Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO 00223093 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Okresné stavebné bytové družstvo Senica, ktorý sídli na adrese M.R.Štefánika 718 Senica a má pridelené IČO 00223093.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Okresné stavebné bytové družstvo Senica so sídlom na adrese M.R.Štefánika 718 Senica bol založený v roku 1962.


Základné informácie o Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO 00223093

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Okresné stavebné bytové družstvo Senica
IČO 00223093
Adresa Štefánikova 718 Senica 905 01
Deň zápisu 10.2.1962
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo koná navonok predseda, podpredseda alebo iný člen predstavenstva alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva v poradí stanovenom predsedom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predstavenstva alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva. Za družstvo je oprávnený podpisovať predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva alebo vedúci zamestnanec družstva splnomocnený predstavenstvom družstva. 2.7.2011
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. 10.2.1962 1.7.2011
Ďalšie právne skutočnosti:
Založenie družstva bolo schválené uznesením Rady Okresného národného výboru v Senici zo dňa 19.1.1962, č.20/62. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 30.mája 1972 a dohody o zlúčení zo dňa 30.4.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: a/Stavebné bytové družstvo občanov v Jablonici /Db 220/, b/Stavebné bytové družstvo občanov v Senici /Db 34/. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods.1 Zák.č.109/64 Zb. dal k zlúčeniu súhlas. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.6.1973, dohody o zlúčení zo dňa 7.8.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 15.augusta 1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: Stavebné bytové družstvo občanov Šaštín-Stráže /Db 139/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zodňa 14.11.1975, dohody o zlúčení zo dňa 20.8.1976 a súhlasu zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 27.9.1976 s týmto družstvom je dňom 1.10.1976 zlúčené:"Stavebné bytové družstvo občanov v Holíči" /Db 72/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia dele 10.2.1962
V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. boli na zhromaždení delegátov konanom dňa 5.11.1992 stanovy družstva prispôsobené úprave citovaného zákona. Stary spis: Dr 75 2.8.1993
Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.04.1996 schválilo zmenu stanov. 24.2.1997
Úplné znenie stanov schválené na zhromaždení delegátov dňa 25.04.2002. Zmena obchodného mena a sídla z Okresné stavebné bytové družstvo v Senici nad Myjavou, M.R.Štefánika 718, 905 01 Senica na Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica. 19.9.2002
Zhromaždenie delegátov konané dňa 24.04.2003 schválilo Zmenu Stanov Okresného stavebného bytového družstva Senica. 8.3.2004
Zhromaždenie delegátov konané dňa 5.5.2005 schválilo nové Stanovy Okresného stavebného bytového družstva Senica. 10.11.2005
bod. 7 Zhromaždenie delegátov konané dňa 27.5.2010 schválilo nové Stanovy Okresného stavebného bytového družstva Senica 5.8.2015
bod 8. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.5.2011 schválilo Dodatok č. 1 k Stanovám 5.8.2015
bod 9. Zhromaždenie delegátov konané dňa 22.5.2013 schválilo Dodatok č. 2 k Stanovám 5.8.2015
Základné imanie:
134 626 EUR 1.9.2010
137 066,2 EUR 18.2.2010 31.8.2010
168 741,29 EUR 6.2.2010 17.2.2010
5 083 500 Sk 2.8.1993 5.2.2010
Výška vkladu každého spoločníka:
99,58 EUR 1.9.2010
3 000 Sk 2.8.1993 5.2.2010
99,59 EUR 6.2.2010 31.8.2010

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Okresné stavebné bytové družstvo Senica
IČO 00223093
Adresa M.R.Štefánika 718 Senica

Kontakty na Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO 00223093

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Štefánikova 718 Senica 905 01 od  19.9.2002 
M.R.Štefánika 718 Senica 905 01 od  2.8.1993  do  18.9.2002
M.R.Štefánika 718 Senica od  10.2.1962  do  1.8.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
90501 Senica, Štefánikova 718

Predmet činností Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO 00223093

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 2.7.2011
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.9.2010
údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu zámočníctvo, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo 1.9.2010
čistenie kanalizačných systémov 1.9.2010
výroba a dodávka tepla a teplej vody 1.9.2010
prípravné práce k realizácii stavby 1.9.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.9.2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 1.9.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 1.9.2010
čistiace a upratovacie služby 1.9.2010
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 1.9.2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 1.9.2010
montáž meradiel - vodomerov na studenú a teplú vodu 1.9.2010
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení 1.9.2010
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení 1.9.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 20.6.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 20.6.2013
organizovanie kurzov, školení a seminárov 20.6.2013
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 1.9.2010 19.6.2013
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 1.9.2010 19.6.2013
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácia výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. 10.2.1962 1.8.1993
V rámci predmetu činnosti družstvo pripra- vuje a zabezpečuje: 10.2.1962 1.8.1993
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie 10.2.1962 1.8.1993
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva 10.2.1962 1.8.1993
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov 10.2.1962 1.8.1993
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom 10.2.1962 1.8.1993
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam 10.2.1962 1.8.1993
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním 10.2.1962 1.8.1993
v rámci voľnej kapacity vykonáva opravy a údržbu na objektoch občianskej vybavenosti za odplatu. 10.2.1962 1.8.1993
vykonáva aj iné činnosti schválené predstavenstvom družstva v súlade s platnými právnymi predpismi. 10.2.1962 1.8.1993
Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo vykonáva: 2.8.1993 31.8.2010
stavia, zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom 2.8.1993 31.8.2010
stavia, zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov 2.8.1993 31.8.2010
prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom 2.8.1993 31.8.2010
zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov 2.8.1993 31.8.2010
zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu 2.8.1993 31.8.2010
zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov 2.8.1993 31.8.2010
obchodnú činnosť 2.8.1993 31.8.2010
opravy a údržbu bytového a nebytového fondu pre iné právnické a fyzické osoby 2.8.1993 31.8.2010
obstaranie služieb spojených s riadnym užívaním bytu, obytných domov a nebytových priestorov 24.2.1997 31.8.2010
oprava a montáž meradiel - merače tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu 24.2.1997 31.8.2010
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení 8.3.2004 31.8.2010
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení 8.3.2004 31.8.2010
správa bytového a nebytového fondu 1.9.2010 1.7.2011

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Obstaranie služieb spojených s riadnym užívaním bytu, obytných domov a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 21.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 16.12.2010
2. Oprava a montáž meradiel - merače tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
Deň vzniku oprávnenia: 21.8.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander Janovič
Jiří Šefčík (Zrušený dňom 31.7.2013)
3. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.2003
4. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.2003
5. Správa bytového a nebytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
Deň zániku oprávnenia: 16.12.2010
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
7. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
Zodpovedný zástupca: Ján Fabok
Prevádzkarne:
   90501 Senica, Štefánikova 718
8. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
Zodpovedný zástupca: Pavel Šupík
Ľubomír Kubík (Zrušený dňom 12.8.2015)
9. Čistenie kanalizačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
10. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
14. Čistiace a upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
15. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2013
17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2013
18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2010
19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 16.12.2010
20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2013
21. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2013
22. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2013

Hodnotenie Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO 00223093


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO 00223093

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image