MOLY TRADE a.s., Marianka, IČO 35750723 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt MOLY TRADE a.s., ktorý sídli na adrese Školská 14, Marianka a má pridelené IČO 35750723.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom MOLY TRADE a.s. so sídlom na adrese Školská 14, Marianka bol založený v roku 1998.


Základné informácie o MOLY TRADE a.s., IČO 35750723

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov MOLY TRADE a.s.
IČO 35750723
Adresa Školská 14 Marianka 900 33
Deň zápisu 10.8.1998
Deň výmazu 21.5.2010
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený predseda predstavenstva. Konanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii predseda pripojí svoj vlastnoručný podpis. 11.4.2006 20.5.2010
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení spoločne predseda predstavenstva spolu s niektorým z ďalších členov predstavenstva. Konanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii konajúcich osôb pripoja konajúce osoby svoj vlastnoručný podpis. 23.8.2002 10.4.2006
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých záležitostiach a dokumentoch zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. 10.8.1998 22.8.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/89/2009, 1109255070 zo dňa 1.3.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.3.2010 bolo zastavené konkurzné konanie voči dlžníkovi MOLY TRADE a.s., so sídlom Školská 14, 900 33 Marianka, IČO: 35 750 723 pre nedostatok majetku. Obchodná MOLY TRADE a.s., so sídlom Školská 14, 900 33 Marianka, IČO: 35 750 723 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 1825/B sa v y m a z u j e z obchodného registra. 21.5.2010
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov osvedčeným notárskou zápisnicou č. N 73/98, Nz 68/98 zo dňa 6.7.1998 spísanou notárkou JUDr. Violou Juráškovou, v znení notárskej zápisnice č. N 219/98, Nz 175/98 zo dňa 31.7.1998 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Adámkom v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka. 10.8.1998 20.5.2010
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.1999. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.6.1999 č. N 98/9 Nz 95/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 17.8.1999 20.5.2010
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.8.1999, č. N 167/99, Nz 163/99 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 10.11.1999 20.5.2010
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnicezo dňa 15.12.1999, č. N 272/99, Nz 268/9 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 21.2.2000 20.5.2010
Na valnom zhromaždení dňa 17.4.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 257/02 napísanej dňa 17.4.2002 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Funkcia člena dozornej rady Š.Tomačšina zaniká dňa 17.4.2002. 23.8.2002 20.5.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 30/2006, Nz 3558/2006, NCRls 3522/2006 napísaná dňa 31.1.2006 notárom JUDr. Jánom Marušinom. 11.4.2006 20.5.2010
Základné imanie:
1 000 000 Sk 10.8.1998 20.5.2010

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno MOLY TRADE a.s.
IČO 35750723
Adresa 90033 Marianka, Školská 14

Kontakty na MOLY TRADE a.s., Marianka, IČO 35750723

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Školská 14 Marianka 900 33 od  21.2.2000  do  20.5.2010
Sabinovská 8 Bratislava 821 02 od  10.8.1998  do  20.2.2000

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
90033 Marianka, Školská 14
Bratislava II, Sabinovská 8 do  3.2.2000

Predmet činností MOLY TRADE a.s., IČO 35750723

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 10.8.1998 22.8.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 10.8.1998 22.8.2002
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy 10.8.1998 22.8.2002
výskum trhu a verejnej mienky 10.8.1998 22.8.2002
reklamná a propagačná činnosť 10.8.1998 22.8.2002
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 10.8.1998 22.8.2002
leasing spojený s financovaním 10.8.1998 22.8.2002
výroba drevených obalov 10.8.1998 22.8.2002
podnikateľské poradenstvo - obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 10.8.1998 22.8.2002
murárstvo 17.8.1999 22.8.2002
obkladačské práce 17.8.1999 22.8.2002
tesárstvo 17.8.1999 22.8.2002
pokrývačstvo 17.8.1999 22.8.2002
klampiarstvo 17.8.1999 22.8.2002
štukatérske 17.8.1999 22.8.2002
podlahárstvo 17.8.1999 22.8.2002
omietkárske práce 17.8.1999 22.8.2002
vodoinštalatérstvo 17.8.1999 22.8.2002
kúrenárske práce 17.8.1999 22.8.2002
vŕtanie studní 17.8.1999 22.8.2002
stavebné inštalácie 17.8.1999 22.8.2002
zemné a výkopové práce 17.8.1999 22.8.2002
stavebné zámočníctvo 17.8.1999 22.8.2002
maliarske a natieračské práce 17.8.1999 22.8.2002
lakovnícke práce v stavebníctve 17.8.1999 22.8.2002
sklenárske práce 17.8.1999 22.8.2002
sanitárna inštalácia 17.8.1999 22.8.2002
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/ 17.8.1999 22.8.2002
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 17.8.1999 22.8.2002
nákladná cestná doprava 10.11.1999 22.8.2002
faktoring a forfaiting /mimo súdneho vymáhania pohľadávok/ 21.2.2000 22.8.2002
murárstvo 23.8.2002 10.4.2006
obkladačské práce 23.8.2002 10.4.2006
tesárstvo 23.8.2002 10.4.2006
pokrývačstvo 23.8.2002 10.4.2006
klampiarstvo 23.8.2002 10.4.2006
štukatérske 23.8.2002 10.4.2006
podlahárstvo 23.8.2002 10.4.2006
omietkárske práce 23.8.2002 10.4.2006
vodoinštalatérstvo 23.8.2002 10.4.2006
kúrenárske práce 23.8.2002 10.4.2006
vŕtanie studní 23.8.2002 10.4.2006
stavebné inštalácie 23.8.2002 10.4.2006
zemné a výkopové práce 23.8.2002 10.4.2006
stavebné zámočníctvo 23.8.2002 10.4.2006
maliarske a natieračské práce 23.8.2002 10.4.2006
lakovnícke práce v stavebníctve 23.8.2002 10.4.2006
sklenárske práce 23.8.2002 10.4.2006
sanitárna inštalácia 23.8.2002 10.4.2006
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/ 23.8.2002 10.4.2006
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 23.8.2002 10.4.2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 23.8.2002 20.5.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 23.8.2002 20.5.2010
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy 23.8.2002 20.5.2010
výskum trhu a verejnej mienky 23.8.2002 20.5.2010
reklamná a propagačná činnosť 23.8.2002 20.5.2010
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 23.8.2002 20.5.2010
leasing spojený s financovaním 23.8.2002 20.5.2010
výroba drevených obalov 23.8.2002 20.5.2010
podnikateľské poradenstvo - obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 23.8.2002 20.5.2010
nákladná cestná doprava 23.8.2002 20.5.2010
faktoring a forfaiting /mimo súdneho vymáhania pohľadávok/ 23.8.2002 20.5.2010
preklady z/ do anglického jazyka - s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch 23.8.2002 20.5.2010
preklady z/do nemeckého jazyka - s výnimkou činností podliahajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch 23.8.2002 20.5.2010
preklady z/do ruského jazyka - s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch 23.8.2002 20.5.2010
upratovacie služby 23.8.2002 20.5.2010
sekretárske služby 11.4.2006 20.5.2010
prípravné práce pre stavbu 11.4.2006 20.5.2010
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení 11.4.2006 20.5.2010
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania 11.4.2006 20.5.2010
skladovanie 11.4.2006 20.5.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
2. Obkladačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
3. Tesárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
4. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
5. Štukatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
6. Podlahárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
7. Omietkárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
8. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
9. Kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
10. Vŕtanie studní
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
11. Stavebné inštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
12. Zemné a výkopové práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
13. Stavebné zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
14. Maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
15. Lakovnícke práce v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
16. Sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
17. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Svetlana Laskovská (Zrušený)
Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
18. Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
Ing. Dušan Bezák (Zrušený)
19. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2006
Zodpovedný zástupca: Barbora Hatoková Styková (Zrušený dňom 10.2.2006)
Ing. Dušan Bezák (Zrušený)
20. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
21. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
22. Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
23. Výskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
24. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
25. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
26. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
27. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
28. Podnikateľské poradenstvo - obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.1998
29. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Vladimír Hatok (Zrušený dňom 3.12.2013)
30. Faktoring a forfaiting /mimo súdneho vymáhania pohľadávok/
Deň vzniku oprávnenia: 2.2.2000
31. Preklady z/do anglického jazyka - s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.2002
32. Preklady z/do jazyka nemeckého - s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.2002
33. Preklady z/do ruského jazyka - s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.2002
34. Upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.2002
35. Sekretárske služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2006
36. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2006
37. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2006
38. Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2006
39. Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2006

Hodnotenie MOLY TRADE a.s., IČO 35750723


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte MOLY TRADE a.s., IČO 35750723

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image