P R O B U G A S a. s., Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO 17321981 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt P R O B U G A S a. s., ktorý sídli na adrese Lieskovská cesta 3, Bratislava-Podunajské Biskupice a má pridelené IČO 17321981.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom P R O B U G A S a. s. so sídlom na adrese Lieskovská cesta 3, Bratislava-Podunajské Biskupice bol založený v roku 1991.


Základné informácie o P R O B U G A S a. s., IČO 17321981

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov P R O B U G A S a. s.
IČO 17321981
Adresa Miletičova 23 Bratislava 25 829 81
Deň zápisu 2.9.1991
Deň výmazu 1.11.2014
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej 2 (dvaja) členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 11.7.2014 31.10.2014
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej 3 členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 1.12.2003 10.7.2014
1. Spoločnosť sú oprávnení zastupovať : /i/ člen Predstavenstva, s výnimkou generálneho riaditeľa, ktorého poverilo Predstavenstvo, a to v rámci písomného oprávnenia podpísaného predsedom Predstavenstva, /ii/ generálny riaditeľ vo všetkých veciach Spoločnosti. a 2. Podpisovanie akéhokoľvek dokumentu v mene Spoločnosti osobami uvedenými v bode l vyššie sa uskutočňuje nasledovne : V prípade generálneho riaditeľa, pripojením jeho podpisu pod napísaný alebo vytlačený názov Spoločnosti a pridaním jeho mena a iniciálok, napísaných veľkými písmenami a tiež jeho funkcie "generálny riaditeľ a člen Predstavenstva" a splnomocneným členom Predstavenstva pripojením jeho podpisu pod napísaným alebo vytlačeným názvom Spoločnosti, a pridaním jeho mena a iniciálok, napísaných veľkými písmenami, a tiež jeho funkcie "splnomocnený člen Predstavenstva". 2.10.1998 30.11.2003
1. Spoločnosť sú oprávnení zastupovať : /i/ člen Predstavenstva, s výnimkou generálneho riaditeľa, ktorého poverilo Predstavenstvo, a to v rámci písomného oprávnenia podpísaného predsedom Predstavenstva, a /ii/ generálny riaditeľ vo všetkých veciach Spoločnosti. 2. Podpisovanie akéhokoľvek dokumentu v mene Spoločnosti osobami uvedenými v bode l vyššie sa uskutočňuje nasledovne : V prípade generálneho riaditeľa, pripojením jeho podpisu pod napísaný alebo vytlačený názov Spoločnosti a pridaním jeho mena a iniciálok, napísaných veľkými písmenami a tiež jeho funkcie "generálny riaditeľ a člen Predstavenstva" a splnomocneným členom Predstavenstva pripojením jeho podpisu pod napísaným alebo vytlačeným názvom Spoločnosti, a pridaním jeho mena a iniciálok, napísaných veľkými písmenami, a tiež jeho funkcie "splnomocnený člen Predstavenstva". 2.9.1991 1.10.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 576/2014, NZ 40302/2014, NCRls 41129/2014 zo dňa 27.10.2014 sa obchodná spoločnosť P R O B U G A S a. s., Miletičova 23, 829 81 Bratislava, IČO: 17 321 981, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 156/B v y m a z u j e z obchodného registra. 1.11.2014
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.7.1991 podľa ustanovenia § 25 Zákona č. 104/1990 Zb., o akciových spoločnostiach a podľa Zákona 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 268 2.9.1991 31.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1992, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 734/92 Nz 690/92 napísanej JUDr.Bauerom v Bratislave na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade s ust.Zák.č.513/91 Zb.- Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 268 12.5.1994 31.10.2014
Stanovy a.s. zmenené uznesením valného zhromaždenia zo dňa 12.08.1994 osvedčeného notárskou zápisnicou č. N 147/94, Nz 137/94. Stary spis: Sa 268 1.2.1995 31.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.06.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.06.1996. Stary spis: Sa 268 13.1.1997 31.10.2014
Stanovy spoločnosti doplnené uznesením valného zhromaždenia zo dňa 7.12.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 642/99, Nz 641/99 4.2.2000 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.9.1995 Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.1997 Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 20.4.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 186/99, N 187/99 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. 31.5.2000 31.10.2014
Valné zhromaždenia zo dňa 27.4.2000, spísané vo forme notárskej zápisnice N 156/2000, Nz 156/2000 rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti o 151 mil.Sk a to vzatím z obehu 3 020 ks akcií o menovitej hodnote 50 000,-Sk a ich vykúpením od akcionárov spoločnosti. 20.11.2000 31.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 156/2000, Nz 156/2000. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 9.5.2001 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 228/2001, Nz 226/2001. 2.8.2001 31.10.2014
Oznámenie Oddelenia cudzineckej polície a pasovej služby Bratislava III, Odboru hraničnej a cudzineckej polície Bratislava Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ č.p.: PPZ-87-9/CP-BA-III-2001 zo dňa 20.8.2001. 20.9.2001 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2002, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia predsedu predstavenstva Ing. P. Kinčeša sa končí dňom 15.3.2002. 4.7.2002 31.10.2014
Stanovy spoločnosti boli zmenené uznesením Valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002, osvedčené notárskou zápisnicou č. N 761/2002, Nz 735/2002 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom (zmena bola vykonaná formou nového úplného znenia stanov). Zánik funkcie predstavenstva Ing. M. Lapuníka dňom 30.06.2003. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Jána Šucha dňom 30.06.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. 1.12.2003 31.10.2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2004. 15.4.2004 31.10.2014
Zápisnica z riadného valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2005. 11.6.2005 31.10.2014
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2005. Ing. Ľubomír Selc, funkcia konateľa do 9.10.2005. 13.12.2005 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2006. 12.10.2006 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2006. 11.1.2007 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2008. 6.5.2008 31.10.2014
Zápisnica o výsledkoch volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 26.6.2008. 2.9.2008 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2008, Nz 24994/2008, NCRls 24736/2008 zo dňa 12.06.2008. 5.9.2008 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.12.2008. 1.1.2009 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008. 1.4.2009 31.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008. 1.4.2009 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 16.12.2008. 23.1.2009 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2009. 15.12.2009 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2010 (N 236/2010, Nz 13934/2010, NCRIs 14231/2010). 30.4.2010 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 378/2010, Nz 22584/2010, NCRls 22944/2010 zo dňa 23.06.2010. 15.7.2010 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2010. 29.12.2010 31.10.2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2011 - odvolanie a vymenovanie člena dozornej rady 4.1.2012 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2012. 13.4.2012 31.10.2014
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2012. 14.11.2012 31.10.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013. 19.7.2013 31.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 728/2014, Nz 17153/2014, NCRls 17495/2014 zo dňa 06.05.2014. 15.5.2014 31.10.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2014. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 384/2014, Nz 25624/2014, NCRls 26104/2014 zo dňa 07.07.2014. 11.7.2014 31.10.2014
Základné imanie:
2 788 800 EUR Rozsah splatenia: 2 788 800 EUR 30.4.2010 31.10.2014
3 618 800 EUR Rozsah splatenia: 3 618 800 EUR 22.9.2009 29.4.2010
109 000 000 Sk Rozsah splatenia: 109 000 000 Sk 5.9.2008 21.9.2009
151 000 000 Sk 21.3.2001 4.9.2008
302 000 000 Sk 2.9.1991 20.3.2001

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno P R O B U G A S a.s.
IČO 17321981
Adresa Lieskovská cesta 3 Bratislava 821 06

Kontakty na P R O B U G A S a. s., Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO 17321981

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Miletičova 23 Bratislava 25 829 81 od  15.7.2010  do  31.10.2014
Lieskovská cesta 3 Bratislava 821 06 od  2.8.2001  do  14.7.2010
Štúrova 3 Bratislava 811 02 od  31.5.2000  do  1.8.2001
Mlynské Nivy 42 Bratislava 814 99 od  12.5.1994  do  30.5.2000
Cesta na Lieskovec 3 Bratislava od  2.9.1991  do  11.5.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82981 Bratislava-Ružinov, Miletičova 23
Bratislava II, Mlynské Nivy 42 do  2.2.2000
82106 Bratislava - Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 3 do  20.7.2010

Predmet činností P R O B U G A S a. s., IČO 17321981

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
dovoz, export, odbyt, preprava a predaj nezávisle alebo v spolupráci s inými, skvapalneného uhľovodíkového plynu a iných energetických produktov, rovnako ako chemických výrobkov, zariadení a inštalácií /montáže/ súvisiacich s vyššieuvedenými činnosťami a výrobou uvedených výrobkov, v ČSFR aj v zahraničí 2.9.1991 11.5.1994
uskutočňovanie akýchkoľvek a všetkých činností, vrátane konzultačných a technických služieb, súvisiacich s vyššieuvedenými zámermi, vrátane spoluúčasti /podielníctva/ na iných podnikoch, a spolupráce s inými podnikmi 2.9.1991 11.5.1994
Pre uskutočňovanie činností, uvedených v odseku l tejto časti 5, je Spoločnosť oprávnená vybudovať si /založiť/ rozličné výrobné kapacity, závody a dielne, komerčné a servisné pobočky, vytvoriť si svoje pridružené firmy /pobočky/ a kancelárie pobočiek, a podieľať sa na iných podnikoch v ČSFR a v zahraničí. 2.9.1991 11.5.1994
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, najmä skvapalnených plynov, plynových zariadení a energetických produktov v rozsahu voľnej živnosti 12.5.1994 31.10.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 12.5.1994 31.10.2014
montáž, opravy, revízie plynových zariadení médium zemný plyn 12.5.1994 31.10.2014
konzultačná a poradenská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach 12.5.1994 31.10.2014
montáž, opravy, revízie plynových zariadení a plnenie fliaš médium propan, butan a zmes propan-butan 12.5.1994 31.10.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Montáž, opravy, revízie plynových zariadení a plnenie fliaš médium propan, butan a zmes propan-butan
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Lieskovská cesta 3
   Martin, Košúty
   Košice-Staré Mesto, Haniska
   Čierna nad Tisou, Pre stanica
   Ptrukša, Ptrukša (Zrušená)
2. Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, najmä skvapalnených plynov, plynových zariadení a energetických produktov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Lieskovská cesta 3
   Košice-Staré Mesto, Haniska
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Učiteľská 23
   Bratislava-Ružinov, Dalšie prev. viď spis
   Ptrukša, Ptrukša (Zrušená)
3. Konzultačná a poradenská činnosť vo vyššie uvedených oblas- tiach
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992
5. Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, médium zemný plyn
Deň vzniku oprávnenia: 30.12.1992

Hodnotenie P R O B U G A S a. s., IČO 17321981


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte P R O B U G A S a. s., IČO 17321981

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image