OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, IČO 00153273 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, ktorý sídli na adrese ul. 9. mája 9 Trenčín a má pridelené IČO 00153273.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze so sídlom na adrese ul. 9. mája 9 Trenčín bol založený v roku 1990.


Základné informácie o OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, IČO 00153273

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze
IČO 00153273
Adresa Veľkomoravská 9 Trenčín 911 05
Deň zápisu 1.7.1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. 8.3.2002
Podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva alebo prokurista spoločnosti so samostatnou prokúrou. 3.1.1994 7.3.2002
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne prokurista so samostatnou prokúrou. 31.5.1993 2.1.1994
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo generálny riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou. 21.2.1992 30.5.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR číslo: 53/1990 zo dňa 27. 6. 1990 podľa ust. § 15 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a uznesenia vlády SR zo dňa 20. 6. 1990 číslo 308 s tým, že právo valného zhromaždenia vykonal podľa § 63 cit. zákona zakladateľ. Stary spis: Sa 263 21.2.1992
Na valnom zhormaždení spoločnosti boli dňa 17.12.1992 prijaté nové stanovy spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb. Stary spis: Sa 263 31.5.1993
Rozhodnutie Fondu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 2.4.1993. Stary spis: Sa 263 12.7.1993
Valné zhromaždenie konané dňa 2. 7. 1993 schválilo smenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 263 3.1.1994
Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 263 31.1.1996
Valné zhromaždenie konané dňa 24.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 141/96, Nz 130/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 263 11.10.1996
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 136/97, NZ 119/97 zo dňa 30.05.1997) rozhodlo o zmene STANOV a.s. 1.10.1997
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 285/97, NZ 239/97 zo dňa 28.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov. 5.5.1998
Valné zhromaždenie dňa 2.10.1998 /notárska zápisnica N 500/98, NZ 498/98/ schválilo zmenu stanov. 1.4.1999
Valné zhromaždnie konané dňa 21.5.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 249/99, Nz 232/99 schválilo zmenu stanov. Dozorná rada na zasadnutí dňa 5.8.1999 odvolala člena predstavenstva. 12.10.1999
Valné zhromaždenie dňa 19.5.2000 (notárska zápisnica N 235/00, NZ 240/00) schválilo zmenu stanov a.s. 30.11.2000
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 25.5.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 317/01, NZ 300/01 schválilo zmenu stanov a.s./Zmena poštového smerového čísla/. 27.8.2001
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 11.12.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 836/01, NZ 792/01 schválilo zmenu stanov a.s. a rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti. Dozorná rada na zasadnutí dňa 11.12.2001 odvolala a zvolila členov predstavenstva. 8.3.2002
Riadne valné zhromaždenie dňa 27.06.2002 (notárska zápisnica N 327/02, NZ 305/02 zo dňa 27.06.2002) schválilo zmenu členov dozornej rady a.s., zmenu stanov prijatím úplného nového znenia Stanov a.s. a Zmluvu o zlúčení so spoločnosťou OZETA TRADING, a.s. zo dňa 26.03.2002. Na základe uvedeného je univerzálnym právnym nástupcom obchodnej spoločnosti OZETA TRADING, a.s., so sídlom Veľkomoravská 9, 911 34 Trenčín, IČO 34 132 961, ktorá zanikla výmazom z obchodného registra ku dňu 30.08.2002. 30.8.2002
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 11.12.2002 sp.zn. 7K 75/02 vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti OZETA odevné závody a.s. Trenčín, Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mariána Lachkoviča, komerčného právnika, Gunduličova 3, Bratislava, za osobitných správcov ustanovil: JUDr. Marián Valko, Michalská 7, Bratislava pre odbor správy majetku a prevádzkovania podniku po vyhlásení konkurzu, Ing. Ján Guniš, Potôčky 1702, Púchov pre odbor inventarizácie a oceňovania majetku, JUDr. Ľuboš Novák, Nám. M.Benku 10, Bratislava - odbor speňažovania majetku a vymáhania pohľadávok. 28.1.2003
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 7K 75/02 zo dňa 26.02.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2003 súd na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov konanej dňa 24.02.2003 ustanovil JUDr. Katarínu Ryšánkovú, advokátku, Nám. Martina Benku 10, Bratislava za nového správcu konkurznej podstaty úpradcu: OZETA odevné závody a.s. Trenčín, Veľkomoravská 9, Trenčín, IČO 00 153 273. 28.6.2004
Základné imanie:
696 145 000 Sk Rozsah splatenia: 696 145 000 Sk 23.4.2003
696 145 000 Sk 20.8.2002 22.4.2003
731 000 000 Sk 31.1.1996 19.8.2002
696 145 000 Sk 31.5.1993 30.1.1996
666 769 000 Sk 21.2.1992 30.5.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze
IČO 00153273
Adresa ul. 9. mája 9 Trenčín

Kontakty na OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, IČO 00153273

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Veľkomoravská 9 Trenčín 911 05 od  27.8.2001 
Veľkomoravská 9 Trenčín 911 34 od  31.5.1993  do  26.8.2001
Veľkomoravská 9 Trenčín 911 01 od  19.12.1992  do  30.5.1993
ul. 9. mája 9 Trenčín od  21.2.1992  do  18.12.1992

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
91105 Trenčín, Veľkomoravská 9
91104 Trenčín, Veľkomoravská 9 do  28.7.2009

Predmet činností OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, IČO 00153273

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba konfekčných výrobkov 21.2.1992
zákazkové šitie na mieru 21.2.1992
maloobchodná činnosť s odevnými a textilnými doplnkami k nim 23.4.2003
zahranično-obchodná činnosť 21.2.1992
vývoj a výskum v odbore 21.2.1992
poskytovanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou 21.2.1992
prevádzkovanie podnikovej ubytovne 31.1.1996
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti 31.1.1996
cestná nákladná doprava 31.1.1996
nepravidelná cestná osobná doprava 31.1.1996
sprostredkovateľská činnosť 12.10.1999
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 12.10.1999
prieskum trhu 12.10.1999
správa trhoviska, tržnice a príležitostného predaja 12.10.1999
factoring a forfaiting 12.10.1999
reklamné činnosti 12.10.1999
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v rozsahu licencie č. 2000 ET 0202 udelenej rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 4.1.2000 30.11.2000
maloobchodná činnosť s odovnými a textilnými doplnkami k nim 21.2.1992 22.4.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba textilných odevov a odevných doplnkov a zákazkové šit
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
Prevádzkarne:
   Trenčín, Veľkomoravská 9
   Trenčín, Staničná 10 (Zrušená)
2. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
3. Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 24
   Trenčín, Ľ. Stárka 19
   Topoľčany, M.R.Štefánika 5 (Zrušená)
   Trenčín, Piešťanská 23 (Zrušená)
4. Maloobchod s kozmetickými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Nám. mieru 1
   Nitra, Štefánikova 23
   Piešťany, Winterova 12
   Bardejov, Dlhý rad A /3
   Prešov, Hlavná 40
   Brezno, Kuzmányho 1
   Nové Zámky, Komárňanská 8
   Rimavská Sobota, Hlavné nám. 19
   Trenčín, Staničná 10
   Trenčín, Piešťanská 4
   Trenčín, Mierové námestie 19
   Tornaľa, J.Töreka 1
   Prešov, Hlavná 52
   Komárno, Nádvorie Európy 41
   Považská Bystrica, Hviezdoslavova 123/9
   Martin, 29.augusta 17
   Košice 1, Hlavná 69
   Trnava, Hlavná 14
   Topoľčany, Pribinova 27 (Zrušená)
   Tornaľa, Mierova 39 (Zrušená)
   Mokrá Lúka, Železničná 277/61 (Zrušená)
5. Maloobchod s odevami a textilom, koženným tovarom a obuvou
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Nám. mieru 1
   Nitra, Štefánikova 23
   Piešťany, Winterova 12
   Bardejov, Dlhý rad A /3
   Brezno, Kuzmányho 1
   Nové Zámky, Komárňanská 8
   Rimavská Sobota, Hlavné nám. 19
   Tornaľa, J.Töreka 1
   Prešov, Hlavná 52
   Komárno, Nádvorie Európy 41
   Považská Bystrica, Hviezdoslavova 123/9
   Martin, 29.augusta 17
   Košice 1, Hlavná 69
   Trnava, Hlavná 14
   Prešov, Hlavná 40 (Zrušená)
   Trenčín, Piešťanská 4 (Zrušená)
   Trenčín, Staničná 10 (Zrušená)
   Trenčín, Mierové námestie 19 (Zrušená)
6. Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
7. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.8.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Majerník (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trenčín, Veľkomoravská 9 (Zrušená)
8. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.8.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Majerník (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trenčín, Veľkomoravská 9 (Zrušená)
9. Prevádzkovanie podnikovej ubytovne
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1990
Prevádzkarne:
   Trenčín, Staničná 10 (Zrušená dňom 23.9.2009)
   Trenčín, Veľkomoravská 16 (Zrušená dňom 23.9.2009)
10. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1999
11. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1999
12. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1999
13. Správa trhoviska, tržnice a príležitostného predaja
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1999
14. Factoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1999
15. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.8.1999
16. Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1996
Prevádzkarne:
   Trenčín, OD ZLATÁ FATIMA (kancel.)
   Tornaľa, J. Töröka 1
   Trenčín, Ľ. Stárka 29 (Zrušená)
   Trenčín, Staničná 10 (Zrušená)
17. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1996
Prevádzkarne:
   Trenčín, OD ZLATÁ FATIMA (kancel.)
   Trenčín, Ľ. Stárka 29
   Piešťany, Winterova ulica 12
   Bratislava-Staré Mesto, Špitálska ulica 53
   Liptovský Mikuláš, Nám. Mieru 1
   Bardejov, Dlhý rad A /3
   Banská Bystrica, Moyzesova ul. /m.tržnica /
   Brezno, Kuzmányho 1
   Nové Zámky, Komárňanská 8
   Nitra, Štefánikova 23
   Trenčín, Predaj na trhov.miestach
   Trenčín, Predaj na trhov.miestach
   Lučenec, Masarykova 15
   Žilina, Národná 27
   Trnava, Hlavná 14
   Košice 1, Hlavná 69
   Prievidza, Hviezdoslavova 3
   Martin, 29. augusta 17
   Považská Bystrica, Hviezdoslavova 123/9
   Košice 1, Hlavná 69
   Komárno, Nádvorie Európy 3670/41
   Prešov, Hlavná 52
   Tornaľa, J. Töröka 1
   Žilina, Národná 19
   Rimavská Sobota, Povstania 12
   Martin, 29. augusta 16
   Holíč, Bratislavská ulica 9 (Zrušená)
   Šaľa, Hlavná ulica (Zrušená)
   Prešov, Hlavná 40 (Zrušená)
   Žilina, Bernolákova 9 (Zrušená)
   Hlohovec, Nám. Sv. Michala (Zrušená)
   Lučenec, Masarykova 18 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Svätoplukova 3 (Zrušená)
   Galanta, OD Jednota Mladosť (Zrušená)
   Nitra, Štúrova 39 (Zrušená)
   Dunajská Streda, Vámberyho nám. 11 (Zrušená)
   Trenčín, Piešťanská 4 (Zrušená)
   Topoľčany, Dopravná 4 (Zrušená)
   Trenčín, Mierové námestie 19 (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, SNP 85 (Zrušená)
   Košice 1, Hlavná 31 (Zrušená)
   Rimavská Sobota, Hlavné nám. 19 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Jesenského 561/3 (Zrušená)
   Zvolen, Hviezdoslavova 3 (Zrušená dňom 25.4.2016)
   Trenčín, Mier. nám. 19 -II. posch . (Zrušená)
   Žilina, Národná 20 (Zrušená)
   Trenčín, Staničná 10 (Zrušená)
   Trenčín, Staničná 10 (Zrušená)
   Trenčín, Piešťanská 4 (Zrušená)
18. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1996
19. Podnikateľské poradenstvo v obchodných veciach
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1996
20. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
21. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
22. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
23. Správa trhoviska, tržnice a príležitostného predaja
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
24. Factoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
25. Výroba textilných odevov a odevných doplnkov a zákazkové šitie
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999

Hodnotenie OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, IČO 00153273


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze, IČO 00153273

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image