Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava-Petržalka, IČO 36856096 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Starohájska 29, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 36856096.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom na adrese Starohájska 29, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 2008.


Základné informácie o Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36856096

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO 36856096
Adresa Starohájska 29 Bratislava 852 27
Deň zápisu 9.1.2008
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
S poukazom na ustanovenie § 13 ods. 2 písm. e/ zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, kmeňové imanie štátneho podniku sa určí do 60 dní odo dňa vzniku podniku. Kmeňové imanie štátneho podniku sa určí na základe východiskovej súvahy zostvenej k 01.01.2008 schválenej zakladateľom. 9.1.2008
Štátny podnik bol založený zakladateľom Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zakladacou listinou zo dňa 07.12.2007 č. 5138/2007-420. 9.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 31.03.2010. 15.6.2010
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 7.4.2011 - zníženie kmeňového imania. 30.4.2011
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16.12.2011. 1.1.2012
Rozhodnutie riaditeľa štátneho podniku o odvolaní funkcie prokuristu zo dňa 09.03.2012. 31.3.2012
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 17.12.2012 - zníženie kmeňového imania. 28.12.2012
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 15.05.2013. 6.6.2013
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 12.12.2013. 25.1.2014
Rozhodnutie riaditeľa štátneho podniku o odvolaní a menovaní vedúceho organizačnej zložky podniku Účelové plemenárske zariadenie Žilina zo dňa 28.03.2014. 8.4.2014
Poverenie zo dňa 11.05.2016. 24.5.2016
Základné imanie:
4 286 464 EUR 25.1.2014
4 835 417 EUR 28.12.2012 24.1.2014
4 917 078 EUR 30.4.2011 27.12.2012
5 067 251 EUR 30.1.2009 29.4.2011
152 656 000 Sk 29.2.2008 29.1.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO 36856096
Adresa Starohájska 29 Bratislava 852 27

Kontakty na Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava-Petržalka, IČO 36856096

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Starohájska 29 Bratislava 852 27 od  9.1.2008 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
85227 Bratislava-Petržalka, Starohájska 29

Predmet činností Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36856096

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 10.7.2013
zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly úžítkovosti 9.1.2008
vykonávanie laboratórnych analýz mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby chovateľov na základe ich požiadaviek 9.1.2008
centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke, poskytovanie výstupov automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov 9.1.2008
zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat 9.1.2008
overovanie, opravovanie a testovanie technickej spôsobilosti mliekomerov používaných pri výkone kontroly mliekovej úžitkovosti hospodárskych zvierat 9.1.2008
zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko - genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu 9.1.2008
školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít 9.1.2008
poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi 9.1.2008
spolupráca s vedecko - výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat (technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat) 9.1.2008
plnenie ostatných úloh vyplývajúce zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom 9.1.2008
skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embrii ohrozených typov, plemien a línií HZ - génové rezervy 9.1.2008
vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identilikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti. 9.1.2008
zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat 10.7.2013
B) Podnikateľské činnosti: 10.7.2013
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 10.7.2013
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 8.2.2008
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 8.2.2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti 8.2.2008
prenájom strojov a prístrojov 8.2.2008
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 8.2.2008
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 30.1.2009
vypracovanie a zabezpečenie realizácie predaja veterinárnych transporderov (mikročip) na identifikáciu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov 28.12.2012
predaj veterinárnych transpondérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov 10.7.2013
"zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat" 6.6.2013 9.7.2013
"predaj veterinárnych transpondérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov" 6.6.2013 9.7.2013
Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 9.1.2008 9.7.2013
zabezpečovanie vedenia registra chovu koní, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koní, poskytnutých Národným žrebčínom Topoľčianky, š.p. z centrálnej evidencie chovu koní na Slovensku 28.11.2009 19.2.2010
zabezpečovanie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat 20.2.2010 7.10.2010
"zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpordérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čitacieho zariadenia - systém elektronických identifikátorov" 8.10.2010 5.6.2013
Podnikateľské činnosti: 1/ prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 9.1.2008 9.7.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2008
Prevádzkarne:
   85227 Bratislava-Petržalka, Starohájska 29
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2008
Prevádzkarne:
   85227 Bratislava-Petržalka, Starohájska 29
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2008
Prevádzkarne:
   85227 Bratislava-Petržalka, Starohájska 29
4. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2008
Prevádzkarne:
   85227 Bratislava-Petržalka, Starohájska 29
5. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2008
6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 7.1.2009
Deň zániku oprávnenia: 2.6.2009
Prevádzkarne:
   85227 Bratislava-Petržalka, Starohájska 29 (Zrušená dňom 2.6.2009)

Hodnotenie Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36856096


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36856096

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image