Pohronské strojárne, a.s., IČO 31634141 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Pohronské strojárne, a.s., ktorý sídli na adrese 96601 Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 a má pridelené IČO 31634141.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Pohronské strojárne, a.s. so sídlom na adrese 96601 Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 bol založený v roku 1995.


Základné informácie o Pohronské strojárne, a.s., IČO 31634141

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Pohronské strojárne, a.s. "v konkurze"
IČO 31634141
Adresa Priemyselná 38 Hliník nad Hronom 966 01
Deň zápisu 1.8.1995
Deň výmazu 9.10.2010
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujú ci pripoja svoj podpis. 1.8.1995 8.10.2010
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36K/6/2003-498 zo dňa 06.02.2009, právoplatné dňa 18.03.2009, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Pohronské strojárne, a.s. "v konkurze", Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 31 634 141, pretože po vyplatení pohľadávky oddeleného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a výplate odmeny predchádzajúcemu správcovi JUDr. Petrovi Vevurkovi a správcovi Mgr. Robertovi Antalovi neostal v majetkovej podstate žiaden finančný majetok pre rozvrhové uznesnesenie, sa obchodná spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu. 9.10.2010
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.6.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175). Spoločnosť preberá všetky povinnosti - zrušeného š.p. ZTS Pohronské strojárne, štátny podnik Hliník nad Hronom voči štátnemu rozpočtu. Stary spis: Sa 898 1.8.1995 8.10.2010
. Valné zhromaždenie konané dňa 24.9.1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti. 17.1.1997 8.10.2010
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.3.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené úplné znenie. 18.6.2003 8.10.2010
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36K 6/2003-284 zo dňa 31. 05. 2007, právoplatným dňa 27. 06. 2007 vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pohronské strojárne, a.s. "v konkurze", so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom,IČO: 31 634 141 súd zbavil funkcie správcu JUDr. Petra Vevurku, advokáta, Štefánikova 269/24, Námestovo a ustanovil za správcu konkurznej podstaty Mgr. Roberta Antala, advokáta, Skuteckého 1, Banská Bystrica. 3.7.2010 8.10.2010
Základné imanie:
126 892 000 Sk Rozsah splatenia: 126 892 000 Sk 18.6.2003 8.10.2010
126 892 000 Sk 1.8.1995 17.6.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Pohronské strojárne, a.s.
IČO 31634141
Adresa 96601 Hliník nad Hronom, Priemyselná 38

Kontakty na Pohronské strojárne, a.s., IČO 31634141

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Priemyselná 38 Hliník nad Hronom 966 01 od  1.8.1995  do  8.10.2010

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96601 Hliník nad Hronom, Priemyselná 38

Predmet činností Pohronské strojárne, a.s., IČO 31634141

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba kovov a kovových výrobkov: Zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie, zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov a výroba modelových zariadení 1.8.1995 8.10.2010
výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia: Vývoj, výroba, servis a opravy stavebných rozrušovacích zariadení /čelusťové drviče/, vývoj, výroba, servis a opravy vysávačov priemy- selných prachov a plynov, vývoj, výroba, servis a opravy jednoúčelových strojov, pecí, brúsok a technických zariadení 1.8.1995 8.10.2010
výroba motorových a ostatných dopravých zariadení: Vývoj, výroba, servis a opravy poľnohospodárskych závesných zariadení 1.8.1995 8.10.2010
výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov: Vývoj, výroba, servis, opravy banských a povrchových úzkorozchodných motorových, akumulátorových a trolejových lokomotív a pomocných zariadení, výroba, servis a opravy lesných lanovkových žeriavov, výroba a opravy poľnohospodárskych a lesných strojov, pásových traktorov 1.8.1995 8.10.2010
automatizované spracovanie údajov 1.8.1995 8.10.2010
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti 1.8.1995 8.10.2010
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti 1.8.1995 8.10.2010
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - s iným ako nebezpečným odpadom 18.6.2003 8.10.2010
prenájom motorových vozidiel 18.6.2003 8.10.2010
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 18.6.2003 8.10.2010
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 18.6.2003 8.10.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba kovov a kovových výrobkov: Zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie, zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov a výroba modelových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Dražo (Zrušený dňom 9.10.2010)
Prevádzkarne:
   Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 (Zrušená dňom 9.10.2010)
2. Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia: Vývoj, výroba, servis a opravy stavebných rozrušovacích zariadení /čelusťové drviče/, vývoj, výroba, servis a opravy vysávačov priemyselných prachov a plynov, vývoj,
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Dražo (Zrušený dňom 9.10.2010)
Prevádzkarne:
   Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 (Zrušená dňom 9.10.2010)
3. Výroba motorových a ostatných dopravných zariadení: Vývoj, výroba, servis a opravy poľnohospodárskych závesných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Dražo (Zrušený dňom 9.10.2010)
Prevádzkarne:
   Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 (Zrušená dňom 9.10.2010)
4. Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov: vývoj, výroba, servis, opravy banských a povrchových úzkorozchodných motorových, akumulátorových a trolejových lokomotív a pomocných zariadení, výroba, servis a opravy lesných lanovkový
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Dražo (Zrušený dňom 9.10.2010)
Prevádzkarne:
   Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 (Zrušená dňom 9.10.2010)
5. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
Prevádzkarne:
   Hliník nad Hronom, Priemyselná 38 (Zrušená dňom 9.10.2010)
6. Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
7. Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
8. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
9. Sprostredkovateľské činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
10. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
11. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
12. Prenájom hmotného a nehmotného majetku spojený s doplnkovými službami
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
13. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
14. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
15. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010
16. Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 9.10.2010

Hodnotenie Pohronské strojárne, a.s., IČO 31634141


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Pohronské strojárne, a.s., IČO 31634141

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image