Roľnícke družstvo podielnikov, Koš, IČO 00201219 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Roľnícke družstvo podielnikov, ktorý sídli na adrese Okružná 42, Koš a má pridelené IČO 00201219.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Roľnícke družstvo podielnikov so sídlom na adrese Okružná 42, Koš bol založený v roku 1950.


Základné informácie o Roľnícke družstvo podielnikov, IČO 00201219

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Roľnícke družstvo podielnikov
IČO 00201219
Adresa Okružná 784/42 Koš 972 41
Deň zápisu 10.10.1950
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. 12.2.2016
Za družstvo koná navonok predseda,alebo dvaja členovia spoločne. Ak je však pre právn úkon, kotrý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. 26.5.2006 11.2.2016
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti vedúci úseku ním poverený. V spôsobe podpisovania : za slovom poverený "ak je však právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva". 4.12.1992 25.5.2006
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti vedúci úseku ním poverený. 3.5.1991 3.12.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Členská schôdza konaná dňa 28.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 493 Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zák. č. 69/49 Zb. Zapísané do registra bolo 29. 09. 1950. Nedeliteľný fond: 612.000,- Kčs Družstvo schválilo na členskej schôdzi dňa 02.10.1992 nové stanovy v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. a zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 493 4.12.1992
Členská schôdza konaná dňa 27.10.1993 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 493 23.9.1994
Na členskej schôdzi konanej dňa 7.a 8.12.1995 bola sachválená zmena stanov. Stary spis: Dr 493 29.3.1996
Členská schôdza, konaná dňa 8.3.1996, schválila zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 493 3.6.1996
Na členskej schôdzi konanej dňa 10.5.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Dr 493 5.8.1996
Členská schôdza, konaná dňa 13.9.1996, schválila zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 493 28.10.1996
Členská schôdza dňa 13.12.1996 rozhodla o zmene stanov družstva. 13.6.1997
Členská schôdza konaná dňa 05.12.1997 schválila nové stanovy družstva s účinnosťou od 01.01.1998. Členská schôdza konaná dňa 16.03.1998 schválila zníženie zapisovaného základného imania družstva - nedeliteľný fond : 1.720.821,72 Sk. 20.5.1998
Členská schôdza družstva konaná dňa 12.3.1999 schválila zníženie zapisovaného základného imania z titulu zníženia počtu členov na 241 a nedelitelného fondu na 7.944.156,20 Sk. 27.1.2000
Zhromaždenie delegátov dňa 15.7.1999 schválilo doplnenie stanov (predmet činnosti) . Zhromaždenie delegátov dňa 16.3.2000 schválilo zníženie zapisovaného základného imania z dôvodu zníženia počtu členov. 21.7.2000
Zhromaždenie delegátov dňa 8.3.2001 schválilo zníženie zapisovaného základné imania z dôvodu zníženia počtu členov. 30.4.2001
Členská schôdza dňa 13.12.2001 schválila zmenu stanov, úplné znenie stanov zo dňa 13.12.2001. Členská schôdza dňa 14.3.2002 schválila zmeny v predstavenstve, kontrolnej komisii a stanov družstva, úplné znenie stanov zo dňa 14.3.2002. 25.6.2002
Zmena štatutárneho orgánu družstva schválená predstavenstvom družstva dňa 20.11.2002. 28.4.2003
Členská schôdza dňa 14.3.2003 schválila doplnenie stanov. Dodatok stanov z 14.3.2003. 20.8.2003
Dňa 07.04.2014 Okresný súd Prievidza nariadil uznesením č.k. 6Cb/5/2014-19 predbežné opatrenie, ktorým sa novým členom predstavenstva Roľníckeho družstva podielnikov, IČO: 00201219, so sídlom Okružná 784/42, Koš, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Dr, vložka č. 124/R zvoleným na náhradnej členskej schôdzi konanej dňa 21.03.2014 v Klube mladých Obecného úradu Koš, ul. Víťazstva 791/41, Koš, zakazuje riadiť činnosť družstva, rozhodovať o akýchkoľvek záležitostiach družstva a vykonávať pôsobnosť štatutárneho orgánu, a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Citované uznesenie nadobudlo vykonateľnosť dňa 08.04.2014. Dňa 16.04.2014 Okresný súd Prievidza nariadil uznesením č.k. 17Cb/3/2014-88 predbežné opatrenie, ktorým sa Viere Šuňalovej, narodenej 22.12. 1944, bytom Clementisa 43/9, Prievidza, Antonovi Petriskovi, narodenému 12.06.1952, bytom Svätoplukova 98/101, Nováky, Jozefovi Cagáňovi, narodenému 26.12.1949, bytom Opatovce nad Nitrou 521, Šimonovi Briatkovi, narode 17.1.2015 29.12.2015
Členská schôdza konaná dňa 28.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 493 Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zák. č. 69/49 Zb. Zapísané do registra bolo 29. 09. 1950. Základné imanie : Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky. Členský podiel je 10.000,- Kčs. 3.5.1991 3.12.1992
Základné imanie:
116 200 EUR 10.7.2013
116 864 EUR 23.5.2009 9.7.2013
3 520 000 Sk 22.4.2008 22.5.2009
3 600 000 Sk 13.6.2007 21.4.2008
3 720 000 Sk 26.5.2006 12.6.2007
3 800 000 Sk 13.5.2005 25.5.2006
3 860 000 Sk 27.4.2004 12.5.2005
3 960 000 Sk 20.8.2003 26.4.2004
4 140 000 Sk 25.6.2002 19.8.2003
4 280 000 Sk 30.4.2001 24.6.2002
4 700 000 Sk 21.7.2000 29.4.2001
4 820 000 Sk 27.1.2000 20.7.2000
5 020 000 Sk 20.5.1998 26.1.2000
15 340 000 Sk 29.3.1996 19.5.1998
6 120 000 Sk 23.9.1994 28.3.1996
6 120 000 Kčs 4.12.1992 22.9.1994
Výška vkladu každého spoločníka:
664 EUR 23.5.2009
20 000 Sk 4.12.1992 22.5.2009

Kontakty na Roľnícke družstvo podielnikov, Koš, IČO 00201219

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Okružná 784/42 Koš 972 41 od  3.5.1991 

Predmet činností Roľnícke družstvo podielnikov, IČO 00201219

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov 4.12.1992
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných dielov 4.12.1992
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 21.7.2000
prenájom hnuteľného majetku 21.7.2000
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 21.7.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 21.7.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 21.7.2000
výroba a rozvod vody 21.7.2000
kopírovacie práce 21.7.2000
upratovacie práce 21.7.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 21.7.2000
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 21.7.2000
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu 25.6.2002
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 25.6.2002
výroba hnojív 25.6.2002
stavebné práce - uskutočňovanie jedoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 20.8.2003
zemné práce 26.5.2006
prevádzkovanie výdajne stravy 23.5.2009
prenájom základných prostriedkov a výrobných prostriedkov 4.12.1992 20.7.2000
stravovanie závodné a iné učelové 4.12.1992 12.6.1997
bufet 4.12.1992 12.6.1997
závodná kuchyňa 4.12.1992 12.6.1997
výroba a predaj krmných zmesí 29.3.1996 12.6.1997
nákup a predaj komponentov do krmných zmesí 29.3.1996 12.6.1997
výroba mäsa a mäsových výrobkov 4.12.1992 12.6.1997
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 4.12.1992 12.6.1997
nákup a predaj potravinárskych výrobkov 4.12.1992 12.6.1997
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov 3.5.1991 3.12.1992
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov 3.5.1991 3.12.1992
c/ obchodná činnosť: - nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 3.5.1991 3.12.1992
nákup a predaj poľnohospodárskej techni- ky a náhradných súčiastok 3.5.1991 3.12.1992
prevádzkovanie vlastných predajní a závodného stravovania 3.5.1991 3.12.1992
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov 3.5.1991 3.12.1992
d/ stavebná a montážna činnosť 3.5.1991 3.12.1992
e/ výroba a predaj stolárskych výrobkov 3.5.1991 3.12.1992
f/ prenájom výrobných prostriedkov 3.5.1991 3.12.1992
g/ poskytovanie služieb pre podniky a občanov 3.5.1991 3.12.1992
h/ nákladná autodoprava 3.5.1991 3.12.1992

Hodnotenie Roľnícke družstvo podielnikov, IČO 00201219


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Roľnícke družstvo podielnikov, IČO 00201219

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image