PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra, IČO 36283576 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt PENAM SLOVAKIA, a.s., ktorý sídli na adrese Štúrova 138, Nitra a má pridelené IČO 36283576.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom PENAM SLOVAKIA, a.s. so sídlom na adrese Štúrova 138, Nitra bol založený v roku 2006.


Základné informácie o PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO 36283576

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO 36283576
Adresa Štúrova 74/138 Nitra 949 35
Deň zápisu 3.3.2006
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene Spoločnosti koná predstavenstvo: a) spoločne dvoma členmi predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pokiaľ predseda ani podpredseda nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva; b) samostatne predsedom alebo podpredsedom predstavenstva na základe písomného poverenia predstavenstva, a to v rozsahu tohto poverenia; c) spoločne všetkými členmi predstavenstva pri scudzovaní kapitálových účastí, a to aj ich častí. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku tohto článku týchto stanov oprávnení konať v mene Spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu Spoločnosti a svojmu menu, priezvisku a funkcii. 13.3.2013
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. 21.9.2006 12.3.2013
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z členov predstavenstva musí byť predseda predstavenstva. 3.3.2006 20.9.2006
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená dňa 01. 03. 2006 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 969/2006, NZ 7805/2006, NCRIs 7783/ 2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník. 3.3.2006
Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576 zo dňa 24.10.2006 sa spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. zlučuje so spoločnosťou TERO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 34 112 880, so spoločnosťou Pekáreň Novohrad, spol. s.r.o. , so sídlom Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36 627 470 a so spoločnosťou DANIPEK, spol. s.r.o., so sídlom B.S.Timravy 1, 17 639 085 Trnava, IČO: 17 639 085. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 5357/2006; Nz 41721/2006, NCRIs 41530/2006 zo dňa 24.10.2006. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. : 10331/N sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.11.2006. 1.11.2006
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.06.2008 o zlúčení obchodnej spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N so spoločnosťou Zvolenská veľkopekáreň, a.s., so sídlom Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 633 323, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 288/S. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 4437/2008, Nz 26673/2008, NCRIs 26391/2008 zo dňa 23.06.2008 sa obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Zvolenská veľkopekáreň, a.s., so sídlom Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 633 323, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 288/S. Zanikajúca spoločnosť bola na základe rozhodn 1.7.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.12.2008 o zrušení spoločnosti SATES-PMD s.r.o., so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 326 054 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 9063/2008, Nz 61702/2008, NCRIs 61170/2008 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosťou SATES-PMD s.r.o. . Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10331 /N sa stáva dňom 01.01.2009 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SATES-PMD s.r.o. , so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 326 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel Sro, vložka č. 13498/R a preberá na seba všetky jej práv 1.1.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2009 o zrušení spoločností NIPEK, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra, PSČ 949 35, IČO : 31 417 868 bez likvidácie a spoločnosti PMD – Union, akciová spoločnosť, so sídlom Račianska 72, Bratislava, PSČ 830 03, IČO: 31 395 716 ku dňu 31.12.2009 zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 3561/2009, Nz 51061/2009, NCRIs 51668/2009 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosťami PMD – UNION, akciová spoločnosť a NIPEK, a.s.. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra, PSČ 949 35 , IČO : 36 283 576 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10331 /N sa stáva dňom 01.01.2010 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NIPEK, a.s. , so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 31 417 868 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sa, vložka č. 1.1.2010
Základné imanie:
31 345 448 EUR Rozsah splatenia: 31 345 448 EUR 21.9.2013
20 234 404 EUR Rozsah splatenia: 20 234 404 EUR 19.6.2013 20.9.2013
15 139 200 EUR Rozsah splatenia: 15 139 200 EUR 31.1.2009 18.6.2013
456 000 000 Sk Rozsah splatenia: 456 000 000 Sk 14.5.2008 30.1.2009
306 000 000 Sk Rozsah splatenia: 306 000 000 Sk 4.4.2007 13.5.2008
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk 3.3.2006 3.4.2007

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO 36283576
Adresa Štúrova 74/138 Nitra 949 35

Kontakty na PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra, IČO 36283576

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Štúrova 74/138 Nitra 949 35 od  21.9.2006 
Moskovská 13 Bratislava 811 08 od  3.3.2006  do  20.9.2006

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
94935 Nitra, Štúrova 74/138
81108 Bratislava - Staré Mesto, Moskovská 13 do  9.1.2007
94901 Nitra, Štúrova 74/138 do  9.1.2007

Predmet činností PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO 36283576

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) 3.3.2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 3.3.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2006
mlynárstvo 3.3.2006
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín 3.3.2006
marketing 3.3.2006
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 3.3.2006
poradenská činnosť v rámci pekárskej a cukrárskej výroby 3.3.2006
výroba strojov pre potravinársku výrobu a spracovanie tabaku 3.3.2006
výroba krmív a kŕmnych zmesí 3.3.2006
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov 24.11.2006
prieskum trhu v rámci pekárskej a cukrárskej výroby 1.1.2009
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 1.1.2009
automatizované spracovanie dát 1.1.2010
poradenská činnosť v oblasti mlynárskej, pekárskej a výpočtovej techniky 1.1.2010
maloobchodný predaj pohonných hmôt - prevádzkovanie čerpacej stanice PHM 1.1.2010
veľkoobchod s obilím a múkou 1.1.2010
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie 1.1.2010
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby 1.1.2010
reklamná činnosť 1.1.2010
stredné odborné učilištia - praktická výuka 1.1.2010
výroba trvanlivého pečiva 1.1.2010
prenájom motorových vozidiel 1.1.2010
prenájom nehnuteľností 1.1.2010
výroba mlynárskych výrobkov 1.1.2010
predaj nápojov na priamu konzumáciu 1.1.2010
predaj tovaru z automatov 1.1.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.1.2010
prenájom hnuteľných vecí 1.1.2010
Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc 13.3.2013
vedenie účtovníctva 1.1.2010
počítačové služby 21.9.2013
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vzidla 5.4.2014
ubytovanie 1.1.2010 12.3.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
Prevádzkarne:
   90301 Senec, Šamorínska 16/B
   Považská Bystrica, Slov.partizánov 1423/1
   08271 Lipany, Krivianska 9
   94935 Nitra, Štúrova 74/138
   08159 Prešov, Budovateľská 61
   07501 Trebišov, Cukrovarská 2
   91749 Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 19.3.2010)
   91700 Trnava, Spartakovská 2 (Zrušená dňom 4.9.2013)
   91701 Trnava, Clementisova ul.-kaufland (Zrušená dňom 10.9.2013)
   98401 Lučenec, Mikušovská cesta 26 (Zrušená dňom 13.7.2012)
   08301 Sabinov, Námestie Slobody 34 (Zrušená dňom 1.8.2013)
   91701 Trnava, Hlavná 22 (Zrušená dňom 14.12.2011)
   92158 Piešťany, Hurbanova 11 (Zrušená dňom 14.11.2013)
   08001 Prešov, Hlavná 79 (Zrušená dňom 25.9.2013)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 8.2.2011)
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 8.2.2011)
   08001 Prešov, Levočská 40 (Zrušená dňom 22.11.2011)
   08001 Prešov, Nám Kráľovnej pokoja 3 (Zrušená dňom 4.11.2013)
   92101 Piešťany, E. F. Scherera 6454 (Zrušená dňom 5.10.2010)
   96001 Zvolen, Trhová 3 (Zrušená dňom 25.9.2013)
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 13 (Zrušená dňom 22.11.2011)
   92001 Hlohovec, Pod Beranom 1 (Zrušená dňom 9.1.2013)
   08501 Bardejov, Duklianska 25 (Zrušená dňom 14.1.2011)
   08001 Prešov, Hlavná 146 (Zrušená dňom 19.2.2013)
   08001 Prešov, Weberova 8 (Zrušená dňom 25.9.2013)
   92101 Piešťany, Bratislavská ul. (Zrušená dňom 10.9.2013)
   94034 Nové Zámky, Ľ. Štúra 1 (Zrušená dňom 11.5.2011)
   91701 Trnava, Andreja Žarnova 11 (Zrušená dňom 14.1.2011)
   08501 Bardejov, Duklianska 25 (Zrušená dňom 14.1.2011)
   95142 Zbehy 342 (Zrušená dňom 29.2.2012)
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Slov.partizánov 1423/1
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 13
   Ilava, Kapitana Nálepku 270/61 (Zrušená dňom 19.8.2010)
3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
4. Mlynárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Suchovská 10
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9
   07501 Trebišov, Cukrovarská 2
5. Informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
6. Marketing
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
7. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
8. Poradenská činnosť v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
9. Výroba strojov pre potravinársku výrobu a spracovanie tabaku
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
10. Výroba krmív a kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.2006
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Suchovská 10
   07501 Trebišov, Cukrovarská 2
11. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 25.9.2006
Zodpovedný zástupca: Katarína Rubintová
Drahoslava Rybárová (Zrušený dňom 30.1.2009)
Prevádzkarne:
   90301 Senec, Šamorínska 16/A
   Považská Bystrica, Slov.partizánov 1423/1
   98401 Lučenec, Mikušovská cesta 26
   Nitra, Štúrova 74
   91749 Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 19.3.2010)
   Ilava, Kapitana Nálepku 270/61 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 8.2.2011)
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 8.2.2011)
12. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, Mikušovská cesta 26 (Zrušená dňom 13.4.2007)
13. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, Mikušovská cesta 26 (Zrušená dňom 13.4.2007)
14. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, Mikušovská cesta 26 (Zrušená dňom 13.4.2007)
15. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov.
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Zodpovedný zástupca: Katarína Rubintová (Zrušený dňom 13.4.2007)
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, Mikušovská cesta 26 (Zrušená dňom 13.4.2007)
16. Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Zodpovedný zástupca: Stanislav Paulík (Zrušený dňom 13.4.2007)
Prevádzkarne:
   91749 Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 13.4.2007)
   Trnava, Mozartova 2 (Zrušená)
17. Výroba cestovín
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Gregor Danišovič (Zrušený dňom 13.4.2007)
18. Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potrebami a zaria- deniami pre domácnosť, kultúrnymi zariadeniami, knihami, časopismi, papierom a papierenskými výrobkami, školskými a kancelárskymi potrebami, hračkami, obuvou, textilom, koženoua
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Gregor Danišovič (Zrušený dňom 13.4.2007)
19. Maloobchod, sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakom a tabakovými výrobkami, fajčiarskymi potrebami, pracími, čistiacimi a saponátovými prostriedkami, hygienickými potrebami </
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Zodpovedný zástupca: Anna Strížová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trnava, Hlavná 16 (Zrušená)
   Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 13.4.2007)
   Trnava, Okružná 1 - Vodáreň (Zrušená)
   Trnava, Hospodárska 34 (Zrušená)
   Trnava, Mozartova 2 /I.predajňa / (Zrušená)
   91700 Trnava, Spartakovská 2 (Zrušená dňom 13.4.2007)
   Trnava, Gorkého 50 (Zrušená)
   Trnava, Vajanského 33 (Zrušená)
   Trnava, Okružná 6 (Zrušená)
   Trnava, Mozartova 2 /II predajňa / (Zrušená dňom 13.10.2006)
20. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 13.4.2007)
   Trnava, Okružná 1 - Vodáreň (Zrušená)
   Trnava, Hlavná 16 (Zrušená)
   Trnava, Hospodárska 34 (Zrušená)
   Trnava, Mozartova 2 /I.predajňa / (Zrušená)
   91701 Trnava, Spartakovská 2 (Zrušená dňom 13.4.2007)
   Trnava, Gorkého 50 (Zrušená)
   Trnava, Vajanského 33 (Zrušená)
   Trnava, Mozartova 2 /II.predajňa / (Zrušená dňom 13.10.2006)
   Trnava, Okružná 6 (Zrušená)
   91701 Trnava, Clementisova ul.-kaufland (Zrušená dňom 13.4.2007)
   Jaslovské Bohunice, /areál EBO/ - stánok (Zrušená)
   Senec, Slnečné jazerá - Sever 31 (Zrušená)
   91701 Trnava, Andreja Žarnova 11 (Zrušená dňom 13.4.2007)
21. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 13.4.2007)
22. Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
23. Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.2003
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   Trnava, B.S. Timravy 1 (Zrušená dňom 13.4.2007)
24. Podnikateľské poradenstvo v oblasti potravinárstva
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená dňom 2.11.2006)
25. Veľkoobchod s prípravkami pre potravinárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená dňom 2.11.2006)
   Banská Bystrica, Zvolenská 13 (Zrušená)
26. Sprostredkovanie obchodu s prípravkami pre potravinárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
27. Maloobchod s prípravkami pre potravinárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená dňom 2.11.2006)
   Banská Bystrica, Zvolenská 13 (Zrušená)
28. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená dňom 2.11.2006)
29. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená dňom 2.11.2006)
30. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1999
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2007
31. Výroba pekárských a cukrárských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Emília Ježová (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Slov.partizánov 1423/1 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Ilava, Kapitana Nálepku 270/61 (Zrušená dňom 16.7.2010)
32. Prieskum trhu v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.2002
33. Poradenská činnosť v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
34. Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Slov. partizánov 1423/1 (Zrušená dňom 16.7.2010)
35. Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Slov. partizánov 1423/1 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Ilava, Kapitána Nálepku 270/61 (Zrušená dňom 16.7.2010)
36. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.2002
37. Výroba a predaj pekárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Jozef Orlai (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Trhová 1042/3 (Zrušená dňom 5.6.2006)
   Zvolen, Pod Dráhami 1703/1 (Zrušená dňom 5.6.2006)
38. Výroba a predaj cukrárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Ján Sliacky (Zrušený)
Anna Dutková (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Pod Dráhami 1703/1 (Zrušená dňom 5.6.2006)
   Zvolen, Trhová 1042/3 (Zrušená dňom 5.6.2006)
39. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Zvolen, Trhová 1042/3 (Zrušená dňom 5.6.2006)
   Zvolen, Pod Dráhami 1703/1 (Zrušená dňom 5.6.2006)
   96001 Zvolen, Trhová 3 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Krupina, ČSA (Zrušená)
   Zvolen, Trhová (Zrušená)
   97405 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 13 (Zrušená dňom 16.7.2010)
40. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Zvolenská 13 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Zvolen, Pod Dráhami 1703/1 (Zrušená dňom 5.6.2006)
   Zvolen, Trhová 1042/3 (Zrušená dňom 5.6.2006)
41. Výroba pekáren.výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl.výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Alfonz Kukučka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
   Močenok, Pekáreň (Zrušená)
   Šaľa, Kráľovská ulica 43 (Zrušená)
   Šaľa, Vlčanská 373 (Zrušená)
   Šaľa, Lúčna 2/7112 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Račianska 38 (Zrušená)
42. Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Alfonz Kukučka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
   Močenok, Pekáreň (Zrušená)
   Šaľa, Kráľovská ulica 43 (Zrušená)
   Šaľa, Vlčanská 373 (Zrušená)
   Šaľa, Lúčna 2/7112 (Zrušená)
43. Služby polygrafického priemyslu-samolepiace etikety
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Emília Pinterová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
44. Skúšky plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: František Straňák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
45. Výroba iných účelových strojov
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Koterec (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
46. Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.1.2003
Zodpovedný zástupca: Vojtech Liška (Zrušený)
Jaroslav Svetlík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
47. Sprostr.obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrob.
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Emília Pinterová (Zrušený)
48. Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
49. Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Emília Pinterová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
50. Maloobchod s potravinami,nápojmi,tabakom
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
   Nitra, Cabajská cesta-tržnica (Zrušená)
   Močenok, Pekáreň (Zrušená)
   Jelenec 704 (Zrušená)
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 84 (Zrušená)
   Nitra, Štúrova 7 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 53 (Zrušená)
51. Maloobchod s cukrárenskými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
   Močenok, Pekáreň (Zrušená)
   Šaľa, Lúčna 2/7112 (Zrušená)
   Nitra, Cabajská cesta-tržnica (Zrušená)
   Jelenec 704 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 84 (Zrušená)
   Nitra, Štúrova 7 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 53 (Zrušená)
   Nitra, Jurkovičova 27 (Zrušená)
52. Maloobchod-mrazené mliečne výrobky,mliečne nápoje,zmrzlina
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Emília Pinterová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štefánikova 84 (Zrušená)
   Nitra, Štúrova 7 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 53 (Zrušená)
53. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 20.7.1998
Zodpovedný zástupca: Vojtech Liška (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
54. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
55. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac.dát
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
56. Vedenie účtovnej evidencie
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
57. Mikrobiologické a analytické rozbory
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Zodpovedný zástupca: RNDr. Jana Kováčová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
58. Stredné odborné učilištia - praktická výuka
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Fedor Caňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74/138
   Nitra, Rázusova 2 (Zrušená)
59. Stravovanie a ubytovanie
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Prevádzkarne:
   Jelenec, Rekreačné zariadenie (Zrušená)
60. Cukráreň - kaviareň
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Prevádzkarne:
   Nitra, Štefánikova 84 (Zrušená)
   Nitra, Štúrova 7 (Zrušená)
61. Výroba zmrzliny
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
   Jelenec 704 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 53 (Zrušená)
62. Stravovanie závodné
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 74 (Zrušená)
63. Lahôdky
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.7.1998
Prevádzkarne:
   Nitra, Štefánikova 84 (Zrušená)
64. Vykonávanie ochrannej dezinsekcie a deratizácie
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.8.1999
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Svetlík (Zrušený)
65. Výroba pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Beáta Starodubcevová (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   94901 Nitra, Štúrova 74/138 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Šaľa, Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 29.12.2009)
66. Výroba cukrárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Elena Korínková (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   94901 Nitra, Štúrova 74/138 (Zrušená dňom 16.7.2010)
67. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Šaľa, Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 29.12.2009)
   Nitra, Štútova 74 (Zrušená dňom 29.12.2009)
   Nové Zámky, Ľ.Štúra 1 (Zrušená dňom 29.12.2009)
   Šaľa, Kráľovská ulica 43 (Zrušená dňom 29.12.2009)
   Šaľa, Hlavná 3 (Zrušená dňom 29.12.2009)
   Hlohovec, Nitrianska cesta 123 (Zrušená dňom 29.12.2009)
68. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
69. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
70. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
71. Výroba trvanlivého pečiva
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1999
72. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1999
73. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1999
Prevádzkarne:
   Šaľa, Kráľovská ulica 43 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   Šaľa, Vlčanská 373 (Zrušená dňom 19.8.2010)
74. Výroba mlynárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 30.6.2004
75. Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.2007
Prevádzkarne:
   08271 Lipany, Krivianska 9
   08159 Prešov, Budovateľská 61
   92158 Piešťany, Hurbanova 11 (Zrušená dňom 14.11.2013)
   08301 Sabinov, Námestie Slobody 34 (Zrušená dňom 1.8.2013)
   08001 Prešov, Hlavná 79 (Zrušená dňom 25.9.2013)
   Nové Zámky, Ľ.Štúra 1 (Zrušená dňom 11.5.2011)
   08001 Prešov, Levočská 40 (Zrušená dňom 22.11.2011)
   08001 Prešov, Nám Kráľovnej pokoja 3 (Zrušená dňom 4.11.2013)
   92101 Piešťany, E. F. Scherera 6454 (Zrušená dňom 5.10.2010)
   96001 Zvolen, Trhová 3 (Zrušená dňom 25.9.2013)
   08501 Bardejov, Duklianska 25 (Zrušená dňom 22.11.2011)
   08001 Prešov, Hlavná 146 (Zrušená dňom 19.2.2013)
   08001 Prešov, Weberova 8 (Zrušená dňom 25.9.2013)
   92001 Hlohovec, Pod Beranom 1 (Zrušená dňom 9.1.2013)
   91700 Trnava, Hlavná 22 (Zrušená dňom 14.12.2011)
76. Predaj tovaru z automatov
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.2007
77. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.2009
78. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.2009
79. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.2009
80. Ubytovanie
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.1.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Dáša Volešíniová (Zrušený)
81. Mlynárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Čakajda (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 38 (Zrušená dňom 14.7.2010)
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 16.7.2010)
82. Pekárenská výroba
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Helena Tajnaiová (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Jaslovské Bohunice, Č. 170 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 38 (Zrušená dňom 14.7.2010)
   Bratislava-Nové Mesto, Trnavská OD Kaufland (Zrušená)
83. Cukrárska výroba
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Helena Tajnaiová (Zrušený dňom 16.7.2010)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 38 (Zrušená dňom 14.7.2010)
   Bratislava-Nové Mesto, Trnavská OD Kaufland (Zrušená)
   Jaslovské Bohunice, Č. 170 (Zrušená)
84. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Sloboda (Zrušený dňom 18.8.2010)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9
85. Maloobchod-kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Bratislava-Nové Mesto, Trnavská OD Kaufland (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Bratislava-Staré Mesto, Kozia 27 (Zrušená)
   Jaslovské Bohunice, Č. 170 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 38 (Zrušená dňom 14.7.2010)
86. Veľkoobchod-kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 16.7.2010
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9 (Zrušená dňom 16.7.2010)
   Bratislava-Staré Mesto, Kozia 27 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 38 (Zrušená dňom 14.7.2010)
87. Poradenská činnosť v oblasti mlynárskej,pekárskej a výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Sloboda (Zrušený dňom 18.8.2010)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 38 (Zrušená dňom 14.7.2010)
88. Maloobchodný predaj pohonných hmôt -prevádzkovanie čerpacej stanice PHM
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Kopec (Zrušený dňom 18.8.2010)
Prevádzkarne:
   Ivanka pri Nitre, Konečná 9
   Bratislava-Nové Mesto, Račianska 72 (Zrušená dňom 8.2.2011)
89. Veľkoobchod s obilím a múkou
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2003
Prevádzkarne:
   Trnava, Chovateľská 2 (Zrušená dňom 19.8.2010)
90. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2003
91. Výroba a predaj potravinárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
Zodpovedný zástupca: Miroslav Keszeg (Zrušený dňom 6.10.2010)
92. Výroba a predaj zlepšujúcich prípravkov (adatíva) určených pre využitie v potravinárskom priemysle
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Fibich (Zrušený dňom 6.10.2010)
93. Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a zariadení, potravín a technologických zariadení pre potravinársky priemysel
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Fibich (Zrušený dňom 6.10.2010)
94. Výroba a predaj pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
Zodpovedný zástupca: Miroslav Keszeg (Zrušený dňom 6.10.2010)
95. Výroba pekárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
Zodpovedný zástupca: Jozef Daňo (Zrušený dňom 6.10.2010)
Prevádzkarne:
   Ilava, Mládežnícka (Zrušená dňom 6.10.2010)
   01841 Dubnica nad Váhom, C III. pri bytovke 1099 (Zrušená dňom 6.10.2010)
96. Výroba cukrárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
Zodpovedný zástupca: Marta Mišincová (Zrušený dňom 6.10.2010)
97. Maloobchod a veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.10.2010
98. Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.2013
99. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 6.8.2013
100. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.2014

Hodnotenie PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO 36283576


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO 36283576

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image