. 2.8.2001
Rozhodnutím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline č.p. LIC-4-53/2000 zo dňa 20.8.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.8.2001 došlo k zmene oprávnenia podnikať v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v znení zákona č. 225/2000 Z. z. v rozsahu uvedeného rozhodnutia. 12.4.2002
Notárska zápisnica č. NZ 131/02 zo dňa 11. 4. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 10.7.2002
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti. 6.2.2004
Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 02. 05. 2006 z Spoločnosť pre bankovú ochranu, a.s. na G4S SBO ( SK ), a.s. 13.5.2006
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 13.7.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007. 12.9.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2008. 21.6.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2009, 25447/2009 zo dňa 28.7.2009. 11.8.2009
Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 28628/2010 zo dňa 12.08.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného men: G4S SBO ( SK ), a.s. na nové obchodné meno: G4S Cash Solutions (SK), a. s.. 31.8.2010
Notárska zápisnica N 4/2011, Nz 1121/2011 zo dňa 14.01.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 27.1.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2012. 13.6.2012
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2013. 27.7.2013
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica osvedčený odpis zo dňa 15.06.2013. 2.8.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2013 vo forme notárskej zápisnice. 26.10.2013
Notárska zápisnica č. N 727/2013, Nz 41498/2013 zo dňa 12.11.2013. 5.12.2013
Zmena obchodného mena z G4S Cash Solutions (SK), a. s. na Loomis SK, a. s. 10.12.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 743/2013, Nz 47523/2013, NCRls 48298/2013 zo dňa 02.12.2013. 6.2.2014
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.03.2014. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 190/2014 Nz 11922/2014 NCRls 12151/2014 dňa 27.03.2014. 30.4.2014
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 472/2014, Nz 27096/2014, NCRls 27588/2014 zo dňa 18.07.2014. 6.8.2014
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 628/2014, Nz 36474/2014, NCRls 37209/2014 zo dňa 06.10.2014. 15.10.2014
Notárska zápisnica č. N 400/2016, Nz 28391/2016, NCRls 29200/2016 zo dňa 12.08.2016. 24.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.09.2016 7.10.2016
Základné imanie:
1 327 760 EUR Rozsah splatenia: 1 327 760 EUR 11.8.2009
40 000 000 Sk Rozsah splatenia: 40 000 000 Sk 6.2.2004 10.8.2009
40 000 000 Sk 26.9.2000 5.2.2004

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Loomis SK, a.s.
IČO 36394238
Adresa Vajnorská 140 Bratislava 831 04

Kontakty na Loomis SK, a.s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 36394238

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vajnorská 140 Bratislava 831 04 od  9.1.2014 
Višňová 16 Bratislava 831 01 od  13.1.2005  do  8.1.2014
Na bráne č. 1 Žilina 010 01 od  6.2.2004  do  12.1.2005
Nám. Andreja Hlinku 1 Žilina 010 01 od  26.9.2000  do  5.2.2004

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 140
Žilina, Na bráne 1 do  26.1.2005
83101 Bratislava-Nové Mesto, Višňová 16 do  20.1.2014

Predmet činností Loomis SK, a.s., IČO 36394238

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Administratívne služby 27.7.2013
cestná nákladná doprava- vykonávanie prepravy s ochranou 26.9.2000
prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, h) vypracúvanie plánu ochrany 7.7.2006
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 27.7.2013
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 27.7.2013
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 27.7.2013
spracovanie bankoviek a mincí (podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení) 2.8.2013
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 5.12.2013
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 11.2.2014
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou v zmysle § 2 ods.1 písm. b, zák.č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 26.3.2015
prevádzkovanie detektívnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu: a) hľadanie osoby, b) hľadanie majetku, c) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, d) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickj osoby alebo o ich majetkových pomeroch, f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, g) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. 12.8.2006 8.1.2014
prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu: a) príprava na výkon strážnej služby, b) príprava na výkon detektívnej služby, c) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby, d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby. 12.8.2006 8.1.2014
strážna služba v rozsahu zákona č. 379/1997 Z.z. v znení novely č. 225/2000 Z.z., § 3 písm. a/ body: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 4. ochrana majetku pri preprave, 5. ochrana prepravy majetku a osoby, 6. ochrana osoby, 7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia, 8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby, 9. vypracúvanie plánu ochrany, 10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode, 11. odborná príprava osôb na činno 26.9.2000 6.7.2006
detektívna služba v rozsahu zákona č. 379/97 Z.z. v znení novely č. 225/2000 Z.z., § 3 písm. b/ body: 1. hľadanie osoby, 2. hľadanie majetku, 3. zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, 4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, 5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, 6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, 7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode, 8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode 26.9.2000 20.10.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Cestná nákladná doprava - vykonávanie prepravy s ochranou
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Imrich (Zrušený)
2. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.3.2005
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Imrich (Zrušený dňom 3.12.2013)
3. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2013
4. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2013
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2013
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2013
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.2013
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)
12. Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)
13. Kuriérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)
14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2014
Zodpovedný zástupca: Dušan Juračka (Zrušený dňom 30.4.2014)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Stavbárska 34 (Zrušená dňom 30.4.2014)

Hodnotenie Loomis SK, a.s., IČO 36394238


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Loomis SK, a.s., IČO 36394238

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image