NAY a.s., Bratislava-Vajnory, IČO 35739487 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt NAY a.s., ktorý sídli na adrese Tuhovská 15, Bratislava-Vajnory a má pridelené IČO 35739487.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom NAY a.s. so sídlom na adrese Tuhovská 15, Bratislava-Vajnory bol založený v roku 1998.


Základné informácie o NAY a.s., IČO 35739487

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov NAY a.s.
IČO 35739487
Adresa Tuhovská 15 Bratislava 830 06
Deň zápisu 30.1.1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti oprávnené osoby (predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy. 14.9.2013
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva pre korporátne záležitosti, a to vždy len nasledovným spôsobom: predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva pre korporátne záležitosti alebo podpredseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva pre korporátne záležitosti. V mene spoločnosti opravnené osoby podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojím vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy. 22.9.2005 13.9.2013
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňujú tak, že k napísanému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy. 22.4.2003 21.9.2005
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť: K napísanémualebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva 30.1.1998 21.4.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: Sa 2230 30.1.1998
Notárska zápisnica N 133/98, Nz 133/98 zo dňa 31.3.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.3.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov. 18.6.1998
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 545/99, Nz 502/99. 27.8.1999
Notárska zápisnica č. N 1198/02, Nz 1137/02 zo dňa 17.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z. 22.4.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti NAY Holding, a.s. zo dňa 04.07.2005, na ktorom bolo schválené zlúčenie s obchodnými spoločnosťami: 1. N - Import, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 801 026, 2. NAY spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 00 603 732, 3. NAY elektro, spol. s r.o., so sídlom 900 62 Kostolište č. 297, IČO: 34 120 127. Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice N 329/2005, Nz 30916/2005, NCRls 30448/2005 napísanej dňa 04.07.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.07.2005 (dodatok k rozhodnutiu predstavenstva zo dňa 04.07.2005). Spoločnosti N – Import, a.s., NAY spol. s r.o., NAY elektro, spol. s r.o. boli zrušené dňa 04.07.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou NAY Holding, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 739 487, ktorá ako ich právny nástupca preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušenýc 28.7.2005
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 402/2005 Nz 36396/2005 dňa 05.08.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou o zmene obchodného mena na NAY a.s.. 9.9.2005
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 37/2005, Nz 42453/2005, NCRla 41873/2005 notárkou JUDr. Janou Kövesiovou. 22.9.2005
Zápisnica zo zasadnutia zamestnaneckej rady zo dňa 03.10.2005. 12.10.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 27/2008, Nz 1785/2008, NCRls 1780/2008 zo dňa 16.01.2008. 23.1.2008
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 128/2009 Nz 23884/2009 zo dňa 14.07.2009. 7.8.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2010 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 207/2010 Nz 17029/2010 dňa 13.05.2010. 26.5.2010
Notárska zápisnica č. N 288/2011, Nz 19233/2011, NCRls 19715/2011 zo dňa 26.05.2011. 9.7.2011
Rozhodnutie per rollam zo dňa 11.10.2012. 24.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1191/2013 Nz 30896/2013 NCRls 31482/2013 dňa 11.09.2013. 14.9.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2014 16.7.2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2580/2014, Nz 48692/2014, NCRls 49550/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2692/2014, Nz 48735/2014, NCRls 49581/2014. 12.12.2014
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1562/2015, Nz 21313/2015, NCRIs 21785/2015 zo dňa 18.06. 2015. 1.8.2015
Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 2036/2015, Nz 28418/2015, NCRls 29073/2015 spísaná dňa 17.08.2015 Mgr. Tatianou Vršanskou, notárom so sídlom v Bratislave uzavretá medzi spoločnosťou NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 739 487, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1640/B (ako nástupníckou spoločnosťou) a spoločnosťou EW NA s.r.o., so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 040 12 232, zapísanou v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 240666 (ako zanikajúcou spoločnosťou). Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia je deň vydania rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu v obchodnom registri, t.j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 12.11.2015. 12.11.2015
Notárska zápisnica č. N 178/2016, Nz 2898/2016 zo dňa 29.01.2016. 6.5.2016
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2284/2016, Nz 32704/2016, NCRls 33587/2016 zo dňa 19.09.2016. 5.10.2016
Základné imanie:
17 000 000 EUR Rozsah splatenia: 17 000 000 EUR 6.5.2016
19 160 700 EUR Rozsah splatenia: 19 160 700 EUR 12.11.2015 5.5.2016
2 890 000 EUR Rozsah splatenia: 2 890 000 EUR 7.8.2009 11.11.2015
85 000 000 Sk Rozsah splatenia: 85 000 000 Sk 22.4.2003 6.8.2009
85 000 000 Sk 18.6.1998 21.4.2003
17 000 000 Sk 30.1.1998 17.6.1998

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno NAY a.s.
IČO 35739487
Adresa Tuhovská 15 Bratislava 830 06

Kontakty na NAY a.s., Bratislava-Vajnory, IČO 35739487

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tuhovská 15 Bratislava 830 06 od  9.9.2005 
Ľadová 3 Bratislava 811 05 od  30.1.1998  do  8.9.2005

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83006 Bratislava-Rača, Tuhovská 15
Bratislava I, Ľadová 3 do  30.9.2005

Predmet činností NAY a.s., IČO 35739487

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 30.1.1998
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 30.1.1998
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 30.1.1998
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 9.9.2005
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 9.9.2005
reklamná činnosť 9.9.2005
oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť 9.9.2005
realitná agentúra 9.9.2005
vývoj, výroba, oprava a údržba elektrických zariadení 9.9.2005
servis elektrických zariadení 9.9.2005
vedenie účtovníctva 9.9.2005
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 9.9.2005
činnosť účtovných poradcov 9.9.2005
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 9.7.2011
zasielateľstvo 16.7.2014
skladovanie 12.12.2014
baliace činnosti, manipulácia s tovarom 12.12.2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 12.12.2014
prenájom hnuteľných vecí 12.12.2014
počítačové služby 12.12.2014
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 12.12.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Košická 2/C
   94901 Nitra, Chrenovská 28
   83106 Bratislava-Rača, Tuhovská 15
   90101 Malacky, Pezinská ulica
   96001 Zvolen, NAY Elektrodom - Rákoš 18/A
   84103 Bratislava-Lamač, NAY Elektrodom, NC BORY MALL, Lamač 6780
   05801 Poprad, Svitská cesta 2/A
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 18
   85103 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta (OC DANUBIA)
   04001 Košice-Juh, Pri prachárni 6
   94501 Komárno, Bratislavská cesta 4390
   91101 Trenčín, Belá 6993
   03601 Martin, Obchodné centrum Turiec 4
   94001 Nové Zámky, Nitrianska cesta 109
   92901 Dunajská Streda, Galantská cesta
   90901 Skalica, Mallého 57
   98401 Lučenec, Parný mlyn / NAY Elektrodom / 5544
   01701 Považská Bystrica, SNP Nay elektrodom
   03104 Liptovský Mikuláš, Kamenné námestie 4448/1
   82108 Bratislava-Ružinov, NAY Elektrodom,NC Avion Ivanská cesta 16
   82104 Bratislava-Ružinov, NAY Elektrodom,OC Central,Metodova 6
   04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, NAY Elektrodom, Trolejbusová 1/B
   93401 Levice, Turecký rad 11
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Elektrárenská 4
   08001 Prešov, ZOC MAX NAY Elektrodom, Vihorlatská 2A
   05201 Spišská Nová Ves, OC NEO Zona, Medza 14
   06401 Stará Ľubovňa, NAY Elektrodom, Popradská 1853/73
   97901 Rimavská Sobota, Cukrovarská 4978/1B, NAY Elektrodom
   07501 Trebišov, Komenského 3907/6A, NAY Elektrodom
   09301 Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 2707/31B, NAY Elektrodom
   06601 Humenné, Štefánikova 5119/24, NAY Elektrodom
   02201 Čadca, Ul. Slobody 3039/4
   91701 Trnava, V.Clementisa 41/C
   01001 Žilina, Vysokoškolákov 39
   07101 Michalovce, Humenská cesta 59
   09301 Vranov nad Topľou, Centrum zdieľaných služieb NAY - Námestie slobody 998/176
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B
   90101 Malacky, Sasinkova 70
   97101 Prievidza, Nákupné centrum Korzo, Nábrežná ulica
   93401 Levice, Turecký rad 6 (Zrušená)
   08001 Prešov, NAY Elektrodom Košická 6 (Zrušená dňom 8.1.2015)
   81106 Bratislava-Staré Mesto, Obchodná 43-45 (Zrušená dňom 21.1.2015)
   94051 Nové Zámky, Majzonovo nám .1 (Zrušená dňom 8.12.2006)
   97101 Prievidza, Nábrežná ulica 11 (Zrušená dňom 23.9.2010)
   04001 Košice-Staré Mesto, Trolejbusová ulica 6 (Zrušená dňom 30.6.2015)
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta OC Galéria (Zrušená dňom 8.1.2015)
2. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Prevádzkarne:
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B
   90101 Malacky, Sasinkova 70
3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Prevádzkarne:
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 155 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 1 (Zrušená)
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
5. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 155 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 1 (Zrušená)
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
   83006 Bratislava-Nové Mesto, Tuhovská 15 (Zrušená)
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 15 (Zrušená)
6. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 155 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 1 (Zrušená)
7. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 155 (Zrušená dňom 19.4.2006)
8. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 155 (Zrušená dňom 19.4.2006)
9. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.2000
Prevádzkarne:
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 155 (Zrušená dňom 19.4.2006)
   Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 1 (Zrušená dňom 19.4.2006)
   Bratislava-Vajnory, Tuhovská 2 (Zrušená)
10. Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
Zodpovedný zástupca: Marián Guniš
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 1 (Zrušená dňom 19.4.2006)
   Bratislava-Staré Mesto, Ľadová 3 (Zrušená)
11. Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
12. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.2.2005
13. Realitná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Panónska cesta -Danubia
14. Vývoj, výroba, oprava a údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B
15. Sevis elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
16. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 5.10.1994
17. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 5.10.1994
18. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 5.10.1994
19. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Panónska cesta -Danubia (Zrušená)
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B (Zrušená)
20. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Panónska cesta -Danubia (Zrušená)
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B (Zrušená)
   91701 Trnava, V.Clementisa 41/C (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Pri starej prachárni 6 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Einsteinova 18-AUPARK (Zrušená)
   01001 Žilina, Vysokoškolákov 39 (Zrušená)
   Prešov, Košická 2C (Zrušená)
21. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Panónska cesta -Danubia (Zrušená)
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/B (Zrušená)
22. Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
Prevádzkarne:
   Malacky, Sasinkova 70 (Zrušená)
   94051 Nové Zámky, Majzonovo nám .1 (Zrušená)
   07101 Michalovce, Humenská cesta 59 (Zrušená)
   97101 Prievidza, Nábrežná ulica 11 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 26 (Zrušená)
23. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2005
24. Zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2014
Zodpovedný zástupca: Milan Skladan
Prevádzkarne:
   90301 Senec, Diaľničná 14/A, Centrálny sklad NAY a.s. - Logisti
25. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Prevádzkarne:
   83006 Bratislava-Nové Mesto, Tuhovská 15
26. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Prevádzkarne:
   83006 Bratislava-Nové Mesto, Tuhovská 15
27. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Prevádzkarne:
   90301 Senec, Diaľničná 14/A, Centrálny sklad NAY a.s. - Logisti
28. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Prevádzkarne:
   90301 Senec, Diaľničná 14/A, Centrálny sklad NAY a.s. - Logisti
29. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Prevádzkarne:
   83006 Bratislava-Nové Mesto, Tuhovská 15
30. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Prevádzkarne:
   83006 Bratislava-Nové Mesto, Tuhovská 15
31. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
32. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
33. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
34. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
35. Inzertná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
36. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
37. Marketing
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
38. Prenájom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
39. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
40. Poradenstvo v oblasti hardware a software
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
41. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
42. Správa počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
43. Výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení v rozsahu bezpečného napätia
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
44. Výroba, opravy a údržba kancelárskych elektrických a elektronických strojov a prístrojov pre domácnosť v rozsahu bezpečného napätia
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
45. Montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)
46. Maloobchodný predaj prostredníctvom internetu
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.12.2014
Prevádzkarne:
   04349 Košice-Džungľa, Trolejbusová 1/B (Zrušená dňom 11.12.2014)
   08001 Prešov, Košická 6/A (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 16 (Zrušená dňom 11.12.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 11.12.2014)

Hodnotenie NAY a.s., IČO 35739487


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte NAY a.s., IČO 35739487

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image