NIBACO a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35682680 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt NIBACO a.s., ktorý sídli na adrese Mlynské nivy 56, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35682680.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom NIBACO a.s. so sídlom na adrese Mlynské nivy 56, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1996.


Základné informácie o NIBACO a.s., IČO 35682680

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov NIBACO a.s.
IČO 35682680
Adresa Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52
Deň zápisu 1.2.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. 1.8.2008
členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 23.1.1996 31.7.2008
Ďalšie právne skutočnosti:
Notárska zápisnica č. N 401/95, Nz 393/95 zo dňa 14.12.1995. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky číslo 1485/M - 1995 zo dňa 15.12.1995 o vyňatí časti majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava. V súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím č. 352 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 7.7.1995 spis. č. KM - 335/95 bola vyňatá časť majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava, ktorý dňom vyňatia prešiel na Fond národného majetku SR, ktorý ju dňa 1.1.1996 vložil do akciovej spoločnosti NIBACO a.s.. Stary spis: Sa 1585 23.1.1996
Notárska zápisnica N 376/96, Nz 367/96 spísaná dňa 25.10.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1585 9.1.1997
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 31.7.1997 vo forme notárskej zápisnice N 431/97, Nz 422/97 napísanej dňa 31.7.1997 napísanej notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave. Stary spis: Sa 1585 19.8.1997
Notárska zápisnica N 120/98, Nz 119/98 zo dňa 13.2.1998, a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 2.9.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.2.1998. 8.7.1998
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.1999 ktorého časť priebehu osvedčuje notárska zápisnica N 114/99 Nz 102/99 spísaná notárom JUDr Jurajom Jenisom Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1999. 3.3.2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 150/01. 2.8.2001
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 248/01, Nz 241/01. 28.1.2002
Notárska zápisnica č. N 63/03, Nz 46567/03 zo dňa 11.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2003. 20.11.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2006, Nz 29950/2006. 11.7.2006
Notárska zápisnica N 70/2006, Nz 34568/2006,NCRls 34272/2006 zo dňa 5.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcie z 1000,- Sk na 735.- Sk. 5.10.2006
Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnica N 680/2008 Nz 15606/2006. 31.5.2008
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 5387/2008 Nz 31573/2008 zo dňa 24.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.07.2008. 1.8.2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2015. 6.3.2015
Základné imanie:
861 376,85 EUR Rozsah splatenia: 861 376,85 EUR 15.5.2009
25 965 865 Sk Rozsah splatenia: 25 965 865 Sk 1.8.2008 14.5.2009
44 134 518 Sk Rozsah splatenia: 44 134 518 Sk 31.5.2008 31.7.2008
119 700 630 Sk Rozsah splatenia: 119 700 630 Sk 5.10.2006 30.5.2008
162 858 000 Sk 23.1.1996 4.10.2006

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno NIBACO a.s.
IČO 35682680
Adresa 82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56

Kontakty na NIBACO a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35682680

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52 od  23.1.1996 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56

Predmet činností NIBACO a.s., IČO 35682680

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov 23.1.1996
sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2000
vedenie účtovníctva 28.1.2002
rozvod elektriny, rozvod tepla 20.11.2003
výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže 23.1.1996 19.11.2003
vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti 23.1.1996 10.7.2006
obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby 23.1.1996 10.7.2006
výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov 23.1.1996 19.11.2003
výroba železobetónových panelov 23.1.1996 19.11.2003
výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie 23.1.1996 19.11.2003
vodoinštalatérstvo 23.1.1996 10.7.2006
opravy cestných motorových vozidiel 23.1.1996 19.11.2003
verejná cestná nákladná doprava 23.1.1996 19.11.2003
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/ 3.3.2000 10.7.2006

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba mált,betónových zmesí,prefabrikovaných staveb.dielcovVýroba železobetónových panelov
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
2. Výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Jana Riečanová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená)
3. Výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
Zodpovedný zástupca: Miroslav Šipoš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená)
4. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 10.4.2006
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená dňom 10.4.2006)
5. Opravy cestných motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
Zodpovedný zástupca: Paraškev Džongov (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená)
6. Obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt , strojárskej a kovospracujúcej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 10.4.2006
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená dňom 10.4.2006)
7. Prenájom nehnuteľností,nebytových priestorov-správa budov
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56
8. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
9. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Šoka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená)
10. Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Janoš (Zrušený dňom 10.4.2006)
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56 (Zrušená dňom 10.4.2006)
11. Sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Janoš
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56
12. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.2001
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 56
13. Výroba železobet'onových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1991
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2003
14. Vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.4.2006

Hodnotenie NIBACO a.s., IČO 35682680


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte NIBACO a.s., IČO 35682680

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image