Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, Košice-Staré Mesto, IČO 00619108 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, ktorý sídli na adrese Štúrova 27, Košice-Staré Mesto a má pridelené IČO 00619108.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice so sídlom na adrese Štúrova 27, Košice-Staré Mesto bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, IČO 00619108

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice
IČO 00619108
Adresa Štúrova 27 Košice 040 01
Deň zápisu 28.1.1992
Deň výmazu 29.12.2003
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za akciovú spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy. 31.3.2003 28.12.2003
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti podpisuje správca sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu obchodnej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 17.12.1999 29.3.2001
Za akciovú spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy. 13.9.1999 16.12.1999
Za akciovú spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne, v ich neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne. 14.6.1995 12.9.1999
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne. 16.6.1993 13.6.1995
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne. 17.11.1992 15.6.1993
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne. 10.9.1992 16.11.1992
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne. 28.1.1992 9.9.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
V y m a z u j e sa: Obchodné meno: Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice IČO: 00 619 108 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 17/03-22 zo dňa 28.8.2003, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka). Deň výmazu: 29.12.2003. 29.12.2003
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo podľa ust. § 25 zák. č. 104/90 Zb. zakladateľským plánom zo dňa 2. 12. 1991. 16.6.1993 28.12.2003
Zmena stanov zo dňa 27.5.1993 podľa notárskej zápisnice N 97/93, Nz 84/93. Zmena stanov zo dňa 28.3.1994 podľa notárskej zápisnice N 33/94, Nz 32/94. 11.4.1994 28.12.2003
Zmena stanov zo dňa 27.4.1995 podľa notárskej zápisnice N 92/95, Nz 82/95. 14.6.1995 28.12.2003
Zmena stanov zo dňa 30.4.1996 podľa notárskej zápisnice N 81/96, Nz 81/96. 21.5.1996 28.12.2003
Zmena stanov zo dňa 23.5.1997 podľa notárskej zápisnice N 150/97, Nz 149/97. 9.6.1997 28.12.2003
Zmena stanov zo dňa 18. 12. 1997. 18.2.1998 28.12.2003
Zmena stanov o dňa 8. 9. 1999. 13.9.1999 28.12.2003
Nútená správa Priemyselnej banky, a. s. Košice zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 19. októbra 1999 pod č. UBD-1975/1999 podľa § 29 ods. 1 zák. č. 11/1991 Zb. o bankách. 17.12.1999 28.12.2003
Zmluva o predaji podniku zo dňa 16. 12. 1999 uzavretá medzi Priemyselnou bankou, akciovou spoločnosťou Košice, Štúrova 27 a Slovenskou sporiteľňou, a.s., Suché mýto 4, Bratislava. 21.3.2000 28.12.2003
Predaj podniku Priemyselná banka, a.s. Košice Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava dňom 16.12.1999. Zánik povolenia pôsobiť ako banka udeleného Priemyselnej banke, a.s. Národnou bankou Slovenska dňom 16.12.1999 v dôsledku predaja podniku a zánik oprávnenia používať v obchodnom mene slovo "banka" dňom 16.12.1999 v dôsledku zániku povolenia pôsobiť ako banka. Ukončenie nútenej správy v Priemyselnej banke, a.s. v dôsledku zániku povolenia pôsobiť ako banka. 30.3.2001 28.12.2003
Zmena stanov zo dňa 28.8.2002. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 7K 17/03-22, zo dňa 28.8.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice, pre nedostatok majetku. 31.3.2003 28.12.2003
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo podľa ust. § 25 zák.č. 104/90 Zb. zakladateľským plánom zo dňa 2.12.1991. Akcionári: 1/ Zväz priemyslu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Drieňova 24 28.1.1992 15.6.1993
Základné imanie:
2 012 540 000 Sk 13.9.1999 28.12.2003
1 413 640 000 Sk 18.2.1998 12.9.1999
1 131 140 000 Sk 9.6.1997 17.2.1998
1 001 000 000 Sk 11.4.1994 8.6.1997
330 000 000 Sk 17.11.1992 10.4.1994
300 000 000 Sk 28.1.1992 16.11.1992

Kontakty na Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, Košice-Staré Mesto, IČO 00619108

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Štúrova 27 Košice 040 01 od  18.2.1998  do  28.12.2003
B. Němcovej 30 Košice 040 61 od  16.6.1993  do  17.2.1998
B. Němcovej 30 Košice od  28.1.1992  do  15.6.1993

Predmet činností Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, IČO 00619108

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb 28.1.1992 16.11.1992
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov 28.1.1992 16.11.1992
vykonávanie tuzemského platobného a zúčtovacieho styku 28.1.1992 16.11.1992
vykonávanie zmenárenskej činnosti 28.1.1992 16.11.1992
vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami presahujúceho zmenárenskú činnosť a vykonávanie platobného styku so zahraničím 28.1.1992 16.11.1992
operácie s cennými papiermi 28.1.1992 16.11.1992
depozitné služby 28.1.1992 16.11.1992
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti podnikania a financií 28.1.1992 16.11.1992
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb 17.11.1992 10.4.1995
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov 17.11.1992 10.4.1995
investovnie do cenných papierov na vlastný účet 17.11.1992 10.4.1995
vykonávanie tuzemského platobného a zúčtovacieho styku 17.11.1992 10.4.1995
vydávanie platobných prostriedkov, platobných kariet a cestovných šekov 17.11.1992 10.4.1995
poskytovanie záruk 17.11.1992 10.4.1995
otváranie akreditívov 17.11.1992 10.4.1995
obstarávanie inkasa 17.11.1992 10.4.1995
obchodovanie na vlastný účet a účet klienta v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov a obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi 17.11.1992 10.4.1995
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb 17.11.1992 10.4.1995
finančné maklérstvo 17.11.1992 10.4.1995
podnikateľské poradenstvo 17.11.1992 10.4.1995
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 17.11.1992 10.4.1995
uloženie a správa cenných papierov a iných hodnôt 17.11.1992 10.4.1995
výkon funkcie depozitára pre investičné fondy 17.11.1992 10.4.1995
zmenárenská činnosť 17.11.1992 10.4.1995
poskytovanie bankových informácií 17.11.1992 10.4.1995
prenájom bezpečnostných schránok 17.11.1992 10.4.1995
prijímanie vkladov od verejnosti 11.4.1995 26.11.1996
poskytovanie úverov 11.4.1995 26.11.1996
investovania do cenných papierov na vlastný účet 11.4.1995 26.11.1996
finančný prenájom 11.4.1995 26.11.1996
platobný styk a zúčtovanie 11.4.1995 26.11.1996
vydávanie platobných prostriedkov 11.4.1995 26.11.1996
poskytovanie záruk 11.4.1995 26.11.1996
otváranie akreditívov 11.4.1995 26.11.1996
obstarávanie inkasa 11.4.1995 26.11.1996
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi 11.4.1995 26.11.1996
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb 11.4.1995 26.11.1996
finančné maklérstvo 11.4.1995 26.11.1996
poskytovanie porád vo veciach podnikania 11.4.1995 26.11.1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 11.4.1995 26.11.1996
uloženia a správa cenných papierov a iných hodnôt 11.4.1995 26.11.1996
výkon funkcie depozitára investičného fondu 11.4.1995 26.11.1996
zmenárenská činnosť 11.4.1995 26.11.1996
poskytovanie bankových informácií 11.4.1995 26.11.1996
prenájom bezpečnostných schránok 11.4.1995 26.11.1996
prijímanie vkladov 27.11.1996 29.3.2001
poskytovanie úverov 27.11.1996 29.3.2001
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 27.11.1996 29.3.2001
finančný prenájom (finančný leasing) 27.11.1996 29.3.2001
platobný styk a zúčtovanie 27.11.1996 29.3.2001
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 27.11.1996 29.3.2001
poskytovanie záruk 27.11.1996 29.3.2001
otváranie akreditívov 27.11.1996 29.3.2001
obstarávanie inkasa 27.11.1996 29.3.2001
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 27.11.1996 29.3.2001
1. s devízovými hodnotami 27.11.1996 29.3.2001
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov 27.11.1996 29.3.2001
3. s prevoditeľnými cennými papiermi 27.11.1996 29.3.2001
4. so zlatými a striebornými mincami 27.11.1996 29.3.2001
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 27.11.1996 29.3.2001
finančné maklérstvo 27.11.1996 29.3.2001
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 27.11.1996 29.3.2001
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management) 27.11.1996 29.3.2001
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 27.11.1996 29.3.2001
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 27.11.1996 29.3.2001
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov) 27.11.1996 29.3.2001
poskytovanie bankových informácií 27.11.1996 29.3.2001
prenájom bezpečnostných schránok 27.11.1996 29.3.2001
V dôsledku predaja Priemyselnej banky, a.s. Košice do vlastníctva Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava zmluvou o predaji podniku zo 16.12.1999, ktorá bola uzavretá medzi Priemyselnou bankou, a.s., Košice, Štúrova 27 a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Suché Mýto 4, Bratislava a nadobudla účinnosť 16.12.1999, došlo k zániku povolenia pôsobiť ako banka, udeleného Priemyselnej banke, a.s. Bratislava rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1669/1996 z 19.9.1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.10.1996 (§ 34 ods. 1 písm. e) a § 6 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách). Uvedeným dňom došlo súčasne k ukončeniu nútenej správy v banke (§ 33 písmeno d) zákona o bankách). Obchodná spoločnosť Priemyselná banka, a.s., Košice stratila uvedeným dňom oprávnenie podnikať ako banka a používať v obchodnom mene slovo "banka" (§ 1 ods. 1 zákona o bankách, § 3 ods. 1 zákona o bankách a § 2 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka). 30.3.2001 28.12.2003

Hodnotenie Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, IČO 00619108


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice, IČO 00619108

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image