Orange Slovensko, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35697270 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Orange Slovensko, a.s., ktorý sídli na adrese Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35697270.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Orange Slovensko, a.s. so sídlom na adrese Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Orange Slovensko, a.s.
IČO 35697270
Adresa Metodova 8 Bratislava 821 08
Deň zápisu 3.9.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene Spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémnu alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 14.6.2016
Ktorýkoľvek dvaja (2) členovia Predstavenstva konajúc spoločne sú oprávnení konať za a v mene Spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis. 14.12.2012 13.6.2016
Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva konajúc spoločne sú oprávnení, a generálny riaditeľ konajúc samostatne je oprávnený konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis. 29.10.2004 13.12.2012
Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva konajúc spoločne sú oprávnení, a generálny riaditeľ konajúc samostatne je oprávnený konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis. 25.2.2002 28.10.2004
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a generálny riaditeľ. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo generálny riaditeľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis. 24.10.1997 24.2.2002
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 20.12.1996 23.10.1997
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. 3.9.1996 19.12.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Notárska zápisnica N 117/96, Nz 124/96 zo dňa 29.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1728 3.9.1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 161/1996, Nz 151/1996 spísaná dňa 04.09.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku X, XI. Stary spis: Sa 1728 29.10.1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.1996, ktorého časť - zmena stanov bola osvedčená notárskou zápisnicou N 135/96, Nz 135/96 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 537/96, zo dňa 02.12.1996 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov - zmena obchodného mena z pôvodného SLOVTEL GSM a.s. Stary spis: Sa 1728 20.12.1996
Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/97 zo dňa 31.1.1997 - rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmena stanov a.s. Stary spis: Sa 1728 12.3.1997
Na valnom zhromaždení dňa 18.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 265/97 napísanej dňa 18.7.1997 notárom JUDr. Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov, zápisnica z predstavenstva dňa 10.9.1996, záznam z dozornej rady dňa 4.9.1996, zápisnica z volieb dozornej rady z 24.6.1997. Stary spis: Sa 1728 24.10.1997
Notárska zápisnica N 462/97, Nz 432/97 zo dňa 29.10.1997, dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 29.10.1997. 17.8.1998
Na riadnom VZ konanom dňa 16.6.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 486/98, Nz 474/98 spísaná dňa 16.6.1998 notárom JUDr Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 2.3.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade Záznam č. 2/99 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.1999 19.7.1999
Na mimoriadnom VZ konanom dňa 2.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 301/99, Nz 284/99 napísaná dňa 2.3.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám a úplné znenie stanov v zmysle dodatkov č. 1 až 6. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 22.4.1999, ktoré zvolilo druhého podpredsedu predstavenstva a menovalo nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 760/99, Nz 709/99 napísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám. 13.10.1999
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1113/99, Nz 1054/99 napísaná dňa 23.11.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 8 k stanovám. 31.3.2000
Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 322/00, Nz 308/2000. 31.7.2000
Dodatok č. 9 k stanovám, ktorým bolo zmenené obchodné meno z Globtel GSM, a.s. na Globtel, a.s. prijatý na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 322/00, Nz 308/00. 30.8.2000
Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 600/00, Nz 575/00 zo dňa 11.8.2000 zvolený nový členovia dozornej rady a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 30.5.2000. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 10.8.2000. 25.9.2000
Notárska zápisnica N 956/00, Nz 905/00 zo dňa 11.12.2000 k mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti. 30.4.2001
Notárska zápisnica č. N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou GlobtelNet, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315 ku dňu 31.12.2001, ktorá sa k tomuto dňu zrušuje bez likvidácie a obchodné imanie zlučovanej spoločnosti GlobtelNet, a.s. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky , iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315. 19.12.2001
Predstavenstvo: Ing. Andrej Devečka deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Márius Hričovský deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Dušan Haruštiak deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Ladislav Rehák deň zániku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Ing.Peter Struhár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Ponca deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Kinceš deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Samson deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Vincent Pillár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bernard Marie Henri Argouges deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň zániku funkcie: 31.8.2001. Predstavenstvo: Ing.Pavol Lančarič, CSc. deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Ing.Ladislav Rehák deň vzniku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Pierre Melling 25.2.2002
Zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena z pôvodného Globtel, a.s. na Orange Slovensko, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh , ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002 nadobúda účinnosť zápisu do obchodného registra dňom 27.3.2002. 8.3.2002
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania osvedčené v notárskej zápisnici č. N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002. 5.9.2002
Notárska zápisnica č. N 1141/02, NZ 1080/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti. 13.1.2003
Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.5.2003. Deň zániku funkcie: Ing. Dana Prekopová - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ivan Golian - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Albert Šmajda - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ľubor Lancoš - deň zániku funkcie: 27.5.2003. 20.10.2003
Notárska zápisnica N 275/2004, Nz 37413/2003 o priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísaná dňa 30.04.2004 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notásky kandidát poverený notárom JUDr. Ivan Macákom. 29.10.2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 677/2004, Nz 79943/2004 spísanej JUDr. Ludmilou Joanidisovou, notárom. 4.12.2004
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 563/2006, Nz 37745/2006, NCRIs 37590/2006 zo dňa 28.9.2006 - rozšírenie predmetu podnikania. 6.10.2006
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 563/2006, Nz 37745/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania. 28.11.2006
Písomné uznesenie členov predstavenstva zo dňa 28.03.2007. 21.4.2007
Notárska zápisnica N 15/2008, Nz 1264/2008, NCRls 1254/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 15.2.2008
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 25.9.2008. 23.10.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 484/2009, Nz 13608/2009 zo dňa 28.4.2009. 3.6.2009
Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 10.06.2009. 23.7.2009
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 308/2010 Nz 14636/2010 zo dňa 28.04.2010. 1.9.2010
Notárska zápisnica N 52/2011, Nz 10298/2011 zo dňa 22.3.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 13.4.2011
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2011 Nz 15265/2011 zo dňa 28.04.2011. 18.5.2011
Notárska zápisnica N 133/2011, Nz 26480/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti 31.8.2011
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRIs 15198/2012 dňa 26.04.2012. 25.5.2012
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2012. 1.8.2012
Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 05.06.2012. 26.7.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N121/2012 Nz 21553/2012 dňa 15.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania. 15.8.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 zo dňa 13.11.2012. 14.12.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2013. Notárska zápisnica č. N 7/2013, Nz 923/2013 zo dňa 11.01.2013. 13.2.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.01.2013. 14.2.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 dňa 06.05.2013. 13.6.2013
Notárska zápisnica č. N 281/2015, Nz 16255/2015, NCRls 16639/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015. 30.5.2015
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 27.04.2015 až 30.04.2015. 18.6.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07. 2015. 13.8.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11. 2015. 31.12.2015
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2016. 14.6.2016
Základné imanie:
39 222 462,89 EUR Rozsah splatenia: 39 222 462,89 EUR 21.1.2009
1 181 755 435 Sk Rozsah splatenia: 1 181 755 435 Sk 13.1.2003 20.1.2009
3 376 444 100 Sk Rozsah splatenia: 3 376 444 100 Sk 5.9.2002 12.1.2003
3 323 877 200 Sk 19.12.2001 4.9.2002
3 281 000 000 Sk 17.8.1998 18.12.2001
2 841 000 000 Sk 7.1.1998 16.8.1998
1 941 000 000 Sk 12.3.1997 6.1.1998
1 000 000 Sk 3.9.1996 11.3.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Orange Slovensko, a.s.
IČO 35697270
Adresa Plynárenská 1 Bratislava 821 09

Kontakty na Orange Slovensko, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35697270

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Metodova 8 Bratislava 821 08 od  1.8.2012 
Prievozská 6/A Bratislava 821 09 od  13.10.1999  do  31.7.2012
Plynárenská 1 Bratislava 821 09 od  12.3.1997  do  12.10.1999
Viedenská cesta 5 Bratislava 852 51 od  20.12.1996  do  11.3.1997
Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 od  3.9.1996  do  19.12.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 8
Bratislava I, Šoltésovej 2 do  26.11.1996
Bratislava V, Viedenská cesta 5 do  6.3.1997
Bratislava I, Šoltésovej 2 do  17.4.2003
82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A do  26.10.2012
82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 8 do  30.6.2015

Predmet činností Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách 30.4.2001
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí 30.4.2001
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí 30.4.2001
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 30.4.2001
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet 30.4.2001
montáž a oprava telekomunikačných zariadení 30.4.2001
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ 30.4.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 30.4.2001
automatizované spracovanie dát 30.4.2001
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 30.4.2001
činnosť účtovných poradcov 30.4.2001
vedenie účtovníctva 30.4.2001
sprostredkovateľská činnosť 30.4.2001
vydavateľská činnosť 30.4.2001
prenájom priemyselného tovaru 30.4.2001
reklamná a propagačná činnosť 30.4.2001
výskum trhu 30.4.2001
školiaca činnosť 30.4.2001
poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania 30.4.2001
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete 13.1.2003
prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zák. č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov 6.10.2006
finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti 28.11.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 28.11.2006
zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti 28.11.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.9.2010
poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí 3.9.2010
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 3.9.2010
poskytovanie služieb prenájmu okruhov 3.9.2010
prenájom hnuteľných vecí 31.8.2011
počítačové služby 31.8.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 31.8.2011
poskytovanie služieb dátových centier 31.8.2011
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných technológií) 31.8.2011
administratívne služby 31.8.2011
poskytovanie poštových služieb 31.8.2011
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia 25.5.2012
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 15.8.2012
poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách 14.2.2013
skladovanie a uskladňovanie 31.12.2015
vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa §87 zákona o platobných službách 31.8.2011 13.2.2013
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) 3.9.1996 23.10.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnost 3.9.1996 23.10.1997
sprostredkovateľská činnosť 3.9.1996 23.10.1997
realizácia, rozširovanie, prevádzkovanie a marketing celulárnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM v SR 20.12.1996 23.10.1997
poskytovanie telekomunikačných služieb na území Slovenskej republiky podľa normy GSM 12.3.1997 23.10.1997
zriaďovanie a prevádzkovanie celoštátnej verejnej bunkovej mobilnej siete v systéme GSM a poskytovanie súvisiacich telekomunikačných služieb na území Slovenskej repub- liky v súlade so znením licencie GSM 24.10.1997 29.4.2001
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ 24.10.1997 29.4.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 24.10.1997 29.4.2001
sprostredkovateľská činnosť 24.10.1997 29.4.2001
vydavateľská činnosť 17.8.1998 29.4.2001
prenájom priemyselného tovaru 17.8.1998 29.4.2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 19.7.1999 29.4.2001
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete internet 31.7.2000 29.4.2001
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 31.7.2000 29.4.2001
výskum trhu 31.7.2000 29.4.2001
školiaca činnosť 31.7.2000 29.4.2001
poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania 31.7.2000 29.4.2001
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 31.7.2000 29.4.2001
činnosť účtovných poradcov 31.7.2000 29.4.2001
vedenie účtovníctva 31.7.2000 29.4.2001
automatizované spracovanie dát 31.7.2000 29.4.2001

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Hlavná 46
   03601 Martin, 29. augusta 20
   97101 Prievidza, G.Švéniho 10H
   81106 Bratislava-Staré Mesto, Nám. SNP 12
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 3.7.2013)
   97101 Prievidza, Nám. Slobody 7 (Zrušená dňom 25.1.2008)
   82108 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 8.11.2006)
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 55 (Zrušená dňom 8.11.2006)
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 8.11.2006)
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 8.11.2006)
   Bratislava-Staré Mesto, Nám. SNP 12 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Nám. SNP 21 (Zrušená dňom 8.11.2006)
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/Ostatný veľkoobchod
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   Košice 1, Nerudova 9
   82108 Bratislava-Ružinov, Metodova 6 (Zrušená dňom 3.7.2013)
   Banská Bystrica, Dolná 10 (Zrušená dňom 26.5.2006)
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 8.11.2006)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 55 (Zrušená dňom 8.11.2006)
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
   Bratislava-Staré Mesto, Nám. SNP 21 (Zrušená dňom 8.11.2006)
3. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Hlavná 46
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 8.11.2006)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 55 (Zrušená dňom 8.11.2006)
4. Vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
5. Prenájom priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
6. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 4.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Búlik (Zrušený)
7. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
8. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
9. Školiaca činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
10. Poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Hlavná 46
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
11. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Žigo (Zrušený dňom 6.6.2006)
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
12. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Žigo (Zrušený dňom 6.6.2006)
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
13. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Žigo (Zrušený dňom 6.6.2006)
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
14. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Žigo (Zrušený dňom 6.6.2006)
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
15. Montáž a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Búlik (Zrušený dňom 6.6.2006)
16. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Nám.SNP 17 (Zrušená dňom 30.10.2006)
   08001 Prešov, Hlavná 46 (Zrušená dňom 30.10.2006)
   03601 Martin, 29. augusta 20 (Zrušená dňom 30.10.2006)
   81106 Bratislava-Staré Mesto, Nám. SNP 12 (Zrušená dňom 30.10.2006)
   97101 Prievidza, Nám. Slobody 7 (Zrušená dňom 30.10.2006)
17. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
18. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
19. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
20. Prenájom priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
21. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
22. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.10.2006
23. Finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2006
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
24. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2006
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
25. Zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2006
Prevádzkarne:
   82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 6/A (Zrušená dňom 18.12.2012)
26. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 21.7.2010
27. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
28. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
29. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
30. Poskytovanie služieb dátových centier
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
31. Poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných technológií)
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
32. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
33. Poskytovanie poštových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 3.8.2011
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2012
34. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.2012
35. Skladovanie a uskladňovanie
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.2015

Hodnotenie Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image