Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO 34115901 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Marius Pedersen, a.s., ktorý sídli na adrese Súvoz 1, Trenčín a má pridelené IČO 34115901.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Marius Pedersen, a.s. so sídlom na adrese Súvoz 1, Trenčín bol založený v roku 1995.


Základné informácie o Marius Pedersen, a.s., IČO 34115901

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Marius Pedersen, a.s.
IČO 34115901
Adresa Opatovská 1735 Trenčín 911 01
Deň zápisu 15.2.1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti konajú voči tretím osobám v plnom rozsahu dvaja členovia predstavenstva súčasne. 10.5.2011
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva súčasne. 6.3.2002 9.5.2011
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. 15.2.1995 5.3.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnsoť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.1994 a notárskou zápisnicou zo dňa 30.11.1994 č. N 321/94, NZ 346/91 v zmysle § 24, § 154 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 15.2.1995
Valné zhromaždenie konané dňa 04.12.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 289/95, NZ 283/95 schválilo zmenu stanov /v časti sídlo spoločnosti/. Stary spis: Sa 240 4.1.1996
Rozhodnutím valného zhromaždenia (notárska zápisnica N 258/96, NZ 220/96 zo dňa 16.7.1996 bola zmenená zakladateľská listina a stanovy spoločnosti. 5.6.1997
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.1998 /notárska zápisnica N 736/98, NZ 695/98/ - zmena stanov. 2.7.1999
Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, NZ 108/97 schválilo zmenu v zložení predstavenstva a dozornej rady. 20.5.1998
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.12.1999 (notárska zápisnica N 355/99, NZ 347/99) rozhodlo o zmenách v dozornej rade a schválilo znenie stanov - úplné znenie stanov a.s. 20.4.2001
Rozhodnutie zakladateľa a jediného akcionára (notárska zápisnica N 223/01, NZ 218/01 zo dňa 6.6.2001) o zmene zakladateľskej listiny a stanov a.s., o odvolaní a zvolení člena dozornej rady a predstavenstva. Udelenie prokúry dňa 6.6.2001. 6.3.2002
Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, o rozšírení predmetu činnosti a zmene stanov a.s., spísané notárskou zápisnicou N 413/02, NZ 388/02 zo dňa 11.12.2002 (zosúladenie so zák. č. 500/2001 Z.z.). 12.9.2003
Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti zaniknutej v dôsledku zlúčenia: IPODEC ONYX SLOVAKIA a.s. so sídlom: Súvoz 1, 912 50 Trenčín, IČO: 31 404 413. 14.1.2005
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti MP Logistik, s.r.o., Palárikova 16, 811 04 Bratislava, IČO 35 747 528. 7.9.2005
Základné imanie:
11 038 372,17677 EUR Rozsah splatenia: 11 038 372,17677 EUR 3.4.2009
332 542 000 Sk Rozsah splatenia: 332 542 000 Sk 14.1.2005 2.4.2009
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk 12.9.2003 13.1.2005
50 000 000 Sk 2.7.1999 11.9.2003
20 000 000 Sk 5.6.1997 1.7.1999
10 000 000 Sk 15.2.1995 4.6.1997

Kontakty na Marius Pedersen, a.s., Trenčín, IČO 34115901

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Opatovská 1735 Trenčín 911 01 od  15.8.2012 
Súvoz 1 Trenčín 912 50 od  4.1.1996  do  14.8.2012
Soblahovská 65 Trenčín 911 00 od  15.2.1995  do  3.1.1996

Predmet činností Marius Pedersen, a.s., IČO 34115901

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poskytovanie služieb, technológií, know - how súvisiace s hospodárením s odpadmi 15.2.1995
prípravné práce pre stavbu 6.3.2002
terénne úpravy a rekultivácie 6.3.2002
vedenie účtovníctva 6.3.2002
výsadba a údržba verejnej zelene 12.9.2003
čistenie komunikácií 12.9.2003
zimná údržba komunikácií 12.9.2003
čistenie kanalizácie 12.9.2003
prevádzkovanie parkovísk 12.9.2003
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností 12.9.2003
reklamné a propagačné služby 12.9.2003
údržba verejného osvetlenia 12.9.2003
prevádzkovanie parkovísk 14.1.2005
ekologické služby - udržiavacie a čistiace práce 14.1.2005
oprava strojov 7.9.2005
termické čistenie materiálov a výrobkov 7.9.2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 7.9.2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 5.7.2006
konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia 11.7.2008
prevádzkovanie pohrebiska 31.12.2009
prevádzkovanie pohrebnej služby 31.12.2009
poskytovanie služieb administratívneho charakteru 4.6.2010
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení 4.6.2010
prevádzkovanie neverejných čistiarní odpadových vôd 10.5.2011
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 140 20.6.2013
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu - licencia č. TNMN008365000000 20.6.2013
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 24.10.2015
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 24.10.2015
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 24.10.2015
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 24.10.2015
Prenájom hnuteľných vecí 24.10.2015
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 24.10.2015
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 24.10.2015
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 24.10.2015
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 24.10.2015
Počítačové služby 24.10.2015
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 24.10.2015
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 24.10.2015
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom 24.10.2015
automatizované spracovanie dát 4.6.2010 23.10.2015
audiovízia 10.6.2009 19.6.2013
fotografické služby 10.6.2009 19.6.2013
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve 5.7.2006 23.10.2015
vnútroštátna nákladná cestná doprava 5.7.2006 19.6.2013
prenájom strojov a zariadení 5.7.2006 23.10.2015
osádzanie, údržba a prenájom dopravného značenia 14.12.2006 23.10.2015
prenájom stavebných strojov a zariadení 11.7.2008 23.10.2015
prenájom motorových vozidiel 11.7.2008 19.6.2013
prenájom automobilov 11.7.2008 19.6.2013
oprava a údržba dvojstopových motorových vozidiel 11.7.2008 19.6.2013
činnosť účtovných poradcov 11.7.2008 23.10.2015
oprava cestných motorových vozidiel 7.9.2005 4.7.2006
oprava karosérií 7.9.2005 23.10.2015
opravy motorových vozidiel 14.1.2005 23.10.2015
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6.3.2002 23.10.2015
cestná nákladná doprava 6.3.2002 4.7.2006
prenájom motorových vozidiel a zariadení na nakladanie s odpadmi 6.3.2002 23.10.2015
poradenstvo v oblasti životného prostredia 14.1.2005 4.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 14.1.2005 4.7.2006
sprostredkovanie a obstarávanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 14.1.2005 23.10.2015
sprostredkovatľská a obstarávacia činnosť pre výrobu technických zariadení slúžiacich na nakladanie s odpadmi a druhotnými surovinami 7.9.2005 4.7.2006
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekológie a výroby druhotných surovín 7.9.2005 23.10.2015
školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania 7.9.2005 19.6.2013
leasingová činnosť 7.9.2005 19.6.2013
požičiavanie a prenájom /vrátane leasingu/ motorových vozidiel 14.1.2005 23.10.2015
inžinierska činnosť 15.2.1995 4.7.2006
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 6.3.2002 23.10.2015
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 6.3.2002 23.10.2015
vykonávanie dopravných stavieb 6.3.2002 23.10.2015
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov) a ostatných pozemných a inžinierskych stavieb 6.3.2002 23.10.2015
vodohospodárske stavby 6.3.2002 23.10.2015
hospodárenie s odpadmi 15.2.1995 4.7.2006
sprostredkovanie obchodu a služieb 15.2.1995 23.10.2015
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností 15.2.1995 23.10.2015
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností 15.2.1995 23.10.2015
technické poradenstvo v oblasti životného prostredia 4.6.2010 23.10.2015

Hodnotenie Marius Pedersen, a.s., IČO 34115901


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Marius Pedersen, a.s., IČO 34115901

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image