Poľnohospodárske družstvo Pezinok, IČO 35773421 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Poľnohospodárske družstvo Pezinok, ktorý sídli na adrese Pezinok a má pridelené IČO 35773421.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Poľnohospodárske družstvo Pezinok so sídlom na adrese Pezinok bol založený v roku 1975.


Základné informácie o Poľnohospodárske družstvo Pezinok, IČO 35773421

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Poľnohospodárske družstvo Pezinok
IČO 35773421
Adresa Pezinok
Deň zápisu 12.2.1975
Deň výmazu 25.10.1993
Dôvod výmazu zrušenie rozdelením
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu za predsedu podpisuje ním poverený člen predstavenstva /zástupca/. 1.6.1992 24.10.1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. 24.1.1990 31.5.1992
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje preda, alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva. 12.2.1975 23.1.1990
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím členskej schôdze, č. not. záp. Nz 186/93, v súlade s ust. § 765 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, na základe schváleného transformačného projektu sa v súlade s ust. § 68 a násl. zrušuje Poľnohospodárske družstvo Pezinok. V zmysle schváleného transformačného projetku sa Poľnohospodárske družstvo rozdelilo na samostatné družstvá a to: Poľnohospodárske družstvo Grinava Poľnohospodárske družstvo Pezinok Limbašské vinohradnícke družstvo Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob. VYMAZUJE SA: Poľnohospodárske družstvo Pezinok zapísané v obchodnom registri vo vložke č. 1282 v odd. Dr sa dňom právoplatnosti uznsenia vymazuje z obchodného registra. 25.10.1993
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 21. 11. 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Pezinok, Viničné a Myslenice,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Bratislave kvidiek uznesením č. 2/R-75 zo dňa 14. 1. 1975 schválila vznik družstva podľa zák. č. 49/59 Zb. Deň vzniku: 1. 1. 1975 12.2.1975 24.10.1993
Členská schôdza družstva konaná dňa 27.2.1976 prijala stanovy, vapracované podľa vzorových stanov, ktoré boli vydané nar. vl.č. 137/75 Zb. Tieto stanovy boli podľa § 3 ods. 3 vl. nar. č. 137/75 schválené ONV Bratislava - vidiek dňa 21.7. 1976 pod číslom Pôd. 167 vl./76-práv. 13.9.1976 24.10.1993
Členskou schôdzou konanou dňa 22.3.1991 boli v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva. Stanovy: Členkou schôdzou konanou dňa 22.3.1991 boli v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva. 28.3.1991 24.10.1993
Zmena predstavenstva bola schválená uznesením zhromaždenia delegátov 14.2.1992. 1.6.1992 24.10.1993
Členská schôdza družstva dňa 16.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č. 90/55 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Člen ručí za prípadnú stratu družstva a to do výšky 50% odmeny za prácu /mzdy/ maximálne do výšky 10% z celoročnej základnej odmeny za prácu. Družstvo prípadnú stratu vykryje v prvom rade prostriedkami zo zostatkov fondov a v prípade, že tieto nebudú stačíť, nastúpi ručenie členmi družstva. Bližšia úprava je zakotvená v pravidlách odmeňovania, ako jeden z vnútrodružstevných predpisov. 24.1.1990 27.3.1991

Kontakty na Poľnohospodárske družstvo Pezinok, IČO 35773421

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Pezinok od  12.2.1975  do  24.10.1993

Predmet činností Poľnohospodárske družstvo Pezinok, IČO 35773421

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
a/ hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba 12.2.1975 12.9.1976
b/ p r i d r u ž e n á v ý r o b a 12.2.1975 12.9.1976
predaj vína a roľníckych prebytkov a s tým spojenej činnosti u verejného stravovania vo vlastných zariadeniach v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava. Predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach je podmienený povolením príslušného NV na vykonávanie tejto činnosti 12.2.1975 12.9.1976
pestovanie a predaj viničných štepcov 12.2.1975 12.9.1976
prevádkovanie stolárskych a murárskych prác a služieb členom a cudzím v rámci možností a po zabezpečení poľnohospodárskej výroby, v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava 12.2.1975 12.9.1976
výroba stavebného kovania /klučky, okenné dovanie a pod./ Výroba sa bude prevádzkovať v rámci družstva a dodávky týchto rýrobkov budú smerovať socialistickým organizáciam na území ČSSR 12.2.1975 12.9.1976
poľnohospodárska veľkovýroba 13.9.1976 23.1.1990
pridružená výroba: 13.9.1976 23.1.1990
predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach 13.9.1976 26.3.1979
lisovanie hrozna a predaj 13.9.1976 1.6.1978
pestovanie viničných štepov 13.9.1976 26.3.1979
stolárske, murárske, zemné a elektrikárske práce 13.9.1976 1.6.1978
výroba stavebného kovania do 30.9.1976. 13.9.1976 26.3.1979
Pridružená výroba "Doprava" 13.9.1976 26.3.1979
lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam 2.6.1978 26.3.1979
stolárske, murárske, zemné a elektrikárske a zámočnícke práce 2.6.1978 26.3.1979
výroba a predaj kvetov 2.6.1978 26.3.1979
predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniah 27.3.1979 23.1.1990
lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam 27.3.1979 23.1.1990
stolárske, murárske, zemné, elektrikárske a zámočnícke práce 27.3.1979 23.1.1990
výroba a predaj kvetov 27.3.1979 23.1.1990
hydroizolačné práce na nadzemných častiach stavieb špeciálnymi nátermi 12.9.1984 23.1.1990
predaj vína, nealkoholických nápojov a výrobkov slovenskej kuchyne v Prahe do roku 1989 10.6.1985 23.1.1990
pridružená výroba: 23.7.1987 23.1.1990
úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou 23.7.1987 23.1.1990
stavebná činnosť 23.7.1987 23.1.1990
kovovýroba 23.7.1987 23.1.1990
rekultivačné práce 23.7.1987 23.1.1990
1/ Hlavným predmetom hospodárskej činnosti družstva je vykonávanie poľnohospodárskej výroby, hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, lesoch, vodných plochách a rybnikoch, ktoré sú v užívní družstva. 24.1.1990 27.3.1991
Družstvo vykonáva túto poľnohospodársku výrobku: 24.1.1990 27.3.1991
rastlinná výroba vinohradnícka 24.1.1990 27.3.1991
rastlinná výroba 24.1.1990 27.3.1991
živočíšna výroba 24.1.1990 27.3.1991
Ďalej družstvo vykonáva tieto činnosti: 24.1.1990 27.3.1991
predaj vlastného vyrobeného tovaru 24.1.1990 27.3.1991
sprostredkovanie poľnohospodárskych surovín 24.1.1990 27.3.1991
lisovanie vinných kvasníc a výroba technického vína z vlastných a nakúpených surovín 24.1.1990 27.3.1991
2/ Iná hospodárska činnosť: 24.1.1990 27.3.1991
kovovýroba 24.1.1990 27.3.1991
drevovýroba 24.1.1990 27.3.1991
stavebné práce a zemné práce 24.1.1990 27.3.1991
elektrikárske práce a zámočnícke práce 24.1.1990 27.3.1991
náhradná rekultivácia a výsadba vinohradov a oporných konštrukcií 24.1.1990 27.3.1991
obchodná činnosť - služby verejného stravovania /vo vinárni Pri Hradbách Pezinok, v motoreste Alpínka Pezinok a Dome Slovenskej kultúry v Prahe/ 24.1.1990 27.3.1991
doprava a poskytovanie prác a služieb pre občanov a organizácie 24.1.1990 27.3.1991
meriacia technika 24.1.1990 27.3.1991
elektronika - úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou a programovania 24.1.1990 27.3.1991
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov 28.3.1991 24.10.1993
výroba a predaj potravinárskych výrobkov 28.3.1991 24.10.1993
výroba a predaj výrobkov z kovu, dreva a iných materiálov 28.3.1991 24.10.1993
výroba a predaj elektronických výrobkov a výrobkov meracej techniky 28.3.1991 24.10.1993
stavebná výroba a to v rozsahu HSV /hlavná stavebná výroba/ a PSV /pomocná stavebná výroba/ prác 28.3.1991 24.10.1993
zemné a rekultivané práce, prevádzanie parkových úprav 28.3.1991 24.10.1993
výsadka vinohradov včetne budovania oporných konštrukcií 28.3.1991 24.10.1993
obchodná činnosť do ktorej pytrí: 28.3.1991 24.10.1993
nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 28.3.1991 24.10.1993
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu 28.3.1991 24.10.1993
prevádzkovanie vlastných predajní 28.3.1991 24.10.1993
prevádzkovanie vlastných zariadení verejného stravovania včetne ubytovania 28.3.1991 24.10.1993
prenájom nebytových priestorov 28.3.1991 24.10.1993
prenájom výrobných prostriedkov 28.3.1991 24.10.1993
konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti vinohradníctva, využitia výpočtovej techniky a ďalších činností 28.3.1991 24.10.1993
poskytovanie prác a služieb pre občanov a podniky v oblasti oprvárenstva, inštalaťných, elektrikárskych, zámočníckych, stolárskych a iných prác 28.3.1991 24.10.1993
doprava a poskytovanie PAS pre občanov a organizácie podľa ust. č. 68/1979 Zb. 28.3.1991 24.10.1993

Hodnotenie Poľnohospodárske družstvo Pezinok, IČO 35773421


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Poľnohospodárske družstvo Pezinok, IČO 35773421

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image