PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, Bratislava-Nové Mesto, IČO 30777062 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, ktorý sídli na adrese Račianska 76, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 30777062.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom PALMA - TUMYS a. s. Bratislava so sídlom na adrese Račianska 76, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1991.


Základné informácie o PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, IČO 30777062

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov PALMA - TUMYS a. s. Bratislava
IČO 30777062
Adresa Račianska 76 Bratislava 836 04
Deň zápisu 27.12.1991
Deň výmazu 1.7.2008
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnený aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti. 29.1.2008 30.6.2008
Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve spoločnosti pripojí svoj podpis vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti a jeden z členov predstavenstva. 5.8.2002 28.1.2008
1) Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden z členov predsta- venstva. 2) Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísané- mu názvu spoločnosti pripojí svoj podpis. Rozsah prokúry je daný ustanovením § 14 Obchodného zákonníka. 13.10.1997 4.8.2002
Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva. 17.8.1994 12.10.1997
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva Ing. Ivan Ivanič a Ing. Ivan Beblavý tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis. 27.12.1991 16.8.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008 o zrušení spoločnosti PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 30 777 062, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 235/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou PALMA Group, a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 4072/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 23.06.2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2008, NZ 26774/2008 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, stáva právnym nástupcom PALMA – TUMYS a.s. Bratislava a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.7.2008
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6. 12. 1991 podľa § 17 a 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 376 27.12.1991 30.6.2008
Zmena stanov a.s. zo dňa 1. 1. 1992, schvále- ná valným zhromaždením dňa 27. 11. 1992 Stary spis: Sa 376 18.2.1993 30.6.2008
Stanovy akciovej spoločnosti v súlade so Zák. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30. 4. 1994. 17.8.1994 30.6.2008
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaž- denia vo forme notárske zápisnice zo dňa 22.4.1995 pod č. Nz 163/95 na ktorom sa schválil dodatok k stanovám. 6.6.1995 30.6.2008
Na valnom zhromaždení dňa 02.12.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 525/95 napísanej dňa 02.12.1995 napísanej JUDr. Kováčom bola schválená zmena stnov, záznam z priebehu volieb členov dozornej rady konaných dňa 26.08.1994. 12.1.1996 30.6.2008
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.5.1996 a zo dňa 26.8.1996. 21.11.1996 30.6.2008
Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 5.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený no- társkou zápisnicou Nz 132/97. 13.10.1997 30.6.2008
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a zmene stanov, zo dňa 25,4,1998 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 191/98. 3.9.1998 30.6.2008
Protokol o mimoriadnom rokovaní predstavenstva zo dňa 4.5.1996. 13.5.1999 30.6.2008
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 372/99 22.3.2000 30.6.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2000. 28.8.2000 30.6.2008
Notárska zápisnica Nz 346/00 zo dňa 25.11.2000 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.2000. protokol z ustanovujúceho zasadnutia a predstavenstva konaného dňa 25.11.2000 29.1.2001 30.6.2008
Notárska zápisnica č. Nz 194/01 zo dňa 5.5.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 25.9.2001 30.6.2008
Oznámenie o úmrtí vydané Okresným úradom Bratislava 2 dňa 16.7.2001. 17.12.2001 30.6.2008
Notárska zápisnica č. Nz 299/02 zo dňa 27. 4. 2002 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov. Protokol zo schôdze dozornej rady zo dňa 1. 7. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 439/02 zo dňa 1. 7. 2002 osvedčujúca priebeh časti zasadnutia dozornej rady. Ing. Ján Mrázik, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Jozef Bachratý, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Ivan Ivanič, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Vladimír Florovič, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Peter Bojnanský, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Jaroslav Sládek, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Ivan Lohynský, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Anna Kováčiková, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Jaroslav Sládek, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Otto Fabiankovič, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Miloš Škoda, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. Ing. Ivan Beblavý, deň zániku funkcie: 1. 7. 2002. 5.8.2002 30.6.2008
Notárska zápisnica č. N 232/2003, Nz 31300/2003 zo dňa 26.4.2003. 25.9.2003 30.6.2008
Výpis zo zápisnice 01/04 Dozornej rady zo dňa 15.01.2004. Protokol z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.01.2004. 8.6.2004 30.6.2008
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.3.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Okienku sa končí dňom 31.3.2004. 16.6.2004 30.6.2008
Výpis zo zápisnice č. 08/04 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.8.2004. Ing. Štefan Buzinkai, funkcia člena pradstavenstva od 01.07.2002 do 16.08.2004. 31.8.2004 30.6.2008
Protokol o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 13.-17.02.2006. Notárska zápisnica č. N 113/2006, Nz 9572/2006, NCRls 9505/2006 zo dňa 13.03.2006 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 11.03.2006. 25.4.2006 30.6.2008
Notárska zápisnica č. N 617/2006, Nz 52655/2006, NCRls 52576/2006 zo dňa 11.12.2006 osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2006, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 13.12.2006 30.6.2008
Základné imanie:
620 574 000 Sk Rozsah splatenia: 620 574 000 Sk 5.8.2002 30.6.2008
620 574 000 Sk 25.9.2001 4.8.2002
604 254 000 Sk 3.9.1998 24.9.2001
302 127 000 Sk 13.10.1997 2.9.1998
294 883 000 Sk 21.11.1996 12.10.1997
286 191 000 Sk 12.1.1996 20.11.1996
282 650 000 Sk 6.6.1995 11.1.1996
134 953 000 Sk 17.8.1994 5.6.1995
1 483 000 Sk 18.2.1993 16.8.1994
160 000 Sk 27.12.1991 17.2.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno PALMA-TUMYS Bratislava, a.s. zlučovanie s IČO 36731153
IČO 30777062
Adresa Račianska 76 Bratislava 836 04

Kontakty na PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, Bratislava-Nové Mesto, IČO 30777062

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Račianska 76 Bratislava 836 04 od  18.2.1993  do  30.6.2008
Račianska 76 Bratislava od  27.12.1991  do  17.2.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83604 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76

Predmet činností PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, IČO 30777062

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
a/ výroba, odbyt, výskum a vývoj, sprostredkovateľské činnosti v tuzemsku a v zahraničí v oblasti: 27.12.1991 17.2.1993
jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov 27.12.1991 17.2.1993
mastných alkoholov 27.12.1991 17.2.1993
mydiel 27.12.1991 17.2.1993
kŕmnych zmesí a ich komponentov 27.12.1991 17.2.1993
sviečok 27.12.1991 17.2.1993
oleochémie 27.12.1991 17.2.1993
kozmetiky 27.12.1991 17.2.1993
tepelnej energie 27.12.1991 17.2.1993
b/ služby súvisiace priamo i nepriamo s výrobou a odbytovou činnosťou 27.12.1991 17.2.1993
c/ zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov 27.12.1991 17.2.1993
d/ veľko i maloobchodná činnosť v zmysle platných predpisov 27.12.1991 17.2.1993
e/ ubytovacie a stravovacie služby. 27.12.1991 17.2.1993
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov 18.2.1993 16.8.1994
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie 18.2.1993 16.8.1994
výroba kŕmnych zmesí a ich komponentov 18.2.1993 16.8.1994
výroba sviečok 18.2.1993 16.8.1994
výroba mydla 18.2.1993 16.8.1994
výroba kozmetiky 18.2.1993 16.8.1994
sprostredkovanie výkonu služieb 18.2.1993 16.8.1994
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/ 18.2.1993 16.8.1994
prevádzkovanie maloobchodnej predajne s vlastnými výrobkami 18.2.1993 16.8.1994
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov 17.8.1994 12.10.1997
výroba krmných zmesí a ich komponentov 17.8.1994 12.10.1997
výroba sviečok 17.8.1994 12.10.1997
sprostredkovanie výkonu služieb 17.8.1994 12.10.1997
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu 17.8.1994 12.10.1997
výroba mydla 17.8.1994 12.10.1997
výroba kozmetiky 17.8.1994 12.10.1997
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie 17.8.1994 12.10.1997
prevádzkovanie maloobchodnej siete s vlastnými výrobkami 17.8.1994 12.10.1997
výroba kŕmnych šrotov a ich predaj 17.8.1994 12.10.1997
sprostredkovateľská a poradenská činnosť pri pestovaní a nákupe olejnatých semien 17.8.1994 12.10.1997
výroba a predaj glycerínu 17.8.1994 12.10.1997
verejná cestná nákladná doprava 17.8.1994 12.10.1997
verejná cestná hromadná nepravideľná doprava osôb 17.8.1994 12.10.1997
výroba, predaj, nákup, výskum a vývoj v oblasti: 6.6.1995 12.10.1997
a) prípravkov polievkových a pokrmových 6.6.1995 12.10.1997
b) koncentrátov potravinárskych 6.6.1995 12.10.1997
c) majonéz a krémov 6.6.1995 12.10.1997
d) bionafty a biomazacích olejov 6.6.1995 12.10.1997
e) polotovarov nápojov nealkoholických 6.6.1995 12.10.1997
nákup a predaj osív olejnín 6.6.1995 12.10.1997
nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť s agrochemickými prostriedkami a hnojivami 6.6.1995 12.10.1997
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych - vlečková doprava 6.6.1995 12.10.1997
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov 13.10.1997 30.6.2008
výroba kŕmnych zmesí a ich komponentov 13.10.1997 30.6.2008
výroba sviečok 13.10.1997 30.6.2008
sprostredkovanie výkonu služieb 13.10.1997 30.6.2008
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu 13.10.1997 30.6.2008
výroba mydla 13.10.1997 30.6.2008
výroba saponátových, čistiacich a leštia- cich výrobkov 13.10.1997 30.6.2008
výroba kozmetiky 13.10.1997 30.6.2008
výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie 13.10.1997 30.6.2008
prevádzkovanie maloobchodnej siete s vlastnými výrobkami 13.10.1997 30.6.2008
výroba kŕmnych šrotov a ich predaj 13.10.1997 30.6.2008
sprostredkovateľská a poradenská činnosť pri pestovaní a nákupe olejnatých semien 13.10.1997 30.6.2008
výroba a predaj glycerínu 13.10.1997 30.6.2008
verejná cestná nákladná doprava 13.10.1997 30.6.2008
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb 13.10.1997 30.6.2008
výroba, predaj, nákup, výskum a vývoj v oblasti: 13.10.1997 30.6.2008
a) prípravkov polievkových a pokrmových 13.10.1997 30.6.2008
b) koncentrátov potravinárskych 13.10.1997 30.6.2008
c) majonéz a krémov 13.10.1997 30.6.2008
d) bionafty a biomazacích olejov 13.10.1997 30.6.2008
e) polotovarov nápojov nealkoholických 13.10.1997 30.6.2008
nákup a predaj osív olejnín 13.10.1997 30.6.2008
nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť s agrochemickými prostriedkami a hnojivami 13.10.1997 30.6.2008
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych - vlečková doprava 13.10.1997 30.6.2008
výroba a predaj kŕmnych výliskov 5.2.1998 30.6.2008
výroba tepla, rozvod tepla 22.3.2000 30.6.2008
výroba a predaj minerálných olejov 25.9.2001 30.6.2008
metylester repkového oleja /MERO/ 25.9.2001 30.6.2008
čerpanie, balenie, predaj a distribúcia stolovej vody 5.8.2002 30.6.2008
balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov 25.9.2003 30.6.2008
vykonávanie laboratórnych rozborov potravinárskych výrobkov 25.9.2003 30.6.2008
vývoj, výroba a predaj nemrznúcich chladiacich zmesí do odstrekovačov a autokozmetiky 25.9.2003 30.6.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
2. Výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Šenkvice, Horná 5 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
3. Výroba kŕmnych zmesí a ich komponentov
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
4. Výroba krmných šrotov a ich predaj
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
5. Výroba mydla
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
6. Výroba kozmetiky
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
7. Výroba a predaj glycerínu
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
8. Výroba sviečok
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
9. Sprostredkovateľská a poradenská činnosť pri pestovaní a nákupe olejnatých semien
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
10. Nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením./
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Pri bielom kríži 8 (Zrušená dňom 1.12.2006)
   Hontianske Nemce, Poľnonákup Hont (Zrušená dňom 11.7.2008)
11. Prevádzkovanie maloobchodnej predajne svlastnými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
   Bratislava-Nové Mesto, Pri bielom kríži 8 (Zrušená dňom 1.12.2006)
12. Sprostredkovanie výkonu služieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
13. Vnútroštátna cestná nákladná doprava/predtým verejná cestná náklaná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2005
Zodpovedný zástupca: Pavol Ferjenčík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 36 (Zrušená)
14. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2005
Zodpovedný zástupca: Pavol Ferjenčík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 36 (Zrušená)
15. Prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava).
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1991
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 36 (Zrušená)
16. Výroba, predaj nákup, výskum a vývoj - prípravkov polievkových a pokrmových.
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Šenkvice, Horná 5 (Zrušená dňom 11.7.2008)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
17. -koncentrátov potravinárskych
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Šenkvice, Horná 5 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
18. -majonéz a krémov
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
19. -bionafty a biomazacích olejov
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
20. -polotovarov nápojov nealkoholických
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
21. Nákup a predaj osív olejnín.
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
22. Nákup, predaj, sprostredkovateľská a poradenská činnosť s agrochemickými ochrannými prostriedkami a hnojivami.
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 76 (Zrušená dňom 11.7.2008)
23. Sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach.
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
24. Výroba a predaj kŕmnych výliskov
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
25. Výroba saponátových,čistiacich a leštiacich výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
26. Výroba a predaj minerálnych olejov metylester repkového oleja/Mero/
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Marek Soľava (Zrušený dňom 11.7.2008)
Prevádzkarne:
   Šenkvice, Horná 5 (Zrušená dňom 11.7.2008)
27. Čerpanie, balenie, predaj a distribúcia stolovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Šenkvice, Horná 5 (Zrušená dňom 11.7.2008)
28. Balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Šenkvice, Horná 5 (Zrušená dňom 11.7.2008)
29. Vykonávanie laboratárnych rozborov potravinárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Katarína Džubáková (Zrušený dňom 11.7.2008)
30. Vývoj, výroba a predaj nemrznúcich chladiacich zmesí do odstrekovačov a autokozmetiky
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 1252/36 (Zrušená dňom 11.7.2008)
31. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Zodpovedný zástupca: Pavol Ferjenčík (Zrušený dňom 11.7.2008)
32. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2008
Zodpovedný zástupca: Pavol Ferjenčík (Zrušený dňom 11.7.2008)

Hodnotenie PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, IČO 30777062


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte PALMA - TUMYS a. s. Bratislava, IČO 30777062

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image