Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", Banská Bystrica, IČO 00153818 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", ktorý sídli na adrese Skuteckého 30, Banská Bystrica a má pridelené IČO 00153818.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii" so sídlom na adrese Skuteckého 30, Banská Bystrica bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", IČO 00153818

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii"
IČO 00153818
Adresa Skuteckého 30 Banská Bystrica 974 01
Deň zápisu 1.4.1989
Deň výmazu 23.8.2013
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR, č.332/Zá-78/l989 zo dňa 2l.3.l989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 113 1.4.1989 22.8.2013
Rozhodnutím zakladateľa č. 1588/M-1996 zo dňa 9.8.1996 bol štátny podnik zrušený formou likvidácie a v zmysle ust. § 71 Obch. zák.menovaný likvidátor. Stary spis: Pš 113 1.10.1996 22.8.2013
Rozhodnutím ministra výstaby a verejných prác SR č. 107/M-1997 bolo zmenené sídlo š.p. Pozemné stavy Banská Bystrica "v likvidácii". 11.2.1997 22.8.2013
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 177/97 zo dňa 6.8.1997 bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Peter Gruber, nar. 5.5.1967, advokát, s miestom podnikania Martin, Hviezdoslavova 9. 8.9.1997 22.8.2013
. Na základe opatrenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 177/97-1287 zo dňa 27.03.2003 bol ustanovený osobitný správca úpadcu Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik "v likvidácii" - Ing. Pavol KEKERA, rod.č. , bytom Rúbanisko 3/29, Lučenec pre odbor správy: správa a predaj nehnuteľností, vrátane bytov a správa s tým súvisiacich pohľadávok. . Na základe opatrenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 177/97-1291 zo dňa 07.04.2003 bola ustanovená osobitná správkyňa úpadcu Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik "v likvidácii" - Ing. Oliva NANIŠTOVÁ, rod.č. , bytom Levočská 2, Žilina pre odbor správy: správa a vymáhanie pohľadávok proti podstate, evidencia a oceňovanie majetku v konkurznej podstate, vedenie účtovníctva. 17.6.2004 22.8.2013
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 51-24K/177/97-4040 zo dňa 07.12.2006, právoplatným dňa 02.01.2007, súd zbavil funkcie osobitného správcu Ing. Pavla Kekeru, nar. 14.11.1955, bytom Rúbanisko III/29, Lučenec a Ing. Olivu Naništovú, nar. 20.11.1950, bytom Levočská 2, Žilina. 10.11.2010 22.8.2013
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k.: 51-24K 177/97-Ga-4861 zo dňa 21.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2011 zrušil konkurz na majetok úpadcu Pozemné stavby Banská BYstrica, š.p. "v likvidácií", so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 153 818, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Grubera, J. Kráľa 3, Banská Bystrica. 26.1.2013 22.8.2013
Základné imanie:
7 266 083 EUR 23.8.2011 22.8.2013
218 898 000 Sk 20.6.1994 22.8.2011
144 379 000 Sk 9.12.1993 19.6.1994
606 347 000 Sk 1.4.1989 8.12.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácií"
IČO 00153818
Adresa Skuteckého 30 Banská Bystrica 974 01

Kontakty na Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", Banská Bystrica, IČO 00153818

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Skuteckého 30 Banská Bystrica 974 01 od  11.2.1997  do  22.8.2013
Skuteckého 28 Banská Bystrica 974 01 od  1.4.1989  do  10.2.1997

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97401 Banská Bystrica, Skuteckého 30

Predmet činností Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", IČO 00153818

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
služby cestovnej kancelárie RELAX Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti: 1.4.1989 8.12.1993
stavebných prác, vrátane projektovania 1.4.1989 8.12.1993
dopravných služieb 1.4.1989 8.12.1993
obchodnej, odbytovej a zásobovacej činnosti 1.4.1989 8.12.1993
ubytovacích, stravovacích a rekreačných služieb 1.4.1989 8.12.1993
poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti pri prevode nehnuteľností V súvislosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie čin- nosti súvisiace so základným predmetom činností, ako aj inú hospodársku činnosť. 1.4.1989 8.12.1993
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb 9.12.1993 22.8.2013
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti 9.12.1993 22.8.2013
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s malou mechanizáciou, náradím, pracovnými pomôckami a stavebným materiálom 9.12.1993 22.8.2013
obchodná činnosť so stavebným materiálom 9.12.1993 22.8.2013
prenájom nebytových priestorov 9.12.1993 22.8.2013
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností 9.12.1993 22.8.2013
inžinierska činnosť v stavebníctve 9.12.1993 22.8.2013
výroba kovových konštrukicí, polotovarov, kovoobrábanie a úprava kovových výrobkov 9.12.1993 22.8.2013
projektová činnosť v stavebníctve 9.12.1993 22.8.2013
vykonávanie prác dodatočného zateplovaniadryvit outsulation 9.12.1993 22.8.2013
teoretická a praktická výuka v odbore zvárania 9.12.1993 22.8.2013
organizovanie kurzov v stavebníctve 9.12.1993 22.8.2013
poskytovanie ubytovacích služieb 9.12.1993 22.8.2013
cestovná kancelária 9.12.1993 22.8.2013
vnútroštátna nákladná doprava 9.12.1993 22.8.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vnútroštátna neverejná nepravidelná osobná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 31.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 5.11.2003
2. Cestovná kancelária.
Deň vzniku oprávnenia: 16.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Donovaly, 23 - penzion Slniečko (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Banská Bystrica, Horná 83 (Zrušená)
3. Výroba kovových konštrukcií,polotovarov,výrobkov,kovoobrábaniea úprava kovových výrobkov.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Majer-Stavebná 1 (Zrušená dňom 23.8.2013)
4. Vykonávanie bytových,občianskych,priemyselných a inžinierskychstavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
5. Vykonávanie prác dodatočného zateplovania- dryvit outsulation.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
6. Obchodná činnosť so stavebným materiálom.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Partizánska cesta 79 (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Banská Bystrica, Majer Stavebná 39 (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Zvolen, Lieskovská cesta 74 (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Banská Bystrica, Kukučínova 8 (Zrušená dňom 23.8.2013)
7. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s malou mechanizáciou náradím, pracovnými pomôckami a stavebným materiálom.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Kukučínova 8 (Zrušená dňom 23.8.2013)
8. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajnev rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
9. Poskytovanie ubytovacích služieb.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Horná 85 (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Banská Bystrica, Horná 87 (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Králiky, RS (Zrušená dňom 23.8.2013)
10. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
11. Projektová činnosť v stavebníctve.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
12. Inžinierska činnosť v stavebníctve.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
13. Prenájom nebytových priestorov.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
14. Organizovanie kurzov v stavebníctve.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
15. Teoretická a praktická výuka v odbore zvárania.
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Komenského 12 (Zrušená dňom 23.8.2013)
16. Vnútroštátna nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 16.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 5.11.2003
17. Prevádzkovanie parkoviska.
Deň vzniku oprávnenia: 30.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Horná-areál PZ (Zrušená dňom 23.8.2013)
   Banská Bystrica, Kukučinova 8-areál PZ (Zrušená dňom 23.8.2013)
18. Ubytovacie a pohostinské služby.
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2013
Prevádzkarne:
   Donovaly, 23, Penzion Slniečko (Zrušená dňom 23.8.2013)

Hodnotenie Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", IČO 00153818


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii", IČO 00153818

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image