PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35833106 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt PSJ Hydrotranzit, a.s., ktorý sídli na adrese Vlčie hrdlo 90, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35833106.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom PSJ Hydrotranzit, a.s. so sídlom na adrese Vlčie hrdlo 90, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2002.


Základné informácie o PSJ Hydrotranzit, a.s., IČO 35833106

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov PSJ Hydrotranzit, a.s.
IČO 35833106
Adresa Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07
Deň zápisu 14.3.2002
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis podľa priloženého podpisového vzoru. 14.3.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 20/02 zo dňa 21.12002 v zmysle ust. § 124, §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. 14.3.2002
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 5. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 5. 2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. R. Trudmana, Ing. L. Rajeca, I. Hronca sa končí dňom 24. 5. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Grožaja, A. Bereca, A. Hulmana sa končí dňom 24. 5. 2002. 17.6.2002
Vyhlásenie o splatení celého základného imania zo dňa 31. 7. 2002. 8.8.2002
Notárska zápisnica č. Nz 370/2002 zo dňa 12.9.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. 12.11.2002
Notárska zápisnica č. Nz 479/2002 zo dňa 15.11.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a základné imanie zvýšené na 54 000 000,- Sk. 7.2.2003
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 24. 7. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 330/2003, Nz 63183/2003 schválilo zmenu stanov a ich nové úplné znenie. 19.8.2003
Notárska zápisnica N 530/2003, Nz 102507/2003 zo dňa 7.11.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO, a.s. na Hydrotranzit, a.s. 9.12.2003
Notárska zápisnica č. N 91/2004, Nz 18505/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 21.4.2004
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 410/2004 Nz 67065/2004 dňa 27.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou. 8.10.2004
Notárska zápisnica N 192/2005, Nz 52225/2005, NCRls 51555/2005 zo dňa 4.11.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2005. Zmena obchodného mena z Hydrotranzit, a.s. na PSJ Hydrotranzit, a.s.. 12.11.2005
Notárska zápisnica N 15/2007, Nz 3432/2007 zo dňa 26.01.2007. 7.2.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2007, Nz 46308/2007 - zmena sídla. 15.12.2007
Notárska zápisnica N 187/2010, Nz 21438/2010 zo dňa 15.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 17.7.2010
Notárska zápisnica N 243/2012, Nz 14359/2012 zo dňa 24.04.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára a Zápisnica č. 01/2012 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.05.2012. 29.5.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 695/2012, Nz 34967/2012, NCRls 35691/2012 zo dňa 28.09.2012 5.10.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2013. 24.9.2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.01.2014 31.1.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05. 2014. 29.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.06.2016 2.7.2016
Základné imanie:
4 215 625,56 EUR Rozsah splatenia: 4 215 625,56 EUR 3.11.2009
127 000 000 Sk Rozsah splatenia: 127 000 000 Sk 1.3.2005 2.11.2009
127 000 000 Sk Rozsah splatenia: 118 000 000 Sk 21.4.2004 28.2.2005
118 000 000 Sk Rozsah splatenia: 118 000 000 Sk 9.12.2003 20.4.2004
54 000 000 Sk Rozsah splatenia: 54 000 000 Sk 7.2.2003 8.12.2003
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk 8.8.2002 6.2.2003
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk 14.3.2002 7.8.2002

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno PSJ Hydrotranzit, a.s.
IČO 35833106
Adresa Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07

Kontakty na PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35833106

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07 od  15.12.2007 
Galvaniho 8 Bratislava 2 821 04 od  12.11.2005  do  14.12.2007
Galvániho 8 Bratislava 821 04 od  19.8.2003  do  11.11.2005
Vlčie hrdlo 76 Bratislava 824 01 od  14.3.2002  do  18.8.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
82104 Bratislava - Ružinov, Galvániho 8 do  2.12.2005
82104 Bratislava - Ružinov, Galvaniho 8 do  14.1.2008

Predmet činností PSJ Hydrotranzit, a.s., IČO 35833106

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
ukutočňovanie stavieb a ich zmien 14.3.2002
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby 14.3.2002
výkon činnosti stavbyvedúceho 14.3.2002
murárstvo 14.3.2002
obkladačské práce 14.3.2002
spracovanie kameňa 14.3.2002
výroba betónu a malty 14.3.2002
stolárstvo 14.3.2002
tesárstvo 14.3.2002
pokrývačstvo 14.3.2002
izolatérstvo 14.3.2002
podlahárstvo 14.3.2002
zámočníctvo 14.3.2002
kovoobrábanie 14.3.2002
klampiarstvo 14.3.2002
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 14.3.2002
plynoinštalatérstvo 14.3.2002
geodetické a kartografické činnosti (okrem autorizovaných geodetických a kartografických činností) 14.3.2002
činnosť vykonávaná banským spôsobom 14.3.2002
vedenie účtovníctva 14.3.2002
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 14.3.2002
defektoskopická kontrola zvarov a materiálov 14.3.2002
defektoskopia - röntgenova kontrola zvarov 14.3.2002
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 14.3.2002
automatizované spracovanie údajov 14.3.2002
montáž a opravy meracej regulačnej techniky 14.3.2002
revízia vyhradených elektrických zariadení 14.3.2002
faktoring a forfaiting 7.2.2003
leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení, a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu 7.2.2003
prenájom debnenia a lešenia 7.2.2003
leasing a prenájom výpočtovej a administratívnej techniky a technológií 7.2.2003
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti 7.2.2003
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 7.2.2003
montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 14.8.2003
výkon činnosti stavebného dozoru: inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, technické, technologické a energetické vybavenia stavieb - výrobné technologické zariadenia, 14.8.2003
nákup a predaj motorových vozidiel 14.8.2003
podľa § 4a ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. banské oprávnenie pri hlbinnom dobývaní a pri povrchovom dobývaní v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t v súlade so žiadosťou v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca pre činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona), zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona), úprava a zúšľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona), zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ cit. zákona), osobitné zásahy do zemskej kôry (§ 2 písm. f/ cit. zákona), dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečov 14.8.2003
podľa vyhlášky SÚBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky SÚBP č. 31/1991 Zb.: vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce, opravy a údržbu zariadení určených § 1 ods. 3, vykonávať stavebné práce a údržbu zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), vykonávať skúšky: 1. podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zariadení určených § 1 ods. 3, 2. podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1, 2 a 3 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d) a ods. 3 s obmedzením na prvky zabezpečujúce pevnosť a tesnosť hermetickej zóny, 14.8.2003
prípravné práce pre stavbu: zemné práce, kopáčske práce, búracie práce bez použitia výbušnín 1.3.2005
povrchová úprava kovov - pieskovaním 1.3.2005
zváračské práce 1.3.2005
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení 10.8.2006
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 10.8.2006
ubytovacie služby 10.8.2006
práce stavebnými mechanizmami 10.8.2006
inštalovanie a oprava elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím 10.8.2006
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 10.8.2006
montáž prefabrikátov 10.8.2006
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty 29.8.2006
montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických tlakových zariadení 7.10.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 17.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností 29.5.2012
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 29.5.2012
technik požiarnej ochrany 29.5.2014
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektov dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní 29.5.2014
cestná motorová doprava - Nepravidelná autobusová doprava Nákladná cestná doprava 14.3.2002 9.8.2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava 10.8.2006 28.5.2014
nepravidelná autobusová doprava 10.8.2006 28.5.2014
pohostinská činnosť 10.8.2006 4.10.2012
predaj pracovných strojov a motorových vozidiel 14.3.2002 28.5.2014
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti 1.3.2005 28.5.2014
maľovanie a natieračské práce 1.3.2005 28.5.2014
elektroinštalatérstvo 14.3.2002 9.8.2006
výroba stavebných prvkov z betónu 14.3.2002 28.5.2014
opravy pracovných strojov 14.3.2002 4.10.2012
opravy cestných motorových vozidiel 14.3.2002 4.10.2012
oprava karosérií 14.3.2002 4.10.2012
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty 14.3.2002 9.8.2006
verejné obstarávanie 14.3.2002 28.5.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ivan Jurčák (Zrušený)
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 5.10.2010)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
2. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 5.10.2010)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
3. Výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby-energetické a iné líniové stavby, Technické , technologické a energetické vybavenie stavieb - plynové zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Brázdil
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 31.1.2014)
Ing. Jozef Kmeť (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
4. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
Ing. Jozef Kmeť (Zrušený)
5. Obkladačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
Ing. Jozef Kmeť (Zrušený)
6. Verejné obstarávanie
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Svitok
7. Spracovanie kameňa
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
Ing. Peter Skýpala (Zrušený)
8. Výroba stavebných prvkov z betónu
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 5.10.2010)
Ing. Peter Skýpala (Zrušený)
9. Výroba betónu a malty
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 5.10.2010)
Ing. Peter Skýpala (Zrušený)
10. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
Ing. Peter Skýpala (Zrušený)
11. Tesárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
Ing. Peter Skýpala (Zrušený)
12. Pokrývačstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Eduard Lacko (Zrušený)
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
13. Izolatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Eduard Lacko (Zrušený)
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
14. Podlahárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Eduard Lacko (Zrušený)
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
15. Montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Užák
Peter Malina (Zrušený dňom 30.11.2012)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
16. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Užák
Peter Malina (Zrušený dňom 30.11.2012)
Karol Laskovský (Zrušený dňom 30.9.2009)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
Prevádzkarne:
   91307 Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice (Zrušená dňom 30.9.2009)
17. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Užák
Peter Malina (Zrušený dňom 30.11.2012)
Karol Laskovský (Zrušený dňom 30.9.2009)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
   91307 Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice (Zrušená dňom 30.9.2009)
18. Oprava pracovných strojov
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.9.2012
Zodpovedný zástupca: Peter Malina (Zrušený dňom 15.9.2012)
Karol Laskovský (Zrušený dňom 30.9.2009)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90 (Zrušená dňom 15.9.2012)
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
19. Opravy cestných motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.9.2012
Zodpovedný zástupca: Pavel Lobík (Zrušený dňom 15.9.2012)
Karol Laskovský (Zrušený dňom 30.9.2009)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90 (Zrušená dňom 15.9.2012)
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
20. Oprava karosérií
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.9.2012
Zodpovedný zástupca: Pavel Lobík (Zrušený dňom 15.9.2012)
Karol Laskovský (Zrušený dňom 30.9.2009)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90 (Zrušená dňom 15.9.2012)
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
21. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Hric
Vincent Tóth (Zrušený dňom 5.10.2010)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
22. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Miroslav Berger (Zrušený)
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
23. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 7.9.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Petert Filippi (Zrušený)
Pavel Mihalovič (Zrušený)
24. Plynoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Marián Rendek
Miroslav Danek (Zrušený)
25. Predaj pracovných strojov a motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Štefan Macháčik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
26. Geodetické a kartografické činnosti / okrem autorizovaných geodetických a kartografických činností/
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Štefek
Ing. Anton Letko (Zrušený dňom 27.4.2009)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
27. Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Petrovič
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 25.6.2014)
Ing. Ladislav Reimann (Zrušený)
28. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Klubalová (Zrušený)
29. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Klubalová (Zrušený)
30. Defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Bodnár (Zrušený dňom 18.9.2006)
31. Defektoskopia - röntgenova kontrola zvarov
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Bodnár (Zrušený dňom 18.9.2006)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
32. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Kopanický (Zrušený)
33. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Kopanický (Zrušený)
34. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Lubomír Dulay (Zrušený)
Peter Guláš (Zrušený dňom 18.9.2006)
35. Montáž a opravy meracej regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Petert Filippi (Zrušený)
Pavel Mihalovič (Zrušený dňom 5.10.2010)
Ján Smolinský (Zrušený)
36. Revízia vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 21.12.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Smolinský (Zrušený)
37. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2009
Zodpovedný zástupca: Marián Oberta (Zrušený dňom 30.9.2009)
38. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 9.9.2004
Zodpovedný zástupca: Marián Oberta (Zrušený)
Štefan Macháčik (Zrušený)
39. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2002
40. Leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení, a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2002
Prevádzkarne:
   91307 Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice (Zrušená dňom 30.9.2009)
41. Prenájom debnenia a lešenia
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 18.9.2006)
42. Leasing a prenájom výpočtovej a administratívnej techniky a technológií
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2002
43. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2002
44. Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2002
45. Montáž,rekonštrukcie,oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 17.1.2003
46. Výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby- Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Hrušecký
Ivan Jurčák (Zrušený)
Koloman Kliský (Zrušený dňom 3.2.2012)
47. Nákup a predaj motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 17.1.2003
48. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2003
Deň zániku oprávnenia: 15.9.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Čonka (Zrušený dňom 15.9.2012)
Prevádzkarne:
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Vlčie hrdlo 90 (Zrušená dňom 15.9.2012)
   82104 Bratislava-Ružinov, Galvaniho 8 (Zrušená dňom 25.1.2008)
49. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2003
50. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Marián Oberta (Zrušený dňom 3.12.2013)
51. Prípravné práce pre stavbu:zemné práce, kopáčske práce, búracie práce bez použitia výbušnín
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2004
52. Povrchová úprava kovov-pieskovaním
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2004
53. Zváračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2004
54. Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2004
55. Maľovanie a natieračské práce </
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2004
56. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenko Kuna
Ing. Roman Trudman (Zrušený dňom 29.1.2014)
57. Montáž prefabrikátov
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.2005
58. Práce stavebnými mechanizmami
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.2005
59. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
60. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.2005
61. Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.2005
62. Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2006
63. Montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.2006
64. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
65. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2012
66. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2012
67. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2014
Zodpovedný zástupca: Aurel Boor

Hodnotenie PSJ Hydrotranzit, a.s., IČO 35833106


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte PSJ Hydrotranzit, a.s., IČO 35833106

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image