Mondi SCP, a.s., Ružomberok, IČO 31637051 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Mondi SCP, a.s., ktorý sídli na adrese Tatranská cesta 3, Ružomberok a má pridelené IČO 31637051.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Mondi SCP, a.s. so sídlom na adrese Tatranská cesta 3, Ružomberok bol založený v roku 1995.


Základné informácie o Mondi SCP, a.s., IČO 31637051

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Mondi SCP, a.s.
IČO 31637051
Adresa Tatranská cesta 3 Ružomberok 034 17
Deň zápisu 1.10.1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 28.2.2001
Konať menom spoločnosti sú oprávnení: a/ predseda predstavenstva samostatne b/ podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva 29.10.1996 27.2.2001
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstvenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 2.10.1995 28.10.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.9.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 932 2.10.1995
Valné zhromaždenie, konané dňa 9.10.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 932 29.10.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 12. 1996 bola schválená zmena stanov. 20.5.1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.6. 1998 bola schválená zmena stanov. 11.11.1998
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 bola schválená zmena stanov. 11.1.1999
Na valnom zhromaždení dňa 8.11.1999 bola schválená zmena stanov. 22.12.1999
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.5. 2000 bola schválená zmena stanov. 11.5.2000
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.10. 2000 boli schválené nové stanovy. 28.2.2001
Na Valnom zhromaždení dňa 9.11.2000 bola schválená zmena stanov. Na Valnom zhromaždení dňa 21.2.2001 bola schválená zmena stanov. 30.5.2001
Na valnom zhromaždení dňa 17.10.2001 bola schválená zmena stanov. 4.2.2002
Na zasadnutí predstavenstva 10.4.2002 voľba predsedu predstavenstva. 17.4.2002
Na zasadnutí dozornej rady 27.11.2002 voľba podpredsedu dozornej rady. 2.12.2002
Na valnom zhromaždení dňa 9.4.2003 bolo prijaté rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti, zmene stanov o podmienenom zvýšení základného imania a vydaní prioritných dlhopisov. 9.6.2003
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. konanom dňa 05.12.2005, sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 36 370 495 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode jej obchodného imania na obchodnú spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s.. Obchodná spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s.. 6.1.2006
Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o. konanom dňa 30.09.2009 sa rozhodlo o zrušení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o., so sídlom ul. Jána Jančeka 38, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 397 881 bez likvidácie ako zanikajúcej spoločnosti a jej následnom zlúčení s nástupníckou spoločnosťou Mondi SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, ktorá sa v dôsledku zlúčenia stáva jej právnym nástupcom a preberá všetky jej práva a povinnosti a má právo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zanikajúcej spoločnosti. 7.10.2009
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Mondi SCP, a.s. dňa 26.11.2012 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi SCP, a.s. so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Mondi Packaging Ružomberok, a.s. so sídlom Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 389 552 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s. na obchodnú spoločnosť Mondi SCP, a.s. Obchodná spoločnosť Mondi SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s. 1.12.2012
Základné imanie:
153 854 943,158246 EUR Rozsah splatenia: 153 854 943,158246 EUR 19.2.2009
4 635 034 000 Sk 20.5.1997 18.2.2009
4 635 000 000 Sk 2.10.1995 19.5.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Mondi SCP, a.s.
IČO 31637051
Adresa 03417 Ružomberok, Tatranská cesta 3

Kontakty na Mondi SCP, a.s., Ružomberok, IČO 31637051

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tatranská cesta 3 Ružomberok 034 17 od  10.11.2009 
Bystrická cesta 13 Ružomberok 034 17 od  2.10.1995  do  9.11.2009

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
03417 Ružomberok, Tatranská cesta 3
03417 Ružomberok, Bystrická cesta 13 do  18.11.2009

Predmet činností Mondi SCP, a.s., IČO 31637051

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba papiera a lepenky 5.5.2005
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 5.5.2005
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera 5.5.2005
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe 5.5.2005
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 5.5.2005
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov 5.5.2005
veľkoobchod s drevom 5.5.2005
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 5.5.2005
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 5.5.2005
vedenie účtovníctva 5.5.2005
podnikateľské poradenstvo 5.5.2005
výkon činnosti stavebného dozoru 5.5.2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 5.5.2005
výroba celulózy 5.5.2005
ostatné služby inde neuvedené: - zhotovovanie grafických návrhov - odvod odpadových vôd - prenájom hnuteľného majetku - výkony internej telefónnej ústredne - spisová služba a technická dokumentácia 5.5.2005
výroba a opravy elektromotorov 5.5.2005
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov 5.5.2005
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie inde neuvedené - odborné vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov 5.5.2005
osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) 5.5.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 5.5.2005
výroba iných výrobkov z papiera a lepenky - výroba baliaceho papiera 5.5.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 5.5.2005
veľkoobchod so zbytkovým materiálom. odpadom 5.5.2005
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 5.5.2005
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 5.5.2005
bezpečnostno-technické služby 5.5.2005
výroba, úprava a rozvod vody 5.5.2005
spracovanie údajov 5.5.2005
veľkoobchod 6.1.2006
zámočníctvo 6.1.2006
inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 6.1.2006
výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy vyhradených tlakových zariadení 6.1.2006
kovoobrábanie 6.1.2006
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom 6.1.2006
prenájom výrobných technologických zariadení 6.1.2006
výroba a rozvod priemyselnej vody 6.1.2006
leasing spojený s financovaním 6.1.2006
faktoring 6.1.2006
prípravné práce pre stavbu 6.1.2006
zameriavanie porúch elektrických káblov 6.1.2006
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 6.1.2006
vodoinštalatérstvo 6.1.2006
chemická úprava vody 6.1.2006
mechanické a biologické čistenie odpadových vôd 6.1.2006
rozvod pitnej vody 6.1.2006
údržba kanalizačných systémov 6.1.2006
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I 6.1.2006
spracovanie kovového odpadu a šrotu 5.1.2007
neverejná cestná osobná doprava 5.1.2007
brúsenie a leštenie kovov 5.1.2007
montáž, servis, opravy technologických zariadení papierenského a chemického priemyslu 5.1.2007
výroba kovových konštrukcií a ich častí, nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 5.1.2007
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 5.1.2007
opravy čerpadiel a kompresorov 5.1.2007
opravy elektrickej požiarnej signalizácie 5.1.2007
projektovanie elektrických zariadení 5.1.2007
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia vyhradených zdvíhacích zariadení 5.1.2007
sprostredkovanie obchodu a služieb 5.1.2007
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 5.1.2007
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 5.1.2007
ostatné služby - bezmontážna diagnostika ložísk, bezdotykové meranie teplôt, vyvažovanie rotorov v bezdemontážnom stave, meranie hrúbok ultrazvukom, bezmontážna diagnostika odvádzačov kondenzátu, práce s autožeriavom, posúdenie technického stavu motorových vozidiel (okrem činnosti súdnych znalcov), montáž zariadení na pohon plynom 5.1.2007
oprava a údržba dráhových vozidiel okrem určených technických zariadení 5.1.2007
prenájom hnuteľných vecí 5.1.2007
plynárenstvo 17.1.2009
výroba píliarska, impregnácia dreva 7.10.2009
ťažba a úprava dreva po ťažbe dreva 7.10.2009
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 10.11.2009
projektovanie jednoduchých a drobných stavieb 10.11.2009
priemyselný výskum a experimentálny vývoj (mimo zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky) 13.1.2011
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba 19.5.2011
projektová a konštrukčná činnosť v strojárskej výrobe 5.1.2007 18.5.2011
projektovanie drobných stavieb 5.1.2007 9.11.2009
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 5.1.2007 18.5.2011
iný veľkoobchod - predaj vlastných výrobkov v tuzemsku i zahraničí 7.10.2009 9.11.2009
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti 7.10.2009 9.11.2009
prenájom stavebných demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 7.10.2009 9.11.2009
montáž káblových rozvodov 5.1.2007 18.5.2011
opravy motorových dopravných zariadení 5.1.2007 18.5.2011
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce 5.1.2007 18.5.2011
sanitárna inštalácia 5.1.2007 18.5.2011
štukatérske a omietkárske práce 5.1.2007 18.5.2011
stavebné zámočníctvo 5.1.2007 18.5.2011
murárstvo 5.1.2007 18.5.2011
výroba účelových strojov pre priemysel 5.1.2007 18.5.2011
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel 5.1.2007 18.5.2011
maľovanie a lakovanie 6.1.2006 18.5.2011
výroba kovových konštrukcií 6.1.2006 18.5.2011
elektroinštalácie 6.1.2006 9.11.2009
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 5.5.2005 18.5.2011
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 5.5.2005 18.5.2011
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti 5.5.2005 18.5.2011
technik požiarnej ochrany 5.5.2005 18.5.2011
špecialista požiarnej ochrany 5.5.2005 18.5.2011
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 5.5.2005 18.5.2011
výroba píliarska impregnácia dreva 2.10.1995 4.5.2005
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo 2.10.1995 4.5.2005
výroba drevených obalov 2.10.1995 4.5.2005
výroba vlákniny, papiera a lepenky 2.10.1995 4.5.2005
výroba papiera a lepenky 2.10.1995 4.5.2005
výroba tovaru z papiera a lepenky 2.10.1995 4.5.2005
výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacich materiálov z papiera a lepenky 2.10.1995 4.5.2005
výroba iného tovaru z papiera a lepenky 2.10.1995 4.5.2005
tlač iná 2.10.1995 4.5.2005
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh 2.10.1995 4.5.2005
iné služby polygrafického priemyslu - zhotovenie grafických návrhov 2.10.1995 4.5.2005
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, sterotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač 2.10.1995 4.5.2005
zámočníctvo 2.10.1995 4.5.2005
kovoobrábanie 2.10.1995 4.5.2005
tesárstvo 2.10.1995 4.5.2005
klampiarstvo 2.10.1995 4.5.2005
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce 2.10.1995 4.5.2005
elektroinštalácie 2.10.1995 4.5.2005
sanitárna inštalácia 2.10.1995 4.5.2005
štukatérske a omietkárske práce 2.10.1995 4.5.2005
stavebné zámočníctvo a stolárstvo 2.10.1995 4.5.2005
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín 2.10.1995 4.5.2005
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 2.10.1995 4.5.2005
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne 2.10.1995 4.5.2005
opravy el. strojov a prístrojov - opravy elektromotorov 2.10.1995 4.5.2005
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 2.10.1995 4.5.2005
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov 2.10.1995 4.5.2005
vodoinštalatérstvo 2.10.1995 4.5.2005
prípravné práce pre stavbu 2.10.1995 4.5.2005
demolácie a zemné práce 2.10.1995 4.5.2005
pozemné a inžinierske stavby 2.10.1995 4.5.2005
murárstvo 2.10.1995 4.5.2005
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 2.10.1995 4.5.2005
iný veľkoobchod - predaj vlastných výrobkov v tuzemsku i zahraničí 2.10.1995 4.5.2005
iný špecializovaný maloobchod v predajniach - vlastné výrobky 2.10.1995 28.10.1996
iné ubytovacie možnosti 2.10.1995 5.4.1999
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 2.10.1995 4.5.2005
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču 2.10.1995 4.5.2005
ostatné obchodné služby - skladovanie mazutu 2.10.1995 4.5.2005
predškolská výchova 2.10.1995 5.4.1999
ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova 2.10.1995 4.5.2005
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín 2.10.1995 5.4.1999
závodná kuchyňa 2.10.1995 5.4.1999
cestná doprava nákladov, cestná nákladná doprava 2.10.1995 4.5.2005
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - over. prístrojov 2.10.1995 28.10.1996
odvod odpadových vôd 2.10.1995 4.5.2005
iná pozemná doprava osôb nepravidelná 2.10.1995 4.5.2005
ostatná pozemná doprava osôb - lyžiarske vleky 2.10.1995 5.4.1999
odstraňovanie odpadu 2.10.1995 4.5.2005
výroba baliaceho materiálu z papiera a lepenky 29.10.1996 4.5.2005
výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera 29.10.1996 4.5.2005
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera 29.10.1996 4.5.2005
služby a úprava dreva po ťažbe dreva 29.10.1996 4.5.2005
výroba, montáž a mechanická úprava kovových konštrukcií 29.10.1996 4.5.2005
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti 29.10.1996 4.5.2005
turistické nocľahárne a chaty po triedu *** 29.10.1996 5.4.1999
hotel s možnosťou stravovania 29.10.1996 5.4.1999
verejné stravovanie 29.10.1996 5.4.1999
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe 20.5.1997 4.5.2005
výroba a rozvod elektriny /okrem malých elektrární/ 20.5.1997 29.5.2001
výroba a rozvod tepla 20.5.1997 29.5.2001
vlastná ochrana podľa § 3 písmena c./ body 1,2,3,4,5,7,8,9, Zák.č. 379/97 Z.z. 11.11.1998 4.5.2005
čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto 6.4.1999 4.5.2005
stavba ostatných objektov / vodovody, kanalizácie/ 6.4.1999 4.5.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu : - spracovanie odpadov 6.4.1999 4.5.2005
výroba priemyselných kompostov 6.4.1999 4.5.2005
oprava, montáž a kalibrácia meradiel 22.12.1999 4.5.2005
oprava čerpadiel a kompresorov 22.12.1999 4.5.2005
výroba účelových strojov pre priemysel 22.12.1999 4.5.2005
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 22.12.1999 4.5.2005
výroba a rozvod pitnej, úžitkovej a technologickej vody 22.12.1999 4.5.2005
demolácia a zemné práce 22.12.1999 4.5.2005
inštalácie, opravy elektrickej požiarnej signalizácie 22.12.1999 4.5.2005
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel 22.12.1999 4.5.2005
veľkoobchod so zbytkovým materiálom vzniknutým pri výrobe 22.12.1999 4.5.2005
projektová činnosť v strojárskej výrobe 22.12.1999 27.2.2001
projektovanie elektrických zariadení 22.12.1999 4.5.2005
projektovanie stavieb, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb 22.12.1999 4.5.2005
ostatné služby 22.12.1999 4.5.2005
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 22.12.1999 4.5.2005
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 30.5.2001 4.5.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu: spracovanie odpadov 18701 - odrezky a zvyšky papiera a lepenky , 18707 - zberový papier 30.5.2001 4.5.2005
reklamná a propagačná činnosť 30.5.2001 4.5.2005
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tlakových zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok 4.2.2002 4.5.2005
opravy a údržba strojov a zariadení na spracovanie dreva 4.2.2002 4.5.2005
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov 4.2.2002 4.5.2005
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok 4.2.2002 4.5.2005
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky 4.2.2002 4.5.2005
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 4.2.2002 4.5.2005
plynoinštalatérstvo 4.2.2002 4.5.2005
veľkoobchod s drevom 4.2.2002 4.5.2005
veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu 4.2.2002 4.5.2005
prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov 4.2.2002 4.5.2005
prenájom ostatných strojov a zariadení 4.2.2002 4.5.2005
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 4.2.2002 4.5.2005
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 4.2.2002 4.5.2005
automatizované spracovanie dát 4.2.2002 4.5.2005
vedenie účtovníctva 4.2.2002 4.5.2005
podnikateľské poradenstvo 4.2.2002 4.5.2005
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 4.2.2002 4.5.2005
výkon činnosti stavbyvedúceho 4.2.2002 4.5.2005
výkon činnosti stavebného dozoru 4.2.2002 4.5.2005
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb 4.2.2002 4.5.2005
revízia vyhradených elektrických zariadení 4.2.2002 4.5.2005
vykonávanie revízií a skúšok tlakových zariadení 4.2.2002 4.5.2005
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 4.2.2002 4.5.2005
technik požiarnej ochrany /špecialista požiarnej ochrany/ 4.2.2002 4.5.2005
finančný leasing 4.2.2002 4.5.2005
faktoring a forfaiting 4.2.2002 4.5.2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 4.2.2002 4.5.2005
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 4.2.2002 4.5.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba píliarská a impregnácia dreva
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Staré Hory, Polkanová 188 (Zrušená)
2. Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
3. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
4. Výroba vlákniny, papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Slavošovce 298 (Zrušená)
5. Výroba papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
6. Výroba tovaru z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
7. Výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacych materiálov z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
8. Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jánan Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
9. Výroba iného tovaru z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
10. Tlač iná - kopírovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 53 (Zrušená)
11. Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
12. Iné služby polygraf.priemyslu-zhotovenie graf.návrhov
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
13. Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofset
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
14. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, J.Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
15. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská 5 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Slavošovce 298 (Zrušená)
16. Povrchové zušlachťovanie kovov, mechanické úpravy na zakázku alebo zmluvne
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
17. Opravy el.strojov a prístrojov-opravy eletromotorov
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
18. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
19. Výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
20. Vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
21. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
22. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
23. Pozemné a inžinierské stavby
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
24. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
25. Tesárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
26. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
27. Stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
28. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
29. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
30. Štukatérske a omietkárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
31. Stavebné zámočníctvo a stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
32. Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
33. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
34. Prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
35. Iný veľkoobchod-predaj vlastných výrobkov v tuzemsku a zahraničí
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
36. Iný špecializovaný maloobchod v predajniach- vlastné výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.1996
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
37. Iné ubytovacie možnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
38. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
39. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
40. Ostatné obchodné služby-skladovanie mazutu
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
41. Predškolská výchova
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
42. Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
43. Pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Liptovská Teplá 141 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
44. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
45. Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
46. Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby-over.prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.9.1996
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 (Zrušená)
47. Odvod odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
48. Iná pozemná doprava osôb nepravidelná
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2002
49. Cestná doprava nákladov, cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.2.2005
50. Ostatná pozemná doprava osôb-lyžiarske vleky
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.1994
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Ľubochňa, Lokalita Smrekovica 300 (Zrušená)
51. Odstraňovanie odpadu
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
52. Hotel s možnosťou stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 25.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Ľubochňa, Smrekovica 300 (Zrušená)
   Ružomberok, Malino Brdo 10 (Zrušená)
53. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 25.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Vinné 154 (Zrušená)
   Ružomberok, Malino Brdo 10 (Zrušená)
54. Výroba baliaceho materiálu z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
55. Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2000
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
56. Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2000
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
57. Služby a úprava dreva po ťažbe dreva
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2000
Prevádzkarne:
   Staré Hory, Polkanová 188 (Zrušená)
   Ochtiná 3 (Zrušená)
58. Výroba,montáž a mechanická úprava kovových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Slavošovce 298 (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
59. Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená)
   Slavošovce 218 (Zrušená)
60. Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Vinné 155-165 (Zrušená)
   Stratená, Dobš.Ľadová Jaskyňa 30 (Zrušená)
61. Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
62. Stavba ostatných objektov (vodovody, kanalizácie)
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
63. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu: - spracovanie odpadov - výroba priemyselných kompostov
Deň vzniku oprávnenia: 24.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská 5 /Suprabal / (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská 5 /Supragraf (Zrušená)
   Ružomberok, J. Jančeka 38 /Solo / (Zrušená)
   Ružomberok, Hrboltova,Potočná 285/ČOV (Zrušená)
   Slavošovce, 298, závod Slavošovce (Zrušená)
64. Oprava, montáž a kalibrácia meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
65. Oprava čerpadiel a kompresorov
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
66. Výroba účelových strojov pre priemysel
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
67. Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
68. Výroba a rozvod pitnej, úžitkovej a technologickej vody
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
69. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
70. Inštalácie, opravy elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
71. Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
72. Veľkoobchod so zbytkovým materiálom vzniknutým pri výrobe
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
73. Projektová činnosť v strojárskej výrobe
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2001
74. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
75. Projektovanie stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.3.2002
76. Ostatné služby (prenájom hnuteľného majetku, výkony internej telefónnej ústredne, spisová služba a technická dokumentácia, analýzapitnej, úžitkovej, technologickej a odpadovej vody,posúdenie techn. stavu mot. vozidiel /okrem činnosti s
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
77. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
78. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu: spracovanie odpadov 18701 - odrezky a zvyšky papiera a lepenky 18707 - zberový papier
Deň vzniku oprávnenia: 17.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
79. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
80. Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2001
81. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
82. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2001
83. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
84. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
85. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená)
86. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
87. Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tlakových zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
88. Opravy a údržba strojov a zariadení na spracovanie dreva
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
89. Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
90. Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
91. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
92. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
93. Plynoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
94. Veľkoobchod s drevom
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
95. Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
96. Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
97. Prenájom ostatných strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
98. Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
99. Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
100. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
101. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
102. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
103. Inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
104. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
105. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
106. Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
107. Revízia vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
108. Vykonávanie revízií a skúšok tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
109. Prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2002
110. Technik požiarnej ochrany / Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
111. Finančný leasing
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
112. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
113. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Prevádzkarne:
   Partizánska Ľupča, Skládka
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
114. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
115. Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.3.2002
116. Odstraňovanie odpadu
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
117. Odvod odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
118. Osobná cestná doprava (nazahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
119. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 24.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská 5 /Suprabal / (Zrušená)
   Ružomberok, Tatranská 5 /Supragraf / (Zrušená)
   Ružomberok, Jána Jančeka 38 /Solo / (Zrušená)
   Ružomberok, Hrboltová,Potočná 285/ČOV (Zrušená)
120. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2005
121. Výroba celulózy
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
122. Ostatné služby inde neuvedené: - zhotovovanie grafických návrhov - odvod odpadových vôd - prenájom hnuteľného majetku
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
123. Výroba a oprava elektromotorov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
124. Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
125. Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie inde neuvedené - odborné vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
126. Osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 5.12.2015
127. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
   Partizánska Ľupča, (skládka)
128. Výroba iných výrobkov z papiera a lepenky - výroba baliacehopapiera
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
129. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
130. Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
131. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 9.12.2009)
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená dňom 9.12.2009)
132. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 9.12.2009)
133. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 9.12.2009)
134. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená dňom 5.5.2011)
135. Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená dňom 5.5.2011)
136. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
137. Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
138. Bezpečnostno-technické služby
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
139. Výroba, úprava a rozvod vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
140. Výroba a rozvod tepla
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2007
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená dňom 1.4.2007)
141. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5 (Zrušená dňom 5.5.2011)
142. Spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.2005
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, Bystrická cesta 13 (Zrušená dňom 25.1.2010)
143. Veľkoobchod
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1997
144. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
145. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2004
146. Inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
147. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
148. Výroba kovových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
149. Výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
150. Výroba a rozvod priemyselnej vody
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
151. Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
152. Prenájom výrobných technologických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
153. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
154. Faktoring
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta 5
155. Maľovanie a lakovanie
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
156. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
157. Zameriavanie porúch elektrických káblov
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
158. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Taranská cesta 5
159. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
160. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Deň vzniku oprávnenia: 5.2.1999
161. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 24.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 6.1.2006
162. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 24.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 6.1.2006
163. Chemická úprava vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.2003
164. Mechanické a biologické čistenie odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.2003
165. Rozvod pitnej vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.2003
166. Údržba kanalizačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.2003
167. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
Deň vzniku oprávnenia: 6.4.2005
Prevádzkarne:
   Ružomberok, S-ČOV Hrboltová
168. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu vyjadrenie OÚ v Ružomberku, odboru ŽP.
Deň vzniku oprávnenia: 24.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
169. Neverejná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.12.2015
170. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
171. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
172. Stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
173. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
174. Štukatérske a omietkárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
175. Stavebné zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
176. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
177. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
178. Výroba účelových strojov pre priemysel
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Taranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
179. Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
180. Brúsenie a leštenie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
181. Montáž, servis, opravy technologických zariadení papierenského a chemického priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
182. Výroba kovových konštrukcií a ich častí, nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
183. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
184. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
185. Opravy motorových dopravných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
186. Oprava čerpadiel a kompresorov
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
187. Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
188. Opravy elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
189. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
190. Výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
191. Montáž káblových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
192. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
193. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
194. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
195. Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
196. Projektová a konštrukčná činnosť v strojárskej výrobe
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
197. Projektovanie jednoduchých a drobných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
198. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2011
199. Ostatné služby - bezmontážna diagnostika ložísk, bezdotykové meranie teplôt, vyvažovanie rotorov v bezdemontážnom stave,meranie hrúbok ultrazvukom, bezmontážna diagnostika odvádzačov kondenzátu, práce s autožeriavom, posúdenie technického s
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
200. Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
201. Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
202. Spracovanie kovového odpadu a šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 9.12.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 5.1.2007)
203. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadenív rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
204. Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 25.9.2002
205. Oprava a údržba dráhových vozidiel, okrem určených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.2006
206. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.2006
207. Spracovanie kovového odpadu a šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2001
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená)
208. Výroba píliarska, impregnácia dreva
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2001
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, J. Jančeka 38 (Zrušená dňom 25.1.2010)
209. Iný veľkoobchod - predaj vlastných výrobkov v tuzemsku i zahraničí
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 23.10.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, J. Jančeka 38 (Zrušená dňom 23.10.2009)
210. Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 23.10.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, J. Jančeka 38 (Zrušená dňom 23.10.2009)
211. Prenájom stavebných demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 23.10.2009
Prevádzkarne:
   Ružomberok, J. Jančeka 38 (Zrušená dňom 23.10.2009)
212. Ťažba a úprava dreva po ťažbe dreva
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2001
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská 3
   Ružomberok, J. Jančeka 38 (Zrušená dňom 25.1.2010)
213. Priemyselný výskum a experimentálny vývoj (mimo zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky)
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2010
214. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
Deň vzniku oprávnenia: 4.5.2011
215. Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
216. Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
217. Iný veľkoobchod - predaj vlastných výrobkov v tuzemsku a zahraničí
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
218. Výroba papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 30.11.2012)
219. Výroba iného tovaru z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 30.11.2012)
220. Výroba baliaceho materiálu z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 30.11.2012)
221. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Ruttkay (Zrušený dňom 30.11.2012)
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 30.11.2012)
222. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Ruttkay (Zrušený dňom 30.11.2012)
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Tatranská cesta (Zrušená dňom 30.11.2012)

Hodnotenie Mondi SCP, a.s., IČO 31637051


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Mondi SCP, a.s., IČO 31637051

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image