RONA, a.s., IČO 31642403 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt RONA, a.s., ktorý sídli na adrese Schreiberova ul., Sklárske múzeum Lednické Rovne 020 61 a má pridelené IČO 31642403.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom RONA, a.s. so sídlom na adrese Schreiberova ul., Sklárske múzeum Lednické Rovne 020 61 bol založený v roku 1996.


Základné informácie o RONA, a.s., IČO 31642403

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov RONA, a.s.
IČO 31642403
Adresa Schreiberova 365 Lednické Rovne 020 61
Deň zápisu 2.1.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sa vykoná tak, že k natlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 6.12.1999
Menom spoločnosti koná samostatne každý člen predstavenstva. 2.1.1996 5.12.1999
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.D.S., spol. s r.o. so sídlom v Lednických Rovniach, Schreiberova ul., Sklárske múzeum, IČO: 31 105 998, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli S.r.o. vl. č. 6263/S. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti B.D.S., spol.s r.o. Stary spis: Sa 974 2.1.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.2.1996 bola založená zmena stanov. Stary spis: Sa 974 11.3.1996
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 26.11.1998 zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 339/98, NZ 261/98). 11.6.1999
Valné zhromaždenie dňa 3.12.1999 schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 293/99, NZ 231/99). 6.12.1999
Valné zhromaždenie dňa 14.12.1999 rozdhodlo o zmene člena dozornej rady a.s. 29.2.2000
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 31.1.2000 Dodatok č. 1 k stanovám obchodnej spoločnosti spísaný formou notárskej zápisnice č. N 20/2000, NZ 22/2000. 26.4.2000
Riadne valné zhromaždenie dňa 7.7.2000 schválilo zmenu stanov a.s. a úplné znenie stanov a.s.a zmeny v orgánoch a.s. (notárska zápisnica N 127/2000, Nz 102/2000 z 7.7.2000). 3.7.2000
Valné zhromaždenie schválilo dňa 15.11.2000 zvýšenie základného imania a prijalo nové Stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 291/2000, NZ 241/2000 zo dňa 15.11.2000). 12.12.2000
Valné zhromaždenie schválilo dňa 7.6.2001 zvýšenie základného imania a prijalo nové Stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 148/2001, NZ 120/2001 zo dňa 7.6.2001). 20.7.2001
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2001 (notárska zápisnica N 346/2001, NZ 285/2001 zo dňa 12.12.2001) schválilo zmenu Stanov a.s. a prijalo úplné znenie Stanov a.s. 31.12.2001
Valné zhromaždenie dňa 26.09.2002 (notárska zápisnica N 227/2002, NZ 228/2002 zo dňa 26.09.2002) schválilo zmenu stanov spoločnosti, ktoré v § 19 obsahujú poverenie predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti na obdobie 5 rokov podľa § 210 Obchodného zákonníka o 250 000 000 Sk, najviac však o 50 000 000 Sk za rok. Zároveň rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti RONA a.s., Schreiberova ul., Sklárske múzeum, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 642 403 s obchodnou spoločnosťou RONA CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 562 566 a schválilo zmluvu o zlúčení zo dňa 26.09.2002. Obchodná spoločnosť RONA a.s., Schreiberova ul., Sklárske múzeum, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 642 403 preberá celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti, vrátane neznámych zaniknutej obchodnej spoločnosti RONA CRYSTAL a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 562 566, je jej univerzálnym právnym nástupcom. 1.1.2003
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 3.7.2003 (notárska zápisnica N 204/03, NZ 55471/03 zo dňa 3.7.2003), rozhodlo o zmene sídla spoločnosti, rozšírení predmetu činnosti, schválilo zmenu členov Dozornej rady a stanov a.s. prijatím dodatku č. 1 k stanovám spoločnosti. 30.9.2003
Základné imanie:
6 457 393,359754 EUR Rozsah splatenia: 6 457 393,359754 EUR 5.5.2009
4 610 733,359754 EUR Rozsah splatenia: 4 610 733,359754 EUR 3.2.2009 4.5.2009
138 902 926 Sk Rozsah splatenia: 138 902 926 Sk 1.1.2003 2.2.2009
100 000 000 Sk 20.7.2001 31.12.2002
50 000 000 Sk 12.12.2000 19.7.2001
1 000 000 Sk 2.1.1996 11.12.2000

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno RONA, a. s.
IČO 31642403
Adresa Schreiberova ul., Sklárske múzeum Lednické Rovne 020 61

Kontakty na RONA, a.s., IČO 31642403

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Schreiberova 365 Lednické Rovne 020 61 od  30.9.2003 
Schreiberova ul., Sklárske múzeum Lednické Rovne 020 61 od  2.1.1996  do  29.9.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
02061 Lednické Rovne, Schreiberova 365
Trenčín, Jilemnického 2 do  8.8.1994

Predmet činností RONA, a.s., IČO 31642403

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
veľkoobchod v rozsahu ohlasovacej živnosti 2.1.1996
sprostredkovanie obchodu 2.1.1996
maloobchod mimo riadnej predajne 2.1.1996
podnikateľské poradenstvo 2.1.1996
reklamné činnosti 2.1.1996
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 2.1.1996
výskum trhu 2.1.1996
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 2.1.1996
automatizované spracovanie dát 2.1.1996
databanky 2.1.1996
spracovanie dát a súvisiace činnosti 2.1.1996
činnosti vzťahujúce sa k počítaču 2.1.1996
výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky 2.1.1996
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi / v rozsahu voľných živností/ 11.3.1996
výroba a spracovanie skla 11.3.1996
činnosti v oblasti nehnuteľností: a/ sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, b/ prenájom nehnuteľností spojený s čistiacimi a upratovacími službami 11.6.1999
čistiace a upratovacie služby 11.6.1999
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 11.6.1999
sprostredkovanie dopravy 11.6.1999
poskytovanie služieb colnej deklarácie 11.6.1999
výroba strojov pre sklársku výrobu 1.1.2003
výroba kartónov a povrchová úprava 1.1.2003
výroba drevených obalov 1.1.2003
prípadné práce pre stavbu 1.1.2003
prevádzka múzeí a galérií 1.1.2003
maloobchod so sklárskymi výrobkami 1.1.2003
veľkoobchod so sklárskymi výrobkami a porcelánom 1.1.2003
prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva 1.1.2003
služba polygr. priemyslu - rozmnožovanie tlačív 1.1.2003
výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo 1.1.2003
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 1.1.2003
prenájom iných dopravných zariadení 1.1.2003
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 1.1.2003
hromadná osobná nepravidelná doprava 1.1.2003
nákladná cestná doprava 1.1.2003
overovanie výčapných sklárskych nádob na základe osobitného poverenia 1.1.2003
skladovanie 1.1.2003
prenájom motorových vozidiel 1.1.2003
prevádzkovanie železničnej vlečky 1.1.2003
staviteľ - vykonávanie bytových a občianskych stavieb 1.1.2003
prevádzkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 1.1.2003
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na šport a oddychové činnosti 1.1.2003
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov 1.1.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných činností 1.1.2003
poskytovanie služieb v oblasti informatiky 1.1.2003
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 1.1.2003
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 1.1.2003
výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny 30.9.2003
vedenie účtovníctva 24.2.2009
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 13.12.2014
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 13.12.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
2. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
3. Maloobchod mimo riadnej predajne
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
4. Podnikatelské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
5. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
6. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
7. Výskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
8. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
9. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
10. Databanky
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
11. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
12. Činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
13. Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1992
14. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebi- teľovi (v rozsahu voľných živností)
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.1996
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Schreiberova, sklár. múz .
15. Výroba a spracovanie skla
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Vačko
16. Činnosti v oblasti nehnuteľností:a/ sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnostíb/ prenájom nehnuteľností spojený s čistiacimi a upratovacími službami
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1998
17. Čistiace a upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1998
18. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1998
19. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1998
20. Poskytovanie služieb colnej deklarácie
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1998
21. Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
22. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hanták (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
23. Služby polygr. priemyslu - rozmnožovanie tlačív
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Zuzana Brázdová
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
24. Výroba a spracovanie skla
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Repka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
25. Výroba strojov pre sklársku výrobu
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hanták (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
26. Výroba kartónov a povrchová úprava
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hanták (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
27. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hanták (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
28. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Burdej
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
29. Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
   Lednické Rovne, Sklárska 137
30. Veĺkoobchod so sklárskymi výrobkami a porcelánom
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hanták (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
31. Maloobchod so sklárskymi výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hanták (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
32. Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Bohumír Detko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
33. Prenájom iných dopravných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
34. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
35. Prevádzka múzeí a galérií
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
36. Hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Loduha (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117 (Zrušená)
37. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2002
Zodpovedný zástupca: Jozef Loduha (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117 (Zrušená)
38. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1995
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
39. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1996
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
40. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1996
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
41. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1996
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
42. Staviteľ - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Burdej
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
43. Prevádzkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Uhrovecká 33 - KD
   Lednické Rovne, Sklárska 117
44. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na šport a oddychové činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Športová ul. 172
   Lednické Rovne, Sklárska 117
45. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Brnka
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
46. Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Brnka
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
47. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
48. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
49. Poskytovanie služieb v oblasti informatiky
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
50. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
51. Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Brnka
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
52. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Brnka
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
53. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Brnka
Prevádzkarne:
   Lednické Rovne, Sklárska 117
54. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2003
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Jozef Loduha (Zrušený dňom 3.12.2013)
55. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2003
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Jozef Loduha (Zrušený dňom 3.12.2013)
56. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2003
57. Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2003
Deň zániku oprávnenia: 5.12.2015
58. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.2009
59. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2014
60. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2014

Hodnotenie RONA, a.s., IČO 31642403


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte RONA, a.s., IČO 31642403

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image