LYKOTEX, a.s., IČO 31703631 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt LYKOTEX, a.s., ktorý sídli na adrese 05001 Revúca, Priemyselná 306 a má pridelené IČO 31703631.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom LYKOTEX, a.s. so sídlom na adrese 05001 Revúca, Priemyselná 306 bol založený v roku 1995.


Základné informácie o LYKOTEX, a.s., IČO 31703631

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov LYKOTEX, a.s.
IČO 31703631
Adresa Priemyselná 306/9 Revúca 050 01
Deň zápisu 16.2.1995
Deň výmazu 4.8.2007
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva alebo prokurista so samostatnou prokúrou alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou. 12.2.1996 3.8.2007
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 16.2.1995 11.2.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k. 47-24K 178/99 – 208 zo dňa 16. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15. 05. 2007 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka LYKOTEX, a.s., so sídlom Priemyselná 306/9, Revúca, IČO: 31 703 631, zamietol pre nedostatok majetku dlžníka. 4.8.2007
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 17/95, NZ 17/95 zo dňa 23.1.1995 napísanej JUDr. Jozefom Farkašovským notárom v Rožňave podľa zákona č. 513/91 Zb. 16.2.1995 3.8.2007
Na akciovú spoločnosť prešli práva záväzky v rozsahu zmluvy o prevode majetku č. 1064/1995 zo dňa 1. 8. 1995 podľa zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov ku dňu 2. augusta 1995. Stary spis: Sa 575 Stary spis: Sa 1181 2.8.1995 3.8.2007
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o zvýšení základného imania zo dňa 16.8.1995. 15.11.1995 3.8.2007
Zmena stanov schválená VZ dňa 9.12.1995. 12.2.1996 3.8.2007
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.2.1996. 20.12.1996 3.8.2007
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 14.12.1996 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti 7.4.1997 3.8.2007
Základné imanie:
2 275 400 Sk 20.12.1996 3.8.2007
1 706 600 Sk 15.11.1995 19.12.1996
1 280 000 Sk 16.2.1995 14.11.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno LYKOTEX, a.s.
IČO 31703631
Adresa 05001 Revúca, Priemyselná 306

Kontakty na LYKOTEX, a.s., IČO 31703631

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Priemyselná 306/9 Revúca 050 01 od  16.2.1995  do  3.8.2007

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05001 Revúca, Priemyselná 306

Predmet činností LYKOTEX, a.s., IČO 31703631

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, s priemyselným tovarom, s textilom, podla- hovými krytinami, s odevami 16.2.1995 3.8.2007
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, motorových vozidiel, staveb- ných strojov a zariadení, ostatných strojov a nástrojov 16.2.1995 3.8.2007
vedľajšia činnosť v pozemnej doprave 16.2.1995 3.8.2007
skladovanie 16.2.1995 3.8.2007
sekretárske služby, kopírovacie služby 16.2.1995 3.8.2007
činnosť knižníc 16.2.1995 3.8.2007
organizovanie kurzov, školení, seminárov 16.2.1995 3.8.2007
reklamné činnosti 16.2.1995 3.8.2007
fotografické služby 16.2.1995 3.8.2007
ostatné služby - predaj tepla, teplej vody, pary, úžitkovej vody 16.2.1995 3.8.2007
výroba drevených obalov, výrobkov z dreva 16.2.1995 3.8.2007
sprostredkovanie obchodu 16.2.1995 3.8.2007
zámočníctvo 16.2.1995 3.8.2007
sústruženie, frézovanie, mechanická úprava kovov 16.2.1995 3.8.2007
pozemné, inžinierske, bytové, občianske, priemyselné a vodné stavby-práce HSV a PSV 16.2.1995 3.8.2007
výroba betónu, malty a iných produktov z betónu 16.2.1995 3.8.2007
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 16.2.1995 3.8.2007
aplikačný výskum a vývoj v oblasti textilnej výroby / podlahové krytiny, ľanárska výroba, výroba sklenených tkanín, netkaný textil / 16.2.1995 3.8.2007
výroba textilných výrobkov z ľanu, bavlny, vlny, skleneného hodvábu, podlahových krytín, netkaný textil 16.2.1995 3.8.2007
automatizované spracovanie dát, databanky, činnosti vsťahujúce sa k počítačom, poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 16.2.1995 3.8.2007
inžinierska a investorska činnosť v stavebníctve 16.2.1995 3.8.2007
poradenská činnosť v účtovníctve 15.11.1995 3.8.2007
vykonávanie jednoduchého a podvojného účtovníctva 15.11.1995 3.8.2007
výroba technických textílií z primárnych a druhotných textilných surovín a z textilných odpadov 12.2.1996 3.8.2007
veľkoobchod a maloobchod s obuvou 12.2.1996 3.8.2007
revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových tlakových nádob stabilných. Revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových parných a horúcovodných kotlov 3. triedy 12.2.1996 3.8.2007
vnútroštátna cestná osobná a nákladná doprava 12.2.1996 3.8.2007
poskytovanie ubytovacích služieb 12.2.1996 3.8.2007
stravovanie závodné a iné účelové 12.2.1996 3.8.2007
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 12.2.1996 3.8.2007
nákup, preprava, skladovanie a spracovanie textilných odpadov 12.2.1996 3.8.2007

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Veľkoobchod s potravinami
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
2. Veľkoobchod s priemyselným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
3. Veľkoobchod s textilom ,podlahovými krytinami
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudohorská 37,Sásová (Zrušená dňom 4.8.2007)
4. Veľkoobchod s odevami
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
5. Maloobchod v rozsahu uvedených veľkoobchodných činností
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
Prevádzkarne:
   Levice, OD - Pokrok (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Revúca, Priemyselná 306 (Zrušená dňom 4.8.2007)
6. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
7. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
8. Prenájom stavebných strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
9. Prenájom ostatných strojov a nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
10. Vedľajšia činnosť v pozemnej doprave
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
11. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
12. Sekretárske služby, kopírovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
13. Činnosť knižníc
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
14. Organizovanie kurzov školení, seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
15. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
16. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
17. Ostatné služby - predaj tepla, teplej vody,pary,úžitkovejvody
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
18. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
19. Výroba výrobkov z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
20. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
21. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
Prevádzkarne:
   Revúca, Priemyselná 306 (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Kokava nad Rimavicou, LTZ (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Hlinné, LTZ (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Vojany, LTZ (Zrušená dňom 4.8.2007)
22. Sústruženie,frézovanie,mechanická úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
23. Pozemné,inžinierske,bytové,občianske,priemyselné a vodné stavby-práce HSV a PSV
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
24. Výroba betónu,malty a iných produktov z betónu
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
25. Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
26. Aplikačný výskum a vývoj v oblasti textilnej výroby /pod-lahové krytiny, ľanárska výroba, výroba sklenených tkanín, netkaný textil/
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
27. Výroba textilných výrobkov z ľanu, bavlny,vlny, skleneného hodvábu, podlahových krytín,netkaný textil
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
28. Automatizované spracovanie dát,databanky,činnosti vsťahujúce sa k počítačom,poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
29. Inžinierska a investorska činnosť v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
30. Výroba technických textílií z primárnych a druhotných textilných surovín a z textilných odpadov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
Prevádzkarne:
   Trebišov, Ul.Štefánikova (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Kežmarok, Nák.stredisko Severka (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Levice, Ul.ČA 18 (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Revúca, Ul.1.Mája (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Prešov, Levočská 7 (Zrušená dňom 4.8.2007)
31. Poradenská činnosť v účtovníctve.
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
32. Vykonávanie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
33. Veľkoobchod s obuvou.
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
Prevádzkarne:
   Trebišov, Ul.Štefánikova (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Prešov, Ul.Kúpeľná (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Kežmarok, Nák.stredisko Severka (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Levice, Ul.ČA 18 (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Revúca, Ul.1.Mája (Zrušená dňom 4.8.2007)
34. Maloobchod s obuvou.
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
35. Revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových tlakových nádob stabilných.Revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových parných a horúcovodných kotlov 3. triedy.
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
36. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, preprava, skladovanie a spracovanie textilných odpadov.
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.8.2002
37. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom-- nákup, preprava, skladovanie a spracovanie textilných odpadov-v rozsahu uvedenom v predmetnej koncesnej listine.
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
38. Cestná osobná a nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
39. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2007
Prevádzkarne:
   Muránska Zdychava, Chata Karafová (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Revúca, Priemyselná ul . (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Muránska Zdychava, Muránska Zdychava 3 (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Nová Kelča, Súp 272, Domaša (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Kaluža, Súp :3, 42 Šírava (Zrušená dňom 4.8.2007)
   Kokava nad Rimavicou, S 1003,ubyt.zar.Háj (Zrušená dňom 4.8.2007)
40. poskytovanie ubytovacích služieb
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
41. stravovanie závodné a iné účelové
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001

Hodnotenie LYKOTEX, a.s., IČO 31703631


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte LYKOTEX, a.s., IČO 31703631

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image