Oravské ferozliatinárske závody, a.s., IČO 31562094 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Oravské ferozliatinárske závody, a.s., ktorý sídli na adrese Istebné 027 53 a má pridelené IČO 31562094.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Oravské ferozliatinárske závody, a.s. so sídlom na adrese Istebné 027 53 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Oravské ferozliatinárske závody, a.s., IČO 31562094

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Oravské ferozliatinárske závody, a.s.
IČO 31562094
Adresa Istebné 027 53
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 27.6.2012
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. 15.9.1993 26.6.2012
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 27.4.1992 14.9.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 5Exre/33/2012-338, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 06. 2012, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia neostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť Oravské ferozliatinárske závody, a.s., so sídlom: 027 53 Istebné, IČO: 31 562 094 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 27.6.2012 VYMAZÁVA. 27.6.2012
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb., § 172 a 175, prijatím stanov a v súla- de s ust. zák. 92/91 Zb. 27.4.1992 26.6.2012
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 7.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 358 17.5.1993 26.6.2012
Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konanom dňa 8.6.1993 bola schválená zmena stanov. 15.9.1993 26.6.2012
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.5.1995 bola schválená zmena stanov. 2.8.1995 26.6.2012
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1996 bola schválená zmena stanov. 30.7.1996 26.6.2012
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 197/99, 237/99, 260/99 zo dňa 11.10.1999 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom vyvesenia uznesenia na úradnú tabuľu dňa 13.10.1999. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Slavomír Moško, advokát, so sídlom Námestie SNP 15, Banská Bystrica. 12.9.2002 26.6.2012
Základné imanie:
1 166 913 000 Sk 27.4.1992 26.6.2012

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Oravské ferozliatinárske závody, a.s.
IČO 31562094
Adresa Istebné 027 53

Kontakty na Oravské ferozliatinárske závody, a.s., IČO 31562094

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Istebné 027 53 od  27.4.1992  do  26.6.2012

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
02753 Istebné 2

Predmet činností Oravské ferozliatinárske závody, a.s., IČO 31562094

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum, vývoj, výroba a odbyt ferozliatin a výrobkov z ferozliatin 27.4.1992 16.5.1993
úprava rúd, surovín a polotovarov používaných pri výrobe ferozliatin 27.4.1992 16.5.1993
zúžitkovanie, spracovanie a úprava odpadov a vedľajších vznikajúcich pri výrobe ferozliatin 27.4.1992 16.5.1993
výroba a odbyt tepelnej energie, kovových obalov, kontajnerov a paliet na ferozliatiny 27.4.1992 16.5.1993
výroba a odbyt náhradných dielov a prevá- dzanie opráv zariadení, používaných pri výrobe ferozliatin 27.4.1992 16.5.1993
vykonávanie činnosti autorizovanej skúšobne pre ferozliatiny 27.4.1992 16.5.1993
výroba analytických normálov v rozsahu príslušného oprávnenia 27.4.1992 16.5.1993
prevádzanie verejnej prepravy na vysutej osobnej lanovej dráhe v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej správy 27.4.1992 16.5.1993
výroba tepelne upravovaných nerastných materiálov 27.4.1992 16.5.1993
výroba a oprava strojárenských a elektrotechnických zariadení 27.4.1992 16.5.1993
výroba oceľových konštrukcií 27.4.1992 16.5.1993
ubytovacie a stravovacie služby 27.4.1992 16.5.1993
veľkoobchod mimo potravín, chemic. výrob. a zvlášť nebez. jedov 17.5.1993 14.9.1993
maloobchod mimo potravín, zvlášť nebezpeč. jedov a žeravín 17.5.1993 14.9.1993
výskum, vývoj, výroba, odbyt ferozliatin a výrobkov z ferozlit 17.5.1993 14.9.1993
úprava rúd, surovín a polotovarov použív. pri výr. ferozliatin 17.5.1993 14.9.1993
výroba a odbyt tepelnej energie 17.5.1993 14.9.1993
výroba kovových obalov, kontajnerov a paliet na ferozliatiny 17.5.1993 14.9.1993
výroba a odbyt náhradných dielov 17.5.1993 14.9.1993
opravy zariadení používaných pri výrobe ferozliatin 17.5.1993 14.9.1993
výroba a oprava strojárenských zariadení 17.5.1993 14.9.1993
výroba oceľových konštrukcií 17.5.1993 14.9.1993
zužitkovanie, spracovanie a úprava odpadov pri výr. ferozliat. 17.5.1993 14.9.1993
výroba analytických normálov - chémia kovov 17.5.1993 14.9.1993
výroba tepelne upravovaných nerastných materiálov 17.5.1993 14.9.1993
ubytovacie a stravovacie služby 17.5.1993 14.9.1993
verejná preprava na vysutej ľanovej dráhe 17.5.1993 14.9.1993
veľkoobchod mimo potravín, chemic. výrob. a zvlášť nebez. jedov 15.9.1993 1.8.1995
maloobchod mimo potravín, zvlášť nebezpeč. jedov a žeravín 15.9.1993 1.8.1995
výskum, vývoj, výroba odbyt ferozliatin a výrobkov z ferozlit 15.9.1993 1.8.1995
úprava rúd, surovín a polotovarov použív. pri výr. ferozliatin 15.9.1993 1.8.1995
výroba a odbyt tepelnej energie 15.9.1993 1.8.1995
výroba kovových obalov, kontajnerov a paliet na ferozliatiny 15.9.1993 1.8.1995
výroba a odbyt náhradných dielov 15.9.1993 1.8.1995
opravy zariadení používaných pri výrobe ferozliatin 15.9.1993 1.8.1995
výroba a oprava strojárenských zariadení 15.9.1993 1.8.1995
výroba oceľových konštrukcií 15.9.1993 1.8.1995
zužitkovanie, spracovanie a úprava odpadov pri výr. ferozliat. 15.9.1993 1.8.1995
výroba analytických normálov - chémia kovov 15.9.1993 1.8.1995
výroba tepelne upravovaných nerastných materiálov 15.9.1993 1.8.1995
výroba materiálov na stavebné účely a iné priemysel využitie 15.9.1993 1.8.1995
výroba stavebných prvkov, konštrukcii a betonárskych výrobkov 15.9.1993 1.8.1995
výroba odliatkov zo železných a neželezných kovov 15.9.1993 1.8.1995
výroba tryskacích materiálov 15.9.1993 1.8.1995
predaj výrobkov na stavebné účely a priemyselné využitie 15.9.1993 1.8.1995
predaj výrobkov stavebných prvkov, konštrukcii a betonárskych 15.9.1993 1.8.1995
predaj odliatkov železných a neželez. kovov a tryskacích mat. 15.9.1993 1.8.1995
rekreačné služby-kultúrne a spoločenské podujatia a pod. 15.9.1993 1.8.1995
ubytovacie a stravovacie služby 15.9.1993 1.8.1995
verejná preprava na vysutej lanovej dráhe 15.9.1993 1.8.1995
nákup a predaj tovaru mimo koncesovaných živností za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod 2.8.1995 26.6.2012
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod 2.8.1995 26.6.2012
výskum, vývoj, výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov 2.8.1995 26.6.2012
výroba a opravy strojárenských zariadení a náhradných dielov 2.8.1995 26.6.2012
výroba materiálov a stavebných prvkov z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ferozliatin 2.8.1995 26.6.2012
opravy motorových vozidiel 2.8.1995 26.6.2012
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodavateľským spôsobom 2.8.1995 26.6.2012
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení, opravy a montáž žeriavových dráh 2.8.1995 26.6.2012
vodoinštalárske a kúrenárske práce 2.8.1995 26.6.2012
kovoobrábanie 2.8.1995 26.6.2012
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 2.8.1995 26.6.2012
projektová a konštrukčná činnosť v strojárenstve a investičnej výstavbe 2.8.1995 26.6.2012
projektovanie elektrických zariadení 2.8.1995 26.6.2012
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 2.8.1995 26.6.2012
revízie a skúšky plynových zariadení 2.8.1995 26.6.2012
revízie elektrických zariadení a žeriavov 2.8.1995 26.6.2012
cestná nákladná doprava 2.8.1995 26.6.2012
cestná osobná hromadná nepravidelná doprava 2.8.1995 26.6.2012
prevádzka železničnej vlečky 2.8.1995 26.6.2012
závodné stravovanie 2.8.1995 26.6.2012
nákup, dovoz a spracovanie odpadov 2.8.1995 26.6.2012
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 30.7.1996 26.6.2012
oddychová, kultúrna a spoločenská činnosť 30.7.1996 26.6.2012

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba analytických normálov - chémia kovov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
2. Výroba stavebných prvkov,konštrukcii a betonárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravce, Široká (Zrušená)
3. Výroba materiálov na stavebné účely a iné priemysel.využitie
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
4. výskum,vývoj,výroba,odbyt ferozliatin a výrobkov z ferozlit výroba tepelne upravovaných nerastných materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
5. Úprava rúd,surovín a polotovarov použív.pri výr.ferozliatin Zužitkovanie,spracovanie a úprava odpadov pri výr.ferozliat.
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Gustáv Frählich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
6. Výroba tryskacích materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Gustáv Frählich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
7. Výroba odliatkov zo železných a neželezných kovov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Gustáv Frählich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
8. Výroba kovových obalov,kontajnerov a paliet na ferozliatiny výroba a odbyt náhradných dielov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Gustáv Frählich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
9. Výroba oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Klocok (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
10. Opravy zariadení používaných pri výrobe ferozliatin výroba a oprava strojárenských zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
11. výroba a odbyt tepelnej energie
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká (Zrušená)
12. Veľkoobchod mimo potravín,chemic.výrob.a zvlášť nebez.jedov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Klocok (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
13. Predaj výrobkov stavebných prvkov,konštrukcii a betonárskych
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Bednárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
14. Predaj odliatkov železných a neželez.kovov a tryskacích mat.
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ján Uchál (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
15. Maloobchod mimo potravín, zvlášť nebezpeč.jedov a žeravín
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
   Istebné, Bufet AB (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká-závod (Zrušená)
16. Predaj výrobkov na stavebné účely a priemyselné využitie
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
17. Rekreačné služby-kultúrne a spoločenské podujatia a pod.
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Prevádzkarne:
   Párnica, Malá Lučivná-chata OFZ (Zrušená)
18. Verejná preprava na vysutej lanovej dráhe
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
19. Nákup,dovoz a spracovanie odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.6.1995
Prevádzkarne:
   Istebné, Areál OFZ (Zrušená)
20. Ubytovacie a stravovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
21. Nákup a predaj tovaru mimo koncesovaných živností za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká,objekt OFZ (Zrušená)
22. Nákup a predaj tovaru mimo jedov,žieravín a výrobkov zo zlata za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
   Istebné, Bufet AB (Zrušená)
23. Výskum, vývoj,výroba a odbyt ferozliatin,výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká objekt OFZ (Zrušená)
24. Výroba a opravy strojárenských zariadení a náhradných dielov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká,objekt OFZ (Zrušená)
25. Výroba materiálov a stavebných prvkov z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ferozliatin
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká,objekt OFZ (Zrušená)
26. Opravy motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
27. Montáž, oprava, údržba ektrických zariadení a výroba rozvádzačovdodavateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
28. Montáž,generálne opravy a rekonštrukcie,vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení,opravy a montáž žeriavových dráh
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
29. Vodoinštalatérské a kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
30. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
31. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
32. Projektová a konštrukčná činnosť v strojárenstve a investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
33. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
34. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
35. Revízie a skúšky plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
36. Revízie elektrických zariadení a žeriavov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
37. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Frčantišek Okoličáni (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt OFZ (Zrušená)
38. Cestná osobná hromadná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Frčantišek Okoličáni (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Istebné, OFZ (Zrušená)
39. Prevádzka železničnej vlečky
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 5.5.1999
Prevádzkarne:
   Oravský Podzámok, Široká,objekt OFZ (Zrušená)
40. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká,záv.kantýna III (Zrušená)
   Istebné, Bufet AB (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Široká - závod (Zrušená)
41. Nákup. dovoz a spracovanie odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt a.s. OFZ (Zrušená)
42. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Objekt zk (Zrušená)
   Dolný Kubín, Alej Slobody (Zrušená)
   Oravský Podzámok, Ubytovňa (Zrušená)
   Párnica, Lučivná (Zrušená)
   Istebné, Objekt OFZ (Zrušená)
43. Oddychová,kultúrna a spoločenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.5.2000
Prevádzkarne:
   Istebné, Závodny klub (Zrušená)
   Párnica, Lučivná,rekr.objekt (Zrušená)
   Istebné, Objekt OFZ (Zrušená)

Hodnotenie Oravské ferozliatinárske závody, a.s., IČO 31562094


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Oravské ferozliatinárske závody, a.s., IČO 31562094

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image