Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., Bratislava-Ružinov, IČO 17318386 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., ktorý sídli na adrese Dulovo nám. 1, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 17318386.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o. so sídlom na adrese Dulovo nám. 1, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., IČO 17318386

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o.
IČO 17318386
Adresa Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08
Deň zápisu 13.6.1991
Deň výmazu 4.4.2006
Spoločnosť zrušená od 31.1.2006
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. 29.10.1998 3.4.2006
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu konatelia - každý samostatne. 23.7.1996 28.10.1998
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu konatelia - každý samostatne. 28.1.1993 22.7.1996
Spoločnosť zastupujú výkonný riaditeľ Ing. Juraj Holec a splnomocnenec Doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc.. Za spoločnosť podpisuje výkonný riaditeľ, v jeho neprítomnosti splnomocnec. 13.6.1991 27.1.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 06.12.2005, právoplatné dňa 31.01.2006, č. k.: 5K 33/05-119, ktorým súd zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Management audit consulting, spol. s r.o., v skratke M A C spol. s r.o., Dulovo nám. 1, Bratislava, IČO: 17 318 386 pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Management audit consulting, spol. s r.o., v skratke M A C spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava, IČO: 17 318 386, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 931/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu. 4.4.2006
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.05.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1627 13.6.1991 3.4.2006
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.3. 1993. Stary spis: S.r.o. 1627 17.4.1993 3.4.2006
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.7.93. Stary spis: S.r.o. 1627 16.7.1993 3.4.2006
Zmeny v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 3.1.1994 a dodatkom č. 3 zo dňa k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1627 16.2.1994 3.4.2006
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.3.1994. Stary spis: S.r.o. 1627 16.6.1994 3.4.2006
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 07.11.1994. Stary spis: S.r.o. 1627 22.12.1994 3.4.2006
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.1995. Stary spis: S.r.o. 1627 9.5.1995 3.4.2006
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1995. Stary spis: S.r.o. 1627 25.8.1995 3.4.2006
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 6.11.1995. Stary spis: S.r.o. 1627 29.4.1996 3.4.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.6.1996. Stary spis: S.r.o. 1627 23.7.1996 3.4.2006
Notárska zápisnica č. N 357/99, Nz 341/99 zo dňa 22.12.1999 - dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve. 14.2.2000 3.4.2006
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. Sa 1700/B zo dňa 6.12.2000 právoplatné 5.2.2001, ktorým bola povolená zmena obchodného mena spoločníka. 12.7.2001 3.4.2006
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.7.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.8.2001. 20.9.2001 3.4.2006
Notárska zápisnica č. N 286/2001, NZ 252/2001 zo dňa 8.11.2001. 1.7.2002 3.4.2006
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 456/2002, NZ 410/2002 zo dňa 16.12.2002. 15.7.2003 3.4.2006
Základné imanie:
4 800 000 Sk Rozsah splatenia: 4 800 000 Sk 15.7.2003 3.4.2006
4 800 000 Sk 16.6.1994 14.7.2003
1 210 000 Sk 16.2.1994 15.6.1994
1 100 000 Sk 16.7.1993 15.2.1994
1 000 000 Sk 17.4.1993 15.7.1993
100 000 Sk 13.6.1991 16.4.1993
Výška vkladu každého spoločníka:
Ing. Juraj Holec Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk 13.6.1991 27.1.1993
Doc. Ing. Miroslav Majtán , CSc. Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 13.6.1991 16.4.1993
Doc.Ing. Július Nagy , CSc. Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 13.6.1991 27.1.1993
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 13.6.1991 27.1.1993
Ing. Juraj Holec Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk 28.1.1993 16.4.1993
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk 28.1.1993 16.4.1993
Doc. Ing. Miroslav Majtán , CSc. Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk 17.4.1993 15.7.1993
Ing. Juraj Holec Vklad: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 500 000 Sk 17.4.1993 15.7.1993
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 300 000 Sk 17.4.1993 15.7.1993
Doc. Ing. Miroslav Majtán , CSc. Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk 16.7.1993 15.6.1994
Ing. Juraj Holec Vklad: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 600 000 Sk 16.7.1993 15.6.1994
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 300 000 Sk 16.7.1993 15.6.1994
Jozef Grančič Vklad: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 110 000 Sk 16.2.1994 15.6.1994
Doc. Ing. Miroslav Majtán , CSc. Vklad: 396 720 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 396 720 Sk 16.6.1994 24.8.1995
Ing. Juraj Holec Vklad: 1 190 160 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 190 160 Sk 16.6.1994 24.8.1995
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 594 960 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 594 960 Sk 16.6.1994 24.8.1995
Jozef Grančič Vklad: 218 160 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 218 160 Sk 16.6.1994 24.8.1995
Technopol Austria spol. s r.o. Vklad: 2 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 400 000 Sk 16.6.1994 21.12.1994
MAC Trade spol. s r.o. Vklad: 2 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 400 000 Sk 22.12.1994 24.8.1995
Doc. Ing. Miroslav Majtán , CSc. Vklad: 397 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 397 000 Sk 25.8.1995 22.10.1998
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 595 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 595 000 Sk 25.8.1995 22.10.1998
Jozef Grančič Vklad: 218 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 218 000 Sk 25.8.1995 22.10.1998
MAC Trade spol. s r.o. Vklad: 2 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 400 000 Sk 25.8.1995 22.10.1998
Ing. Zuzana Fugersyová Vklad: 1 190 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 190 000 Sk 25.8.1995 22.10.1998
MAC - TRADE spol. s r.o. Vklad: 2 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 400 000 Sk 23.10.1998 13.2.2000
Doc.Ing. Juraj Majtán , CSc. Vklad: 397 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 397 000 Sk 23.10.1998 28.10.1998
Ing. Mariana Lelovská Vklad: 595 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 595 000 Sk 23.10.1998 28.10.1998
Jozef Grančič Vklad: 218 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 218 000 Sk 23.10.1998 28.10.1998
Ing. Zuzana Holecová Vklad: 1 190 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 190 000 Sk 23.10.1998 28.10.1998
CADUS Invest, o.c.p., a.s. Vklad: 2 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 400 000 Sk 29.10.1998 13.2.2000
CADUS Invest, o.c.p., a.s. Vklad: 4 800 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 4 800 000 Sk 14.2.2000 11.7.2001
CADUS Invest, a.s. Vklad: 4 800 000 Sk Splatené: 4 800 000 Sk 12.7.2001 19.9.2001
Eva Nagyová Vklad: 4 800 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 4 800 000 Sk 20.9.2001 3.4.2006

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno MAC, spol. s r.o.
IČO 17318386
Adresa Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08

Kontakty na Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., Bratislava-Ružinov, IČO 17318386

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08 od  29.4.1996  do  3.4.2006
Miletičova 1 Bratislava 821 08 od  16.6.1994  do  28.4.1996
Martinčekova 3 Bratislava od  13.6.1991  do  15.6.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82101 Bratislava-Ružinov, Dulovo nám. 1

Predmet činností Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., IČO 17318386

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskumná, poradenská a organizátorská činnosť v oblasti: 13.6.1991 27.1.1993
účtovníctva hospodárskych a iných organizácií 13.6.1991 27.1.1993
managementu a marketingu 13.6.1991 27.1.1993
daňových zákonov 13.6.1991 27.1.1993
prenájom /leasing/ hnuteľných a nehnuteľných vecí 13.6.1991 27.1.1993
obchodná činnosť so strojmi a zariadeniami 13.6.1991 27.1.1993
zahraničnoobchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie. 13.6.1991 27.1.1993
Nákup a predaj nehnuteľností. 28.1.1993 15.6.1994
Obchodná činnosť so strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti. 28.1.1993 15.6.1994
Finančný leasing. 28.1.1993 15.6.1994
Factoringové operácie. 28.1.1993 15.6.1994
nákup a predaj nehnuteľností 16.6.1994 30.6.2002
obchodná činnosť so strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti 16.6.1994 30.6.2002
finančný leasing 16.6.1994 30.6.2002
factoringové operácie 16.6.1994 30.6.2002
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 9.5.1995 30.6.2002
pohostinska činnosť 9.5.1995 30.6.2002
nákup a predaj nehnuteľností 1.7.2002 3.4.2006
obchodná činnosť so strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2002 3.4.2006
finančný leasing 1.7.2002 3.4.2006
factoringové operácie 1.7.2002 3.4.2006
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 1.7.2002 3.4.2006
pohostinska činnosť 1.7.2002 3.4.2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb 1.7.2002 3.4.2006
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2002 3.4.2006
prenájom motorových vozidiel 1.7.2002 3.4.2006
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 1.7.2002 3.4.2006

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Obchodná činnosť so strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.1991
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Gálisová (Zrušený dňom 4.4.2006)
2. Finančný leasing
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.1991
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Gálisová (Zrušený dňom 4.4.2006)
3. Nákup a predaj nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.1991
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Gálisová (Zrušený dňom 4.4.2006)
4. Factoringové operácie
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.1991
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Gálisová (Zrušený dňom 4.4.2006)
5. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.1991
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená dňom 4.4.2006)
6. Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.1991
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Holec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Hviezdna 64 (Zrušená)
7. Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená dňom 4.4.2006)
8. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená dňom 4.4.2006)
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená dňom 4.4.2006)
10. Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 29.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 4.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Holec (Zrušený dňom 4.4.2006)

Hodnotenie Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., IČO 17318386


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Management audit consulting, spol. s r.o. v skratke M A C spol. s r.o., IČO 17318386

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image