Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, Bratislava-Ružinov, IČO 31372899 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, ktorý sídli na adrese Pestovateľská 13, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31372899.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze so sídlom na adrese Pestovateľská 13, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1994.


Základné informácie o Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, IČO 31372899

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
IČO 31372899
Adresa Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
Deň zápisu 24.5.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov predstavenstva. 24.5.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.3.1993 a ustanovujúcim valným zhromaždením v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1194 24.5.1994
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.9.1995. Zápis z rokovania predstavenstva konaného dňa 17.1.1995. Stary spis: Sa 1194 29.3.1996
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.6.1996. Stary spis: Sa 1194 27.9.1996
Notárska zápisnica N 123/97, Nz 125/97 zo dňa 27.6.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1194 18.11.1997
Zápis č. 20 z rokovania predstavenstva konaného dňa 13.1.1998. Stary spis: Sa 1194 25.2.1998
Notárska zápisnica N 129/98, Nz 131/98 zo dňa 12.6.1998 a stanovy spoločnosti. 28.9.1998
Na valnom zhromaždení dňa 17.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/2000, Nz 137/2000 napísanej dňa 17.6.2000 notárom JUDr.Drgoňovou so sídlom v Košiciach bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve. 2.8.2000
Zápisnica č. 38 zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.8.2000, Materiál pre rokovanie predstavenstva na deň 16.8.2000 vypracovaný Ing. Jánom Bábeľom. 4.10.2000
Zmena bydliska Ing. Mariána Grmana. 16.5.2001
Notárska zápisnica č. N 140/01, Nz 142/01 zo dňa 16.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti a zmeny v dozornej rade. 28.9.2001
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 396/02 . Rozhodnutie o znížení základného imania schválené valným zhromaždením 15.6.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 397/02. 17.10.2002
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.7.2002. 18.10.2002
Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.3.2003. Notárská zápisnica N 74/2003, Nz 9211/2003 zo dňa 8.2.2003 osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti o čl. 9 bod 1, čl. 12, čl. 14, pričom čl. 14 nadobúda účinnosť uplynutím volebného obdobia súčasnej dozornej rady v roku 2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. 30.4.2003
Notárska zápisnica č. N 374/03, Nz 47815/03 zo dňa 16.6.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 26.1.2004
Notárska zápisnica č. N 475/2003, Nz 100312/2003 zo dňa 3.11.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 27.1.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2004. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.7.2004. 23.7.2004
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.5.2008 N302/2008, Nz 22819/2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. na nové Prvá elektromontážna spoločnosť, a.s. 16.7.2008
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2009 č.k. 34 Exre/1610/2009 - 165, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.2009. 19.12.2009
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.5.2013, č.k. 33Exre/241/2013, právoplatné dňa 15.7.2013. 18.7.2013
Základné imanie:
467 580,72 EUR Rozsah splatenia: 467 580,72 EUR 24.3.2010
14 088 000 Sk 17.10.2002 23.3.2010
56 352 000 Sk 28.9.1998 16.10.2002
14 088 000 Sk 24.5.1994 27.9.1998

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
IČO 31372899
Adresa 82104 Bratislava-Ružinov, Pestovateľská 13

Kontakty na Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, Bratislava-Ružinov, IČO 31372899

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Pestovateľská 13 Bratislava 821 04 od  3.8.2005 
Ružová dolina 10 Bratislava 824 77 od  24.5.1994  do  2.8.2005

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82104 Bratislava-Ružinov, Pestovateľská 13

Predmet činností Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, IČO 31372899

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií 24.5.1994
revízie elektrických zariadení 24.5.1994
projektovanie elektrických zariadení / silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN / 24.5.1994
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií 24.5.1994
projektovanie elektrotechnických zariadení / meracia a regulačná technika / 24.5.1994
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia 24.5.1994
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a blezkozvodov dodávateľským spôsobom 24.5.1994
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom 24.5.1994
inžinierska činnosť v stavebníctve 24.5.1994
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení 24.5.1994
inžinierska činnosť v elektrotechnike ( v súlade so stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení a.s.) 29.3.1996
verejná cestná nákladná doprava 29.3.1996
kopírovacie služby 27.9.1996
školiaca činnosť 27.9.1996
projektovanie, inštalovanie, (montáž), oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie 27.9.1996
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení / nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok / 28.9.1998
technické služby na predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov 28.9.1998
,,uskutočňovanie inžinierských stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác," 28.9.2001
,, uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác," 28.9.2001
,, letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve"zák.č. 143/1998 Z.z. 28.9.2001
,, činnosť vykonávavá banským spôsobom " zák.č. 51/1988 Zb. 28.9.2001
,,výkon činnosti stavbyvedúceho," 28.9.2001
,, výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení," 28.9.2001
,, revízie a skúšky určených technických zariadení," 28.9.2001
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii technické, technologické a energerické vybavenie stavieb 26.1.2004
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb 26.1.2004
činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) zák. č. 130/1998 Z.z. na: a) projektovanie elektrických zariadení pre jadrové zariadenia bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov, elektrickej požiarnej signalizácie, elektronických zabezpečovacích systémov a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, okrem havarijných ochrán reaktora (RPS), systémov kontroly a riadenia reaktora (SORR) a špeciálnych systémov primárneho okruhu (AKNT, AKTR, SIAZ), b) dovoz jadrových zariadení a ich komponentov v rozsahu bodu a) 26.1.2004
činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/1998 Z.z. na: a) navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov, elektrickej požiarnej signalizácie, elektronických zabezpečovacích systémov a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, okrem havarijných ochrán reaktora (RPS), systému kontroly a riadenia reaktora (SORR) a špeciálnych systémov primárneho okruhu (AKNT, AKTP, SIAZ), b) výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia do 1 kV a menovitého prúdu 3A, c) montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), d) skúšanie vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), c), e) dovoz vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), c) 26.1.2004
zriaďovanie poplašných zariadení, t.j. projektovanie, dodávky a montáž informačného systému civilnej obrany 27.9.1996 27.9.1998
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 27.9.1996 2.8.2005
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti 29.3.1996 2.8.2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 29.3.1996 2.8.2005
predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti 29.3.1996 2.8.2005
ubytovacie služby v penziónoch triedy * 29.3.1996 2.8.2005
podniková ubytovňa 29.3.1996 2.8.2005
vydavateľská činnosť neperiodických publikácií 27.9.1996 2.8.2005
vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb 24.5.1994 27.9.2001

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba elektrotechnických výrobkov,strojov,zariadení a montážnych konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Miloslav Ďurka
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
2. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ján Kováč
Prevádzkarne:
   05921 Svit, Chemosvit
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
3. Projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov,signalizácia
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Viera Bartová
Ing. Štefan Goldberger (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
   05921 Svit, Hlavná 33 (Zrušená)
4. Projektovanie elektrických zariadení /silnoprúdová elektro- technika,rozvodné systémy a zariadenia vn a vvn/
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Kamil Morvay
Ing. Viera Bartová (Zrušený)
Ing. Igor Heinrich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
   05921 Svit, Hlavná 33 (Zrušená)
5. Montáž a údržba elektrorozvodných zariadení,elektroinštalá- cií svetelných,motorických a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Prevádzkarne:
   05921 Svit, Chemosvit
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
6. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Goldberger (Zrušený)
Prevádzkarne:
   05921 Svit, Chemosvit
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
7. Vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.4.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Radomír Vajanský
Ing. Igor Bacúrik (Zrušený)
Ing. Alžbeta Schmidlová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
8. Nákup a predaj elektrotechnických výrobkov,strojov,zariade- ní a montážnych konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Šindler
Ing. Radomír Vajanský
Prevádzkarne:
   05921 Svit, Chemosvit
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
9. Projektovanie elektrických zariadení /meracia a regulačná technika/
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Viera Bartová
Ing. Štefan Goldberger (Zrušený)
Ing. Viliam Kubiš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
   Svit, Hlavná 33 (Zrušená)
10. Inžinierska činnosť v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Vlasta Martinická
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
11. Servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Matula
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
12. Inžinierska činnosť v elektrotechnike
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Ivičič
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
13. Predaj nápojov, mäsových a potravinárskych výrobkov v bufete spoločnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Lettrich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Pestovateľská 13 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
14. Ubytovacie služby v penziónoch triedy * - podniková ubytovňa
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2005
Zodpovedný zástupca: Gabriela Cagáňová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Pestovateľská 13 (Zrušená)
15. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 23.9.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Gejza Livora (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
16. Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2002
Zodpovedný zástupca: Ján Lettrich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
17. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 17.1.2002
Zodpovedný zástupca: Ján Lettrich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Čremošné, Bartoška (Zrušená)
18. Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Gabaj (Zrušený dňom 31.12.2006)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Svit, Hlavná 33 (Zrušená)
19. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Košík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
20. Projektovanie, inštalovanie /montáž/, oprava elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Fridrich Matz
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
   05921 Svit, Hlavná 33 (Zrušená)
21. Vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Jozef Kaderka
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
22. Vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
23. Kopírovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   05921 Svit, Hlavná 33 (Zrušená)
24. Školiaca činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Riziky (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
25. Vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení /nanášanie protipožiarnych náterov a nástrekov na kábelové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok/
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Prvý
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Št. Moyzesa 3 (Zrušená)
   Košice 1, Teplárenská 5 (Zrušená)
26. Poskytovanie technických služieb - predaj, projektovanie, revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Gabaj (Zrušený dňom 31.12.2006)
27. Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Vlasta Martinická
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
28. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. František Stolárik
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
29. Činnosť stavbyvedúceho Technické vybavenie stavieb - elektroinštalácie silové,elektroinštalácie slaboprúdové, systémy riadenia a meraniaTechnologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Ivičič
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
30. Činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Jančár
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
31. Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Imrich Vitek (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
32. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Marta Šplhová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
33. Revízie a skúšky určených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Priskin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
34. Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - príprava jedál a ich predaj na priamu konzumáciu v jedálni spoločnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Lettrich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
35. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 24.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Lettrich (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Čremošné, Bartoška (Zrušená)
36. Letecké práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 1.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Imrich Vitek (Zrušený)
37. Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.7.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Hieronym Borovský
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 10 (Zrušená)
38. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Gejza Livora (Zrušený dňom 3.12.2013)

Hodnotenie Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, IČO 31372899


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, IČO 31372899

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image