POZANA a.s., Žiar nad Hronom, IČO 31562698 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt POZANA a.s., ktorý sídli na adrese SNP 137, Žiar nad Hronom a má pridelené IČO 31562698.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom POZANA a.s. so sídlom na adrese SNP 137, Žiar nad Hronom bol založený v roku 1992.


Základné informácie o POZANA a.s., IČO 31562698

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov POZANA a.s.
IČO 31562698
Adresa SNP 137 Žiar nad Hronom 965 39
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 27.7.2013
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva takto : - predseda predstavenstva samostatne - inak za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak 13.6.1996 26.7.2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 12.8.1993 12.6.1996
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 29.4.1992 11.8.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 55K/ 37/2004-1008 zo dňa 07. 12. 2012, právoplatného 12. 01. 2013, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu POZANA, a.s. "v konkurze", so sídlom SNP 137, Žiar nad Hronom, IČO: 31 562 698 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa spoločnosť POZANA, a.s., z obchodného registra v y m a z á v a . 27.7.2013
Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 24.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s § 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení privat.proj. č.j. 381/92 zo dňa 11.4.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 410 29.4.1992 26.7.2013
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. 25.3.1993 26.7.2013
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.7.l993 bola schválená zmena stanov. 12.8.1993 26.7.2013
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.5.1994 bola schválená zmena stanov. 10.8.1994 26.7.2013
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.1996 bola schválená zmena stanov. 13.6.1996 26.7.2013
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1996 bola schválená zmena stanov. 27.2.1997 26.7.2013
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.1.1998 bola schválená zmena stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 10.9.1998 schválilo zmenu stanov. 5.10.1998 26.7.2013
. Zapisuje sa zmena v zmysle uzn. valného zhromaždenia zo dňa 10.12.1999 v NZ č. 176/99, napísanej Mgr. Vojtechom Švantnerom v Banskej Štiavnici, Radničné nám. 5, ako zmena stanov. 17.1.2000 26.7.2013
. Valné zhromaždenie dňa 30.12.2002 rozhodlo o zmene stanov. 16.5.2003 26.7.2013
. Uzenesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/37/2004-53, zo dňa 16.04.2004, bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Eva Krchňavá, Banská Bystrica, Rudlovská 47. 11.6.2004 26.7.2013
Základné imanie:
2 829 748,400831 EUR Rozsah splatenia: 2 829 748,400831 EUR 6.1.2010 26.7.2013
85 249 000 Sk Rozsah splatenia: 85 249 000 Sk 16.5.2003 5.1.2010
85 249 000 Sk 29.4.1992 15.5.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno POZANA a.s.
IČO 31562698
Adresa 96501 Žiar nad Hronom, SNP 137

Kontakty na POZANA a.s., Žiar nad Hronom, IČO 31562698

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
SNP 137 Žiar nad Hronom 965 39 od  29.4.1992  do  26.7.2013

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96501 Žiar nad Hronom, SNP 137

Predmet činností POZANA a.s., IČO 31562698

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup, dovoz, pozberová úprava, skladovanie a predaj rastlinných výrobkov 29.4.1992 24.3.1993
priemyselná výroba a predaj kŕmnych zmesí 29.4.1992 24.3.1993
sušiarenská výroba a predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov 29.4.1992 24.3.1993
obchodná činnosť s hospodárskymi potrebami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, priemyselnými výrobkami 29.4.1992 24.3.1993
cestná nákladná doprava 25.3.1993 26.7.2013
obchodná činnosť - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností 25.3.1993 26.7.2013
sprostredkovanie obchodu 25.3.1993 26.7.2013
priemyselná výroba kŕmnych zmesí, obohacovanie a zušľachťovanie kŕmnych zmesí 25.3.1993 26.7.2013
sušiarenská výroba živočíšnych a rastlinných produktov 25.3.1993 26.7.2013
sprostredkovateľská a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania 25.3.1993 26.7.2013
verejné váženie 25.3.1993 26.7.2013
analytická laboratórna činnosť 25.3.1993 26.7.2013
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 10.8.1994 26.7.2013
oprava, údržba a montáž technologických zariadení bez zásahu do elektrickej siete 27.2.1997 26.7.2013
výroba mäsa a mäsiarskych výrobkov - mäsiarstvo a údenárstvo, porážka zvierat 27.2.1997 26.7.2013
hubenie škodlivých živočíchovk rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie 5.10.1998 26.7.2013
prevádzkovania verejného skladu 5.10.1998 26.7.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 4.5.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Horváth (Zrušený)
Ing. Miroslav Suchý (Zrušený)
2. Priemyselná výroba kŕmnych zmesí, obohacovanie a zušľachťovanie kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   Žarnovica, Sandrická 7 (Zrušená dňom 27.7.2013)
3. Sušiarenská výroba živočíšnych a rastlinných produktov
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, Priemyselná ul . (Zrušená dňom 27.7.2013)
4. Analytická laboratórna činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   Žarnovica, Sandrická 7 (Zrušená dňom 27.7.2013)
5. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
6. Obchodná činnosť - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Pribinova 176 (Zrušená dňom 27.7.2013)
   96233 Budča, Budča (Zrušená dňom 27.7.2013)
   Žarnovica, Sandrická 7 (Zrušená dňom 27.7.2013)
   Žiar nad Hronom, SNP 70 (Zrušená dňom 27.7.2013)
   Žarnovica, Dolná 8 (Zrušená dňom 27.7.2013)
   Žiar nad Hronom, SNP 137 (Zrušená dňom 27.7.2013)
   Banská Bystrica, Fatrenská 2 (Zrušená dňom 27.7.2013)
7. Sprostredkovateľská a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, SNP 137 (Zrušená dňom 27.7.2013)
8. Verejné váženie
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   Žarnovica, Sandrická 7 (Zrušená dňom 27.7.2013)
9. Oprava, údržba a montáž technologických zariadení bez zásahu do elektrickej siete
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubor Kraus (Zrušený dňom 27.7.2013)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, SNP 137 (Zrušená dňom 27.7.2013)
10. Výroba mäsa a mäsiarskych výrobkov - mäsiarstvo a údenárstvo, porážka zvierat
Deň vzniku oprávnenia: 10.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Zodpovedný zástupca: Jozef Kocian (Zrušený dňom 27.7.2013)
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Pribinova 176 (Zrušená dňom 27.7.2013)
   96233 Budča, Budčax . (Zrušená dňom 27.7.2013)
11. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 26.8.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Krnáč (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, SNP 137 (Zrušená)
12. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2013
Prevádzkarne:
   Žiar nad Hronom, SNP 137 (Zrušená dňom 27.7.2013)

Hodnotenie POZANA a.s., IČO 31562698


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte POZANA a.s., IČO 31562698

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image