Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., IČO 31562817 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., ktorý sídli na adrese 96001 Zvolen, Námestie SNP 2497 a má pridelené IČO 31562817.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. so sídlom na adrese 96001 Zvolen, Námestie SNP 2497 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., IČO 31562817

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
IČO 31562817
Adresa Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti môže v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť sú členovia predstavenstva oprávnení podpisovať takto: všetci členovia predstavenstva spoločne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Všetci tak robia spôsobom, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 14.2.2000
Konať v mene spoločnosti môže v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstvaalebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, alebo samostatne jedenčlen predstavenstva, ktorý bol na to písomne predstavenstvom poverený. Vo veciach zaväzujúcichspoločnosť sú členovia predstavenstva oprávnení podpisovať tak- to: všetci členovia predstavenstvaspoločne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. 8.1.1998 13.2.2000
Konať v mene spoločnosti môže predseda a podpredsedovia samostatne, alebo ktorýkoľvek člen ak ho k tomupredstavenstvo písomne splnomocní. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť sú členovia predstavenstva oprávnenípodpisovať takto: predseda predstavenstva samostatne podpredseda spoločne s ďalším členom pred stavenstvaktorýkoľvek člen predstavenstva na základe plnej moci predstavenstva Osoba podpisujúca za spoločnosťsa podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 4.9.1996 7.1.1998
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasnýmprejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť súoprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členoviapredstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, žek vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. 20.1.1994 3.9.1996
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať zaspoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 29.4.1992 19.1.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 24.4.1992 rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust.zák č. 92/91 Zb. a priv. projektu č. 373 zo dňa 11.4.1992 č.j. 374/92. 29.4.1992
. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 421 2.3.1993
. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 22.6.1993 bola schválená zmena stanov. 20.1.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.5.1994 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1994 bola schválená zmena stanov. 15.12.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1995 bola schválená zmena stanov. 16.5.1995
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.06.1996 bola schválená zmena stanov. 4.9.1996
. Valné zhromaždenie, konané dňa 10.09.1997, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. 8.1.1998
. Na valnom zhromaždení dňa 24.9.1998 bola schválená zmena stanov. 14.2.2000
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia dozornej rady a predstavenstva spoločnosti zo dňa 1.12.1999. 4.4.2000
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2000. 24.5.2000
. Valné zhromaždenie konané 23.5.2001 schválilo zmenu stanov. 17.12.2001
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. 6.9.2006
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na doručiteľa 24.9.2002 5.9.2006
Základné imanie:
6 412 632 EUR Rozsah splatenia: 6 412 632 EUR 5.7.2011
6 209 565,32 EUR Rozsah splatenia: 6 209 565,32 EUR 16.5.2009 4.7.2011
187 035 100 Sk Rozsah splatenia: 187 035 100 Sk 8.7.2006 15.5.2009
106 877 200 Sk Rozsah splatenia: 106 877 200 Sk 24.9.2002 7.7.2006
106 877 200 Sk 17.12.2001 23.9.2002
534 386 000 Sk 16.5.1995 16.12.2001
433 910 000 Sk 15.12.1994 15.5.1995
322 145 000 Sk 29.4.1992 14.12.1994

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
IČO 31562817
Adresa 96001 Zvolen, Námestie SNP 2497

Kontakty na Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., IČO 31562817

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01 od  28.2.2002 
Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22 od  29.4.1992  do  27.2.2002

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96001 Zvolen, Námestie SNP 2497

Predmet činností Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., IČO 31562817

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie 20.1.1994
výroba a predaj cukrárenských výrobkov 20.1.1994
ubytovacie služby bez doplnkových služieb 20.1.1994
pohostinská činnosť, občerstvovacie služby a závodné stravovanie 20.1.1994
prevádzka obslužných automatov 20.1.1994
lahôdkárska výroba 20.1.1994
cestná nákladná doprava 20.1.1994
prenájom nebytových priestorov 15.12.1994
prevádzkovanie sociálnych zariadení 15.12.1994
prevádzkovanie detských automatických hojdačiek 15.12.1994
rozmnožovanie tlačív 15.12.1994
aranžérske služby 15.12.1994
inzertná služba 15.12.1994
prevádzkovanie obchodných automatov 15.12.1994
prevádzkovanie parkoviska v rozsahu voľnej živnosti 15.12.1994
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: zvukovoobrazové záznamy 15.12.1994
obchodná činnosť s potravinárskym, drogériovým a papierníckym tovarom a nábytkom 8.1.1998
zmenárenská činnosť 8.1.1998
prenájom hnuteľného majetku 28.2.2002
reklamná a propagačná činnosť 28.2.2002
uskladňovanie spisov a dokumentov nearchívnej povahy 28.2.2002
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, prípadne výrobná činnosť vo všetkých skupinách spotrebného tovaru 29.4.1992 19.1.1994
poskytovanie služieb v súvislosti s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti 29.4.1992 19.1.1994
vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti v celom sortimente spotrebného tovaru 29.4.1992 19.1.1994
zásielková a dobierková služba vo všetkých skupinách obchodného tovaru, predaj podľa katalógov 29.4.1992 19.1.1994
určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov prác a služieb podľa platných právnych noriem v oblasti cien 29.4.1992 19.1.1994
v súlade so všeobecne záväznými predpismi môže a.s. stanovený predmet činnosti prekročiť 29.4.1992 19.1.1994
fotografické služby 15.12.1994 7.1.1998

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Mrižo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 4 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred (Zrušená)
   Martin, Nám.SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica (Zrušená)
   Lučenec, Jókaiho 28 - sklad (Zrušená)
   Považská Bystrica, Orlové - sklad (Zrušená)
   Zvolen, Lieskovská cesta - sklad (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Ondrášová - sklad (Zrušená)
   Prievidza, Bojnícka cesta - sklad (Zrušená)
   Rajec, Nám. SNP 24 (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 108 (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
2. Výroba a predaj cukrárských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1993
Zodpovedný zástupca: Vilma Haragová
Prevádzkarne:
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štúrova ul . (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 108 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Tomášikova 14 O.D.Ružinov (Zrušená)
   Lučenec, Novohradská 4 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred (Zrušená)
3. Ubytovacie služby bez doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Emil Lukáč (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Beluša 90 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
4. Pohostinská činnosť, občerstvovacie služby a závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1993
Zodpovedný zástupca: Miroslava Stankovičová
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Štúrova ul . (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred (Zrušená)
   Martin, Nám.SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Lučenec, Novohradská 4 (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 108 (Zrušená)
5. Prevádzka obslužných automatov
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1993
Zodpovedný zástupca: Miroslava Stankovičová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
   Lučenec, Novohradská 4 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred (Zrušená)
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Nám.Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
6. Lahôdkárska výroba <
Deň vzniku oprávnenia: 18.10.1993
Zodpovedný zástupca: Miroslava Stankovičová
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 4 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred (Zrušená)
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Nám. Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štúrova ul . (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 108 (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
7. Obchodná činnosť s potravinárskym, drogériovým a papiernickým tovarom a nábytkom
Deň vzniku oprávnenia: 8.11.1993
Prevádzkarne:
   Prievidza, Bojnícka cesta (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 108 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Tomašikova 14 O.D.Ružinov (Zrušená)
8. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Klanduch (Zrušený dňom 3.12.2013)
9. Zmenárenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1995
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Martin, Námestie SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie SLobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
10. Prenájom nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Prievidza, Námestie slobody
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru
   Trenčín, Vajanského 4
   Piešťany, A.Hlinku 46
   Partizánske, Nám. SNP 1
   Žiar nad Hronom, SNP 108
   Zvolen, Nám. SNP 2497
   Lučenec, Novohradská 3
   Považská Bystrica, Stred 3/5
   Martin, Nám. SNP 2
   Zvolen, Lieskovská cesta - sklad
   Prievidza, Bojnícka cesta - sklad (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Ondrášova - sklad (Zrušená)
   Lučenec, Jókaiho 28 - sklad (Zrušená)
   Považská Bystrica, Orlové - sklad (Zrušená)
11. Prevádzkovanie sociálnych zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Martin, Nám.SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
12. Prevádzkovanie detských automatických hojdačiek
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
13. Rozmnožovanie tlačív
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, STRED 3/5 (Zrušená)
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Nám. Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
14. Aranžérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Zvolen, Nám. SNP 2497
   Lučenec, Novohradská 3
   Považská Bystrica, Stred 3/5
   Martin, Nám. SNP 2
   Prievidza, Námestie slobody
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru
   Trenčín, Vajanského 4
   Piešťany, A.Hlinku 46
   Bratislava-Staré Mesto, Tomášikova 14 O.D.Ružinov
15. Inzertná služba
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Tomášikova 14 O.D.Ružinov (Zrušená)
16. Prevádzkovanie obchodných automatov
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Martin, Nám. SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Nám. mieru (Zrušená)
17. Prevádzkovanie parkoviska v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 3
   Martin, Nám. SNP 2
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
18. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi:zvukovoobrazové záznamy
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1994
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 3 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Stred 3/5 (Zrušená)
   Martin, Námestie SNP 2 (Zrušená)
   Prievidza, Námestie Slobody (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Námestie mieru (Zrušená)
   Trenčín, Vajanského 4 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
   Partizánske, Nám. SNP 1 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 108 (Zrušená)
   Zvolen, Nám. SNP 2497 (Zrušená)
19. Prenájom hnuteľného majetku
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2000
Prevádzkarne:
   Lučenec, Novohradská 4
   Považská Bystrica, Centrum 3/5
   Zvolen, Nám. SNP 2497
   Martin, Nám. SNP 2
   Prievidza, Nám. SLobody 1/17
   Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. 1968
   Partizánske, Nám. SNP 1
   Piešťany, A.Hlinku 46
   Trenčín, Vajanského 4
   Žiar nad Hronom, Ul.SNP 108
20. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2001
21. Uskladňovanie spisov a dokumentov nearchívnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2001

Hodnotenie Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., IČO 31562817


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., IČO 31562817

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image