REGION, a.s. v likvidácii, Košice-Staré Mesto, IČO 31651038 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt REGION, a.s. v likvidácii, ktorý sídli na adrese Tajovského 1, Košice-Staré Mesto a má pridelené IČO 31651038.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom REGION, a.s. v likvidácii so sídlom na adrese Tajovského 1, Košice-Staré Mesto bol založený v roku 1992.


Základné informácie o REGION, a.s. v likvidácii, IČO 31651038

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov REGION, a.s. v likvidácii
IČO 31651038
Adresa Tajovského 1 Košice 040 01
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 27.4.2007
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spôsob konania likvidátora (likvidátorov) v mene spoločnosti: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor tak, že k písomnému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 13.8.2004 26.4.2007
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja z členov predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis. 24.4.1992 12.8.2004
Ďalšie právne skutočnosti:
Vymazáva sa z obchodného registra: Obchodné meno: REGION, a.s. v likvidácii Sídlo: Tajovského 1, 040 01 Košice IČO: 31 651 038 a všetky údaje, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: ukončenie likvidácie 27.4.2007
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. 24.4.1992 26.4.2007
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 17.12.1992 a dňa 1.7.1993. 13.12.1993 26.4.2007
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.7.1994 16.1.1995 26.4.2007
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 15.11.1996. 4.6.1997 26.4.2007
Základné imanie:
6 079 000 Sk 13.12.1993 26.4.2007
5 704 000 Sk 24.4.1992 12.12.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno REGION, a.s. v likvidácii
IČO 31651038
Adresa Tajovského 1 Košice 040 01

Kontakty na REGION, a.s. v likvidácii, Košice-Staré Mesto, IČO 31651038

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tajovského 1 Košice 040 01 od  24.4.1992  do  26.4.2007

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
04001 Košice-Staré Mesto, Tajovského 1

Predmet činností REGION, a.s. v likvidácii, IČO 31651038

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vykonávať geodetické a geometrické práce, meranie a vytyčovanie stavieb 24.4.1992 12.12.1993
projektovanie, sledovanie a riadenie, dokumentovanie a záverečné spracovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu 24.4.1992 12.12.1993
spracúvať dokumentáciu stavieb všetkých druhov vysokých škôl a ich zariadení, všetkých druhov a typov základných a stredných škôl, vrátane škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, predškolských, školských, výchovných a účelových zariadení 24.4.1992 12.12.1993
spracúvať dokumentáciu objektov a stavieb pamiatkovo-chránených,zdravotníckych stavieb, stavieb pre telesnú výchovu, šport, stavieb pre strastlivosť o mládež, stavieb pre správu a riadenie, stavieb pre dočasné ubytovanie 24.4.1992 12.12.1993
spracúvať urbanistické štúdie a projekty areálov, územnoplánovaciu prípravu zón a veľkých územných celkov, školských a výchovnovzdelávacích areálov, areálov občianskej a spoločenskej vybavenosti, športových a rekreačných arálov 24.4.1992 12.12.1993
spracúvať investičné štúdie, odvetvové generály a vyhľadové zámery 24.4.1992 12.12.1993
spracúvať technicko-ekonomické ukazovatele usmernenia výstavby objektov materských, základných, stredných a vysokých škôl, školských výchovných a účelových zariadení a zariadení pre telesnú výchovu a šport 24.4.1992 12.12.1993
vykonávať investorskú, inžinierskú činnosť vo výstavbe na stavbách všetkých druhov všetkých druhov vysokých škôl a ich súčastí všetkých typov predškolských zariadení, základných a stredných škôl vrátene škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, školských výchovných a účelových zariadení pre telesnú výchovu a šport 24.4.1992 12.12.1993
poskytovať technickú pomoc investorom pri príprave stavieb 24.4.1992 12.12.1993
vykonávať investorsko-inžinierskú činnosť vo výstavbe na stavbách pre kultúru, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť a budovách pre správu a riadenie 24.4.1992 12.12.1993
poskytovať poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť 24.4.1992 12.12.1993
vypracúvať návrhy interiérov 24.4.1992 12.12.1993
vypracúvať návrhy designu výrobkov 24.4.1992 12.12.1993
poskytovať vedecko-technické informácie v oblasti školskej výstavby 24.4.1992 12.12.1993
vykonávať služby rozmnožovacie, plánografické, fotografické, výpočtovej techniky 24.4.1992 12.12.1993
vykonávať obchodnú činnosť súvisiacu so základným predmetom činnosti 24.4.1992 12.12.1993
inžinierska činnosť vo výstavbe 13.12.1993 23.3.1997
projektová činnosť v investičnej výstavbe 13.12.1993 23.3.1997
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a s tým súvisiace služby 4.6.1997 23.2.2003
vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov 4.6.1997 23.2.2003
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich 4.6.1997 23.2.2003
realitná kancelária (agentúra) 24.3.1997 26.4.2007
sprostredkovateľská činnosť 24.3.1997 26.4.2007
maloobchod so stavebnými materiálmi na báze keramiky, betónu, dreva, ocele a umelých hmôt, stavebnými výrobkami, sklenárskymi, zámočníckymi, stolárskymi a z umelých hmôt, podlahovými krytinami pre športové areály, školským a kancelárskym nábytkom, svietidlami všetkého druhu 24.3.1997 26.4.2007
veľkoobchod s uvedenými výrobkami 24.3.1997 26.4.2007
finančný prenájom - leasing 24.3.1997 26.4.2007
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva) 24.3.1997 26.4.2007
obchodovanie s cennými papiermi 4.6.1997 26.4.2007

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Realitná kancelária /agentúra/
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Viera Jesenská (Zrušený)
2. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 22.7.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Viera Jesenská (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Tajovského 1 (Zrušená)
3. Inžinierska činnosť vo výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 22.7.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Viera Jesenská (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Tajovského 1 (Zrušená)
4. Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštnýchcelkov)
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 18.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kšiňan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Tajovského 1 (Zrušená)
5. Vykonávanie priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 18.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kšiňan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Tajovského 1 (Zrušená)
6. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 18.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kšiňan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Tajovského 1 (Zrušená)
7. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 18.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Kšiňan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Tajovského 1 (Zrušená)
8. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2007
9. Maloobchod so stavebnými materiálmi na báze keramiky, betónu, dreva, ocele a umelých hmôt, stavebnými výrobkami sklenárskymi, zámočníckymi, stolárskymi a z umelých hmôt, podlahovými krytinami pre športové areály, školským a kancelárskym nábytkom
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2007
10. Veľkoobchod s horeuvedenými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2007
11. Finančný prenájom - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 26.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2007
12. Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva)
Deň vzniku oprávnenia: 26.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 27.4.2007

Hodnotenie REGION, a.s. v likvidácii, IČO 31651038


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte REGION, a.s. v likvidácii, IČO 31651038

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image