Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., Nitra, IČO 34106863 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., ktorý sídli na adrese Štúrova 22, Nitra a má pridelené IČO 34106863.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s. so sídlom na adrese Štúrova 22, Nitra bol založený v roku 1994.


Základné informácie o Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., IČO 34106863

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s.
IČO 34106863
Adresa Štúrova 22 Nitra 949 22
Deň zápisu 1.9.1994
Deň výmazu 1.10.2004
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo zastupuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne aspoň s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis. 28.7.2003 30.9.2004
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvuspoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 29.6.1995 27.7.2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvajačlenovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonátak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripojí svojpodpis. 31.8.1994 28.6.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., Štúrova 22, 949 22 Nitra, IČO: 34 106 863 zanikla zlúčením s nástupníckou spoločnosťou METROSTAV Slovakia a.s., Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 35 721 278. 1.10.2004
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.7.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii časti podniku Pozemné stavby Nitra, š.p., ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. KM-184/1994 zo dňa 16.6.1994 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod č. 58. Stary spis: Sa 105 31.8.1994 30.9.2004
Valné zhromaždenie dňa 18.05.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 105 29.6.1995 30.9.2004
Spoločnosť vytvorila organizačnú zložku Pozemné staviteľstvo Nitra a.s., závod 16 Praha-organizačná zložka, so sídlom Mikuleckého 1312/10, Praha 4, zapísaná v odd.A, vo vložke 13 526 Obchodného registra, vedeného Krajským obchodným súdom v Prahe. Stary spis: Sa 105 26.3.1996 30.9.2004
Uznesením Krajského obchodného súdu v Prahe zo dňa 1.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.2.1999, spis. zn. A 13526/03 bola v y m a z a n á z obchodného registra organizačná zložka podniku Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., závod č. 16 Praha, Praha 4, Mikuleckého 1312/10 ku dňu 1.11.1998. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 30.4.1999, not. záp. č. Nz 75/99. 24.9.1999 30.9.2004
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.04.2002. 19.9.2002 30.9.2004
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 25.10.2002. 17.3.2003 30.9.2004
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.05.2003. 28.7.2003 30.9.2004
Základné imanie:
328 721 000 Sk 31.8.1994 30.9.2004

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s.- zlucovanie s ICO-m 35721278
IČO 34106863
Adresa Štúrova 22 Nitra 949 22

Kontakty na Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., Nitra, IČO 34106863

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Štúrova 22 Nitra 949 22 od  31.8.1994  do  30.9.2004

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
94901 Nitra, Štúrova 22

Predmet činností Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., IČO 34106863

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nepravidelná letecká doprava 26.3.1996 23.9.1999
letecké práce 26.3.1996 23.9.1999
pozemné a inžinierske stavby 31.8.1994 23.9.1999
podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva 31.8.1994 23.9.1999
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadeniami a predmetmi pre domácnosť 31.8.1994 23.9.1999
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom 31.8.1994 23.9.1999
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami 31.8.1994 23.9.1999
veľkoobchod so stavebnými strojmi 31.8.1994 23.9.1999
maloobchod s nábytkom 31.8.1994 23.9.1999
maloobchod so stavebným a inštalačným materiálom 31.8.1994 23.9.1999
projektová činnosť v investičnej výstavbe 31.8.1994 30.9.2004
cestná nákladná doprava 31.8.1994 30.9.2004
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 31.8.1994 30.9.2004
ubytovacie zariadenie 7.12.1995 30.9.2004
závodné a verejné stravovanie 7.12.1995 30.9.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 24.9.1999 30.9.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 24.9.1999 30.9.2004
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby 24.9.1999 30.9.2004
stavba budov, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie priemyselných stavieb a inžinierskych sietí 24.9.1999 30.9.2004
činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby 24.9.1999 30.9.2004
činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby 24.9.1999 30.9.2004
inžinierska činnosť 24.9.1999 30.9.2004
reklamná činnosť 24.9.1999 30.9.2004
podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva, výroby, obchodu a služieb 24.9.1999 30.9.2004
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 24.9.1999 30.9.2004
činnosti v oblasti nehnuteľností 24.9.1999 30.9.2004
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností 24.9.1999 30.9.2004
organizovanie spoločenstiev vlastníkov bytov, údržba a servis bytov 24.9.1999 30.9.2004
montáž, oprava, údržba a servis motorových vozidiel 24.9.1999 30.9.2004
montáž, oprava, údržba, servis mechanických častí stavebných strojov 24.9.1999 30.9.2004
výroba a predaj betónu 17.3.2003 30.9.2004

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Pozemné a inžinierske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Daniš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 22 /kan priestor (Zrušená)
   Nitra, Pražská 11 /kan priestor (Zrušená)
   Topoľčany, Krušovská 63 /kan priest (Zrušená)
   Levice, Z.Nejedlého 38 /kan pr ./ (Zrušená)
   Dunajská Streda, Hlavná 23 /kan priestor (Zrušená)
   Topoľčany, Krušovská 63 /betonárka / (Zrušená)
   Dunajská Streda, Kračanská cesta/betonárka (Zrušená)
   Piešťany, M. Bellu 26 (Zrušená)
2. Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
3. Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
4. Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
5. Sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselnýmmi zariadeniami
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
6. Veľkoobchod so stavebnými strojmi
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
Prevádzkarne:
   Nitra, Dolnočermánska /sklad / (Zrušená)
7. Malobchod s nábytkom
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
8. Maloobchod so stavebným a inštalačným materiálom
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.6.1999
9. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Verčinský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Štúrova 22 (Zrušená)
10. Ubytovacie zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.10.2003
Zodpovedný zástupca: Milan Trupp (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prašice, Duchonka 53 (Zrušená)
   Kováčová, Č .551 (Zrušená)
   Piešťany, M. Belu 26 (Zrušená)
   Štrba, Lieskovec - chata Svišť (Zrušená)
   Patince, Hlavná budova 19,102,103 (Zrušená)
   Nitra, Čajkovského 2 (Zrušená)
11. Závodné a verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.10.2003
Zodpovedný zástupca: Milan Trupp (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Patince, Hlavná budova (Zrušená)
12. Ubytovacie zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 16.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Klaudia Kunová (Zrušený)
13. Závodné a verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 16.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Klaudia Kunová (Zrušený)
14. Výroba a predaj betónu
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
17. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Daniš (Zrušený)
19. Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Daniš (Zrušený)
20. Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Martinec (Zrušený)
21. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
22. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
23. Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva, výroby, obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
24. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
25. Činnosti v oblasti nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
26. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
27. Organizovanie spoločenstiev vlastníkov bytov, údržba a servis bytov
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Daniš (Zrušený)
28. Montáž, oprava , údržba a servis motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Vajda (Zrušený)
29. Montáž, oprava, údržba, servis mechanických častí stavebných strojov
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Vajda (Zrušený)
30. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 6.2.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Tibor Pátrovič (Zrušený)
31. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 22.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1970
Zodpovedný zástupca: Tibor Pátrovič (Zrušený)

Hodnotenie Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., IČO 34106863


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Pozemné staviteľstvo Nitra, a.s., IČO 34106863

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image