PORFIX - pórobetón, a.s., IČO 31562175 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt PORFIX - pórobetón, a.s., ktorý sídli na adrese Zemianske Kostoľany 972 43 a má pridelené IČO 31562175.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom PORFIX - pórobetón, a.s. so sídlom na adrese Zemianske Kostoľany 972 43 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o PORFIX - pórobetón, a.s., IČO 31562175

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov PORFIX - pórobetón, a.s.
IČO 31562175
Adresa 4. apríla 384/79 Zemianske Kostoľany 972 43
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Právne úkony v mene spoločnosti podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedeným funkcie. 4.1.2005
V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva takto: - predseda predstavenstva samostatne, - predseda predstavenstva spoločne s druhým členom predstavenstva. Právne úkony v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, laebo predseda spoločne s druhým členom predstavenstva tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. 20.10.2003 3.1.2005
Za spoločnosť sú oprávnení konať a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva. 4.8.1999 19.10.2003
Spoločnosť novonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujú- cich pripoja podpisujúci svoj podpis. 27.4.1992 3.8.1999
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.,§§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91. 27.4.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364 25.10.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364 14.7.1994
Zapisujú sa Stanovy schválené valným zhromaždením 15.4.1994 a zmena člena predstavenstva schválená 18.5.1995. Stary spis: Sa 364 18.12.1995
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.06.1997) rozhodlo o zmene STANOV. 1.10.1997
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.4.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 (notárska zápisnica N 133/98, Nz 137/98) schválilo zmenu stanov štatutárneho orgánu. 17.11.1998
Zmena stanov a.s. schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.1998 /notárska zápisnica N 133/98, NZ 137/98/. 4.8.1999
Zápis predmetu činnosti na základe rozhodnutia o zmene stanov valným zhromaždením (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.6.1997) a udelených licencií. 21.12.1999
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 167/99, NZ 157/99 zo dňa 30.9.1999) rozhodlo o zmene stanov. Úmrtie člena dozornej rady Ing. Rudolfa Besíka dňa 28.5.1999. 11.2.2000
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 93/00, Nz 91/00). 28.9.2000
Riadne valné zhromaždenie dňa 02.07.2001, ktoré rozhodlo a zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, NZ 170/2001). 25.7.2002
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 219/02, NZ 217/02 zo dňa 29.5.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva. 15.11.2002
Listom zo dňa 14.11.2002 odstúpil z funkcie podpredseda predstavenstva s účinnosťou 30.11.2002 Ing. Miroslav Peteja s tým, že naďalej zostal jeho radovým členom. Predstavenstvo vzalo na vedomie jeho odstúpenie na zasadnutí dňa 14.11.2002. Listom zo dňa 5.9.2002 odstúpil z funkcie člena predstavenstva Ing. Štefan Haring. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 9.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 27 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Listom zo dňa 10.9.2002 odstúpil z funkcie podpredseda a člen dozornej rady Ing. Vladimír Bočkay. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 17.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 38 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Na zasadnutí dozornej rady konanom dňa 26.9.2002 bol v súlade s článkom 38 ods. 6 stanov bol do najbližšieho valného zhromaždenia kooptovaný za člena dozornej rady Ing. Štefan Haring, ktorý sa týmto dňom stal členom dozornej rady. 22.4.2003
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 28.8.2003, (notárska zápisnica N 263/03, Nz 75548/03 zo dňa 28.8.2003) rozhodlo o zmenách v predstavenstve, schválilo kooptáciu člena dozornej rady Ing. Štefana Haringa, schválilo všetky zákonom požadované dokumenty o hospodárskom a účtlovnom stave spoločnosti za roky 2001 a 2002, prijalo nové stanovy spoločnosti a zosúladilo právny stav s požiadavkami zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. 20.10.2003
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.02.2004 rozhodlo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, o premene podoby a formy akcií a schválilo Dodatok č.1 k stanovám a úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 24/04, Nz 10689/04). 2.3.2004
Základné imanie:
5 580 454 EUR Rozsah splatenia: 5 580 454 EUR 24.3.2009
164 131 000 Sk Rozsah splatenia: 164 131 000 Sk 22.4.2003 23.3.2009
164 131 000 Sk 27.4.1992 21.4.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno PORFIX - pórobetón, a.s.
IČO 31562175
Adresa Zemianske Kostoľany 972 43

Kontakty na PORFIX - pórobetón, a.s., IČO 31562175

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
4. apríla 384/79 Zemianske Kostoľany 972 43 od  15.11.2002 
Zemianske Kostoľany 972 43 od  27.4.1992  do  14.11.2002

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97243 Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79

Predmet činností PORFIX - pórobetón, a.s., IČO 31562175

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a odbyt nepálených murov. materiálov a stav. dielcov 25.10.1993
obchod s tovarom, nevyžadujúcim si zvláštne povolenie 25.10.1993
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry 1.10.1997
výroba iných produktov z betónu a cementu 1.10.1997
výroba a predaj betónových vibrolisovaných výrobkov 1.10.1997
výroba a predaj betónovej strešnej krytiny 1.10.1997
výroba a predaj betónu 1.10.1997
prevádzkovanie dráhy 17.11.1998
prevádzkovanie dopravy na dráhe 21.12.1999
oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1 000 V v objektoch triedy A 11.2.2000
zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií 11.2.2000
leasing spojený s financovaním 11.2.2000
podnikateľské poradenstvo 11.2.2000
prieskum trhu a verejnej mienky 11.2.2000
cestná nákladná doprava 25.7.2002
váženie motorových vozidiel 25.7.2002
nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava okrem taxislužby a autobusovej dopravy 25.7.2002
sprostredkovanie dopravy 25.7.2002
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom: zhodnocovanie odpadom recykláciou a spätným získavaním anorganických materiálov pre druhy odpadov: č. 10 01 01 - popol, škvára a prach z kotlov č. 10 01 02 - popolček z uhlia č. 10 01 07 - reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu 15.11.2002
výkon činnosti colného deklaranta 15.11.2002
kovoobrábanie 15.11.2002
opravy cestných motorových vozidiel 15.11.2002
opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov 15.11.2002
prenájom hnuteľných vecí 15.11.2002
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené 15.11.2002
opravy a údržba strojno-technologických zariadení mimo VTZ 15.11.2002
prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností 15.11.2002
maliarske a natieračské práce 15.11.2002
zámočníctvo 24.1.2007
výroba strojov a zariadení mimo zbraní 24.1.2007
ubytovacie služby bez stravovania 1.10.1997 10.2.2000
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení 1.10.1997 10.2.2000
predaj hotových jedál bez tepelnej úpravy na priamu konzumáciu 1.10.1997 14.11.2002
predaj nealkoholických a priemyselne pripravovaných mliečnych nápojov a destilátov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu 1.10.1997 14.11.2002
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny a mrazených krémov, pripravených z priemyselných koncentrátov 1.10.1997 14.11.2002
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh, ak k ich priamej konzumácii nie je viac ako 8 miest 1.10.1997 14.11.2002
výčap 1.10.1997 14.11.2002
ekologické spracovanie odpadov z energetických zariadení na spaľovanie tuhých palív (elektrárne, teplárne, výhrevne) č. 31307 škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksu. 1.10.1997 14.11.2002
výroba cementu, vápna a sádry 1.10.1997 14.11.2002
stavebno-montážna výroba 25.10.1993 30.9.1997
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 25.10.1993 30.9.1997
výroba a odbyt nepálených murovacích materiálov a stavebných dielcov 27.4.1992 24.10.1993
stavebno-montážna výroba 27.4.1992 24.10.1993
stavebné práce v tuzemsku i zahraničí 27.4.1992 24.10.1993
obchodná činnosť v tuzemsku i zahraničí 27.4.1992 24.10.1993
výroba tovaru z plastov 11.2.2000 14.11.2002
výroba výrobkov z plastických látok 11.2.2000 14.11.2002
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo 11.2.2000 14.11.2002
výroba iných základných anorganických a chemických látok 1.10.1997 14.11.2002
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín 1.10.1997 14.11.2002
výroba a predaj oceľových rohoží 1.10.1997 10.2.2000

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
2. Výroba a odbyt nepálených murov.materiálov a stav.dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   84110 Bratislava-Ružinov, Astrová ulica 2/A
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
3. Stavebno-montážna výroba
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Kamil Pavlák
4. Obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
5. Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 15.11.1999
Zodpovedný zástupca: Miroslav Mikula (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
6. Cestná nepravidelná nákladná preprava tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. František Staňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
7. Závodná železničná vlečka
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. František Staňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
8. Oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1000 V v objektoch triedy A
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Dan Ďuriš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
9. Opravy, revízie a skúšky pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5000 kg
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Sestrienka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
10. Zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Sestrienka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
11. Ubytovacie služby bez stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.11.1999
Prevádzkarne:
   Bojnice, Hlboké 97 (Zrušená)
   Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 20 (Zrušená)
12. Oprava motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. František Staňo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
13. Predaj hotových jedál bez tepelnej úpravy na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
14. Predaj nealkoholických a priemyselne pripravovaných mliečnych nápojov a destilátov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
15. Predaj na priamu konzumáciu zrmzliny a mrazených krémov, pripravených z priemyselných koncentrátov
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
16. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitách jedál a obvyklých príloh, ak k ich priamej konzumácii nie je viac ako 8 miest
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
17. Výčap
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
18. Výroba a predaj oceľových rohoží
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.11.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
19. Výroba a predaj betónových vibrolisovaných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
20. Výroba a predaj betónovej strešnej krytiny
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
21. Výroba a predaj betónu
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Kamil Pavlák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
22. Nepravidelná cestná preprava osôb
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. František Staňo (Zrušený)
23. Vykonávanie revízii elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch tr. A
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.4.1996
Zodpovedný zástupca: Miroslav Miština (Zrušený)
24. Výroba cementu, vápna a sádry
Deň vzniku oprávnenia: 21.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Peter Marko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
25. Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
Deň vzniku oprávnenia: 21.7.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Peter Marko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
26. Výroba iných produktov z betónu a cementu
Deň vzniku oprávnenia: 21.7.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Peteja (Zrušený)
Ing. Peter Marko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
27. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
Deň vzniku oprávnenia: 21.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Marko (Zrušený)
Ing. Ladislav Némethy (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
28. Výroba iných základných anorganických chemických látok
Deň vzniku oprávnenia: 21.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Marko (Zrušený)
Ing. Ladislav Némethy (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
29. Ekologické spracovanie odpadu z energetických zariadení na spaľovanie tuhých palív /elektrátne, teplárne, výhrevne/Číslo Názov Kategória_______________________________________________________31307
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1997
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Némethy (Zrušený)
30. Oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1 000 V v objektoch triedy A
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Dan Ďuriš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená dňom 5.9.2012)
31. Zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Zodpovedný zástupca: Jozef Havala
Jozef Havala (Zrušený dňom 9.10.2007)
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 2.5.2013)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
32. Výroba tovaru z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
33. Výroba výrobkov z plastických látok
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
34. Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2002
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená)
35. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79 (Zrušená dňom 5.9.2012)
36. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
37. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1999
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
38. Váženie motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.2002
39. Nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava okrem taxislužby a autobusovej dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 27.9.2004
40. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.2002
41. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2002
Deň zániku oprávnenia: 27.9.2004
Zodpovedný zástupca: Jiří Severa (Zrušený)
42. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom: zhodnocovanie odpadov recykláciou a spätným získavaním anorganických materiálov pre druhy odpadov : č. 10 01 01 - popol, škvára a prach z kotlov č. 10 01 02 - popolček z u
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
43. Výkon činnosti colného deklaranta
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
44. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Havala
Jozef Havala (Zrušený dňom 9.10.2007)
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 2.5.2013)
45. Opravy cestných motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Havala
Jozef Havala (Zrušený dňom 9.10.2007)
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 2.5.2013)
46. Opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Havala
Jozef Havala (Zrušený dňom 9.10.2007)
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 2.5.2013)
47. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
48. Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
49. Opravy a údržba strojno-technologických zariadení mimo VTZ
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Havala
Jozef Havala (Zrušený dňom 9.10.2007)
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 2.5.2013)
50. Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
51. Maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
52. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Albert Tománek (Zrušený dňom 19.5.2006)
Jiří Severa (Zrušený dňom 14.2.2007)
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 3.12.2013)
53. Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 5.12.2015
54. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2007
Zodpovedný zástupca: Jozef Havala
Ing. Martin Chlpek (Zrušený dňom 2.5.2013)
Jozef Havala (Zrušený dňom 9.10.2007)
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79
55. Výroba strojov a zariadení mimo zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2007
Prevádzkarne:
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla 384/79

Hodnotenie PORFIX - pórobetón, a.s., IČO 31562175


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte PORFIX - pórobetón, a.s., IČO 31562175

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image