OMNIA 2000 a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 36389757 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt OMNIA 2000 a.s., ktorý sídli na adrese Tomášikova 30, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 36389757.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom OMNIA 2000 a.s. so sídlom na adrese Tomášikova 30, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2000.


Základné informácie o OMNIA 2000 a.s., IČO 36389757

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov OMNIA 2000 a.s.
IČO 36389757
Adresa Tomášikova 30 Bratislava-Ružinov 821 01
Deň zápisu 14.1.2000
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. 22.5.2012
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Predseda predstavenstva a členovia predstavenstva podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno s dodatkom predseda alebo člen predstavenstva a vlastnoručný podpis. Prokurista zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu vždy s predsedom alebo členom predstavenstva spoločne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok prokurista a svoj vlastnoručný podpis. 4.5.2007 21.5.2012
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predseda predstavenstva a členovia predstavenstva podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno s dodatkom predseda alebo člen predstavenstva a vlastnoručný podpis. Prokurista zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu vždy s predsedom alebo členom predstavenstva spoločne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok prokurista a svoj vlastnoručný podpis. 22.3.2001 3.5.2007
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo ako celok alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. 14.1.2000 21.3.2001
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 13.12.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti, NIS 2000 spol. s r.o. IČO: 31 595 618 so sídlom Vavrečka 310, Námestovo. 14.1.2000
Na valnom zhromaždení dňa 25.5.2000 bola schválená zmena zakladateľskej zmluvy a zmena stanov. 22.6.2000
Na valnom zhromaždení dňa 6. 11. 2000 bola schválená zmena stanov. 22.3.2001
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27. 6. 2001 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 407/01, Nz 407/01. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14. 6. 2002 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/2002, Nz 257/2002, ktoré schválilo zmenu stanov spoločnosti. 17.10.2002
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.1.2003 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/03, Nz 6090/03, ktoré schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti. 24.9.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa15.12.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.12.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Kestlera dňom 31.12.2003 . Zánik funkcie prokuristu Ing. Eduarda Gluta dňom 31.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ivana Sýkoru dňom 31.12.2003. 20.2.2004
Notárska zápisnia N 732/2004, Nz 88098/2004 zo dňa 8.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania z pôvodných 294.000.000,- Sk na 241.000.000,- Sk a zmena stanov spoločnosti. 26.2.2005
Notárska zápisnica č. N 757/2005, Nz 865/2006, NCRls 905/2006 zo dňa 11.01.2006, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.12.2005. 26.1.2006
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou OMNIA S.A.B., s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 35 803 029, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 23152/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA 2000 a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 389 757, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2717/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2007, Nz 53098/2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou zo dňa 07.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti OMNIA S.A.B., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.1.2008
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2008 vo forme notárskej zápisnice N 178/2008, Nz 47245/2008 zo dňa 5.11.2008. 26.11.2008
Notárska zápisnica N 7/2009, Nz 1328/2009 zo dňa 20.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 13.2.2009
Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 8280/2009, NCRls 8352/2009 zo dňa 17.3.2009. 10.4.2009
Notárska zápisnica č. N 32/2010, Nz 10071/2010, NCRls 10249/2010 zo dňa 24.03.2010. 3.6.2010
Notárska zápisnica č. N 1547/2013, Nz 55968/2013, NCRls 56720/2013 zo dňa 16.12.2013. 14.2.2014
Základné imanie:
8 298 479,71875 EUR Rozsah splatenia: 8 298 479,71875 EUR 13.2.2009
250 000 000 Sk Rozsah splatenia: 250 000 000 Sk 26.11.2008 12.2.2009
241 000 000 Sk Rozsah splatenia: 241 000 000 Sk 26.2.2005 25.11.2008
294 000 000 Sk Rozsah splatenia: 294 000 000 Sk 24.9.2003 25.2.2005
249 000 000 Sk Rozsah splatenia: 249 000 000 Sk 15.7.2003 23.9.2003
249 000 000 Sk 22.6.2000 14.7.2003
215 748 000 Sk 14.1.2000 21.6.2000

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno OMNIA 2000 a.s.
IČO 36389757
Adresa Tomášikova 30 Bratislava-Ružinov 821 01

Kontakty na OMNIA 2000 a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 36389757

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tomášikova 30 Bratislava-Ružinov 821 01 od  14.2.2014 
Tomášikova 30 Bratislava 821 01 od  22.3.2001  do  13.2.2014
Vavrečka 310 Námestovo 029 18 od  14.1.2000  do  21.3.2001

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30

Predmet činností OMNIA 2000 a.s., IČO 36389757

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
sprostredkovateľská činnosť 22.6.2000
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu 22.6.2000
prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti 22.6.2000
prenájom nehnuteľného majetku 22.6.2000
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 26.1.2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 4.5.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 4.5.2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 4.5.2007
vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy 4.5.2007
prenájom motorových vozidiel 4.5.2007
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej žnnosti 4.5.2007
automatizované spracovanie dát 4.5.2007
prenájom hardware 4.5.2007
činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov 4.5.2007
administratívne práce 4.5.2007
služby verejných nosičov a poslov 4.5.2007
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 13.2.2009
správa registratúrnych záznamov bez trvalej doumentárnej hodnoty 10.4.2009
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 3.6.2010
správa registratúry 3.6.2010
počítačové služby 14.2.2014
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/ 14.1.2000 3.5.2007

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
Deň vzniku oprávnenia: 8.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 3.4.2007
Zodpovedný zástupca: Milan Janoťák (Zrušený dňom 3.4.2007)
Prevádzkarne:
   02901 Vavrečka 310 (Zrušená dňom 3.4.2007)
2. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2000
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
3. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2000
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
4. Prenájom nehnuteľného majetku
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2000
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
5. Prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2000
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
6. Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.2006
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
7. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
8. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
9. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
10. Vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
11. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
12. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
13. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
14. Prenájom hardware
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
15. Činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
16. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
17. Služby verejných nosičov a poslov
Deň vzniku oprávnenia: 3.4.2007
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 30
18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
19. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
20. Nákup a predaj osobných motorových a úžitkových vozidiel, motocyklov, motorových strojov, náhradných dielov a doplnkov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
21. Prenájom - leasing motorových vozidiel a motocyklov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
22. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu osobných a úžitkových motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov a náhradných dielov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
23. Poskytovanie poradenských služieb v oblasti nákupu, predaja a prenájmu motorových vozidiel, motocyklov , motorových strojov a náhradných dielov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
24. Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov - autobazár
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
25. Prevádzkovanie autoumyvárne
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
26. Servisná činnosť osobných a úžitkových motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov
Deň vzniku oprávnenia: 13.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Pokorný (Zrušený dňom 10.1.2008)
27. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Deň vzniku oprávnenia: 29.1.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. František Palič
28. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2009
29. Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.2010
30. Správa registratúry
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.2010
Zodpovedný zástupca: Silvia Michalovová
31. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2013

Hodnotenie OMNIA 2000 a.s., IČO 36389757


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte OMNIA 2000 a.s., IČO 36389757

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image