Považské strojárne a.s., IČO 31561705 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Považské strojárne a.s., ktorý sídli na adrese Robotnícka ul. Považská Bystrica 017 34 a má pridelené IČO 31561705.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Považské strojárne a.s. so sídlom na adrese Robotnícka ul. Považská Bystrica 017 34 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Považské strojárne a.s., IČO 31561705

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Považské strojárne a.s.
IČO 31561705
Adresa Robotnícka ul. Považská Bystrica 017 34
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripája podpisujúci svoj podpis. 9.7.1996
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 22.4.1992 8.7.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Odštepné závody boli zriadené rozhodnutím predstavenstva a.s. č. 1/1992 zo dňa 18.5.1992 a č. 2/1992 zo dňa 29.6.1992. Stary spis: Sa 335 Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ustanovením zák. č. 92/91 Zb. 22.4.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335 19.3.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335 15.7.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.1.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335 11.2.1994
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335 20.7.1995
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.6.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 335 9.7.1996
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 122/97, NZ 127/97 zo dňa 20.08.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. 3.11.1997
Valné zhromaždenie dňa 10.10.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade. 2.1.1998
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.1998 /notárska zápisnica N 183/98, NZ 184/98/ bola schválená zmena stanov spoločnosti. 6.8.1998
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8K 288/99-150 zo dňa 22.5.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.6.2000 vyhláseil konkurz na majetok Považské strojárne a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 31 561 705. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Herceg, Štefánikova 5, 811 05 Bratislava 1. 17.10.2003
Základné imanie:
3 994 018 000 Sk 19.3.1993
3 994 018 000 Kčs 22.4.1992 18.3.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Považské strojárne a.s.
IČO 31561705
Adresa Robotnícka ul. Považská Bystrica 017 34

Kontakty na Považské strojárne a.s., IČO 31561705

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Robotnícka ul. Považská Bystrica 017 34 od  22.4.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01701 Považská Bystrica, Robotnícka

Predmet činností Považské strojárne a.s., IČO 31561705

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
cestná nákladná doprava 3.5.1993
zmenárne 3.5.1993
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 3.5.1993
stravovanie závodné (v tom bufety) 3.5.1993
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.) 3.5.1993
výroba pracovaných odevov 3.5.1993
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt 3.5.1993
výroba stolárska 3.5.1993
tlač a viazanie kníh 3.5.1993
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítač 3.5.1993
výroba predvalkov. plechov, drôtov a profilov a iné hutné spracovanie surového železa a ocele 3.5.1993
výroba drahých kovov, neželezných. vrátane ich hutn. výrobkov 3.5.1993
odlievanie kovov - zlievárenstvo 3.5.1993
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení 3.5.1993
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení 3.5.1993
výroba a opravy poľnophospodárskych strojov 3.5.1993
výroba spaľovaích motorov 3.5.1993
výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - prevodovky 3.5.1993
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia podľa dohody 3.5.1993
montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení z výroba rozvodov nízkeho napätia 3.5.1993
jemná mechanika 3.5.1993
motnáž a opravy meracej a regulačnej techniky 3.5.1993
činnosť v oblasti nehnuteľnosti 3.5.1993
prenájom strojov a prístrojov bez osluhujúceho personálu, kancelárskych strojov a zariadení vr. zariadení na spracovanie údajov 3.5.1993
výroba motocyklov 3.5.1993
klampiarstvo 3.5.1993
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel 3.5.1993
sprostredkovanie obchodu 3.5.1993
skladovanie 3.5.1993
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku 3.5.1993
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 3.5.1993
automatizované spracovanie dát 3.5.1993
databanky 3.5.1993
údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát 3.5.1993
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied 3.5.1993
projektovanie elektrických zariadení 3.5.1993
sekretárske služby a preklady 3.5.1993
reklamné činnosti 3.5.1993
fotografické služby 3.5.1993
predškolská výchova 3.5.1993
ubytovacie služby - hotel s možnosťou stravovania do triedy * * 3.5.1993
vzdelávanie 3.5.1993
kurzy programovania a obsluhy personál- nych počítačov 3.5.1993
podľa požiadaviek 3.5.1993
zváračská škola 3.5.1993
organizovanie výuky cudzích jazykov 3.5.1993
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja 3.5.1993
výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 3.5.1993
výroba leteckého motora 3.5.1993
Považské strojárne a.s. odšt. závod Správa majetku a služby ----------------------------------- výroba pracovných odevov 3.5.1993
tlač a viazanie kníh 3.5.1993
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení 3.5.1993
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení 3.5.1993
jemná mechanika 3.5.1993
činnosť v oblasti nehnuteľností 3.5.1993
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 3.5.1993
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracov. údajov 3.5.1993
sprostredkovanie obchodu 3.5.1993
skladovanie 3.5.1993
projektovanie elektrických zariadení 3.5.1993
reklamné činnosti 3.5.1993
fotografické služby 3.5.1993
predškolská výchova 3.5.1993
poskytovanie ubytovania - HOTEL 3.5.1993
zmenárne 3.5.1993
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 3.5.1993
stravovanie závodné /v tom bufety/ 3.5.1993
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/ 3.5.1993
pri akciovej spoločnosti: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnoco- vanie zbraní a streliva 8.10.1993
Považské strojárne, a.s. odštepný závod ---------------------------------------Správa majetku a služby : ----------------------- obchodná činnosť s odpadmi 17.1.1995
obchodná činnosť so zvláštnym a nebezpečným odpadom 20.7.1995
Považské strojárne a.s. - výroba plynových vykurovacích zariadení 14.5.1996
výroba upevňovacích pásov 14.5.1996
ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť v rozsahu uvedenom v prílohe rozhodnutia MZ SR č. 735/1996-B, zo dňa 6.3.1996 9.7.1996
technik požiarnej ochrany 3.11.1997
špecialista požiarnej ochrany 3.11.1997
ochrana majetku a osôb 3.11.1997
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 08 ------------------------------------------Letecké motory : ---------------- obchodná činnosť s odpadom 17.1.1995 30.9.1997
likvidácia odpadu spaľovaním 20.7.1995 12.5.2004
obchodná činnosť s odpadmi - predaj škváry a trosky z uhlia 20.7.1995 12.5.2004
pri Odštepnom závode 09 - Energetika: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd 8.10.1993 12.5.2004
pri Odštepnom závode - Vývojový ústav: - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva 8.10.1993 8.10.1993
Považské strojárne a.s. odšt. závod 08 - Letecké motory -------------------------------- odlievanie kovov /zlievárenstvo/ 9.10.1993 30.9.1997
vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva 9.10.1993 1.1.1998
Považské strojárne a.s. odšt. závod 10 - NÁRADIE -------------------------- výroba kovových konštukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 9.10.1993 1.1.1998
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 01 -----------------------------------------Farmet : -------- nakladanie s odpadom - výkup a úprava odpadu medi a jej zliatín /č.odpadu 35310/ 17.1.1995 1.1.1998
revízie elektrických zariadení 3.5.1993 8.10.1993
vývoj, výroba a odbyt vo výrobných odboroch * agregáty pre letecký priemysel * polotovary farebnej metalurgie * obrábacie stroje, jednoúčelové stroje a zariadenia * prevodovky pre traktory, stavebné, cestné a poľnohospodárske stroje * špeciálne náradie * špeciálna technika * meracia technika * stroje pre nekonvenčné technológie * valivé ložiská * stacionárne benzínové motory a agregáty pre poľnohospodársku mechanizáciu * mopedy a motocykle 22.4.1992 2.5.1993
výkon vyšších dodávateľských funkcií 22.4.1992 2.5.1993
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia 22.4.1992 2.5.1993
obchodná činnosť a poskytovanie služieb vč. stavebných prác 22.4.1992 2.5.1993
zahraničná obchodná činnosť, kooperačná a ostatné podnikateľské činnosti 22.4.1992 2.5.1993
maloobchodná činnosť 22.4.1992 2.5.1993
Považské strojárne a.s. odšt. závod - Vývojový ústav ---------------------------- - výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 3.5.1993 1.1.1998
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody 3.5.1993 1.1.1998
sprostredkovanie obchodu 3.5.1993 1.1.1998
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a technických vied 3.5.1993 1.1.1998
sekretárske služby a preklady 3.5.1993 1.1.1998
výroba leteckého motora 3.5.1993 30.9.1997
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov okrem výroby stojov a zariadení 3.5.1993 30.9.1997
Považské strojárne a.s. odst. závod 01 - Farmet ------------------------ výroba predvalkov, plechov, drôtov a profilov 3.5.1993 1.1.1998
výroba drahých a ostatných kovov neželez- ných vrátane ich hutných výrobkov 3.5.1993 1.1.1998
odlievanie kovov /zlievárenstvo/ 3.5.1993 1.1.1998
výroba kov. konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 3.5.1993 1.1.1998
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody 3.5.1993 1.1.1998
výskum a vývoj v oblasti prírodných a tech. vied 3.5.1993 1.1.1998
cestná nákladná doprava 3.5.1993 1.1.1998
Považské strojárne a.s. odšt. závod 02 - výroba strojov a zariadení ------------------------------------------- - výroba stolárska 3.5.1993 7.10.1993
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 3.5.1993 7.10.1993
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení 3.5.1993 7.10.1993
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody 3.5.1993 7.10.1993
montáž, opravy, údržba a revízie alektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia 3.5.1993 7.10.1993
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 3.5.1993 7.10.1993
klampiarstvo 3.5.1993 7.10.1993
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt 3.5.1993 7.10.1993
Považské strojárne a.s. odšt. závod 03 - Valož ---------------------- výroba kov. konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 3.5.1993 21.5.1995
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 3.5.1993 21.5.1995
sprostredkovanie obchodu 3.5.1993 21.5.1995
Považské strojárne a.s. odšt. závod 05 - Polnotech -------------------------- - výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení 3.5.1993 1.1.1998
výroba a opravy poľnohospod. strojov 3.5.1993 1.1.1998
výroba spaľovacích motorov 3.5.1993 1.1.1998
predaj, údržba a oprava motor. vozidiel 3.5.1993 1.1.1998
výroba traktorov pre poľnohospod. a les- níctvo - prevodovky 3.5.1993 1.1.1998
Považské strojárne a.s. odšt. závod 08 - Letecké motory a náradie ------------------------------------------ odlievanie kovov /zlievárenstvo/ 3.5.1993 8.10.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva.
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1994
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Vývojový ústav PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
   Považská Bystrica, OZ 07 Povzbroj-areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
2. Nakladanie s odpadom - výkup a úpravu odpadu medi a jej zliatin
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1994
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet - areál PS (Zrušená)
3. Obchodná činnosť s odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1994
4. Verejné stravovanie/reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerst./
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotn.ul.Spoločenský dom (Zrušená)
   Stará Lesná, Hotel Kontakt (Zrušená)
   Považská Bystrica, Robotn.289-bufet Strojár (Zrušená)
   Lieskov, Podskalie (Zrušená)
5. Stravovanie závodné /v tom bufety/
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Ul.Tatranská-Spol.dom (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ Spr.maj.Závodná jedál . (Zrušená)
6. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet areál PS (Zrušená)
7. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
8. Zmenárne
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Tatranská 293/1-Spol.dom (Zrušená)
   Stará Lesná, Hotel Kontakt (Zrušená)
9. Odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1994
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 09 Energetika-areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
10. Výroba pracovných odevov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Spr.maj.(objekt 29/ (Zrušená dňom 6.11.2009)
11. Výroba stolárska
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2012
12. Tlač a viazanie kníh
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
13. Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre po- čítač.
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Pov.stroj.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
14. Výroba predvalkov,plechov, drôtov a profilov a iné hutné spracovanie surového železa a ocele
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet areál PS (Zrušená)
15. Výroba drahých kovov neželezných, vrátane ich hutných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet areál PS (Zrušená)
16. Odlievanie kovov /zlievárenstvo/
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet- areál PS (Zrušená)
   Považská Bystrica, 0Z 01 OZ FARMET (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ 08 Letecké motory PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
17. Výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcoch výrobkov okremvýroby strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 05-Polnotech areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
   Považská Bystrica, OZ 08 Letecké motory PS (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ Vývojový stav PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
   Považská Bystrica, OZ 10-Náradie areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
   Považská Bystrica, OZ-03-Valož (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ 07 POVZBROJ (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ Farmet 01 areál PS (Zrušená)
18. Vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvihacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
19. Skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
20. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 05-Polnotech areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
21. Výroba spaľovacích motorov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 05-Polnotech areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
22. Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - prevodovky
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 05-Polnotech areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
23. Výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia podľa dohody
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet - areál PS (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ Vývojový ústav PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
24. Montáž,oprava,údržba a revízie elektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
25. Jemná mechanika
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
26. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
27. Výroba leteckého motora
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 08 Letecké motory PS (Zrušená)
28. Výroba motocyklov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 05 Polnotech areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
29. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
30. Predaj,údržba a oprava motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 05-Polnotech areál PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
31. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Vývojový ústav PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
   Považská Bystrica, OZ 07 - POVZBROJ (Zrušená dňom 6.11.2009)
32. Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OS Správa maj.Robotnícka (Zrušená dňom 9.11.2009)
   Považská Bystrica, Gottwaldova štvrť 963 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Štefánikova 172 (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ Správa m.Tatranská 294 (Zrušená dňom 9.11.2009)
33. Ubytovacie služby - hotel s možnosťou stravovania do triedy **
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Stará Lesná, Hotel Kontakt
   Námestovo, Rekrea zariadenie Orava
   Považská Bystrica, OZ Spr.Kukučínová 209/24 (Zrušená dňom 6.7.2009)
   Považská Bystrica, Robotnícka -Spol.dom (Zrušená dňom 6.7.2009)
   Lieskov, Podskalie (Zrušená dňom 6.7.2009)
34. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Spr.maj.obj. ÚSM (Zrušená dňom 9.11.2009)
35. Činnosť v oblasti nehnuteľnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Internát II.Mládežn. 325 (Zrušená dňom 9.11.2009)
   Považská Bystrica, Internát I.Mládežn .325 (Zrušená dňom 9.11.2009)
   Považská Bystrica, OZ Spr.m.Mládežnicka 325 (Zrušená dňom 6.11.2009)
36. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, kancelárskych strojov a zariadení vrátane zariadení na spra- covanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Spr.maj.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
37. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základezmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotn.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
38. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotn.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
39. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotn.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
40. Databanky
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotn.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
41. Údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Areál PS.objekt 71 (Zrušená dňom 9.11.2009)
42. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 01 Farmet-areál PS (Zrušená)
   Považská Bystrica, OZ Vývojový ústav PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
43. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Spr.maj.budova VVZ (Zrušená dňom 9.11.2009)
44. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
45. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
46. Sekretárske služby a preklady
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Vývojový ústav PS (Zrušená dňom 6.11.2009)
47. Predškolská výchova
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Spr.m.Mierova 319/15 (Zrušená dňom 6.11.2009)
48. Zváračská škola
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Športovcov 345 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Ul.Robotn.budova VVZ 9p . (Zrušená dňom 9.11.2009)
49. Vzdelávania - 1. Kurzy programovania a obsluhy personálnych počítačov 2. Podľa požiadaviek
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Športovcov 345 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Ul.Robotn.budova VVZ 9p . (Zrušená dňom 9.11.2009)
50. Organizovanie výuky cudzích jazykov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Športovcov 345 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Ul.Robotn.budova VVZ 9p . (Zrušená dňom 9.11.2009)
51. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.1992
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Spr.maj.objekt 40 (Zrušená dňom 9.11.2009)
52. V Odštepnom závode 09 Energetika - Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 3.1.1995
53. Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ SMS, ÚSM-Rezáreň (Zrušená dňom 6.11.2009)
54. Likvidácia odpadu spaľovaním
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ Energetika (Zrušená)
55. Obchodná činnosť s odpadmi - predaj škváry a trosky z uhlia
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, OZ 09 Energetika (Zrušená)
56. Obchodná činnosť so zvláštnym a nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.1995
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Správa majetku-Sklad.hosp (Zrušená dňom 9.11.2009)
57. Výroba plynových vykurovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1995
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Pov.stroj.a.s.OZ Povzbroj (Zrušená)
58. Výroba upevňovacích pásov
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1995
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Pov.stroj.a.s.OZ Povzbroj (Zrušená)
59. Kalibrácia meradiel dĺžky
Deň vzniku oprávnenia: 9.1.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.11.1999
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Areál PS a.s. objekt 07 (Zrušená)
60. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1997
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Pov.stroj.Robotn.Pož.útva (Zrušená dňom 9.11.2009)
61. Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1997
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Pov.stroj.Robot.Pož.útvar (Zrušená dňom 9.11.2009)
62. Nakladanie s nebezpečným odpadom minerálneho pôvodu
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1997
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotnícka OZ 01 Farmet (Zrušená dňom 9.11.2009)
63. Ochrana majetku a osôb
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1998
Prevádzkarne:
   Považská Bystrica, Robotnícka-útvar Ochrana (Zrušená)
64. Verejné stravovanie/reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerst./
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1993
Prevádzkarne:
   Stará Lesná, Hotel Kontakt
   Považská Bystrica, Robotn.ul.Spoločenský dom (Zrušená dňom 6.7.2009)
   Považská Bystrica, Robotn.289-bufet Strojár (Zrušená dňom 9.11.2009)
   Lieskov, Podskalie (Zrušená dňom 6.7.2009)

Hodnotenie Považské strojárne a.s., IČO 31561705


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Považské strojárne a.s., IČO 31561705

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image