Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO 31575951 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Prima banka Slovensko, a.s., ktorý sídli na adrese Hodžova 11, Žilina a má pridelené IČO 31575951.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom na adrese Hodžova 11, Žilina bol založený v roku 1993.


Základné informácie o Prima banka Slovensko, a.s., IČO 31575951

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Prima banka Slovensko, a.s.
IČO 31575951
Adresa Hodžova 11 Žilina 010 11
Deň zápisu 1.1.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. 4.6.2002
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. 22.5.1996 3.6.2002
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavens- tva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. 26.2.1996 21.5.1996
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda prestavenstva a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne : - predseda predstavenstva - člen predstavenstva a generálny riaditeľ 23.5.1995 25.2.1996
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne. Pričom členom predstavenstva oprávneným konať za spoločnosť samostatne je člen predstavenstva, ktorý bol predstavenstvom zvolený za generálneho riaditeľa spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostane : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva 18.10.1993 22.5.1995
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda a podpredseda predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis samostatne : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva 16.12.1992 17.10.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov. 16.12.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529 18.10.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov. 27.5.1994
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov. 23.5.1995
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov. 26.2.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov. 22.5.1996
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996. 7.10.1996
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov. 15.10.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov. 11.6.1997
Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995. 24.6.1998
Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov. 8.12.1998
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov. 26.9.1994
Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov. 29.6.1999
Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov. 11.7.2000
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov. 10.7.2001
Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001. 12.2.2002
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov. 4.6.2002
Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov. 17.6.2003
Základné imanie:
111 163 497 EUR Rozsah splatenia: 111 163 497 EUR 10.9.2014
88 906 082 EUR Rozsah splatenia: 88 906 082 EUR 18.12.2013 9.9.2014
64 906 082 EUR Rozsah splatenia: 64 906 082 EUR 2.2.2010 17.12.2013
50 200 200 EUR Rozsah splatenia: 50 200 200 EUR 5.3.2009 1.2.2010
46 693 200 EUR Rozsah splatenia: 46 693 200 EUR 13.1.2009 4.3.2009
1 402 800 000 Sk Rozsah splatenia: 1 402 800 000 Sk 23.1.2008 12.1.2009
1 202 400 000 Sk Rozsah splatenia: 1 202 400 000 Sk 17.6.2003 22.1.2008
1 002 000 000 Sk 25.2.1997 16.6.2003
700 000 000 Sk 22.5.1996 24.2.1997
640 350 000 Sk 26.2.1996 21.5.1996
530 310 000 Sk 23.5.1995 25.2.1996
482 100 000 Sk 26.9.1994 22.5.1995
447 100 000 Sk 27.5.1994 25.9.1994
444 600 000 Sk 18.10.1993 26.5.1994
300 000 000 Sk 16.12.1992 17.10.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Prima banka Slovensko, a.s.
IČO 31575951
Adresa 01011 Žilina, Hodžova 11

Kontakty na Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO 31575951

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hodžova 11 Žilina 010 11 od  23.5.1995 
Hodžova 9 Žilina 010 11 od  27.5.1994  do  22.5.1995
Hodžova 9 Žilina 010 10 od  16.12.1992  do  26.5.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01011 Žilina, Hodžova 11
01001 Žilina, Hodžova 11 do  16.1.2012

Predmet činností Prima banka Slovensko, a.s., IČO 31575951

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
1.1 prijímanie vkladov 27.5.2011
1.2 poskytovanie úverov 27.5.2011
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 27.5.2011
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo v 27.5.2011
1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 27.5.2011
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 27.5.2011
1.7 finančný lízing 27.5.2011
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 27.5.2011
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 27.5.2011
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 27.5.2011
1.11 finančné sprostredkovanie 27.5.2011
1.12 uloženie vecí 27.5.2011
1.13 prenájom bezpečnostných schránok 27.5.2011
1.14 poskytovanie bankových informácií 27.5.2011
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 27.5.2011
1.16 funkciu depozitára 27.5.2011
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 27.5.2011
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 1.6.2013
v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úverových obchodov - s prevoditeľnými cennými papiermi 16.12.1992 25.9.1994
* obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva 16.12.1992 21.5.1996
* výkon funkcie depozitára investičného fondu 16.12.1992 21.5.1996
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 26.9.1994 21.5.1996
* s devízovými hodnotami 26.9.1994 20.11.1996
* v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov 26.9.1994 21.5.1996
* s prevoditeľnými cennými papiermi 26.9.1994 20.11.1996
prijímanie vkladov 22.5.1996 6.10.1996
finančný prenájom /finančný leasing/ 22.5.1996 6.10.1996
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov 22.5.1996 6.10.1996
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 22.5.1996 6.10.1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva/portfolio management/ 22.5.1996 6.10.1996
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 22.5.1996 6.10.1996
prijímanie vkladov 7.10.1996 3.6.2002
poskytovanie úverov 7.10.1996 3.6.2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 7.10.1996 3.6.2002
finančný prenájom (finančný leasing) 7.10.1996 3.6.2002
platobný styk a zúčtovanie 7.10.1996 3.6.2002
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 7.10.1996 3.6.2002
poskytovanie záruk 7.10.1996 3.6.2002
otváranie akreditívov 7.10.1996 3.6.2002
obstarávanie inkasa 7.10.1996 3.6.2002
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami * v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov * s prevoditeľnými cennými papiermi * so zlatými a striebornými mincami 7.10.1996 20.11.1996
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 7.10.1996 3.6.2002
finančné maklérstvo 7.10.1996 3.6.2002
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 7.10.1996 3.6.2002
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management) 7.10.1996 3.6.2002
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 7.10.1996 3.6.2002
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 7.10.1996 3.6.2002
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov) 7.10.1996 3.6.2002
poskytovanie bankových informácií 7.10.1996 3.6.2002
prenájom bezpečnostných schránok 7.10.1996 3.6.2002
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami, * v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, * s prevoditeľnými cennými papiermi, * so zlatými a striebornými mincami 21.11.1996 3.6.2002
povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku 7.10.1996 11.2.2002
príjmanie vkladov 4.6.2002 2.6.2005
poskytovanie úverov 4.6.2002 2.6.2005
platobný styk a zúčtovanie 4.6.2002 2.6.2004
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 4.6.2002 2.6.2005
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 4.6.2002 2.6.2005
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva 4.6.2002 2.6.2005
finančný lízing 4.6.2002 2.6.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 4.6.2002 2.6.2005
vydávanie a správu platobných prostriedkov 4.6.2002 2.6.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 4.6.2002 2.6.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 4.6.2002 2.6.2005
finančné sprostredkovanie 4.6.2002 2.6.2005
uloženie cenných papierov alebo vecí 4.6.2002 2.6.2005
prenájom bezpečnostných schránok 4.6.2002 2.6.2005
poskytovanie bankových informácií 4.6.2002 2.6.2005
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 4.6.2002 2.6.2005
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 4.6.2002 2.6.2005
vykonávanie hypotekárnych úverov 9.12.2003 2.6.2005
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov 3.6.2004 2.6.2005
príjímanie vkladov 3.6.2005 9.7.2008
poskytovanie úverov 3.6.2005 9.7.2008
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 3.6.2005 9.7.2008
obchodovanie na vlastný účet: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 3.6.2005 9.7.2008
správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva 3.6.2005 9.7.2008
finančný lízing 3.6.2005 9.7.2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 3.6.2005 9.7.2008
vydávanie a správu platobných prostriedkov 3.6.2005 9.7.2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 3.6.2005 9.7.2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 3.6.2005 9.7.2008
finančné sprostredkovanie 3.6.2005 9.7.2008
uloženie vecí 3.6.2005 9.7.2008
prenájom bezpečnostných schránok 3.6.2005 9.7.2008
poskytovanie bankových informácií 3.6.2005 9.7.2008
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 3.6.2005 9.7.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 3.6.2005 9.7.2008
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 3.6.2005 9.7.2008
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 3.6.2005 9.7.2008
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia 3.6.2005 9.7.2008
prijímanie vkladov 10.7.2008 26.5.2011
poskytovanie úverov 10.7.2008 26.5.2011
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 10.7.2008 26.5.2011
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné pap 10.7.2008 26.5.2011
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 10.7.2008 25.5.2009
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 10.7.2008 26.5.2011
finančný lízing 10.7.2008 26.5.2011
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 10.7.2008 26.5.2011
vydávanie a správu platobných prostriedkov 10.7.2008 26.5.2011
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 10.7.2008 26.5.2011
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 10.7.2008 26.5.2011
finančné sprostredkovanie 10.7.2008 26.5.2011
uloženie vecí 10.7.2008 26.5.2011
prenájom bezpečnostných schránok 10.7.2008 26.5.2011
poskytovanie bankových informácií 10.7.2008 26.5.2011
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 10.7.2008 26.5.2011
funkciu depozitára 10.7.2008 26.5.2011
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 10.7.2008 26.5.2011
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 26.5.2009 26.5.2011

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie certifikačných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 16.8.2013

Hodnotenie Prima banka Slovensko, a.s., IČO 31575951


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Prima banka Slovensko, a.s., IČO 31575951

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image