Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31322620 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., ktorý sídli na adrese Miletičova 3, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31322620.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s. so sídlom na adrese Miletičova 3, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., IČO 31322620

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
IČO 31322620
Adresa Miletičova 3 Bratislava 824 81
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 29.4.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Starý spis: Sa 810 22.12.1993
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 24.3.1993. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 27.5.1993. 28.11.1994
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 161/94, Nz 179/94 napísanou dňa 10.12.1994 notárkou JUDr. Tatianou Scdweighoferovou. 13.12.1994
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1995. 16.8.1995
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky R.č. 1686-ŠIT/96 zo dňa 19.2.1996. 23.5.1996
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 30.4.1996. Zápisnica z rokovania dozornej rady, konaného dňa 30.4.1996. Zápisnica z rokovania dozornej rady, konaného dňa 19.8.1996. 4.9.1996
Notárska zápisnica N 154/96, Nz 157/96 spísaná dňa 4.7.1996 notárkou JUDr. tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 30.10.1996
Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 13.11.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.12.1996. Notárska zápisnica N 511/96, Nz 509/96 spísaná dňa 12.12.1996notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedču- júca rokovanie predstavenstva. Notárska zápisnica N 510/96, Nz 508/96 spísaná dňa 12.12.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedču- júca rokovanie dozornej rady. 19.12.1996
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.10.1996, 28.1.1997. 10.3.1997
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1997. Notárska zápisnica č. N 204/97, Nz 203/97 zo dňa 21.5.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 2.7.1997
Zápisnica z volieb kandidátov dozornej rady spoločnosti zo zamestnancov. 10.9.1997
Notárska zápisnica č. N 544/97, Nz 543/97 zo dňa 27.10.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, konaného dňa 27.10.1997. 18.11.1997
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.7.1997, ktoré v nadväznosti na nové územnoprávne členenie ruší nodštepné závody so sídlom v Dunajskej Strede, Liptovskom Mikuláši a Lučenci a zriaďuje odštepný závod v Trnave. 4.2.1998
Menovací dekrét zo dňa 17.12.1997. pod č. 206/97-01. 27.4.1998
Odvolací dekrét p . Ing. Žilku z 17.4.1998 a Ing. Kukuru z 13.5.1998. Menovací dekrét č. 30/98-01 z 26.3.1998 Ing. Belku a č. 37/98 z 13.5.1998 Ing. Turka. 26.7.1998
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.10.1998 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.10.1998 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.1.1999 6.5.1999
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 153/99, Nz 150/99 napísanej dňa 30.7.1999 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 2.8.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 5.8.1999. 2.9.1999
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. 13.1.2000
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 5 K 275/99 zo dňa 31.1.2000 rozhodol o vahlásení konkurzu na majiteľa dlžníka Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., so sídlom Miletičova 3, 824 81 Bratislava IČO: 31 322 620 Za správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Ondreja Trnovského, sídlom karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava. Toto uznesenie sa stalo vykonateľným dňa 31.1.2000 25.2.2000
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014, sp. zn. 34 Exre/448/2014 3x, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2014. 23.1.2015
Základné imanie:
228 607 000 Sk 28.11.1994
158 607 000 Sk 22.12.1993 27.11.1994
134 255 000 Sk 29.4.1992 21.12.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s.
IČO 31322620
Adresa 82101 Bratislava-Ružinov, Miletičova 3

Kontakty na Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31322620

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Miletičova 3 Bratislava 824 81 od  29.4.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82101 Bratislava-Ružinov, Miletičova 3

Predmet činností Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., IČO 31322620

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 28.11.1994
sprostredkovanie obchodu a služieb 28.11.1994
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku 28.11.1994
automatizované spracovanie dát 28.11.1994
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 28.11.1994
poradenské služby v a školiace činnosti oblasti výpočtovej techniky 28.11.1994
servis a opravy v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky 28.11.1994
kopírovacie služby 28.11.1994
verejná cestná nákladná doprava 28.11.1994
verejná cestná nehromadná osobná nepravidelná doprava 28.11.1994
pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu 28.11.1994
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 16.8.1995
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti 16.8.1995
prenos údajov mimo Jednotnej telekomunikačnej siete 23.5.1996
prenos údajov s pridanou hodnotou 23.5.1996
projektovanie elektrických zariadení 30.10.1996
montáž káblových rozvodov 30.10.1996
elektroinštalačné práce 30.10.1996
výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 30.10.1996
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 30.10.1996
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát 10.9.1997
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia 10.9.1997
požičiavanie strojov a zariadení 10.9.1997
organizačné poradenstvo 10.9.1997
leasing 10.9.1997
archivačné služby - ukladanie písomností nearchivnej povahy 10.9.1997
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát 29.4.1992 21.12.1993
projekčná a programátorská činnosť v oblastiach automatizovaného spracovania informácií s komplexným zavádzaním informačných systémov, alebo ich častí v ľubovolnom prostredí t.j. štandartné programovacie prostriedky, databázové systémy a integrované prostriedky 29.4.1992 21.12.1993
tvorba a údržba komplexných datových súborov registrov a číselníkov, poskytovanie informácií orgánom štátnej správy a iným organizáciam 29.4.1992 21.12.1993
prenájom a predaj zariadení výpočtovej techniky 29.4.1992 21.12.1993
predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia včítane jeho ďalšieho vývoja podľa špecifických podmienok a špeciálnych požiadaviek odberateľa 29.4.1992 21.12.1993
diaľkové prenosy dát 29.4.1992 21.12.1993
školenie pracovníkov odberateľa 29.4.1992 21.12.1993
servis dodaných technických prostriedkov 29.4.1992 21.12.1993
leasing 29.4.1992 21.12.1993
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj 22.12.1993 27.11.1994
sprostredkovanie obchodu a služieb 22.12.1993 27.11.1994
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi alebo vyhotovenie zmlúv na zakázku 22.12.1993 27.11.1994
automatizované spracovanie dát 22.12.1993 27.11.1994
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 22.12.1993 27.11.1994
poradenské služby a školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky 22.12.1993 27.11.1994
servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky 22.12.1993 27.11.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.6.2005
Zodpovedný zástupca: Mária Šurabová (Zrušený)
2. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 13.9.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Erdö (Zrušený)
Ing. Ondrej Strnád, CSc. (Zrušený)
3. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
4. Servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
5. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
6. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Plzenská 2
7. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základezmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
8. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
9. Poradenské služby a školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
10. Kopírovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.1993
11. Verejná cestná nehromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.9.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ondrej Strnád, CSc. (Zrušený)
12. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.1995
13. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
Deň vzniku oprávnenia: 14.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 27.5.2008
14. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 9.9.1996
15. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1996
16. Montáž káblových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1996
17. Elektroinštalačné práce
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1996
18. Výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1996
19. Poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
20. Prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
21. Požičiavanie strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
22. Organizačné poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
23. Leasing
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
24. Archivačné služby - ukladanie písomností nearchívnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
25. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.8.1995

Hodnotenie Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., IČO 31322620


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Podnik výpočtovej techniky Bratislava , a.s., IČO 31322620

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image