SANDRIK Dolné Hámre, a.s., IČO 31562337 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SANDRIK Dolné Hámre, a.s., ktorý sídli na adrese 96661 Hodruša-Hámre, Dolné Hámre 314 a má pridelené IČO 31562337.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom SANDRIK Dolné Hámre, a.s. so sídlom na adrese 96661 Hodruša-Hámre, Dolné Hámre 314 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o SANDRIK Dolné Hámre, a.s., IČO 31562337

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov SANDRIK DOLNÉ HÁMRE a.s.
IČO 31562337
Adresa Hodruša - Hámre 966 61
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. 14.6.1996
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii, pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva. 14.7.1995 13.6.1996
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne.Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 28.4.1992 13.7.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 24.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a v súlade s priv.proj.č. 284 z 14.4.1992 č.j. 284 a v súl. s ust.zák.č. 92/91 Zb. 28.4.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.3.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 386 26.4.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov. 18.5.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11.1993 bola schválená zmena stanov 2.12.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.7.1994 bola schválená zmena stanov. 10.8.1994
Valné zhromaždenie spoločnosti, konané dňa 27.6.1995, schválilo zmenu stanov. 14.7.1995
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4.1996 bola schválená zmena stanov. 14.6.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.4.1997 bola schválená zmena stanov. 8.7.1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1998 bola schválená zmena stanov. 29.5.1998
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 11.11.1998, č.k. 47 - 24K 186/98 - 115 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Mariana Matulová, komerčná právnička so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 8. 13.11.1998
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47- 24 K 186/98-1212 zo dňa 24.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2004 bol konkurz na hore uvedenú spoločnosť zrušený. Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Mariana Matulová, advokátka, Horná ulica 46, Banská Bystrica bola zbavená funkcie. 6.10.2005
Základné imanie:
50 211 900 Sk 20.12.1995
128 340 000 Sk 18.1.1995 19.12.1995
167 373 000 Sk 28.4.1992 17.1.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno SANDRIK Dolné Hámre, a.s.
IČO 31562337
Adresa 96661 Hodruša-Hámre, Dolné Hámre 314

Kontakty na SANDRIK Dolné Hámre, a.s., IČO 31562337

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hodruša - Hámre 966 61 od  28.4.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96661 Hodruša-Hámre, Dolné Hámre 314

Predmet činností SANDRIK Dolné Hámre, a.s., IČO 31562337

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
ultrafiltrácia zaolejovaných odpadových vôd 26.4.1993
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov, s výnimkou viazaných a koncesovaných živností 26.4.1993
vývoj, výroba, predaj a opravy príslušenstva k motorovým vozidlám, kovových obalov a nádob, špeciálnej techniky, stolovacieho a servírovacieho náčinia, opravárenské, zámočnícke klampiarske, zváračské, brúsiars- ké práce 14.7.1995
prenájom nehnuteľností 14.7.1995
vývoj, výroba a predaj výrobkov z plastov 14.7.1995
práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle, lakovacie práce 14.7.1995
reprografické a rozmnožovacie práce 14.7.1995
vývoj, výroba a predaj nenormalizovaného náradia a nástrojov 14.7.1995
opravy a údržba výrobkov strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu 14.7.1995
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadenaimi a vyhradenými technickými tlakovými zariadeniami 14.6.1996
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektric kými zariadeniami 14.6.1996
projektová a investičná činnosť 26.4.1993 13.7.1995
vývoj, výroba, predaj a opravy: * príslušenstva k motorovým vozidlám * kovových obalov a nádob * špeciálnej techniky * stolovacieho a servírovacieho náčinia * príborov a pomôcok pre domácnosť * strojov a zariadení * nástrojov nenormalizovaných * zákazkovej výroby 28.4.1992 25.4.1993
maloobchodná činnosť 28.4.1992 25.4.1993
zahranično-obchodná činnosť 28.4.1992 25.4.1993
vývoj, výroba, predaj a opravy príslušenstva k motorovým vozidlám, kovových obalov a nádob, špeciálnej techniky, stolovacieho a servírovacieho náčinia, príborov a pomôcok pre domácnosť, opravárenské, zámočnícke klampiarske, zváračské, brúsiarské práce 26.4.1993 13.7.1995
vývoj, výroba, predaj a opravy nástrojov nemormalizovaných, zákazková výroba, vývoj, výroba strojov a zariadení - jednoúčelo- vých 26.4.1993 13.7.1995
predaj a prenájom nehnuteľností 26.4.1993 13.7.1995

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vývoj, výroba, predaj a opravy nástrojov nenormalizovaných, zákazková výroba, vývoj, výroba strojov a zariadení - jednoúčelových
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 20.1.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Branislav Petrovič (Zrušený)
Ing. Ján Bednár (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Hodruša-Hámre, /areál závodu / (Zrušená)
2. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
Prevádzkarne:
   Hodruša-Hámre, /areál závodu /
3. Projektová a investičná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.7.1995
Zodpovedný zástupca: Bernard Očenáš (Zrušený)
4. Predaj nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.7.1995
Zodpovedný zástupca: Mgr. Štefan Bóllo (Zrušený)
5. Vývoj, výroba, predaj a opravy príborov a pomôcok pre domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.7.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Pittner (Zrušený)
6. Vývoj, výroba a predaj výrobkov z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
Prevádzkarne:
   Hodruša-Hámre, Sandrik, a.s .
7. Práce výrobnej povahy v kovospracujúcom priemysle, lakovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
Zodpovedný zástupca: Ivan Tóth
8. Reprografické a rozmnožovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
9. Vývoj, výroba a predaj nenormalizovaného náradia a nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
Zodpovedný zástupca: Ivan Tóth
10. Opravy a údržba výrobkov strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.1995
Zodpovedný zástupca: Ivan Tóth
11. Dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami a vyhradenými technickými tlakovými zariadeniami
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Zodpovedný zástupca: Jozef Kotrlec
12. Dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektrickými zariadeniami
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1996
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Cimmerman
13. Maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
Prevádzkarne:
   Hodruša-Hámre, /areál závodu /
14. Vývoj, výroba, predaj a opravy príslušenstva k motorovým vozidlám, kovových obalov a nádob, špeciálnej techniky, stolovacieho a servírovacieho náčinia, opravárenské, zámočnícke, klampiarske, zváračské, brúsiarske práce
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1993
15. Ultrafiltrácia zaolejovaných odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 21.1.1999
Zodpovedný zástupca: Jozef Kotrla (Zrušený)
16. Nástrojárstvo - výroba nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 21.1.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Bednár (Zrušený)
17. Čistenie odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 21.1.1999
Zodpovedný zástupca: Jozef Kotrla (Zrušený)

Hodnotenie SANDRIK Dolné Hámre, a.s., IČO 31562337


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte SANDRIK Dolné Hámre, a.s., IČO 31562337

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image