Okresné stavebné bytové družstvo, IČO 00222097 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Okresné stavebné bytové družstvo, ktorý sídli na adrese Považská Bystrica 017 01 a má pridelené IČO 00222097.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom na adrese Považská Bystrica 017 01 bol založený v roku 1961.


Základné informácie o Okresné stavebné bytové družstvo, IČO 00222097

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Okresné stavebné bytové družstvo
IČO 00222097
Adresa Považská Bystrica 017 01
Deň zápisu 8.6.1961
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva, v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda (prípadne podpredseda) a ďalší člen predstavenstva 26.3.1993
Za družstvo podpisuje predseda, alebo podpredseda družstva a jeden ďalší člen predstavenstva. 31.7.1991 25.3.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Zhromaždenie delegátov konané dňa 4.4.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. 176/901 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom ainom družstevníctve. Stary spis: Dr 368 Družstvo vzniklo na základe stanov Staveb.bytových družstiev vydaných URD v Prahe a na základe ustanovujúcej členskej schôdzi družstva konanej dňa 8.6.1961. 31.7.1991
Družstvo na zhromaždení delegátov konané dňa 27.10.1992 schválilo nové stanovy družstva podľa zák. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 368 26.3.1993
Zhromaždenie delegátov konané dňa 6.4.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 368 7.7.1995
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.3.1996 rozhodlo o zrušení Okresného stavebného bytového družstva Považská Bystrica bez likvidácie rozdelením na Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica a Stavebné bytové družstvo Púchov. Majetok, práva a povinnosti v plnom rozsahu prechádzajú na Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica a Stavebné bytové družstvo Púchov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a predloženého súhlasu správcu dane sa Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Považskej Bystrici z obchodného registra ku dňu 31.12.1996 v y m a z á v a . Stary spis: Dr 368 31.12.1996
Základné imanie:
12 944 000 Sk 26.3.1993
Výška vkladu každého spoločníka:
3 000 Sk 26.3.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Okresné stavebné bytové družstvo
IČO 00222097
Adresa Považská Bystrica 017 01

Kontakty na Okresné stavebné bytové družstvo, IČO 00222097

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Považská Bystrica 017 01 od  31.7.1991 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01701 Považská Bystrica, SNP 1426/4

Predmet činností Okresné stavebné bytové družstvo, IČO 00222097

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Pre vlastný bytový fond - stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu družstevných domov, rodinných domov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom 26.3.1993
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov 26.3.1993
prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom 26.3.1993
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy rekonštrukcie a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov 26.3.1993
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu 26.3.1993
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s úživaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov 26.3.1993
vykonáva aj inú hospodarsku činnosť na základe živnostenského listu 26.3.1993
činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva a administrat. práce 26.3.1993
lisovanie výrobkov z plastov 26.3.1993
stolárstvo 26.3.1993
murárstvo 26.3.1993
revizia elektrických zariadení 26.3.1993
vodoinštalatérstvo 26.3.1993
zámočnícke práce 3.11.1994
montáž a opravy ústredného kúrenia a zváranie trubkových rozvodov 3.11.1994
opravy plynových zariadení 3.11.1994
opravy, revízie a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m 3.11.1994
oprava motorových vozidiel 3.11.1994
maliarské a natieračské práce 3.11.1994
sklenárstvo 3.11.1994
umývanie motorových vozidiel 3.11.1994
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom 4.6.1996
údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakovým zariadením AQUAJET bez manipulácie s odpadom 4.6.1996
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody 4.6.1996
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných dom- čekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osob- ného užívania svojim členom 31.7.1991 25.3.1993
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a modernizáciu bytových a nebytových objektov 31.7.1991 25.3.1993
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy , rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov 31.7.1991 25.3.1993
prideľuje družstevné byty, vrátane rodin- ných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva 31.7.1991 25.3.1993
poskytuje, prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním 31.7.1991 25.3.1993
výkonáva i ďalšiu podnikateľskú a výrobnú činnosť za účelom získania finančných prípadne iných pre krytie potrieb členov a zamestnancov družstva 31.7.1991 25.3.1993
obchodná činnosť - predaj spotrebného tovaru 31.7.1991 25.3.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom, 1292/120 (Zrušená)
2. Údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakovým zariadením AQUAJET bez manipulácie s odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
3. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
4. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, SNP 1936 (Zrušená)
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
5. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, SNP 1936 (Zrušená)
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
6. Výroba výrobkov z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
7. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
8. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
9. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
10. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
11. Zámočnícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
12. Montáž a opravy ústredného kúrenia a zváranie trubkových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
13. Opravy plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
14. Opravy, revízie a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú trva-lou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihunad 2 m.
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
15. Oprava motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
16. Maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
17. Sklenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996
Prevádzkarne:
   Púchov, Nábr.Slobody 539/35 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1292/120 (Zrušená)
18. Umývanie motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 27.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1996

Hodnotenie Okresné stavebné bytové družstvo, IČO 00222097


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Okresné stavebné bytové družstvo, IČO 00222097

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image