LOVINIT, a.s., Lovinobaňa, IČO 36023612 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt LOVINIT, a.s., ktorý sídli na adrese Továrenska 9, Lovinobaňa a má pridelené IČO 36023612.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom LOVINIT, a.s. so sídlom na adrese Továrenska 9, Lovinobaňa bol založený v roku 1997.


Základné informácie o LOVINIT, a.s., IČO 36023612

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov LOVINIT, a.s. "v konkurze"
IČO 36023612
Adresa Továrenská 282/9 Lovinobaňa 985 54
Deň zápisu 28.8.1997
Deň výmazu 17.4.2013
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť zastupujú, v jej mene konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený v podpisovem vzore, ktorý je uložený v spise súdu a v zbierke listín. 21.8.2002 16.4.2013
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú všetci jeho členovia, vždy dvaja súčasne. 28.8.1997 20.8.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 20/2006-383 zo dňa 16. 04. 2012, právoplatného 08. 05. 2012, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu LOVINIT, a.s. „v konkurze“, so sídlom Továrenská 282/9, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 36 023 612 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa spoločnosť LOVINIT, a.s., z obchodného registra v y m a z á v a . 17.4.2013
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou napísanou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 2/96 zo dňa 19.8.1997 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1225 28.8.1997 16.4.2013
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.1999. 29.4.1999 16.4.2013
. Zapisuje sa zmena stanov a orgánov spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 11.10.1999 v Nz 434/99 napísanej JUDr.Martou Jurinovou vo Fiľakove. 21.12.1999 16.4.2013
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.06.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. 21.8.2002 16.4.2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/20/2006-140 zo dňa 12. 03. 2007, právoplatným dňa 17. 03 2007, bola JUDr. Marta Todeková odvolaná z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu LOVINIT, a.s. "v konkurze", do funkcie nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, sídlo správcu Komenského 3, p.p. 525, 974 01 Banská Bystrica. 10.8.2007 16.4.2013
Základné imanie:
1 500 000 Sk Rozsah splatenia: 1 500 000 Sk 16.6.2003 16.4.2013
1 500 000 Sk 28.8.1997 15.6.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno LOVINIT, a.s.
IČO 36023612
Adresa 98554 Lovinobaňa, Továrenská 282/9

Kontakty na LOVINIT, a.s., Lovinobaňa, IČO 36023612

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Továrenská 282/9 Lovinobaňa 985 54 od  28.8.1997  do  16.4.2013

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
98554 Lovinobaňa, Továrenská 282/9

Predmet činností LOVINIT, a.s., IČO 36023612

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 28.8.1997 21.7.2004
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 28.8.1997 21.7.2004
sprostredkovanie obchodu a dopravy 28.8.1997 21.7.2004
výroba žiaruvzdorných zásaditých materiálov a špeciálnych hmôt 28.8.1997 21.7.2004
výskum a vývoj v oblasti spracovania žiaruvzdorných surovín a technológií vrátane ich využitia 28.8.1997 21.7.2004
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 28.8.1997 21.7.2004
* dovoz z ČR nebezpečného odpadu kat.č.52708 - sulfitové nezahustené výluhy a jeho využitie ako prísady pri výrobe bázických magnezitových stavív 28.8.1997 21.7.2004
* dovoz odpadového chrómmagnezitu kat.č.31107 a odpadového dolomitu kat.č. 31106 od odberateľov výrobkov a jeho spätné použitie pri výrobe žiaruvzdorných stavív 28.8.1997 21.7.2004
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 22.7.2004 16.4.2013
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 22.7.2004 16.4.2013
sprostredkovanie obchodu a dopravy 22.7.2004 16.4.2013
výroba žiaruvzdorných zásaditých materiálov a špeciálnych hmôt 22.7.2004 16.4.2013
výskum a vývoj v oblasti spracovania žiaruvzdorných surovín a technológií vrátane ich využitia 22.7.2004 16.4.2013
prenájom nehnuteľností 22.7.2004 16.4.2013
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 22.7.2004 16.4.2013
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava 22.7.2004 16.4.2013
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečný odpad 22.7.2004 16.4.2013
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 22.7.2004 16.4.2013
pohostinská činnosť 22.7.2004 16.4.2013
colno-deklarantské služby 22.7.2004 16.4.2013
kovoobrábanie, zámočníctvo, nástrojárstvo, oprava pracovných strojov 22.7.2004 16.4.2013
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 22.7.2004 16.4.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba žiaruvzdorných zásaditých materiálov a špeciálnych hnôt.
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 16.7.1997
Prevádzkarne:
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená)
2. Výskum a vývoj v oblasti spracovania žiaruvzdorných surovín a technológií vrátane ich využitia.
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 16.7.1997
Prevádzkarne:
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená)
3. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 16.7.1997
4. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 28.8.1997
Prevádzkarne:
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená dňom 19.8.2009)
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená dňom 19.8.2009)
5. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 28.8.1997
Prevádzkarne:
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená dňom 19.8.2009)
6. Sprostredkovanie obchodu a dopravy.
Deň vzniku oprávnenia: 28.8.1997
Prevádzkarne:
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená dňom 19.8.2009)
7. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 1.Dovoz z ČR nebezpečného odpadu kat. č. 52708 - sulfitové nezahustené výluhy a jeho využitie ako prísady pri výrobe bázických magnezitových stavív.2.Dovoz odpadového chró
Deň vzniku oprávnenia: 28.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 24.5.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Kováč CSc. (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lovinobaňa, Továrenská 282/9 (Zrušená)
8. Prenájom nehnuteľností.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
9. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
10. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečný odpad.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
11. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
12. Pohostinská činnosť.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
Zodpovedný zástupca: Drahoš Šuľaj
13. Colno-deklarantské služby.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
14. Kovoobrábanie.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mánik
15. Zámočníctvo.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mánik
16. Nástrojárstvo.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mánik
17. Oprava pracovných strojov.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Mánik
18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Marian Lenhard
19. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 12.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Július Gabera (Zrušený dňom 3.12.2013)

Hodnotenie LOVINIT, a.s., IČO 36023612


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte LOVINIT, a.s., IČO 36023612

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image