Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 00007838 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Rudné bane, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Havranské 11, Banská Bystrica a má pridelené IČO 00007838.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Rudné bane, štátny podnik so sídlom na adrese Havranské 11, Banská Bystrica bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Rudné bane, štátny podnik, IČO 00007838

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Rudné bane, štátny podnik
IČO 00007838
Adresa Havranské 11 Banská Bystrica 974 32
Deň zápisu 1.7.1989
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989, zo dňa 26.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 148 27.5.1991
Zapisuje sa predmet činnosti v zmysle rozhodnutia zakla- dateľa v dodatku č. 5 k zakladacej listine š.p. Rudné bane Banská Bystrica, zo dňa 8.7.1999 - č. 3280/1999 - 1000 - 010. 4.5.2000
Základné imanie:
1 890 019,69 EUR 5.4.2016
2 077 643,69 EUR 8.9.2009 4.4.2016
63 808 000 Sk 5.10.2004 7.9.2009
135 390 000 Sk 13.7.1998 4.10.2004
691 505 000 Sk 27.5.1991 12.7.1998

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Rudné bane, štátny podnik
IČO 00007838
Adresa 97401 Banská Bystrica, Havranské 11

Kontakty na Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 00007838

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Havranské 11 Banská Bystrica 974 32 od  7.5.1996 
Banská Bystrica od  27.5.1991  do  6.5.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97401 Banská Bystrica, Havranské 11

Predmet činností Rudné bane, štátny podnik, IČO 00007838

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
činnosť vykonávaná banským spôsobom 7.5.1996
ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov 7.5.1996
podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3 7.5.1996
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/ 7.5.1996
práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave 7.5.1996
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny 7.5.1996
strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a § 3 písm. a až g/, zákona č. 51/1988 Zb. 7.5.1996
čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach 7.5.1996
inžinierska činnosť v stavebníctve 7.5.1996
vykonávanie inžinierskych stavieb 7.5.1996
vykonávanie priemyselných stavieb 7.5.1996
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 7.5.1996
revízie zdvíhacích zariadení 7.5.1996
výroba a predaj síranu zinočnatého 7.5.1996
výroba a predaj kysličníka antimonitého 7.5.1996
výroba a predaj zlievárenských prísad do formovacích pieskov v rozsahu voľnej živnosti 7.5.1996
výroba elektriny - malé vodné elektrárne 7.5.1996
nákup, sušenie a predaj reziva 7.5.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 7.5.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 7.5.1996
sprostredkovanie obchodu 7.5.1996
poradenská a konzultačná činnosť v odbore rudného baníctva, hutníctva, chémie, stavebníctva, životného prostredie a geodetických prác v rozsahu voľnej živnosti 7.5.1996
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 7.5.1996
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 7.5.1996
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 7.5.1996
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. a, b, c, d 7.5.1996
nákladná cestná doprava 14.4.1998
vykonávanie trhacích prác 13.7.1998
výroba a rozvod tepla, výroba a rozvod elektriny v zmysle licencie č. 2000 ET 0388 - vydanej MH SR zo dňa 2.3.2000 4.5.2000
- rozvod plynu v zmysle licencie č. 2000 P 0389 - vydanej MH SR zo dňa 2.3.2000 4.5.2000
prenájom strojov a strojných zariadení 3.7.2004
prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí 3.7.2004
Základný predmet činnosti: 27.5.1991 6.5.1996
1. Vyhľadávanie, prieskum, ťažba a úprava rudných a nerudných nerastných surovín. 27.5.1991 6.5.1996
2. Výskum a vývoj banských a úpravárenských technológií, nových výrobkov z ťažných a upravovaných nerastných surovín, strojov a zariadení pre hlbinné dobývanie, vykurovacích zariadení a výrobkov zo súvisiacich výrobných odborov. 27.5.1991 6.5.1996
3. Spracovanie vlatstných a nakupovaných surovín a odpadov. 27.5.1991 6.5.1996
4. Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia. 27.5.1991 6.5.1996
5. Výroba, montáž, odbyt a servis strojárskych a elektrotechnických zariadení, najmä strojov a zariadení pre hlbinné dobývanie, úprava rúd, prepravu materiálu, ako aj vykurovacích a vzduchotechnických zariadení, automatizačných prvkov pre úpravne a bane, periferných zariadení k robotom a manipulátorom, klzných ložísk a ťažobných zariadení pre bane. 27.5.1991 6.5.1996
6. Výkon stavebných prác /banských a ostatných/ súvisiacich služieb. 27.5.1991 6.5.1996
7. Výroba a odbyt elektrickej energie. 27.5.1991 6.5.1996
8. Plnenie funkcie zriaďovateľa stredného odborného učilišťa. 27.5.1991 6.5.1996
9. Výroba a odbyt antimonu technickej čistoty. 27.5.1991 6.5.1996
10. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolení k zahranično-obchodnej činnosti o vykonávaní zahranično-obchodnej čin- nosti bez registrácie a povolenie a o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami. 27.5.1991 6.5.1996
11. Maloobchodný predaj. 27.5.1991 6.5.1996
12. Výroba zinočnatých solí. 27.5.1991 6.5.1996
13. Výkup drahých kovov od organizácií a obyvateľstva, ich spracovanie na chemicky čisté kovy a predaj v rýdzej forme aj hotových výrobkov. 27.5.1991 6.5.1996

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Činnosť vykonávaná banským spôsobom. 1.1.c) ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušlachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
2. Inžinierska činnosť v stavebníctve:- obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve,- vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií,- rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
3. Vykonávanie inžinierskych stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
4. Vykonávanie priemyselných stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
5. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
6. Revízie zdvíhacích zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Janka Kráľa 1 (Zrušená)
7. Výroba a predaj síranu zinočnatého.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Laskomerská 2 (Zrušená)
8. Výroba a predaj kysličníka antimonitého.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Prevádzkarne:
   Podbrezová, Rudné bane - pošta Lopej
9. Výroba a predaj zlievárenských prísad do formovacích pieskov v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Prevádzkarne:
   Podbrezová, Rudné bane-pošta Lopej
10. Výroba elektriny - malé vodné elektrárne.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1999
11. Nákup , sušenie a predaj reziva.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Prevádzkarne:
   Dúbrava, Rudné bane
12. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Dolná 34 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.SNP 14 (Zrušená)
13. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
14. Sprostredkovanie obchodu.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
15. Poradenská a konzultačná činnosť v odbore rudného baníctva, hutníctva, chémie, stavebníctva, životného prostredia a geodetických prác v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1995
16. Nákladná cestná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.8.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. František Pavlík (Zrušený)
František Sekerka (Zrušený)
17. Vykonávanie trhacích prác.
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 16.12.2002
18. Vykonávanie trhacích prác.
Deň vzniku oprávnenia: 8.4.1998
19. Prenájom strojov a strojných zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.2004
20. Prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí.
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.2004
21. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.2004
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: František Sekerka (Zrušený dňom 3.12.2013)

Hodnotenie Rudné bane, štátny podnik, IČO 00007838


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Rudné bane, štátny podnik, IČO 00007838

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image