RPL, spol. s r.o., Partizánske, IČO 31422284 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt RPL, spol. s r.o., ktorý sídli na adrese Februárová 13, Partizánske a má pridelené IČO 31422284.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom RPL, spol. s r.o. so sídlom na adrese Februárová 13, Partizánske bol založený v roku 1992.


Základné informácie o RPL, spol. s r.o., IČO 31422284

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov RPL, spol. s r.o.
IČO 31422284
Adresa Za riekou Nitrou 1490 Partizánske 958 01
Deň zápisu 8.10.1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Samostatne. 26.8.2008
Prvý konateľ Ing. Jozef Konárik riaditeľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Ostatní konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy spoločne aspoň dvaja z nich. 28.4.2003 25.8.2008
Prvý konateľ Ing. Jozef Konárik riaditeľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Ostatní konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy spoločne aspoň dvaja z nich. Menom organizačnej zložky koná jej vedúci, samostatne. 4.5.1995 27.4.2003
Konatelia samostatne. 8.10.1992 3.5.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.7.1992 podľa §§ 105-153 Zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1257 8.10.1992
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 06.04.1994. Stary spis: S.r.o. 1257 26.7.1994
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Stary spis: S.r.o. 1257 4.5.1995
Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1995. Stary spis: S.r.o. 1257 7.2.1996
Valné zhromaždenie dňa 06.11.1996 a 20.02.1997 prijalo dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. 2.7.1997
Valné zhromaždenie dňa 13.2.1998 rozhodlo o vymenovaní nového konateľa spoločnosti. 4.6.1998
Valné zhromaždenie dňa 17.6.1998 schválilo Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve - úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.6.1998. 1.2.1999
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.6.2000 schválilo zmenu o prevode obchodných podielov, vzalo na vedomie odstúpenie konateľa a zvolilo nového konateľa, rozhodlo o zrušení irganizačnej zložky - odštepného závodu, Rozsudok Okresného súdu v Partizánskom č.k. 5Nc 563/00 - 13 zo dňa 4.8.2000, schválilo dodatok č.7 k spoločenskej zmluve. 29.9.2000
Rozhodnutie MVZ spoločností o zvýšení základného imania zo dňa 7.11.2000, schválenie dodatku č. 8 k spoločenskej zmluve. 13.12.2000
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 2.7.1992 v znení platných zmien a dodatkov, prijaté rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20.2.2002 v súlade s novelou Obchodného zákonníka. 28.4.2003
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.3.2003 schválilo zníženie základného imania na sumu 7.258.000,- Sk. Zníženie základného imania sa zapisuje za splnenia podmienok podľa § 147 ods. 1,2 Obch. zák., pričom žiadny z veriteľov neprihlásil včas svoje pohľadávky na zabezpečenie. Spoločenská zmluva zo dňa 2.9.2003, ktorá nahrádza a ruší doterajšiu spoločenskú zmluvu a jej zmeny a dodatky. 18.11.2003
Podľa zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 01.02.2005, ktorá nadobudla účinky dňa 01.02.2005 spoločnosť RPL, spol.s r.o. ako kupujúci kúpila podnik predávajúceho IDEA MODA s.r.o. so sídlom Nám. SNP 186, 958 01 Partizánske, IČO: 31 433 782, zapísaná v OR súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 15640/N. 18.3.2005
Základné imanie:
1 423 993 EUR Rozsah splatenia: 1 423 993 EUR 8.6.2011
1 423 993 EUR Rozsah splatenia: 1 301 164 EUR 10.6.2010 7.6.2011
801 163,309808 EUR Rozsah splatenia: 801 163,309808 EUR 26.2.2009 9.6.2010
10 258 000 Sk Rozsah splatenia: 10 258 000 Sk 1.11.2008 25.2.2009
6 258 000 Sk Rozsah splatenia: 6 258 000 Sk 26.8.2008 31.10.2008
4 258 000 Sk Rozsah splatenia: 4 258 000 Sk 9.6.2006 25.8.2008
7 258 000 Sk Rozsah splatenia: 7 258 000 Sk 18.11.2003 8.6.2006
9 258 000 Sk Rozsah splatenia: 9 258 000 Sk 28.4.2003 17.11.2003
9 258 000 Sk 13.12.2000 27.4.2003
1 058 000 Sk 1.2.1999 12.12.2000
1 048 000 Sk 2.7.1997 31.1.1999
1 028 000 Sk 26.5.1993 1.7.1997
100 000 Sk 8.10.1992 25.5.1993
Výška vkladu každého spoločníka:
Jozef Robel Vklad: 237 996 EUR Splatené: 237 996 EUR 10.6.2010
Alena Robelová Vklad: 474 001 EUR Splatené: 474 001 EUR 10.6.2010
Ulrich Treuhand AG Vklad: 711 996 EUR Splatené: 711 996 EUR 8.6.2011
Ing. Jozef Konárik Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk 8.10.1992 25.5.1993
Ing. Ladislav Janík Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk 8.10.1992 25.5.1993
Ing. Juraj Kankula Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk 8.10.1992 25.5.1993
Ing. Ladislav Kankula Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk 8.10.1992 25.5.1993
Ing. Jozef Konárik Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 72 000 Sk 26.5.1993 25.7.1994
Ing. Ladislav Janík Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 72 000 Sk 26.5.1993 25.7.1994
Ing. Juraj Kankula Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 72 000 Sk 26.5.1993 25.7.1994
Ing. Ladislav Kankula Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 72 000 Sk 26.5.1993 25.7.1994
Jürgen Sonders Vklad: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 500 000 Sk 26.5.1993 6.2.1996
Ing. Jozef Konárik Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 132 000 Sk 26.7.1994 6.2.1996
Ing. Ladislav Janík Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 132 000 Sk 26.7.1994 6.2.1996
Ing. Juraj Kankula Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk 26.7.1994 6.2.1996
Ing. Ladislav Kankula Vklad: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 132 000 Sk 26.7.1994 6.2.1996
Ing. Karol Šusták Vklad: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 32 000 Sk 26.7.1994 6.2.1996
Jürgen Sonders Vklad: 513 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 513 000 Sk 7.2.1996 12.12.2000
Ing. Jozef Konárik Vklad: 212 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 212 000 Sk 7.2.1996 17.3.2005
Ing. Juraj Kankula Vklad: 115 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 115 000 Sk 7.2.1996 28.9.2000
Ing. Ladislav Kankula Vklad: 151 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 151 000 Sk 7.2.1996 31.1.1999
Ing. Karol Šusták Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk 7.2.1996 1.7.1997
IDEA MODA, s.r.o. Vklad: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 000 Sk 2.7.1997 28.9.2000
Jaroslava Foltánová Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 2.7.1997 3.6.1998
Jaroslava Kmeťová Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 4.6.1998 31.1.1999
Jaroslava Kmeťová Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk 1.2.1999 25.2.2009
Mária Kankulová Vklad: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 51 000 Sk 1.2.1999 28.9.2000
Tomáš Kankula Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk 1.2.1999 28.9.2000
Katarína Kankulová Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk 1.2.1999 28.9.2000
IDEA MODA, s.r.o. Vklad: 303 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 303 000 Sk 29.9.2000 17.3.2005
Jurgen Sonders Vklad: 8 713 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 8 713 000 Sk 13.12.2000 17.11.2003
Jurgen Sonders Vklad: 513 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 513 000 Sk Vklad: 6 200 000 * ( nepeňažný vklad ) Splatené: 6 200 000 * 18.11.2003 17.3.2005
Ing. Jozef Konárik Vklad: 735 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 735 000 Sk 18.3.2005 25.8.2008
Jurgen Sonders Vklad: 293 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 293 000 Sk Vklad: 4 550 000 * ( nepeňažný vklad ) Splatené: 4 550 000 * 18.3.2005 8.6.2006
Antónia Konáriková Vklad: 1 650 000 Sk Splatené: 1 650 000 Sk 18.3.2005 25.8.2008
Jurgen Sonders Vklad: 293 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 293 000 Sk Vklad: 1 550 000 * ( nepeňažný vklad ) Splatené: 1 550 000 * 9.6.2006 25.8.2008
Ing. Jozef Konárik Vklad: 598 000 Sk Splatené: 598 000 Sk 26.8.2008 25.2.2009
Antónia Konáriková Vklad: 1 100 000 Sk Splatené: 1 100 000 Sk 26.8.2008 25.2.2009
Jozef Robel Vklad: 922 000 Sk Splatené: 922 000 Sk 26.8.2008 31.10.2008
Alena Robelová Vklad: 2 921 000 Sk Splatené: 2 921 000 Sk 26.8.2008 25.2.2009
Naďa Konáriková Vklad: 687 000 Sk Splatené: 687 000 Sk 26.8.2008 25.2.2009
Jozef Robel Vklad: 4 922 000 Sk Splatené: 4 922 000 Sk 1.11.2008 25.2.2009
Jaroslava Kmeťová Vklad: 995,817566 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 995,817566 EUR 26.2.2009 19.6.2009
Ing. Jozef Konárik Vklad: 29 849,963486 EUR Splatené: 29 849,963486 EUR 26.2.2009 8.4.2010
Antónia Konáriková Vklad: 36 513,310761 EUR Splatené: 36 513,310761 EUR 26.2.2009 8.4.2010
Alena Robelová Vklad: 473 999,997031 EUR Splatené: 473 999,997031 EUR 26.2.2009 8.4.2010
Naďa Ščípová Vklad: 22 804,222266 EUR Splatené: 22 804,222266 EUR 26.2.2009 8.4.2010
Jozef Robel Vklad: 236 999,998698 EUR Splatené: 236 999,998698 EUR 26.2.2009 19.6.2009
Jozef Robel Vklad: 237 995,816264 EUR Splatené: 237 995,816264 EUR 20.6.2009 9.6.2010
Alena Robelová Vklad: 563 167,493544 EUR Splatené: 563 167,493544 EUR 9.4.2010 9.6.2010
Ulrich Treuhand AG Vklad: 711 996 EUR Splatené: 589 167 EUR 10.6.2010 7.6.2011

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno RPL, spol. s r.o.
IČO 31422284
Adresa Februárova 1198/13 Partizánske 958 01

Kontakty na RPL, spol. s r.o., Partizánske, IČO 31422284

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Za riekou Nitrou 1490 Partizánske 958 01 od  21.12.2011 
Februárova 1198/13 Partizánske 958 01 od  20.6.2009  do  20.12.2011
Za riekou Nitrou 1490 Partizánske 958 01 od  4.5.1995  do  19.6.2009
Za riekou Nitrou Partizánske 958 01 od  26.5.1993  do  3.5.1995
Makarenkova 213/1 Partizánske 958 01 od  8.10.1992  do  25.5.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95801 Partizánske, Za riekou Nitrou 1490
95801 Partizánske, Za riekou Nitrou 1490 do  22.7.2009
95801 Partizánske, Februárova 1198/13 do  22.12.2011

Predmet činností RPL, spol. s r.o., IČO 31422284

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej) 2.7.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu živnosti voľnej) 2.7.1997
sprostr.obchodu mimo činnosti vyžadujúcich zvláštne povolenie 8.10.1992 9.6.2010
výroba obuvi a koženej galantérie 8.10.1992 9.6.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba obuvi a koženej galantérie
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2010
Prevádzkarne:
   Partizánske, V.Bielice, š.p.OTEX (Zrušená)
2. Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2010
Prevádzkarne:
   Partizánske, Makarenkova 213/1 (Zrušená)
3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej/
Deň vzniku oprávnenia: 4.3.1997
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Nám. SNP 2497
   05801 Poprad, Námestie sv. Egidia 3290/124
   95801 Partizánske, Za riekou Nitrou 1490
   97701 Brezno, Banisko 2969/2A
   84104 Bratislava-Karlova Ves, OC KAUFLAND, Mlynská dolina 7
   01841 Dubnica nad Váhom, Továrenská 4202/75
   84102 Bratislava-Dúbravka, Harmincova 3580/1
   96501 Žiar nad Hronom, SNP 116
   08001 Prešov, Ľubochnianska 12 (Zrušená dňom 5.6.2009)
   06401 Stará Ľubovňa , OC Kaufland, Popradská 1777/71 (Zrušená dňom 1.2.2016)
   08001 Prešov, Levočská 2 (Zrušená dňom 5.6.2009)
   08001 Prešov, Hlavná 84 (Zrušená dňom 4.5.2009)
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu živnosti voľnej/
Deň vzniku oprávnenia: 4.3.1997
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Na Troskách 25
   91501 Nové mesto nad Váhom, Čsl. armády 65/2
   01001 Žilina, Národná 4
   08001 Prešov, Hlavná 80/A
   09301 Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 967
   94901 Nitra, Štefánikova trieda 61
   Považská Bystrica, Štúrová 34
   Košice 1, Čsl.Armády 18
   08501 Bardejov, Dlhý rad A/1
   Partizánske, Nám.SNP 186
   08001 Prešov, Levočská 2
   95501 Topoľčany, Cyrila a Metoda 4647/1
   90501 Senica, Hurbanova 2559/9A
   91842 Trnava, Trojičné námestie 9
   96001 Zvolen, Nám. SNP 2497
   82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, Dudvážska 5
   05801 Poprad, Námestie sv. Egidia 3290/124
   95801 Partizánske, Za riekou Nitrou 1490
   01001 Žilina , AUPARK, Veľká Okružná 59A
   97701 Brezno, Banisko 2969/2A
   04001 Košice-Staré Mesto, Námestie osloboditeľov, Aupark
   84104 Bratislava-Karlova Ves, OC KAUFLAND, Mlynská dolina 7
   01841 Dubnica nad Váhom, Továrenská 4202/75
   84102 Bratislava-Dúbravka, Harmincova 3580/1
   96501 Žiar nad Hronom, SNP 116
   91101 Trenčín, OC Laugarício, Belá 7271
   03401 Ružomberok, Podhora 37
   82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, OC Hron, Dudvážska 5
   92101 Piešťany, Nitrianska - AUPARK
   04011 Košice-Západ, Moldavská cesta 32
   06001 Kežmarok, Hviezdoslavova 7/9
   97101 Prievidza, Nábrežná, SP KORZO
   03101 Liptovský Mikuláš, Ul.1.mája 41
   96001 Zvolen, Sládkovičova 11 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   96001 Zvolen, Nám. SNP 19 (Zrušená dňom 12.4.2007)
   02001 Púchov, Moravská 1668 (Zrušená dňom 19.8.2009)
   96001 Zvolen, J.Kozačeka 328 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   91701 Trnava, Hlavná 2 (Zrušená dňom 16.9.2010)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hlavná 19 (Zrušená dňom 27.10.2011)
   92401 Galanta, Hlavná 929/6 (Zrušená dňom 29.1.2013)
   94603 Kolárovo, Rábska 29 (Zrušená dňom 27.8.2009)
   94501 Komárno, Palatínova 16 (Zrušená dňom 16.7.2012)
   Banská Bystrica, Národná 8 (Zrušená dňom 10.9.2007)
   Piešťany, Winterova 32 (Zrušená dňom 28.1.2009)
   Partizánske, Za riekou Nitrou 1490 (Zrušená dňom 11.7.2008)
   08001 Prešov, Hlavná 84 (Zrušená dňom 4.5.2009)
   Košice 1, Tr.SNP 88 (Zrušená dňom 1.12.2006)
   06001 Kežmarok, Hviezdoslavova 7 (Zrušená dňom 27.8.2009)
   Nitra, Štefánikova 14 (Zrušená dňom 31.7.2007)
   Levice, Kalvínske námestie 3 (Zrušená dňom 27.8.2009)
   Žilina, Národná 27 (Zrušená dňom 27.8.2009)
   Púchov, Hollého 856 (Zrušená dňom 11.9.2006)
   07501 Trebišov, M.R.Štefánika 54/F (Zrušená dňom 19.12.2012)
   93401 Levice, Štúrova 15 (Zrušená dňom 5.8.2016)
   92101 Piešťany, Winterova 44 (Zrušená dňom 24.8.2012)
   06401 Stará Ľubovňa , OC Kaufland, Popradská 1777/71 (Zrušená dňom 1.2.2016)
   Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 346 (Zrušená dňom 5.10.2007)
   95301 Zlaté Moravce, Župná 13 (Zrušená dňom 24.8.2012)
   04001 Košice-Barca, Mlynská 10 (Zrušená dňom 3.1.2011)
   01001 Žilina, AUPARK, Ľ. Štúra 1 (Zrušená dňom 1.12.2011)
   04001 Košice-Staré Mesto, Mlynská 23 (Zrušená dňom 26.6.2012)

Hodnotenie RPL, spol. s r.o., IČO 31422284


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte RPL, spol. s r.o., IČO 31422284

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image