OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava-Petržalka, IČO 00604381 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt OMV Slovensko, s.r.o., ktorý sídli na adrese Einsteinova 25, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 00604381.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom OMV Slovensko, s.r.o. so sídlom na adrese Einsteinova 25, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 1991.


Základné informácie o OMV Slovensko, s.r.o., IČO 00604381

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov OMV Slovensko, s.r.o.
IČO 00604381
Adresa Einsteinova 25 Bratislava 851 01
Deň zápisu 3.5.1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločne s jedným prokuristom alebo spoločne dvaja prokuristi. 24.3.2003
Konatelia sú oprávnení podpisovať za spoločnosť iba spoločne / kolektívne/, a to buď dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ s jedným prokuristom. 18.4.1995 23.3.2003
Konatelia sú oprávnení podpisovať za spoločnosť iba spoločne /kolektívne podpisové právo/. 10.3.1993 17.4.1995
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú výkonní riaditelia August Zenczak, bytom Tigergasse 12, 1080 Wien, Rakusko, Dr. Ján Čada, bytom Eimova č. 7, Brno - ČSFR a Ing. Ján Juhász, bytom Nemčíkova č. 3, Bratislava - ČSFR, každý z nich samostatne. 12.9.1991 9.3.1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje výkonný riaditeľ August Zenczak, bytom Tigergasse 12, 1080 Wien, Rakusko. 3.5.1991 11.9.1991
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1991 podľa § 106s ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb. 3.5.1991
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.4.1995 pod č. N 50/95, Nz 51/95. Spoločnosť ÖMV Slovakia s r.o. zmenila obchodné meno na OMV Slovensko s r.o. 15.8.1995
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 51/96 zo dňa 22.3.1996. Zvýšenie základného imania dňa 22.3.1996. 28.6.1996
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 71/96, Nz 77/96 zo dňa 10.5.1996 spísaný notárom JUDr. Janou Hunovou. 22.8.1996
Živnostenský list č. Žo - 96/06191/002, zo dňa 16.7.1996. 23.8.1996
Notárska zápisnica N 143/96, Nz 149/96 zo dňa 13.9.1996. 30.9.1996
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 17.1.1997. 5.5.1997
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 144/97, Nz 141/97 zo dňa 20.8.1997 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 142/97 zo dňa 20.8.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1997. 3.10.1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1/97 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1997. 25.11.1997
Notárska zápisnica N 240/97, Nz 244/97 zo dňa 18.12.1997. 16.2.1998
Notárska zápisnica N 235/97, Nz 231/97 zo dňa 18.12.1997, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1997. 20.4.1998
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti OMV Slovensko Čerpacie stanice s.r.o. so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, IČO: 17 321 476, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, Moskovská 13, IČO: 00 604 381. 28.4.1998
Notárska zápisnica N 362/98, Nz 361/98 zo dňa 23.6.1998, ktorou sa zmenila zakladateľská listina spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení Obchodný zákonník. 18.9.1998
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 16.6.1999, notárska zápisnica N 108/99, Nz 105/99 zo dňa 16.6.1999, spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1999. 24.6.1999
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 126/99, Nz 123/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy. 3.8.1999
Notárska zápisnica N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 13.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy. 24.7.2000
Notárska zápisnica N 61/01, Nz 60/01 zo dňa 27.3.2001. 10.5.2001
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/01, Nz 99/01 napísanej dňa 9.5.2001 notárom JUDr. Šúrkovou. 29.5.2001
Deň vzniku funkcie: Ing. Marta Širáňová - 21.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 309/02, Nz 308/02 dňa 21.8.2002. 15.11.2002
Notárska zápisnica N 81/03, Nz 17678/03 zo dňa 11.3.03 - rozhodnutie jediného spoločníka. 24.3.2003
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2003 o prevode časti obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 201/03, Nz 34797/03 spísanej dňa 9.5.2003 notárom JUDr. Kaanom. 27.5.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003. 1.4.2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004. Dr. Michael Grumet, deň skončenia funkcie konateľa: 25.2.2004. Ing. Marta Širáňová, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.3.2004. 20.4.2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26. 4. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení s OMV Trading, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 31 364 411, ktorá zaniká bez likvidácie a OMV Slovensko, s.r.o., je jej právnym nástupcom a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení. 27.5.2004
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou OMV Tankstellen s.r.o. a schválená zmluva o zlúčení. Spoločnosť OMV Tankstellen s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 355 994 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 00 604 381, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 28.07.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme. 28.7.2004
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníka - OMV AG Wien zo dňa 18.05.2004 došlo k rozdeleniu spoločnosti a následnému prevzatiu podniku "Refining & Marketing" spoločnosťou OMV Refining & Marketing AG. Súčasťou podniku "Refining & Marketing" je aj spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. Rozhodnutím valného zhromaždenia OMV Refining & Marketing AG zo dňa 28.06.2004 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným - OMV Refining & Marketing GmbH. 28.9.2004
Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. je na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.10.2004 právnym nástupcom spoločnosti AVANTI Slovakia s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, 811 08, IČO: 31 326 862, a zároveň preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.10.2004. 29.10.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2006. 27.1.2006
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006. 25.10.2006
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2007. 7.9.2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007. 4.12.2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008. 25.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2009. 25.9.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010. 16.4.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010. 1.11.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013. 19.2.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013. 5.10.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014. 10.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2015 11.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015. 1.1.2016
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016. 14.6.2016
Základné imanie:
28 248 026 EUR Rozsah splatenia: 28 248 026 EUR 25.9.2009
851 000 000 Sk 24.6.1999 24.9.2009
809 900 000 Sk 20.4.1998 23.6.1999
655 000 000 Sk 3.10.1997 19.4.1998
555 000 000 Sk 23.8.1996 2.10.1997
467 000 000 Sk 28.6.1996 22.8.1996
220 000 000 Sk 10.3.1993 27.6.1996
Výška vkladu každého spoločníka:
Dr. Wolfgang Schilcher Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR 25.9.2009
OMV Refining & Marketing GmbH Vklad: 28 247 030 EUR Splatené: 28 247 030 EUR 22.9.2016
VIVA International Marketing- und Handels-GmbH 25.9.2009 21.9.2016
ÖMV Aktiengesellschaft Vklad: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 500 000 Sk 3.5.1991 11.9.1991
ÖMV Aktiengesellschaft Vklad: 100 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 000 Sk 12.9.1991 9.3.1993
ÖMV Aktiengesellschaft Vklad: 220 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 220 000 000 Sk 10.3.1993 27.6.1996
ÖMV AG Wien Vklad: 467 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 467 000 000 Sk 28.6.1996 22.8.1996
ÖMV AG Wien Vklad: 555 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 555 000 000 Sk 23.8.1996 2.10.1997
OMV AG Wien Vklad: 555 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 555 000 000 Sk 3.10.1997 27.4.1998
ÖMV - Benzinol, spol. s r.o. Vklad: 100 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 000 Sk 3.10.1997 24.11.1997
OMV Slovensko Čerpacie stanice, s.r.o. Vklad: 100 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 000 Sk 25.11.1997 19.4.1998
OMV Slovensko Čerpacie stanice, s.r.o. Vklad: 254 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 254 900 000 Sk 20.4.1998 27.4.1998
OMV AG Wien Vklad: 809 900 000 Sk Splatené: 809 900 000 Sk 28.4.1998 2.8.1999
OMV Fuels, v.o.s. Vklad: 41 100 000 Sk Splatené: 41 100 000 Sk 24.6.1999 2.8.1999
OMV AG Wien Vklad: 851 000 000 Sk Splatené: 851 000 000 Sk 3.8.1999 26.5.2003
OMV AG Wien Vklad: 850 970 000 Sk Splatené: 850 970 000 Sk 27.5.2003 27.9.2004
Dr. Wolfgang Schilcher Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk 27.5.2003 24.9.2009
OMV Refining & Marketing GmbH Vklad: 850 970 000 Sk Splatené: 850 970 000 Sk 28.9.2004 24.9.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno OMV Slovensko, s.r.o.
IČO 00604381
Adresa 85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 25

Kontakty na OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava-Petržalka, IČO 00604381

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Einsteinova 25 Bratislava 851 01 od  1.11.2010 
Moskovská 13 Bratislava 811 08 od  16.2.1998  do  31.10.2010
Ružová dolina 6 Bratislava 824 70 od  5.10.1992  do  15.2.1998
Bratislava od  3.5.1991  do  4.10.1992

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 25
81108 Bratislava - Staré Mesto, Moskovská 13 do  2.11.2010

Predmet činností OMV Slovensko, s.r.o., IČO 00604381

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva 24.7.2000
sprostredkovateľská činnosť 24.7.2000
leasingová činnosť 24.7.2000
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení 1.4.2004
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,piva, vína a destilátov 1.4.2004
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 1.4.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12.5.2004
maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice 12.5.2004
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 12.5.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) 12.5.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 12.5.2004
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti 12.5.2004
prenájom nehnuteľností 12.5.2004
prevádzkovanie autoumyvární 28.7.2004
plnenie nádrží motorových vozidiel plynom 1.7.2005
reklamné a marketingové služby 19.2.2013
zriaďovanie čerpacích staníc so všetkými vedľajšími prevádzkami a ich prenájom prevádzkovateľom 3.5.1991 17.4.1995
obstaranie materiálu a vybavenia na zriadenie čerpacích staníc 3.5.1991 17.4.1995
nájom a prenájom nehnuteľností 3.5.1991 17.4.1995
obchod s výrobkami z ropy 3.5.1991 17.4.1995
zriaďovanie reštauračných a pohostinských zariadení 3.5.1991 17.4.1995
prevádzka čerpacích staníc so všetkými vedľajšími prevádzkami a prevádzka reštauračných a pohostinských zariadení 3.5.1991 17.4.1995
účasť na spoločnostiach, slúžiacich na dosiahnutie uvedeného predmetu činnosti 3.5.1991 17.4.1995
nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľností 12.9.1991 17.4.1995
Dovoz: 5.10.1992 17.4.1995
stavebného, konštrukčného materiálu, reklamných zariadení súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou čerpacích staníc 5.10.1992 17.4.1995
strojného, obchodného a vnútorného zariadenia čerpacích staníc a ich vedľajších prevádzok, výdajné stojany, umývacie zariadenia, automaty 5.10.1992 17.4.1995
potravinárskeho a drogistického tovaru, čistiacich prostriedkov a ďalších tovarov súvisiacich s poskytovaním služieb motoristickej verejnosti 5.10.1992 17.4.1995
Dovoz a vývoz: 5.10.1992 17.4.1995
automobilového príslušenstva, náhradných dielov pre automobily, komponentov auto-elektro výstroje 5.10.1992 17.4.1995
autokozmetiky 5.10.1992 17.4.1995
výrobkov rafinérskeho priemyslu 5.10.1992 17.4.1995
vykonávanie inžinierskych a priemyslených - stavieb čerpacie stanice so všetkými vedľajšími prevádzkami a ich prenájom spojený s doplnkovými službami - správa nehnuteľností 18.4.1995 11.5.2004
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 18.4.1995 11.5.2004
poradenstvo v činnostiach tvoriacich predmet činnosti spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti 23.8.1996 11.5.2004

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb - čerpacie stanice so všetkými vedľajšími prevádzkami a ich prenájom spojený s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Roth (Zrušený)
2. Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 6 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Brnianska 38 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Hečkova ul . (Zrušená)
3. Poradenstvo v činnostiach tvoriacich predmet činnosti spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 15.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2004
4. Výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 62
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 6
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 21
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 1/B
   Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 6 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   82104 Bratislava-Ružinov, Vajnorská 62 (Zrušená dňom 29.5.2007)
5. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Zodpovedný zástupca: Marián Fuska (Zrušený dňom 14.2.2012)
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   82104 Bratislava-Ružinov, Vajnorská 62
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
6. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 21
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 21
   82104 Bratislava-Ružinov, Vajnorská 62
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 21
   Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 62 (Zrušená dňom 29.5.2007)
7. Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.2003
Prevádzkarne:
   97632 Badín, Čerpacia stanica
   03231 Hybe, Hybe juh
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov
   94901 Nitra, Dražovská -čerpacia stanica 1
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce - čerpacia stanica
   91921 Zeleneč, Cesta D 61 - čerpacia stanica
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta (Zrušená dňom 14.2.2012)
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná (Zrušená dňom 14.2.2012)
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Ml.dolina - Machnáč 43 (Zrušená dňom 17.9.2008)
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 14.2.2012)
8. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.2003
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Juh, Južná trieda - čerpacia stanica
   95501 Topoľčany, Čs. armády - čerpacia stanica 5447/106
   04001 Košice-Sever, Hlinkova 38/A
   91701 Trnava, Hospodárska ulica
   01841 Dubnica nad Váhom, Ventrum I - čerpacia stanica 1414/32
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova - čerpacia stanica 19
   85101 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta - čerpacia stanica
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta - čerpacia stanica 1/B
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ulica svornosti - čerpacia stanica
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Botanická - čerpacia stanica 25
   81102 Bratislava-Staré Mesto, Mlynská dolina - Machnáč, čerpacia stanica 43
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta - čerpacia stanica
   97405 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra - čerpacia stanica
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Račianska - čerpacia stanica 66
   90089 Častá, Čerpacia stanica
   03841 Košťany nad Turcom, Čerpacia stanica
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská - čerpacia stanica 167
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka - čerpacia stanica
   94901 Nitra, Novozámocká - čerpacia stanica 4
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči - čerpacia stanica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská - čerpacia stanica 17/A
   82105 Bratislava-Ružinov, Zlaté Piesky - diaľnica D1
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   94131 Dvory nad Žitavou, Koltianska cesta
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - ČS Avanti
   90201 Pezinok, Obchodná - čerpacia stanica 22
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Čerpacia stanica, Vajnorská 62
   85101 Bratislava-Petržalka, Čerpacia stanica, Einsteinova ul.
   04912 Čoltovo, Čoltovo 171 - čerpacia stanica
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova - čerpacia stanica
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta - čerpacia stanica 6
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta - čerpacia stanica 10
   90086 Budmerice, Jablonecká cesta - čerpacia stanica
   02201 Čadca, Horelica - čerpacia stanica 79
   96601 Hliník nad Hronom, Cesta 1/63 - čerpacia stanica
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská - diaľnica
   06601 Humenné, Laborecká - čerpacia stanica 2626/68
   04001 Košice-Vyšné Opátske, Južné Nábrežie - čerpacia stanica 12
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská - čerpacia stanica
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska - čerpacia stanica 38
   92563 Dolná Streda, E 51 - čerpacia stanica
   93010 Dolný Štál, Čerpacia stanica
   92001 Hlohovec, Nitrianska - čerpacia stanica 91
   85110 Bratislava-Jarovce, Čerpacia stanica, Jarovce 2
   92901 Dunajská Streda, Gaštanový rad - čerpacia stanica 4178/2
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov - čerpacia stanica
   07101 Michalovce, Masarykova - čerpacia stanica 10
   03601 Martin, Robotnícka - čerpacia stanica
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná - čerpacia stanica
   97632 Badín, Čerpacia stanica
   08001 Prešov, Duklianska 14281/5
   90201 Pezinok, Bratislavská ul. ČS AVANTI
   02201 Čadca, Slovanská cesta ČS 2827
   96654 Tekovské Nemce, Č. 1
   96654 Tekovské Nemce, Č. 2
   91633 Hrádok, Čerpacia stanica - diaľnica D1 - odpočívadlo Hrádo
   06601 Humenné, Laborecká 2626/68
   93401 Levice, Kalnická cesta 1 - čerpacia stanica
   02001 Púchov, Vsetínska cesta - čerpacia stanica
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta - čerpacia stanica
   90501 Senica, Hurbanova - čerpacia stanica 1404/42
   91700 Trnava, Hlboká - čerpacia stanica 28
   01001 Žilina, Ul. Vysokoškolákov - čerpacia stanica
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná - čerpacia stanica
   97101 Prievidza, Skladová - Nadjazdová, čerpacia stanica
   91101 Trenčín, Električná 39
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta
   96001 Zvolen, Lučenecká cesta - čerpacia stanica
   94901 Nitra, Dražovská -čerpacia stanica 1
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce - čerpacia stanica
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica
   91921 Zeleneč, Cesta D 61 - čerpacia stanica
   03231 Hybe, Hybe - Juh - Ďiaľnica-Hybe
   03231 Hybe, Hybe Sever Diaľnica-Hybe
   90701 Myjava, Viestova - čerpacia stanica 1100/3
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska - čerpacia stanica
   94002 Nové Zámky, Ul. SNP - čerpacia stanica 35
   94901 Nitra, Drážovská cesta 1
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta - čerpacia stanica 503/60
   01701 Považská Bystrica, Žilinská - čerpacia stanica 809/7
   08001 Prešov, Východná
   05201 Spišská Nová Ves, Duklianska 34
   91101 Trenčín, Električná - čerpacia stanica 39
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika - čerpacia stanica 2610/1
   91700 Trnava, Veterná - čerpacia stanica
   93201 Veľký Meder, Komárňanská - čerpacia stanica 3148
   95201 Vráble, Staničná - čerpacia stanica 159
   01001 Žilina, Sv.Cyrila a Metoda - čerpacia stanica
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta - čerpacia stanica
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - čerpacia stanica 10
   91923 Vlčkovce, Sereďská cesta - čerpacia stanica
   05801 Poprad, Mnoheľova 4367/1A
   06901 Snina, Stakčínska 6
   05901 Spišská Belá, Ul.SNP 2078
   07633 Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto
   03601 Martin, Fr. Partizánov 14
   82106 Bratislava-Ružinov, Svornosti 1
   02201 Čadca, Slovanská cesta - čerpacia stanica 203 (Zrušená dňom 28.6.2013)
   01341 Dolný Hričov, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   82101 Bratislava-Ružinov, Čerpacia stanica, Svornosti (Zrušená dňom 25.2.2009)
   83107 Bratislava-Vajnory, Vajnory 36 - čerpacia stanica (Zrušená dňom 26.6.2014)
   94615 Tôň, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 7.7.2014)
   93584 Tupá, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 1.8.2014)
   03601 Martin, Dostojevského- čerpacia stanica 6 (Zrušená dňom 20.8.2009)
9. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.2003
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Juh, Južná trieda - čerpacia stanica
   95501 Topoľčany, Čs. armády - čerpacia stanica 5447/106
   91701 Trnava, Hospodárska ulica
   04001 Košice-Sever, Hlinkova 38A
   01841 Dubnica nad Váhom, Ventrum I - čerpacia stanica 1414/32
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova - čerpacia stanica 19
   85101 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta - čerpacia stanica
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ulica svornosti - čerpacia stanica
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Botanická - čerpacia stanica 25
   81102 Bratislava-Staré Mesto, Mlynská dolina - Machnáč, čerpacia stanica 43
   97405 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra - čerpacia stanica
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská - diaľnica
   90089 Častá, Čerpacia stanica
   03841 Košťany nad Turcom, Čerpacia stanica
   94901 Nitra, Novozámocká - čerpacia stanica 4
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči - čerpacia stanica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská - čerpacia stanica 17/A
   02201 Čadca, Horelica - čerpacia stanica 79
   82105 Bratislava-Ružinov, Zlaté Piesky - diľnica D1
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   94131 Dvory nad Žitavou, Koltianska cesta
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - ČS Avanti
   90201 Pezinok, Obchodná - čerpacia stanica 22
   04912 Čoltovo, Čoltovo 171 - čerpacia stanica
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Račianska - čerpacia stanica 66
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská - čerpacia stanica 167
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta - čerpacia stanica 6
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta - čerpacia stanica 1/B
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta - čerpacia stanica
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka - čerpacia stanica
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta - čerpacia stanica 10
   96601 Hliník nad Hronom, Cesta 1/63 - čerpacia stanica
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova - čerpacia stanica
   90086 Budmerice, Jablonecká cesta - čerpacia stanica
   06601 Humenné, Laborecká - čerpacia stanica 2626/68
   04001 Košice-Vyšné Opátske, Južné Nábrežie - čerpacia stanica 12
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská - čerpacia stanica
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska - čerpacia stanica 38
   93010 Dolný Štál, Čerpacia stanica
   01841 Dubnica nad Váhom, Ventrum I - čerpacia stanica 1414/32
   92001 Hlohovec, Nitrianska - čerpacia stanica 91
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Čerpacia stanica, Vajnorská 62
   85101 Bratislava-Petržalka, Čerpacia stanica, Einsteinova ul.
   85110 Bratislava-Jarovce, Čerpacia stanica, Jarovce 2
   92901 Dunajská Streda, Gaštanový rad - čerpacia stanica 4178/2
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov - čerpacia stanica
   07101 Michalovce, Masarykova - čerpacia stanica 10
   03601 Martin, Robotnícka - čerpacia stanica
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná - čerpacia stanica
   97632 Badín, Čerpacia stanica
   08001 Prešov, Duklianska 14281/5
   02201 Čadca, Slovanská cesta ČS 2827
   03601 Martin, Fr. Partizánov 14
   90201 Pezinok, Bratislavská ul. ČS AVANTI
   96654 Tekovské Nemce, Č. 1
   96654 Tekovské Nemce, Č. 2
   93401 Levice, Kalnická cesta 1 - čerpacia stanica
   08001 Prešov, Ul. Východná
   97101 Prievidza, Skladová - Nadjazdová, čerpacia stanica
   02001 Púchov, Vsetínska cesta - čerpacia stanica
   90501 Senica, Hurbanova - čerpacia stanica 1404/42
   91700 Trnava, Hlboká - čerpacia stanica 28
   01001 Žilina, Ul. Vysokoškolákov - čerpacia stanica
   91633 Hrádok, Čerpacia stanica - diaľnica D1 - odpočívadlo Hrádo
   06601 Humenné, Laborecká 2626/68
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta - čerpacia stanica
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná - čerpacia stanica
   96001 Zvolen, Lučenecká cesta - čerpacia stanica
   94901 Nitra, Dražovská -čerpacia stanica 1
   91921 Zeleneč, Cesta D 61 - čerpacia stanica
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica
   82106 Bratislava-Ružinov, Ulica svornosti 1
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce - čerpacia stanica
   92563 Dolná Streda, Cesta I. triedy E 51
   03231 Hybe, Hybe - Juh - Ďiaľnica-Hybe
   03231 Hybe, Hybe Sever Diaľnica-Hybe
   90701 Myjava, Viestova - čerpacia stanica 1100/3
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska - čerpacia stanica
   94002 Nové Zámky, Ul. SNP - čerpacia stanica 35
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta - čerpacia stanica 503/60
   05201 Spišská Nová Ves, Duklianska 34
   91101 Trenčín, Električná - čerpacia stanica 39
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika - čerpacia stanica 2610/1
   91700 Trnava, Veterná - čerpacia stanica
   93201 Veľký Meder, Komárňanská - čerpacia stanica 3148
   95201 Vráble, Staničná - čerpacia stanica 159
   01001 Žilina, Sv.Cyrila a Metoda - čerpacia stanica
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta - čerpacia stanica
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - čerpacia stanica 10
   91923 Vlčkovce, Sereďská cesta - čerpacia stanica
   01701 Považská Bystrica, Žilinská - čerpacia stanica 809/7
   05801 Poprad, Mnoheľova 4367/1A
   06901 Snina, Stakčínska 6
   05901 Spišská Belá, Ul.SNP 2078
   07633 Slovenské Nové Mesto
   01341 Dolný Hričov, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   83107 Bratislava-Vajnory, Vajnory 36 - čerpacia stanica (Zrušená dňom 26.6.2014)
   02201 Čadca, Slovanská cesta - čerpacia stanica 203 (Zrušená dňom 28.6.2013)
   94615 Tôň, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 7.7.2014)
   93584 Tupá, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 1.8.2014)
   03601 Martin, Dostojevského- čerpacia stanica 6 (Zrušená dňom 20.8.2009)
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander Kizek (Zrušený dňom 22.10.2007)
11. Maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice
Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2004
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Hospodárska ulica
   04001 Košice-Sever, Hlinkova 38/A
   82105 Bratislava-Ružinov, Zlaté Piesky - diaľnica D1
   94131 Dvory nad Žitavou, Kotlianska cesta
   94131 Dvory nad Žitavou, Koltianska cesta
   95501 Topoľčany, Čs. Armády, p.č. 5447/106
   90201 Pezinok, Obchodná - čerpacia stanica 22
   85110 Bratislava-Jarovce, Čerpacia stanica, Jarovce 2
   08001 Prešov, Duklianska 14281/5
   03601 Martin, Fr. Partizánov 14
   90201 Pezinok, Bratislavská ul. ČS AVANTI
   02201 Čadca, Slovanská cesta ČS 2827
   96654 Tekovské Nemce, Č. 1
   96654 Tekovské Nemce, Č. 2
   91633 Hrádok, Čerpacia stanica - diaľnica D1 - odpočívadlo Hrádo
   96001 Zvolen, Lučenecká cesta - čerpacia stanica
   01841 Dubnica nad Váhom, Ventrum I 1414/32
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. Svornosti
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka 7
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná
   91921 Zeleneč, Cesta D 61 - čerpacia stanica
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   82106 Bratislava-Ružinov, Ulica svornosti 1
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ulica svornosti
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Botanická 25
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska 38
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova
   85101 Bratislava-Petržalka, Eisteinova 19
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova ulica - ČS
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B L II
   81102 Bratislava-Staré Mesto, Ml.dolina-Machnáč 43
   85104 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská ulica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 17/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 6
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 62
   97632 Badín
   97400 Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra
   02201 Čadca, Horelica 79
   04912 Čoltovo 171
   92563 Dolná Streda, Cesta I. triedy E 51
   92901 Dunajská Streda, Gaštanový rad 4178/2
   96601 Hliník nad Hronom, Cesta I/63
   92001 Hlohovec, Nitrianska 91
   06601 Humenné, Laborecká 2626/68
   03231 Hybe, Hybe - Juh - Ďiaľnica-Hybe
   03231 Hybe, Hybe Sever Diaľnica-Hybe
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   04001 Košice-Vyšné Opátske, Južné nábr. 12
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta 10
   93401 Levice, Kalnická cesta 1
   07101 Michalovce, Masarykova 10
   03841 Košťany nad Turcom
   03601 Martin, Robotnícka
   90701 Myjava, Viestova - čerpacia stanica 1100/3
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska - čerpacia stanica
   94002 Nové Zámky, Ul. SNP - čerpacia stanica 35
   94901 Nitra, Drážovská cesta 1
   94901 Nitra, Novozámocká 4
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta - čerpacia stanica 503/60
   01701 Považská Bystrica, Žilinská - čerpacia stanica 809/7
   08001 Prešov, Východná
   05801 Poprad, Mnoheľova 4367/1A
   97101 Prievidza, Skladová-Nadjazdová
   02001 Púchov, Vsetínska cesta
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta
   90501 Senica, Hurbanova 1404/42
   06901 Snina, Stakčínska 6
   05901 Spišská Belá, Ul.SNP 2078
   05201 Spišská Nová Ves, Duklianska 34
   91101 Trenčín, Električná - čerpacia stanica 39
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika - čerpacia stanica 2610/1
   91700 Trnava, Hlboká 28
   91700 Trnava, Veterná - čerpacia stanica
   93201 Veľký Meder, Komárňanská - čerpacia stanica 3148
   95201 Vráble, Staničná - čerpacia stanica 159
   01001 Žilina, Sv.Cyrila a Metoda - čerpacia stanica
   01001 Žilina, Ul. Vysokoškolákov
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Lamačská diaľnica
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1B 1B
   94901 Nitra, Bratislavská cesta
   93010 Dolný Štál
   94131 Dvory nad Žitavou, Kotlianska cesta
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta
   94901 Nitra, Bratislavská ulica
   07633 Slovenské Nové Mesto
   91923 Vlčkovce, Sereďská cesta - čerpacia stanica
   90086 Budmerice, Jablonecká cesta
   90089 Častá
   94901 Nitra, Bratislavská cesta 10
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - ČS Avanti (Zrušená dňom 10.9.2008)
   90821 Holíč, Staničná 3011 (ČS OMV Holíč) (Zrušená dňom 5.2.2016)
   Sládkovičovo, Pionierska ulica (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Koškovce, Koškovce (Zrušená dňom 29.5.2007)
   97101 Prievidza, Sebedražská cesta 1 (Zrušená dňom 25.9.2008)
   Tarnov, Tarnov (Zrušená dňom 29.5.2007)
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova (Zrušená dňom 29.5.2007)
   83107 Bratislava-Vajnory 36 (Zrušená dňom 26.6.2014)
   Bátka, Bátka (Zrušená dňom 29.5.2007)
   02201 Čadca, Slovanská cesta 203 (Zrušená dňom 28.6.2013)
   01341 Dolný Hričov, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   08001 Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   94615 Tôň, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 7.7.2014)
   93584 Tupá, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 1.8.2014)
   Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 171 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   03601 Martin, Dostojevského- čerpacia stanica 6 (Zrušená dňom 20.8.2009)
   Svit, Hlavná ulica 851/51 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Červenica, Červenica pri Sabinove (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Dargov, Dargov (Zrušená dňom 29.5.2007)
12. Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2004
13. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2004
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Hospodárska ulica
   04001 Košice-Sever, Hlinkova 38/A
   82105 Bratislava-Ružinov, Zlaté Piesky - diaľnica D1
   94131 Dvory nad Žitavou, Kotlianska cesta
   94131 Dvory nad Žitavou, Koltianska cesta
   95501 Topoľčany, Čs. Armády, p.č. 5447/106
   90201 Pezinok, Obchodná - čerpacia stanica 22
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Lamačská diaľnica
   85110 Bratislava-Jarovce, Čerpacia stanica, Jarovce 2
   92901 Dunajská Streda, Gaštanový rad - čerpacia stanica 4178/2
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska 38
   08001 Prešov, Duklianska 14281/5
   90201 Pezinok, Bratislavská ul. ČS AVANTI
   02201 Čadca, Slovanská cesta ČS 2827
   96654 Tekovské Nemce, Č. 1
   91633 Hrádok, Čerpacia stanica - diaľnica D1 - odpočívadlo Hrádo
   96654 Tekovské Nemce, Č. 2
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 6
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova
   96001 Zvolen, Lučenecká cesta - čerpacia stanica
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 6
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná
   91921 Zeleneč, Cesta D 61 - čerpacia stanica
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   82106 Bratislava-Ružinov, Ulica svornosti 1
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ulica svornosti
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Botanická 25
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova
   85101 Bratislava-Petržalka, Eisteinova 19
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B L II
   81102 Bratislava-Staré Mesto, Ml.dolina-Machnáč 43
   85104 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská ulica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 17/A
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 62
   97632 Badín
   97400 Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra
   02201 Čadca, Horelica 79
   04912 Čoltovo 171
   92563 Dolná Streda, Cesta I. triedy E 51
   96601 Hliník nad Hronom, Cesta I/63
   92001 Hlohovec, Nitrianska 91
   06601 Humenné, Laborecká 2626/68
   03231 Hybe, Hybe - Juh - Ďiaľnica-Hybe
   03231 Hybe, Hybe Sever Diaľnica-Hybe
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   04001 Košice-Vyšné Opátske, Južné nábr. 12
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta 10
   93401 Levice, Kalnická cesta 1
   07101 Michalovce, Masarykova 10
   03841 Košťany nad Turcom
   03601 Martin, Robotnícka
   90701 Myjava, Viestova - čerpacia stanica 1100/3
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska - čerpacia stanica
   94002 Nové Zámky, Ul. SNP - čerpacia stanica 35
   94901 Nitra, Drážovská cesta 1
   94901 Nitra, Novozámocká 4
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta - čerpacia stanica 503/60
   01701 Považská Bystrica, Žilinská - čerpacia stanica 809/7
   08001 Prešov, Východná
   05801 Poprad, Mnoheľova 4367/1A
   97101 Prievidza, Skladová-Nadjazdová
   02001 Púchov, Vsetínska cesta
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta
   90501 Senica, Hurbanova 1404/42
   06901 Snina, Stakčínska 6
   05901 Spišská Belá, Ul.SNP 2078
   05201 Spišská Nová Ves, Duklianska 34
   91101 Trenčín, Električná - čerpacia stanica 39
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika - čerpacia stanica 2610/1
   91700 Trnava, Hlboká 28
   91700 Trnava, Veterná - čerpacia stanica
   93201 Veľký Meder, Komárňanská - čerpacia stanica 3148
   01001 Žilina, Sv.Cyrila a Metoda - čerpacia stanica
   01001 Žilina, Ul. Vysokoškolákov
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1B
   93010 Dolný Štál
   94131 Dvory nad Žitavou, Kotlianska cesta
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta - čerpacia stanica
   94901 Nitra, Bratislavská cesta
   07633 Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto
   91923 Vlčkovce, Sereďská cesta
   90086 Budmerice, Jablonecká cesta
   90089 Častá
   01841 Dubnica nad Váhom, Ventrum I 1414/32
   94901 Nitra, Bratislavská ulica
   95201 Vráble, Staničná - čerpacia stanica 159
   03601 Martin, Fr. Partizánov 14
   94901 Nitra, Bratislavská cesta 10
   01341 Dolný Hričov, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - ČS Avanti (Zrušená dňom 10.9.2008)
   90821 Holíč, Staničná 3011 (ČS OMV Holíč) (Zrušená dňom 5.2.2016)
   83107 Bratislava-Vajnory 36 (Zrušená dňom 26.6.2014)
   Bátka, Bátka (Zrušená dňom 29.5.2007)
   02201 Čadca, Slovanská cesta 203 (Zrušená dňom 28.6.2013)
   01341 Dolný Hričov, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   08001 Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   94615 Tôň, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 7.7.2014)
   93584 Tupá, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 1.8.2014)
   Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 171 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   03601 Martin, Dostojevského 6 (Zrušená dňom 20.8.2009)
   Svit, Hlavná ulica 851/51 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Červenica, Červenica pri Sabinove (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Dargov, Dargov (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Koškovce, Koškovce (Zrušená dňom 29.5.2007)
   97101 Prievidza, Sebedražská cesta 1 (Zrušená dňom 25.9.2008)
   Sládkovičovo, Pionierska ulica (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Tarnov, Tarnov (Zrušená dňom 29.5.2007)
14. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2004
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Hospodárska ulica
   04001 Košice-Sever, Hlinkova 38/A
   82105 Bratislava-Ružinov, Zlaté Piesky - diľnica D1
   94131 Dvory nad Žitavou, Kotlianska cesta
   95501 Topoľčany, Čs. Armády, p.č. 5447/106
   90201 Pezinok, Obchodná - čerpacia stanica 22
   93010 Dolný Štál, Čerpacia stanica
   85110 Bratislava-Jarovce, Čerpacia stanica, Jarovce 2
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska 38
   08001 Prešov, Duklianska 14281/5
   90201 Pezinok, Bratislavská ul. ČS AVANTI
   02201 Čadca, Slovanská cesta ČS 2827
   96654 Tekovské Nemce, Č. 1
   96654 Tekovské Nemce, Č. 2
   91633 Hrádok, Čerpacia stanica - diaľnica D1 - odpočívadlo Hrádo
   96001 Zvolen, Lučenecká cesta - čerpacia stanica
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka 7
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná
   91921 Zeleneč, Cesta D 61 - čerpacia stanica
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   82106 Bratislava-Ružinov, Ulica svornosti 1
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ulica svornosti
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Botanická 25
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova
   85101 Bratislava-Petržalka, Eisteinova 19
   82105 Bratislava-Ružinov, Strojnícka
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova ulica - ČS
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B L II
   81102 Bratislava-Staré Mesto, Ml.dolina-Machnáč 43
   85104 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská ulica
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 17/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 6
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 62
   97632 Badín
   97400 Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra
   02201 Čadca, Horelica 79
   04912 Čoltovo 171
   92563 Dolná Streda, Cesta I. triedy E 51
   92901 Dunajská Streda, Gaštanový rad 4178/2
   96601 Hliník nad Hronom, Cesta I/63
   92001 Hlohovec, Nitrianska 91
   06601 Humenné, Laborecká 2626/68
   03231 Hybe, Hybe - Juh - Ďiaľnica-Hybe
   03231 Hybe, Hybe Sever Diaľnica-Hybe
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   04001 Košice-Vyšné Opátske, Južné nábr. 12
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta 10
   93401 Levice, Kalnická cesta 1
   07101 Michalovce, Masarykova 10
   03841 Košťany nad Turcom
   03601 Martin, Robotnícka
   90701 Myjava, Viestova - čerpacia stanica 1100/3
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska - čerpacia stanica
   94002 Nové Zámky, Ul. SNP - čerpacia stanica 35
   94901 Nitra, Bratislavská cesta 10
   94901 Nitra, Drážovská cesta 1
   94901 Nitra, Novozámocká 4
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta - čerpacia stanica 503/60
   01701 Považská Bystrica, Žilinská - čerpacia stanica 809/7
   08001 Prešov, Východná
   05801 Poprad, Mnoheľova 4367/1A
   97101 Prievidza, Skladová-Nadjazdová
   02001 Púchov, Vsetínska cesta
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta
   90501 Senica, Hurbanova 1404/42
   06901 Snina, Stakčínska 6
   05901 Spišská Belá, Ul.SNP 2078
   05201 Spišská Nová Ves, Duklianska 34
   91101 Trenčín, Električná - čerpacia stanica 39
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika - čerpacia stanica 2610/1
   91700 Trnava, Hlboká 28
   91700 Trnava, Veterná - čerpacia stanica
   93201 Veľký Meder, Komárňanská - čerpacia stanica 3148
   01001 Žilina, Sv.Cyrila a Metoda - čerpacia stanica
   01001 Žilina, Ul. Vysokoškolákov
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Lamačská diaľnica
   94131 Dvory nad Žitavou, Kotlianska cesta
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta
   94901 Nitra, Bratislavská cesta - čerpacia stanica 10
   07633 Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto
   91923 Vlčkovce, Sereďská cesta
   90086 Budmerice, Jablonecká cesta
   90089 Častá
   01841 Dubnica nad Váhom, Ventrum I 1414/32
   94901 Nitra, Bratislavská ulica
   95201 Vráble, Staničná - čerpacia stanica 159
   03601 Martin, Fr. Partizánov 14
   90821 Holíč, Staničná 3011 (ČS OMV Holíč) (Zrušená dňom 5.2.2016)
   83107 Bratislava-Vajnory 36 (Zrušená dňom 26.6.2014)
   Bátka, Bátka (Zrušená dňom 29.5.2007)
   02201 Čadca, Slovanská cesta 203 (Zrušená dňom 28.6.2013)
   01341 Dolný Hričov, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   08001 Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   94615 Tôň, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 7.7.2014)
   93584 Tupá, Čerpacia stanica (Zrušená dňom 1.8.2014)
   Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 171 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   03601 Martin, Dostojevského 6 (Zrušená dňom 20.8.2009)
   Svit, Hlavná ulica 851/51 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Červenica, Červenica pri Sabinove (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Dargov, Dargov (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Koškovce, Koškovce (Zrušená dňom 29.5.2007)
   97101 Prievidza, Sebedražská cesta 1 (Zrušená dňom 25.9.2008)
   Sládkovičovo, Pionierska ulica (Zrušená dňom 29.5.2007)
   Tarnov, Tarnov (Zrušená dňom 29.5.2007)
15. Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2004
16. Prevádzkovanie autoumyvární
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2004
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Sever, Hlinkova 38/A
   06901 Snina, Stakčínska - čerpacia stanica 6
   04001 Košice-Vyšné Opátske, Južné Nábrežie - čerpacia stanica 12
   03601 Martin, Fr. Partizánov 14
   90201 Pezinok, Bratislavská ul. ČS AVANTI
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti 1
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska 38
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 19
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Hečkova
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Ul.Lamačská dialnica
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1B
   85101 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská
   82104 Bratislava-Ružinov, Rožňavská 17/A
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 62
   97400 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra
   02201 Čadca, Horelica 79
   92001 Hlohovec, Nitrianska 91
   06601 Humenné, Laborecká 2626/68
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov
   04001 Košice-Juh, Južná trieda
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta 10
   93401 Levice, Kalnická cesta 1 - čerpacia stanica
   07101 Michalovce, Masarykova 10
   03841 Košťany nad Turcom
   03601 Martin, Robotnícka
   90701 Myjava, Viestova 1100/3
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska
   94002 Nové Zámky, Ul. SNP 35
   94901 Nitra, Bratislavská 10
   94901 Nitra, Novozámocká 4
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta 503/60
   01701 Považská Bystrica, Žilinská 809/7
   08001 Prešov, Duklianska 14281/5
   08001 Prešov, Ul. Východná
   05801 Poprad, Mnohelova
   97101 Prievidza, Skladová - Nadjazdová, čerpacia stanica
   02001 Púchov, Vsetínska cesta - čerpacia stanica
   03401 Ružomberok, Tatranská cesta 46
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta - čerpacia stanica
   90501 Senica, Hurbanova - čerpacia stanica 1404/42
   05201 Spišská Nová Ves, Duklianska 34
   91101 Trenčín, Električná 39
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika 2610/1
   91700 Trnava, Hlboká - čerpacia stanica 28
   93201 Veľký Meder, Komárňanská 3148
   95201 Vráble, Staničná 159
   01001 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda
   01001 Žilina, Ul. Vysokoškolákov - čerpacia stanica
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná - čerpacia stanica
   96001 Zvolen, Lučenecká cesta
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 19
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti
   91700 Trnava, Veterná - čerpacia stanica
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1B
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta - čerpacia stanica
   91701 Trnava, Hospodárska ulica (Zrušená dňom 25.9.2008)
   95501 Topoľčany, Čs. Armády, p.č. 5447/106 (Zrušená dňom 25.9.2008)
   08001 Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená dňom 29.5.2007)
   03601 Martin, Dostojevského 6 (Zrušená dňom 20.8.2009)
17. Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66 (Zrušená)
   Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Einšteinova ul . (Zrušená)
18. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
19. Zriaďovanie a prevádzkovanie čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66 (Zrušená)
   Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Einšteinova ul . (Zrušená)
20. Zriaďovanie a prevádzkovanie umývacích liniek
Deň vzniku oprávnenia: 22.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 66 (Zrušená)
   Prešov, Petrovanská 40 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Einšteinova ul . (Zrušená)
21. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Einšteinova ul . (Zrušená)
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 22.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Einšteinova ul . (Zrušená)
23. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
24. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
25. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
26. Sprostredkovateľská činnosť v obchode
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
27. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (realitná kancelária)
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
28. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2004
29. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2004
30. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2004
31. Sprostredkovateľská činnosť v obchode
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2004
32. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 13.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.5.2004
33. Sprostredkovanie obchodnej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
34. Nákup a predaj hnuteľných vecí, ropy a ropných produktov a tovarov kontrahovateľných predovšetkým vo väzbe na dovoz a prepravu ropy a ropných produktov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 8.4.1998
35. Nákup tovarov potrebných na prevádzku a kontrolu prevádzky systémov potrubnej prepravy
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 8.4.1998
36. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
37. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 10.11.2004
38. Obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Kopčianska ul . (Zrušená)
   Zvolen, Lieskovská 1 (Zrušená)
39. Nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
40. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
41. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
42. Výroba uhľovodíkových palív a mazív
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
43. Činnosť stavebného dozoru- pozemné stavby- vodohospodárske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Leo Benedikovič (Zrušený)
44. Prevádzkovanie benzínových čerpadiel
Deň vzniku oprávnenia: 25.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Kopčianska ul . (Zrušená)
   Vlčkovce, Vlčkovce (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská ul . (Zrušená)
   Zvolen, Lieskovska 1 (Zrušená)
   Nitra, Bratislavská cesta (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Autocentrum Sucháre (Zrušená)
   Dolný Štál, Čerpacia stanica (Zrušená)
   Prievidza, Sebedražská cesta (Zrušená)
   98401 Lučenec, Zvolenská cesta (Zrušená)
   Levoča, Popradská cesta (Zrušená)
   Slovenské Nové Mesto, Čepacia stanica (Zrušená)
   Dvory nad Žitavou, Koltianska cesta (Zrušená)
   Svit, Čerpacia staniva-Avanti (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Južná trieda (Zrušená)
   Košice-Džungľa, Južné nábrežie (Zrušená)
   Martin, Ul.Franczúskych partizán . (Zrušená)
45. Prevádzkovanie autoumyvární
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2001
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2004
46. Vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb-čerpacie stanice so všetkými vedľajšími prevádzkami a ich prenájom spojený s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2004
47. Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2004
48. Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.2005
Prevádzkarne:
   95187 Volkovce, Čerpacia stanica Olichov
   97401 Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra
   05901 Spišská Belá, ČS OMV, Ul. SNP 2078
   04001 Košice-Sever, Hlinkova - čerpacia stanica 38/A
   04001 Košice-Juh, Moldavská cesta - čerpacia stanica
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Prešovská cesta - čerpacia stanica 10
   08001 Prešov, Duklianska - čerpacia stanica 14281/5
   05801 Poprad, Mnoheľova - čerpacia stanica 4367/1A
   06901 Snina, Stakčínska - čerpacia stanica 6
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská - diaľnica
   06601 Humenné, Laborecká - čerpacia stanica 2626/68
   95501 Topoľčany, Čs. Armády, p.č. 5447/106
   90201 Pezinok, Obchodná - čerpacia stanica 22
   94901 Nitra, Novozámocká - čerpacia stanica 4
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči - čerpacia stanica
   82104 Bratislava-Ružinov, Diaľnica D1 - Zlaté piesky, čerp. stanica
   85110 Bratislava-Jarovce, Čerpacia stanica, Jarovce 2
   92901 Dunajská Streda, Gaštanový rad - čerpacia stanica 4178/2
   04017 Košice-Barca, Osloboditeľov - čerpacia stanica
   07101 Michalovce, Masarykova - čerpacia stanica 10
   03601 Martin, Robotnícka - čerpacia stanica
   85110 Bratislava-Jarovce, Ovocná - čerpacia stanica
   04912 Čoltovo, Čoltovo 171
   07633 Slovenské Nové Mesto, Slovenské N. Mesto 306
   90501 Senica, Hurbanova 1404/42
   02201 Čadca, Slovanská cesta ČS 2827
   97101 Prievidza, Skladová - Nadjazdová, čerpacia stanica
   93101 Šamorín, Bratislavská cesta - čerpacia stanica
   03401 Ružomberok, Tatrasnká cesta 46
   91105 Zamarovce, Diaľnica-Zamarovce - čerpacia stanica
   93401 Levice, Kalnická cesta 1
   95801 Partizánske, Nitrianska cesta - čerpacia stanica 503/60
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti
   81102 Bratislava-Staré Mesto, Mlynská dolina - Machnáč 43
   85101 Bratislava-Petržalka, Eisteinova 11
   84103 Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1/B
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 167
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Ul. svornosti 1
   94901 Nitra, Drážovská cesta 1
   02201 Čadca, Slovanská cesta - čerpacia stanica 203 (Zrušená dňom 28.6.2013)
   85101 Bratislava-Petržalka, Pri seči (Zrušená dňom 17.9.2008)
   84103 Bratislava-Lamač, Lamač (Zrušená dňom 17.9.2008)
49. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.2.2013

Hodnotenie OMV Slovensko, s.r.o., IČO 00604381


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte OMV Slovensko, s.r.o., IČO 00604381

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image